1398/05/23
13:37 ب.ظ
شیشه سکوریت ساختمانی ساده
شیشه سکوریت ساختمانی ساده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
شیشه دو جداره
شیشه دو جداره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/17
09:56 ق.ظ
شیشه دو جداره
شیشه دو جداره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:20 ب.ظ
شیشه دوجداره
شیشه دوجداره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:18 ب.ظ
نرده شیشه ای جان پناه
نرده شیشه ای جان پناه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:53 ب.ظ
شیشه سربی سایز 200*100 سانتی متر
شیشه سربی سایز 200*100 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:24 ق.ظ
جمع اور شیشه سکوریت نصب شده  در ارتفاع  به مقدار 1100 متر
جمع اور شیشه سکوریت نصب شده در ارتفاع به مقدار 1100 متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/05
09:58 ق.ظ
لامینت کامپوزیت مقاوم در مقابل ضربات سهمگین  اتش UV وانفجار مدل 236
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:57 ب.ظ
تهیه و نصب شیشه سکوریت 10 میل در ابعاد زیراهن کشی
تهیه و نصب شیشه سکوریت 10 میل در ابعاد زیراهن کشی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:51 ب.ظ
بابت تجهیزات و تکمیل اتاق سرور اداره کل بهزیستی
بابت تجهیزات و تکمیل اتاق سرور اداره کل بهزیستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/18
13:49 ب.ظ
شیشه سکوریت 10 میل
شیشه سکوریت 10 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/15
19:50 ب.ظ
تعویض شیشه های برج بیمه
تعویض شیشه های برج بیمه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:44 ب.ظ
شیشه 6 میلیمتر فلوت سفید همراه با برش تراش و سوراخ 6 میلیمتر
اصفهان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
12:21 ب.ظ
تهیه و نصب شیشه سکوریت 10 مبل در ابعاد زیراهن کشی موردنیاز زیرسقف
البرز 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/09
18:43 ب.ظ
تعویض شیشه های برج بیمه
تعویض شیشه های برج بیمه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
14:26 ب.ظ
شیشه دوجداره
شیشه دوجداره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
14:01 ب.ظ
شیشه 4 و6  میل
شیشه 4 و6 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/4/5 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید و حمل شیشه 2جداره نما کرتین وال و شیشه اسپندرال بلوک e طبقه همکف باغ
تهران 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:48 ب.ظ
خرید: بطر شیشه شیر 500 سی سی - ساندویچ پانل
خرید: بطر شیشه شیر 500 سی سی - ساندویچ پانل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/4/4 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
خرید و حمل شیشه دو جداره نمای کرتین وال شیشه اسپندرال طبقه
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
14:18 ب.ظ
شیشه دو جداره
شیشه دو جداره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/4/3 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
تعویض شیشه های برج بیمه
تعویض شیشه های برج بیمه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/21
19:32 ب.ظ
شیشه 2جداره لمینت شده
شیشه 2جداره لمینت شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
شیشه دو جداره سکوریت
شیشه دو جداره سکوریت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/18
10:33 ق.ظ
تهیه و نصب و اجرای کامل شیشه 6 میلیمتر همراه با قاب فلزی
تهیه و نصب و اجرای کامل شیشه 6 میلیمتر همراه با قاب فلزی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/12
11:08 ق.ظ
شیشه 2جداره
شیشه 2جداره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
18:09 ب.ظ
تهیه و نصب و اجرای کامل شیشه 6 میلیمتر همراه با قاب فلزی
تهیه و نصب و اجرای کامل شیشه 6 میلیمتر همراه با قاب فلزی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/05
13:26 ب.ظ
شیشه سیکوریت 10 میل برنز درجه یک
شیشه سیکوریت 10 میل برنز درجه یک... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/3/5 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
ورق فولادی زنگ نزن- شیشه کرتی وال دو جداره- شیشه دو جداره- دیوار پوش
البرز 1398/3/5 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
شیشه پنی سیلین 10 سی سی قهوه ای با درب
شیشه پنی سیلین 10 سی سی قهوه ای با درب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
19:26 ب.ظ
تهیه و نصب ویندو فیلم امنیتی و حفاظتی 300 میکرون ضخامت
تهیه و نصب ویندو فیلم امنیتی و حفاظتی 300 میکرون ضخامت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/3/2 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
شیشه سیکوریت 10 میل برنز درجه 1
شیشه سیکوریت 10 میل برنز درجه 1... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/31
13:40 ب.ظ
خرید و نصب شیشه سکوریت
خرید و نصب شیشه سکوریت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
خرید مصالح نمای شیشه ای کرتین وال پروژه ساختمان
خرید مصالح نمای شیشه ای کرتین وال پروژه ساختمان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/29
12:44 ب.ظ
خرید و حمل شیشه دو جداره نمای کرتین وال و شیشه اسپندرال طبقه همکف
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید مصالح نمای شیشه ای پروژه ساختمان برج اول پارک فن اوری
کرمانشاه 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
1398/02/26
18:45 ب.ظ
ورق فولادی زنگ نزن- شیشه دو جداره- شیشه کرتین وال- دیوارپوش پانل الومینیوم
البرز 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/16
12:47 ب.ظ
خرید:هموژن -لیوان شیشه ای - لیفتراک برقی
خرید:هموژن -لیوان شیشه ای - لیفتراک برقی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/2/16 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
شیشه فلوت گرید a ساده سفید ضخامت 6 متر مربع و وزن 15 کیلو گرم
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:56 ق.ظ
شیشه 6 میل فلوت A
شیشه 6 میل فلوت A... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
08:07 ق.ظ
خرید شیشه
خرید شیشه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/04
08:54 ق.ظ
تولید500/000 جام شیشه مثلثی تیبا
تولید500/000 جام شیشه مثلثی تیبا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/2/4 اعلام نشده
1398/01/29
07:39 ق.ظ
تهیه و نصب شیشه مات کن طرح راه راه
تهیه و نصب شیشه مات کن طرح راه راه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/24
08:20 ق.ظ
تهیه و نصب ویندو فیلم امنیتی و حفاظتی با 300 میکرون ضخامت
تهیه و نصب ویندو فیلم امنیتی و حفاظتی با 300 میکرون ضخامت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
10:33 ق.ظ
شیشه سکوریت ساده سفید ضخامت 10 متر مربع
شیشه سکوریت ساده سفید ضخامت 10 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:28 ب.ظ
خرید و نصب شیشه صندوق و پذیرش
خرید و نصب شیشه صندوق و پذیرش... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/1/19 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
خرید و نصب 75 مترمربع شیشه سکوریت + درب بازشو
خرید و نصب 75 مترمربع شیشه سکوریت + درب بازشو... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/1/19 تاریخ گذشته