1398/09/24
13:54 ب.ظ
برچسب استاندارد کراس مچ چسبی مرغوب تعداد 5000 عدد
برچسب استاندارد کراس مچ چسبی مرغوب تعداد 5000 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/21
18:57 ب.ظ
خرید لیبل خونگیری سایز 15*50 میلی متر
خرید لیبل خونگیری سایز 15*50 میلی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/21 مهلت دار
18:55 ب.ظ
برچسب کاغذی سایز 40*16 مترمربع
برچسب کاغذی سایز 40*16 مترمربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
18:38 ب.ظ
چاپ برچسب سی دی خام و پاکت
چاپ برچسب سی دی خام و پاکت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 مهلت دار
11:14 ق.ظ
اتیکت سرم و فرم همودیالیز
اتیکت سرم و فرم همودیالیز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
تعداد 20000  عدد برچسب ضد سرقت اختصاصی
تعداد 20000 عدد برچسب ضد سرقت اختصاصی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
11:26 ق.ظ
ریبون هولوگرام
ریبون هولوگرام... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
11:00 ق.ظ
برچسب الصاق سرم
برچسب الصاق سرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:27 ب.ظ
بازپرداخت  12 ماهه اتیکت سرم قرمز رنگ و فرم
بازپرداخت 12 ماهه اتیکت سرم قرمز رنگ و فرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
هولوگرام 2*4 و 2*2
هولوگرام 2*4 و 2*2... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
19:15 ب.ظ
برچسب لیبل اهداکنندگان خون
برچسب لیبل اهداکنندگان خون... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/9/14 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
برچسب سرم
برچسب سرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
لوازم چاپی در 11 ردیف
لوازم چاپی در 11 ردیف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
11:45 ق.ظ
برچسب هشدار دهنده
برچسب هشدار دهنده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:36 ب.ظ
خرید لیبل خونگیری سایز 15 در 50  م م
خرید لیبل خونگیری سایز 15 در 50 م م... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
چاپ لیبل خونگیری
چاپ لیبل خونگیری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
14:30 ب.ظ
برچسب الصاق سرم
برچسب الصاق سرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:18 ق.ظ
تامین انواع مواد اولیه و بسته بندی خطوط تولید  در 25 ردیف و ایاب ذهاب پرسنل
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:47 ب.ظ
لیبل تخریب شونده بهمراه مرکب امنیتیUV
لیبل تخریب شونده بهمراه مرکب امنیتیUV... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:16 ب.ظ
تهیه و چاپ 10000000عدد برچسب امنیتی
تهیه و چاپ 10000000عدد برچسب امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:35 ب.ظ
چاپگر لیبل ازمایشگاهی
چاپگر لیبل ازمایشگاهی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
لیبل شماره سریال جهت کیسه خون
لیبل شماره سریال جهت کیسه خون... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
08:38 ق.ظ
خرید 4 تن لیبل 810 گرمی OPP متالایز و 4 تن لیبل 3 لیتری OPP متالایز
تهران 1398/8/22 اعلام نشده
1398/08/21
11:46 ق.ظ
چاپ برچسب اطلاعات مشترکین
چاپ برچسب اطلاعات مشترکین... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
19:16 ب.ظ
لیبل تخریب شونده به همراه مرکب امنیتی uv
لیبل تخریب شونده به همراه مرکب امنیتی uv... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید چسب پلاستیکی ارم دار مصرفی سالیانه
خرید چسب پلاستیکی ارم دار مصرفی سالیانه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
برچسب پشت چسب دار
برچسب پشت چسب دار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:57 ب.ظ
لیبل کاغذی در سایز 86×130 سانت-گراماژ لیبل 80 گرم فاصله بین رول 5 میلیمتر هر رول 1000عدد لیبل
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
لیبل سایز 130*86 میلی متر - گراماژ 80 گرم -تعداد لیبل در هر رول 1000 عدد و فاصله بین هر لیبل در رول 5 میلی متر
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
10:29 ق.ظ
برچسب سرنگ پمپ قرمز و سفید رنگ10*4
برچسب سرنگ پمپ قرمز و سفید رنگ10*4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
18:53 ب.ظ
برچسب شماره سریال اهدا سایز 4/5*1/5
برچسب شماره سریال اهدا سایز 4/5*1/5... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
لیبل های خونگیری
لیبل های خونگیری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/8/14 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خرید انواع مواد اولیه و بسته بندی موردنیاز
خرید انواع مواد اولیه و بسته بندی موردنیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/13
10:41 ق.ظ
خرید لمینت با ارم سارمان راهداری
خرید لمینت با ارم سارمان راهداری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:27 ب.ظ
چسب کاغذی 6 سانت و چاپ لگوی شرکت پست روی ان
چسب کاغذی 6 سانت و چاپ لگوی شرکت پست روی ان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
ساخت لیبل برچسب جهت صندوق صدقات
ساخت لیبل برچسب جهت صندوق صدقات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
لیبل امنیتی
لیبل امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:48 ب.ظ
برچسب شماره سریال اهداء سایز 1/5*4/5
برچسب شماره سریال اهداء سایز 1/5*4/5... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
برچسب ساده سایز A4 بسته سلفونی 500 عددی نام تجارتی
برچسب ساده سایز A4 بسته سلفونی 500 عددی نام تجارتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
برچسب سرم ورق یراق گلاسه به سایز 4 در10 سانت پشت چسبدار برش داده
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
18:48 ب.ظ
لبیل امنیتی
لبیل امنیتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/8/9 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
برچسب ساده سایز A4 بسته سلفونی 500 عددی نام تجارتی
برچسب ساده سایز A4 بسته سلفونی 500 عددی نام تجارتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
11:41 ق.ظ
تگ کتاب
تگ کتاب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
18:41 ب.ظ
برچسب هوشمند کتاب(تگ کتاب)
برچسب هوشمند کتاب(تگ کتاب)... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/8/6 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
چاپ لیبل صنادیق کمیته امداد استان
چاپ لیبل صنادیق کمیته امداد استان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/8/6 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
برچسب نیم تیغ a4
برچسب نیم تیغ a4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
18:40 ب.ظ
برچسب شماره سریال اهدا
برچسب شماره سریال اهدا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
12:32 ب.ظ
برچسب RFID هوشمند کتاب
برچسب RFID هوشمند کتاب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
18:24 ب.ظ
برچسبpvc مقاوم در سردخانه
برچسبpvc مقاوم در سردخانه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/7/30 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
لیبل حرارتی داروخانه 15*45
لیبل حرارتی داروخانه 15*45... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گلستان 1398/7/30 تاریخ گذشته