1397/11/28
19:00 ب.ظ
شیشه سکوریت ساده برنز ضخامت 10 متر مربع
شیشه سکوریت ساده برنز ضخامت 10 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/23
12:41 ب.ظ
تخریب دیوار حمل نخاله ترمیم و سفیدکاری و تهیه و نصب شیشه سکوریت
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:15 ب.ظ
شیشه برش خورده پلکسی 8 م م
شیشه برش خورده پلکسی 8 م م... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
شیشه 2جداره با اسپیسر 10 م م
شیشه 2جداره با اسپیسر 10 م م... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
شیشه
شیشه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/13
20:21 ب.ظ
شیشه دو جداره
شیشه دو جداره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/11/13 تاریخ گذشته
20:16 ب.ظ
ست شیشه های چهار طرف کورت تمرینی
ست شیشه های چهار طرف کورت تمرینی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
17:42 ب.ظ
شیشه دو جداره 4-12-4 ساده با گاز ارگون و رطوبت گیر و رنگ قهوه ای به
فارس 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:43 ب.ظ
کالا شامل :کانتر میز سفارشی -تعدادی شیشه سکوریت - کمد سفارشی
گيلان 1397/11/9 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
شیشه سکوریت ساده سفید ضخامت 10 متر مربع
شیشه سکوریت ساده سفید ضخامت 10 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:52 ب.ظ
کالا شامل :پروفیل تو خالی الومینیومی قوطی 55*35 متر مربع - شیشه دو جداره سفید طرح ساده
قم 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
19:06 ب.ظ
کالا شامل : سقف پیش ساخته کاربرد پوشش مخازن تولید بو و الاینده های
سمنان 1397/11/6 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
شیشه الات
شیشه الات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
08:45 ق.ظ
ورودی موزه -درب شیشه ای 2 لنگه سکوریت به متراژ 25*2 دو عدد
ورودی موزه -درب شیشه ای 2 لنگه سکوریت به متراژ 25*2 دو عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
06:45 ق.ظ
شیشه دو جداره جهت پوشش
شیشه دو جداره جهت پوشش... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گلستان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/11/01
14:18 ب.ظ
شیشه کمد برنز و لولا
شیشه کمد برنز و لولا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
13:18 ب.ظ
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:20 ق.ظ
تهیه و تعویض شیشه های دو جداره
تهیه و تعویض شیشه های دو جداره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:56 ق.ظ
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/10/26 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
شیشه سکوریت ساده برنز 10 م م
شیشه سکوریت ساده برنز 10 م م... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:34 ب.ظ
شیشه سکوریت ساده برنز ضخامت 10 متر مربع
شیشه سکوریت ساده برنز ضخامت 10 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
درب شیشه ای 2 لنگه سکوریت به متراژ 2/5*2 دو عدد
درب شیشه ای 2 لنگه سکوریت به متراژ 2/5*2 دو عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:55 ق.ظ
شیشه سکوریت ساده برنز ضخامت 10 متر مربع
شیشه سکوریت ساده برنز ضخامت 10 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
10:16 ق.ظ
تهیه و ساخت و نصب ویترین های موزه
تهیه و ساخت و نصب ویترین های موزه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:23 ب.ظ
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:19 ب.ظ
تهیه و تعویض 62 تکه شیشه 6 میلی متر به ابعاد
تهیه و تعویض 62 تکه شیشه 6 میلی متر به ابعاد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:33 ق.ظ
خرید تا نصب نمای لامل با پروفیل اکپا لیبل دار + عایق بندی و شیشه سکوریت
اصفهان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
11:52 ق.ظ
تهیه و نصب شیشه سکوریت حدودا 30 متر مربع
تهیه و نصب شیشه سکوریت حدودا 30 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:27 ب.ظ
شیشه سکوریت ساده سفید ضخامت 10 متر مربع
شیشه سکوریت ساده سفید ضخامت 10 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:41 ق.ظ
ویترین شیشه ای افقی
ویترین شیشه ای افقی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:16 ب.ظ
GPS دستی و کارتریج مشکی و کاشی و کفپوش و شیشه سکوریت
GPS دستی و کارتریج مشکی و کاشی و کفپوش و شیشه سکوریت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
15:08 ب.ظ
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:10 ب.ظ
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع
شیشه دو جداره ساده ضخامت 24 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:29 ق.ظ
شیشه سکوریت ساده سفید ضخامت 10 متر مربع
شیشه سکوریت ساده سفید ضخامت 10 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/29
08:54 ق.ظ
شیشه دوجداره با نوار کرکره ای
شیشه دوجداره با نوار کرکره ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:52 ق.ظ
شیشه دوجداره
شیشه دوجداره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:53 ب.ظ
خرید و نصب حدود 75 مترمربع شیشه سکوریت
خرید و نصب حدود 75 مترمربع شیشه سکوریت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/9/26 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
تهیه و نصب شیشه سکوریت 10 میل
تهیه و نصب شیشه سکوریت 10 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:46 ب.ظ
شیشه فلوت گرید Aساده سفید ضخامت 8 متر مربع
شیشه فلوت گرید Aساده سفید ضخامت 8 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:47 ب.ظ
شیشه6 میل و 8 میل
شیشه6 میل و 8 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
اقلام شامل : دستگیره l جنس استنلس استیل - شیشه سکوریت ساده بی رنگ به ضخامت 10 متر مربع
اصفهان 1397/9/24 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
پروفیل توخالی فولادی استیل 304 و شیشه سکوریت ساده سفید
پروفیل توخالی فولادی استیل 304 و شیشه سکوریت ساده سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:55 ق.ظ
شیشه سکوریت در ورودی به همراه اهن کشی و نصب و
شیشه سکوریت در ورودی به همراه اهن کشی و نصب و... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:21 ب.ظ
شیشه سکوریت در ورودی  به همراه اهن کشی  و نصب و تایید
شیشه سکوریت در ورودی به همراه اهن کشی و نصب و تایید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:38 ب.ظ
خرید و نصب 75 مترمربع شیشه سکوریت
خرید و نصب 75 مترمربع شیشه سکوریت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
شیشه 6 میل 7/50 مترمربع  - سطل اشغال
شیشه 6 میل 7/50 مترمربع - سطل اشغال... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:20 ب.ظ
خرید انواع بطری شیشه ای شیر در 3 ردیف
خرید انواع بطری شیشه ای شیر در 3 ردیف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
خرید تعداد 5000 عدد شیشه
خرید تعداد 5000 عدد شیشه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/9/18 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
خرید شیشه نشکن پروژکتور
خرید شیشه نشکن پروژکتور... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/13
06:50 ق.ظ
خرید و اجرای نمای شیشه ایی محیط اسانسور
خرید و اجرای نمای شیشه ایی محیط اسانسور... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/12 اعلام نشده