1399/03/17
11:18 ق.ظ
ساخت تعداد محدودی جعبه چوبی موردنیاز
ساخت تعداد محدودی جعبه چوبی موردنیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1399/3/17 اعلام نشده
1399/03/13
11:06 ق.ظ
ساخت تعدادی جعبه چوبی
ساخت تعدادی جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1399/3/13 اعلام نشده
1399/03/12
14:44 ب.ظ
پالت و جعبه چوبی
پالت و جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1399/3/12 اعلام نشده
1399/03/11
14:17 ب.ظ
پالت چوبی و چوب برشی و کارتن 3 لایه و 5 لایه
پالت چوبی و چوب برشی و کارتن 3 لایه و 5 لایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1399/3/11 اعلام نشده
1399/02/27
15:58 ب.ظ
خرید انواع پالت چوبی
خرید انواع پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1399/2/27 اعلام نشده
1399/02/23
10:58 ق.ظ
تامین تعداد 34000 انواع جعبه چوبی
تامین تعداد 34000 انواع جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1399/2/23 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
خرید 10/000 عدد پالت چوبی
خرید 10/000 عدد پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1399/2/23 اعلام نشده
1399/02/22
11:55 ق.ظ
خرید تعداد 15000 عدد باکس پالت چوبی برای بسته بندی محصولpbr
خرید تعداد 15000 عدد باکس پالت چوبی برای بسته بندی محصولpbr... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1399/2/22 اعلام نشده
11:09 ق.ظ
خرید 34هزار عدد انواع جعبه چوبی
خرید 34هزار عدد انواع جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1399/2/22 اعلام نشده
1399/02/21
11:06 ق.ظ
خرید 10/000 عدد پالت چوبی
خرید 10/000 عدد پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1399/2/21 اعلام نشده
1399/02/17
13:29 ب.ظ
خرید تعداد 35000 عدد قرقره PP
خرید تعداد 35000 عدد قرقره PP... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1399/2/17 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
خرید لوله  -تستر - سنسور - باطری حرارتی -ساخت سکو
خرید لوله -تستر - سنسور - باطری حرارتی -ساخت سکو... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1399/2/17 تاریخ گذشته
1399/02/16
12:55 ب.ظ
پالت چوبی روسی
پالت چوبی روسی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1399/2/16 تاریخ گذشته
1399/02/11
12:12 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1399/2/11 تاریخ گذشته
1399/02/09
10:17 ق.ظ
تامین قطعات در بخش صنعت ریلی و تعمیر و نگهداری ماشین الات
تهران 1399/2/9 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
انجام ساخت پالت های چوبی
انجام ساخت پالت های چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1399/2/9 تاریخ گذشته
1399/02/03
12:01 ب.ظ
ساخت قطعه
ساخت قطعه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1399/2/3 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خرید تعداد محدودی جعبه چوبی
خرید تعداد محدودی جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1399/2/3 اعلام نشده
1399/02/02
11:01 ق.ظ
واگذاری پالت چوبی 110*128
واگذاری پالت چوبی 110*128... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1399/2/2 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
تعداد محدودی جعبه چوبی مورد نیاز
تعداد محدودی جعبه چوبی مورد نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1399/2/2 اعلام نشده
1399/02/01
11:12 ق.ظ
خرید  تعداد 100/000 عدد پالت چوبی موردنیاز
خرید تعداد 100/000 عدد پالت چوبی موردنیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1399/2/1 اعلام نشده
1399/01/26
13:08 ب.ظ
پالت چهار سویه چوبی به ابعاد
پالت چهار سویه چوبی به ابعاد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1399/1/26 تاریخ گذشته
1398/12/20
20:36 ب.ظ
پالت چوبی و باکس پالت لبه دار و جک پالت
پالت چوبی و باکس پالت لبه دار و جک پالت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/12/20 تاریخ گذشته
20:24 ب.ظ
صندوق صدقات اماکن عمومی
صندوق صدقات اماکن عمومی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/12/20 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
خرید پالت
