1398/09/21
18:29 ب.ظ
مقوا سفید پشت طوسی 230 گرم
مقوا سفید پشت طوسی 230 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
12:12 ب.ظ
پاکت و کارتن های پستی
پاکت و کارتن های پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
11:15 ق.ظ
خرید 300/000 عدد سبد پلاستیکی و گارتن کاغذی جهت بسته بندی گوجه فرنگی و فلفل دلمه
مركزي 1398/9/19 مهلت دار
07:41 ق.ظ
خرید مقدار 20 تن مقوای رول 150 گرنی  یا 160 گرمی عرض 100 سانت موردنیاز
تهران 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/16
11:08 ق.ظ
1398/09/13
08:25 ق.ظ
خرید 30000 کارتن مخصوص بسته بندی محصول به خود در سال 98
خرید 30000 کارتن مخصوص بسته بندی محصول به خود در سال 98... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/9/13 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
خرید 18000 تن انواع اخال
خرید 18000 تن انواع اخال... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
12:05 ب.ظ
خرید مقوای 250/70*100 گرمی سفید گلاسه مرغوب
خرید مقوای 250/70*100 گرمی سفید گلاسه مرغوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:40 ب.ظ
خرید انواع ورق کارتن قهوه ای موردنیاز جهت بسته بندی قطعات تولیدی بدنه خودرو
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
تامین اقلام مظروف و بسته بندی
تامین اقلام مظروف و بسته بندی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
12:41 ب.ظ
تهیه مقوا گلاسه 3 رنگ
تهیه مقوا گلاسه 3 رنگ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
13:27 ب.ظ
خرید انواع کارتن قهوه ای موردنیاز جهت بسته بندی قطعات تولیدی بدنه خودرو
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:59 ق.ظ
10 کارتن کاغذA4 با وزن 80 گرم
10 کارتن کاغذA4 با وزن 80 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
10:48 ق.ظ
خرید 300/000 عدد سبد پلاستیکی و کارتن کاغذی یا کارتن پلاست جهت بسته بندی گوجه فرنگی و فلفل دلمه
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
09:03 ق.ظ
تامین کارتن پنیر و ماست و کفی شیر و خامه موردنیاز
تامین کارتن پنیر و ماست و کفی شیر و خامه موردنیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:05 ب.ظ
کارتن پستی
کارتن پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خطوط تولید و
تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خطوط تولید و... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:24 ب.ظ
کارتن لمینیت یک لیتری و نیم لیتری همراه با منقسم
کارتن لمینیت یک لیتری و نیم لیتری همراه با منقسم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/28 اعلام نشده
1398/08/27
13:48 ب.ظ
خرید کارتن لمینیت یک لیتری و نیم لیتری همراه با
خرید کارتن لمینیت یک لیتری و نیم لیتری همراه با... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/27 اعلام نشده
1398/08/14
08:47 ق.ظ
خرید انواع مواد اولیه و بسته بندی موردنیاز
خرید انواع مواد اولیه و بسته بندی موردنیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/12
08:55 ق.ظ
خرید مقدار 45 تن مقوای 150 گرمی یا 160 رول عرض 100 سانت مورد نیاز
تهران 1398/8/12 اعلام نشده
1398/08/09
13:32 ب.ظ
کارتن مقوایی
کارتن مقوایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/01
13:09 ب.ظ
خرید انواع کارتن و مقوا
خرید انواع کارتن و مقوا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
19:53 ب.ظ
مقوای سفید گلاسه 100*250/70 گرمی مرغوب
مقوای سفید گلاسه 100*250/70 گرمی مرغوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
13:01 ب.ظ
خرید انواع کارتن قهوه ای مورد نیاز
خرید انواع کارتن قهوه ای مورد نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/20
15:30 ب.ظ
خرید کارتن های صادراتی- خرید لیبل های بطری
خرید کارتن های صادراتی- خرید لیبل های بطری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
10:37 ق.ظ
ساخت کارتن 3 لایه
ساخت کارتن 3 لایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
13:26 ب.ظ
خرید انواع کارتن
خرید انواع کارتن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/16 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
خرید کارتن سینی مقوایی و جعبه سفید
خرید کارتن سینی مقوایی و جعبه سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
14:32 ب.ظ
برگه مقوایی A4
برگه مقوایی A4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:20 ب.ظ
واگذاری تهیه کارتن پاکت لفاف و کیسه به بخش خصوصی
واگذاری تهیه کارتن پاکت لفاف و کیسه به بخش خصوصی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/7/14 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
20/000 عدد کارتن بسته بندی 5 لایه
20/000 عدد کارتن بسته بندی 5 لایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/14 اعلام نشده
1398/07/13
14:18 ب.ظ
خرید انواع کارتن
خرید انواع کارتن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/13 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
تهیه 600 بند مقوا پشت طوسی 250 گرمی
تهیه 600 بند مقوا پشت طوسی 250 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/7/13 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
خرید مقدار68 تن مقوای 150 گرنی یا 160 رول عرض 100 سانت موردنیاز
تهران 1398/7/13 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
خرید تعداد 20/000 عدد کارتن بسته بندی 5 لایه
خرید تعداد 20/000 عدد کارتن بسته بندی 5 لایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/13 اعلام نشده
1398/07/11
13:07 ب.ظ
خرید 60000 عدد بشکه مقوایی
خرید 60000 عدد بشکه مقوایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/09
14:15 ب.ظ
ورق سه لایه C فلوت به تعداد 4000 عدد
ورق سه لایه C فلوت به تعداد 4000 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
10:49 ق.ظ
مقوای دو رو تکرنگ 180 گرمی
مقوای دو رو تکرنگ 180 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/03
13:22 ب.ظ
اقلام کارتن
اقلام کارتن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/7/3 اعلام نشده
1398/07/02
13:31 ب.ظ
تعداد 128950 عدد پاکت ذرت بذری 25 کیلویی
تعداد 128950 عدد پاکت ذرت بذری 25 کیلویی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
12:37 ب.ظ
تامین انواع کارتن در انداره های مختلف جهت بسته بندی محصول مرکبات
کرمان 1398/7/1 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
خرید 30000 عد قوطی پلی اتیلن - 15000 عدد قوطی مقوایی
خرید 30000 عد قوطی پلی اتیلن - 15000 عدد قوطی مقوایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/1 اعلام نشده
1398/06/31
14:29 ب.ظ
مقوا گلاسه 250 گرمی 200 بند
مقوا گلاسه 250 گرمی 200 بند... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
13:59 ب.ظ
تامین انواع کارتن
تامین انواع کارتن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گلستان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/21
10:14 ق.ظ
کاغذ کارتی 240 گرمی
کاغذ کارتی 240 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/20
12:36 ب.ظ
1398/06/17
07:32 ق.ظ
خرید کارتن های مورد نیاز
خرید کارتن های مورد نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/6/17 اعلام نشده