1398/07/21
13:34 ب.ظ
خرید شن نخودی و شن بادامی - ماسه شکسته - کاسه شسته
خرید شن نخودی و شن بادامی - ماسه شکسته - کاسه شسته... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/7/21 اعلام نشده
1398/07/17
13:22 ب.ظ
خرید انواع پالت چوبی
خرید انواع پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/17 مهلت دار
1398/07/14
10:22 ق.ظ
تامین انواع جعبه و پالت چوبی موردنیاز
تامین انواع جعبه و پالت چوبی موردنیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/14 اعلام نشده
1398/07/13
13:48 ب.ظ
تامین انواع جعبه و پالت چوبی مورد نیازبه تعداد کل 250/000 عدد
تهران 1398/7/13 اعلام نشده
1398/06/27
10:07 ق.ظ
ساخت پالتهای چوبی
ساخت پالتهای چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
08:00 ق.ظ
اصلاح پالت های اسیب دیده انبار محصول و لیبل زنی
اصلاح پالت های اسیب دیده انبار محصول و لیبل زنی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/26 اعلام نشده
1398/06/25
14:23 ب.ظ
تهیه و ساخت صندوق صدقات متوسط ام دی اف
تهیه و ساخت صندوق صدقات متوسط ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/23
09:29 ق.ظ
تامین ملزومات چوبی(انواع کفی پالت.جعبه.صندوق های چوبی) مورد نیاز بسته بندی انبار
تهران 1398/6/23 اعلام نشده
1398/06/16
19:02 ب.ظ
دستمزد ساخت 330 صندوق صدقاتmfd
دستمزد ساخت 330 صندوق صدقاتmfd... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/11
13:02 ب.ظ
واگذاری باکس پالت های چوبی کریت چوبی
واگذاری باکس پالت های چوبی کریت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/11 اعلام نشده
12:22 ب.ظ
خرید 30000 عدد پالت و فریم چوبی
خرید 30000 عدد پالت و فریم چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
19:10 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
08:27 ق.ظ
خرید 30000 عدد پالت و فریم چوبی
خرید 30000 عدد پالت و فریم چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/07
12:34 ب.ظ
تامین پالت چوبی سالیانه در ابعاد مختلف
تامین پالت چوبی سالیانه در ابعاد مختلف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/6/7 اعلام نشده
1398/06/06
11:40 ق.ظ
خرید اقلام 20 ردیف:  ماشینکاری و خرید قطعه و جعبه - خدمات نظافت فضا عمومی و حمل ضایعات و نگهداری فضا سبز
تهران 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/04
18:35 ب.ظ
خرید 30000 عدد پالت و فریم چوبی
خرید 30000 عدد پالت و فریم چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/05/25
18:24 ب.ظ
واگذاری تامین پالت های چوبی کارخانه تهران
واگذاری تامین پالت های چوبی کارخانه تهران... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/25 اعلام نشده
1398/05/14
09:49 ق.ظ
خرید تعداد 80/000 پالت چوبی موردنیاز
خرید تعداد 80/000 پالت چوبی موردنیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
07:50 ق.ظ
1398/05/12
09:50 ق.ظ
خرید تعداد 80/000 عدد پالت چوبی مورد نیاز
خرید تعداد 80/000 عدد پالت چوبی مورد نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/06
12:23 ب.ظ
انجام عملیات ساخت پالت چوبی
انجام عملیات ساخت پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/01
13:14 ب.ظ
خرید 23500 عدد باکس پالت چوبی جهت بسته بندی محصول pbr
خرید 23500 عدد باکس پالت چوبی جهت بسته بندی محصول pbr... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/29
13:01 ب.ظ
خرید اقلام: پالت چوبی و چوب برشی و کارتن 3 لایه و پ5 لایه قهوه ای
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/25
14:20 ب.ظ
ساخت صندوقف صدقات کوچک  جهت مراکز  نیکوکاری
ساخت صندوقف صدقات کوچک جهت مراکز نیکوکاری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
11:03 ق.ظ
خرید پالت و قالب
خرید پالت و قالب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:31 ب.ظ
خرید پالت و قالب
خرید پالت و قالب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/4/23 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
درپوش چوبی مخروطی
درپوش چوبی مخروطی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/4/23 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
خرید ملزومات چوبی
خرید ملزومات چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/22
08:52 ق.ظ
خرید ملزومات چوبی شامل  انواع کفی پالت - جعبه وصندوق های چوبی
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/13
11:54 ق.ظ
پالت و درب پالت  چوبی با ابعاد 75*110 سانتی متراژ هر کدام 200 عدد
مازندران 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/03/28
12:39 ب.ظ
تامین استرچ هود
تامین استرچ هود... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
18:08 ب.ظ
خرید اقلام شامل :  پالت چوبی سایز 100*100 - مقدار 50/000 عددپالت چوبی
تهران 1398/3/27 اعلام نشده
1398/03/18
13:45 ب.ظ
واگذاری پالت چوبی 115*115 و 110*128
واگذاری پالت چوبی 115*115 و 110*128... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/3/18 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
انجام پالت چوبی128*110و115*115
انجام پالت چوبی128*110و115*115... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/3/18 اعلام نشده
1398/03/05
18:47 ب.ظ
صندوق دیواری پیشنهادات و انتقادات پلکسی گلاس
صندوق دیواری پیشنهادات و انتقادات پلکسی گلاس... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:45 ب.ظ
ساخت 100 عدد صندوق صدقات ام دی اف
ساخت 100 عدد صندوق صدقات ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/24
14:29 ب.ظ
1398/02/18
08:57 ق.ظ
کلاف چوبی جعبه هریک و پالت جعبه هریک به تعداد35000 عدد
کلاف چوبی جعبه هریک و پالت جعبه هریک به تعداد35000 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/10
14:01 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
خرید تعداد5000 عدد پالت چوبی با ابعاد100*120 سانتیمتر
خرید تعداد5000 عدد پالت چوبی با ابعاد100*120 سانتیمتر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
13:18 ب.ظ
خرید انواع پالت چوبی در سایز های مختلف
خرید انواع پالت چوبی در سایز های مختلف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/07
08:09 ق.ظ
تامین انواع جعبه و پالت چوبی
تامین انواع جعبه و پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/04
19:13 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
خدمات تعمیر و تغییر کاربری پالت های استاندارد و مخصوص
خدمات تعمیر و تغییر کاربری پالت های استاندارد و مخصوص... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
12:39 ب.ظ
خرید تسمه و میلگرد فولادی و پالت و جعبه چوبی و گاری و باکالیت
تهران 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
13:31 ب.ظ
واگذاری اقلام شامل : طبخ و توزیع غذا در صنعت -خودروهای سواری استیجاری
يزد 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/28
10:07 ق.ظ
واگذاری موارد : طبخ و توزیع غذا در صنعت - خودروهای سواری استیجاری - شمش روی - جعبه چوبی
يزد 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
13:30 ب.ظ
تامین پالت مورد نیاز
تامین پالت مورد نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته