1397/11/30
15:51 ب.ظ
لیبل اهدا خون صدفی
لیبل اهدا خون صدفی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/28
10:10 ق.ظ
نیاز یه تعداد 3000 لیبل
نیاز یه تعداد 3000 لیبل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
13:14 ب.ظ
لیبل و رول کارینی اموال
لیبل و رول کارینی اموال... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:31 ب.ظ
14 ردیف اقلام چاپی: برچسب کاغذی ورقها- فرم برنامه کار پایگاه 400 -دفترفرمگیری
اصفهان 1397/11/25 اعلام نشده
14:32 ب.ظ
خرید و تکثیر و چاپ برچسب DVD
خرید و تکثیر و چاپ برچسب DVD... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/21
11:46 ق.ظ
برچسب rfid شخصی سازی شده
برچسب rfid شخصی سازی شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
08:30 ق.ظ
تامین انواع کارتن باکس و بروشور و لیبل کارتن و کارتن بسته بندی
آذربايجان شرقي 1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/17
20:23 ب.ظ
نوار چسب BOPPشفاف سایز 48متر مربع بسته رولی
نوار چسب BOPPشفاف سایز 48متر مربع بسته رولی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/07
14:44 ب.ظ
لیبلهای بطری و گالن و کارتن
لیبلهای بطری و گالن و کارتن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/03
15:04 ب.ظ
چاپ لیبل ازمایشگاه 500 برگ
چاپ لیبل ازمایشگاه 500 برگ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/11/3 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
برچسب هولوگرام
برچسب هولوگرام... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
18:49 ب.ظ
خرید تعداد 200/000 عدد برچسب غیر فعال RFID شخصی سازی
خرید تعداد 200/000 عدد برچسب غیر فعال RFID شخصی سازی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/26
10:20 ق.ظ
نیاز به 500 عدد لیبل 120*95
نیاز به 500 عدد لیبل 120*95... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
19:09 ب.ظ
برچسب لیبل سایز 37*4متر مربع
برچسب لیبل سایز 37*4متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
برچسب امنیتی پی وی سی
برچسب امنیتی پی وی سی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/18
12:04 ب.ظ
تهیه 5000 هلوگرام امنیتی
تهیه 5000 هلوگرام امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:04 ب.ظ
نوار چسب مخصوص دسته چک
نوار چسب مخصوص دسته چک... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:34 ب.ظ
هولوگرام امنیتی
هولوگرام امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
10:03 ق.ظ
رول برچسب دارویی زرد رنگ
رول برچسب دارویی زرد رنگ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/08
15:03 ب.ظ
خرید انواع لیبل برای بطری های روغن خوراکی
خرید انواع لیبل برای بطری های روغن خوراکی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/10/8 اعلام نشده
1397/10/03
10:48 ق.ظ
ساخت لیبل فلزی 10*30 با رنگ کوره و ضد اتش و خش
ساخت لیبل فلزی 10*30 با رنگ کوره و ضد اتش و خش... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
08:52 ق.ظ
برچسب RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ
برچسب RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:11 ب.ظ
برچسب pvc ریبون
برچسب pvc ریبون... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:20 ق.ظ
60/000 عدد هولوگرام 20*20 سه بعدی
60/000 عدد هولوگرام 20*20 سه بعدی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:57 ب.ظ
برچسب PVC
برچسب PVC... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:19 ب.ظ
لیبل 10*10 با چسبندگی قوی جهت نصب روی کیسه خون با قابلیت دوام
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:23 ق.ظ
6000000عدد لیبل 3 لایه پشت چسب دار
6000000عدد لیبل 3 لایه پشت چسب دار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:54 ب.ظ
برچسب اموال خرد شونده شب نما سفید
برچسب اموال خرد شونده شب نما سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
برچسب پنجره ایمنی 15 متر
برچسب پنجره ایمنی 15 متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:48 ب.ظ
خرید 5000 کیلوگرم الیاف امنیتی
خرید 5000 کیلوگرم الیاف امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/8/20 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
چسب حرارتی لیبل به سایز 25*35 برچسب به تعداد 18000
چسب حرارتی لیبل به سایز 25*35 برچسب به تعداد 18000... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید 6 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار
خرید 6 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:49 ب.ظ
برچسب پنجره ایمنی
برچسب پنجره ایمنی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
لیبل 100*150 سرتخته - رول 500 عددی
لیبل 100*150 سرتخته - رول 500 عددی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:54 ق.ظ
لیبل داروخانه 45*15 300 رول
لیبل داروخانه 45*15 300 رول... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:50 ق.ظ
بر چسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ
بر چسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
برچسب RFID شخصی سازی شده
برچسب RFID شخصی سازی شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
16:17 ب.ظ
خرید تعداد 12450000 عد پلمپ پلاستیکی
خرید تعداد 12450000 عد پلمپ پلاستیکی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:30 ق.ظ
برچسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ
برچسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/28
13:47 ب.ظ
تامین برچسب های بطری-امپول کیسه و گالن
تامین برچسب های بطری-امپول کیسه و گالن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/7/28 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
تامین برچسب های بطری امپول کیسه و گالن محصولات
تامین برچسب های بطری امپول کیسه و گالن محصولات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
08:30 ق.ظ
تکمیل لیست تامین کنندگان VENDOR LIST به شرح : تولید کنندگان کارتن
تهران 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:52 ب.ظ
برچسب کاغذی خام 67*106 (رول - افقی)
برچسب کاغذی خام 67*106 (رول - افقی)... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/06/24
08:57 ق.ظ
خرید 1000 رول دیتافویل و 200 رول فویل رینبوی هولوگرام سازمان مرکزی
تهران 1397/6/24 اعلام نشده
1397/06/14
10:49 ق.ظ
10000 عدد لیبل به ابعاد 60*20
10000 عدد لیبل به ابعاد 60*20... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/06
10:03 ق.ظ
لیبل برچسب اموال خرد شونده
لیبل برچسب اموال خرد شونده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/03
07:56 ق.ظ
خرید انواع لیبل و اتیکت و نوارچسب
خرید انواع لیبل و اتیکت و نوارچسب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/30
08:35 ق.ظ
خرید لیبل، بروشور و برچسب کارتن فراورده های بیولوژیک
خرید لیبل، بروشور و برچسب کارتن فراورده های بیولوژیک... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/17
09:00 ق.ظ
خرید لیبل، بروشور و برچسب کارتن فراورده های بیولوژیک
خرید لیبل، بروشور و برچسب کارتن فراورده های بیولوژیک... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/04/31
13:41 ب.ظ
خرید انواع لیبل و اتیکت و نوار چسب
خرید انواع لیبل و اتیکت و نوار چسب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/4/31 اعلام نشده