خرید پالت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/12/20 تاریخ گذشته
1398/12/19
13:55 ب.ظ
خرید 16000 عدد پالت و فریم چوبی
خرید 16000 عدد پالت و فریم چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/12/19 تاریخ گذشته
1398/12/05
12:05 ب.ظ
خرید 3400 عدد پالت چوبی
خرید 3400 عدد پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/12/5 تاریخ گذشته
1398/12/03
16:07 ب.ظ
پالت چوبی دور کناف اهنی 110*110
پالت چوبی دور کناف اهنی 110*110... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/12/3 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خرید 3400 عدد پالت چوبی
خرید 3400 عدد پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/12/3 تاریخ گذشته
1398/12/01
20:22 ب.ظ
خرید پالت چوبی
خرید پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/12/1 تاریخ گذشته
1398/11/29
17:02 ب.ظ
تجدید خرید لوله و باکس
تجدید خرید لوله و باکس... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گلستان 1398/11/29 تاریخ گذشته
1398/11/28
15:28 ب.ظ
خرید پالت چوبی
خرید پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/11/28 تاریخ گذشته
1398/11/27
17:23 ب.ظ
ساخت تعداد محدودی جعبه چوبی مورد نیاز
ساخت تعداد محدودی جعبه چوبی مورد نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/11/27 اعلام نشده
1398/11/26
13:39 ب.ظ
ساخت تعداد محدودی جعبه چوبی
ساخت تعداد محدودی جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/11/26 اعلام نشده
11:14 ق.ظ
تعداد 34/000 عدد انواع جعبه چوبی
تعداد 34/000 عدد انواع جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/11/26 اعلام نشده
1398/11/20
16:27 ب.ظ
فرایند بسته بندی و ساخت جعبه چوبی
فرایند بسته بندی و ساخت جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/11/20 اعلام نشده
14:42 ب.ظ
پالت چوبی دور کلاف اهنی
پالت چوبی دور کلاف اهنی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/11/20 تاریخ گذشته
1398/11/16
17:38 ب.ظ
ساخت جعبه چوبی و بسته بندی محصولات
ساخت جعبه چوبی و بسته بندی محصولات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/11/16 تاریخ گذشته
1398/11/14
12:46 ب.ظ
ساخت جعبه چوبی و بسته بندی محصولات
ساخت جعبه چوبی و بسته بندی محصولات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/11/14 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خرید عایق-کاور-ساچمه-رزین قطعه یونولیتی-ماشینکاری ریخته گری
تهران 1398/11/14 تاریخ گذشته
1398/11/12
13:37 ب.ظ
خرید انواع پالت چوبی در سایزهای مختلف
خرید انواع پالت چوبی در سایزهای مختلف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/11/12 اعلام نشده
1398/11/07
21:10 ب.ظ
درب پالت چوبی
درب پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/11/7 تاریخ گذشته
20:54 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/11/7 تاریخ گذشته
00:37 ق.ظ
پالت چوبی دور کلاف اهنی 110*110
پالت چوبی دور کلاف اهنی 110*110... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/11/6 تاریخ گذشته
1398/11/05
21:24 ب.ظ
تعمیر پالت چوبی شکسته قابل ترمیم در محل انبار مخصوص
تعمیر پالت چوبی شکسته قابل ترمیم در محل انبار مخصوص... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/10/30
23:51 ب.ظ
تعمیر پالت چوبی شکسته و ناقص در محل انبار این مرکز
تعمیر پالت چوبی شکسته و ناقص در محل انبار این مرکز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/25
10:25 ق.ظ
خرید 3000 عدد جعبه  چوبی
خرید 3000 عدد جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/10/25 اعلام نشده
1398/10/21
13:52 ب.ظ
فرایند بسته بندی و ساخت جعبه چوبی
فرایند بسته بندی و ساخت جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/10/21 اعلام نشده
1398/10/18
13:36 ب.ظ
فرایند بسته بندی و ساخت جعبه چوبی
فرایند بسته بندی و ساخت جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/10/18 اعلام نشده
1398/10/11
12:23 ب.ظ
خرید ده نوع جعبه چوبی به تعداد 242 عدد
خرید ده نوع جعبه چوبی به تعداد 242 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/10/11 تاریخ گذشته