1397/09/25
10:19 ق.ظ
تهیه و ساخت صندوق چوبی کلبه ای ویژه دانش اموزان در جشن نیکوکاری
قزوين 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/20
11:30 ق.ظ
بازسازی چهار جعبه انتن موجود در چوکا
بازسازی چهار جعبه انتن موجود در چوکا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
16:39 ب.ظ
خرید و ساخت جعبه های چوبی و بسته بندی
خرید و ساخت جعبه های چوبی و بسته بندی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/9/17 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
خرید و ساخت جعبه چوبی و بسته بندی
خرید و ساخت جعبه چوبی و بسته بندی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/17 اعلام نشده
11:33 ق.ظ
ساخت تعداد محدودی جعبه چوبی
ساخت تعداد محدودی جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/08
09:48 ق.ظ
قفسه چوبی دو طرف کتابخانه ای
قفسه چوبی دو طرف کتابخانه ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
07:46 ق.ظ
خرید پالت و جعبه چوبی
خرید پالت و جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:29 ب.ظ
تولید کننده پالت چوبی- تخته برش خورده
تولید کننده پالت چوبی- تخته برش خورده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/6 اعلام نشده
1397/08/26
07:41 ق.ظ
برونسپاری در4 ردیف شامل درپوش و بدنه فولادی
برونسپاری در4 ردیف شامل درپوش و بدنه فولادی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/22
14:46 ب.ظ
خرید پالت و جعبه چوبی
خرید پالت و جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/8/22 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
اجرای کارهای چوبی شعبه عطار
اجرای کارهای چوبی شعبه عطار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:44 ب.ظ
خدمات نجاری و ساخت جعبه چوبی 20هزار عدد و پالت
خدمات نجاری و ساخت جعبه چوبی 20هزار عدد و پالت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/21 اعلام نشده
07:51 ق.ظ
خرید پالت چوبی
خرید پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:34 ب.ظ
واگذاری تامین اقلام مصرفی کیسه 25 کیلو گرمی AD STAR جامبوبگ پالت
خوزستان 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/10
08:58 ق.ظ
ساخت دیوار کوب و کمد بایگانی و پاراون چوبی
ساخت دیوار کوب و کمد بایگانی و پاراون چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:47 ب.ظ
خرید و تامین پالت چوبلی مورد نیاز
خرید و تامین پالت چوبلی مورد نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/01
10:37 ق.ظ
پالت چوبی مقاوم
پالت چوبی مقاوم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
09:33 ق.ظ
تامین پالتهای چوبی مورد نیاز
تامین پالتهای چوبی مورد نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
13:41 ب.ظ
تامین اقلام شامل: کارتن - فوم سیل - چسب و لیبل و....
تامین اقلام شامل: کارتن - فوم سیل - چسب و لیبل و....... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/28 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
خرید پالت چوبی
خرید پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/7/28 اعلام نشده
1397/07/25
08:58 ق.ظ
پالت چوبی جهت حمل مرسولات پستی
پالت چوبی جهت حمل مرسولات پستی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
14:05 ب.ظ
پالت 71*96 تعداد 120 عدد - درب پالت
پالت 71*96 تعداد 120 عدد - درب پالت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/7/24 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
تکمیل لیست تامین کنندگان VENDOR LIST به شرح : تولید کنندگان کارتن
تهران 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/17
09:28 ق.ظ
تامین 30000 عدد پالت چوبی
تامین 30000 عدد پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/7/17 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
تامین اقلام مصرفی شامل: کیسه 25 کیلوئی AD star - جامبو بگ پالت چوبی - فیلم استرچ
خوزستان 1397/7/17 اعلام نشده
1397/07/16
09:43 ق.ظ
خرید و ساخت جعبه چوبی
خرید و ساخت جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/14
15:08 ب.ظ
خرید نوار دور رینگ-نایلون استراچ وزنه بالانس-پالت چوبی-روغن های صنعتی-گاز-مفتول سیم جوش
تهران 1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/11
14:03 ب.ظ
جعبه نگهداری اشیای تاریخی
جعبه نگهداری اشیای تاریخی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/09
09:08 ق.ظ
ساخت جعبه چوبی به تعداد 25/500 عدد و
ساخت جعبه چوبی به تعداد 25/500 عدد و... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
12:27 ب.ظ
ساخت جعبه چوبی ابعاد 107*290*875 م م به تعداد 25500 عدد و پالت حمل مربوطه تعداد 1275 عدد
تهران 1397/7/8 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
خرید 5 ردیف کالا شامل: لستین - نایلون انتی استاتیک - پلی اتیلن دانسیته متوسط - پالت چوبی و....
تهران 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/03
16:02 ب.ظ
ساخت پالت های چوبی
ساخت پالت های چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:42 ق.ظ
واگذاری تامین اقلام مصرفی کیسه 25 کیلو
واگذاری تامین اقلام مصرفی کیسه 25 کیلو... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/6/26 اعلام نشده
1397/06/21
10:17 ق.ظ
خرید پالت چوبی 128*110و115*115
خرید پالت چوبی 128*110و115*115... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/6/21 اعلام نشده
1397/06/20
13:08 ب.ظ
پالت چوبی
پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/11
11:24 ق.ظ
خرید 23500 عدد باکس پالت چوبی برای بسته بندی محصول
خرید 23500 عدد باکس پالت چوبی برای بسته بندی محصول... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
10:43 ق.ظ
خرید 23500 عدد باکس پالت چوبی برای بسته بندی محصول PBR
خرید 23500 عدد باکس پالت چوبی برای بسته بندی محصول PBR... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/6/10 اعلام نشده
1397/06/07
16:59 ب.ظ
پالت چوبی 112*78 تعداد 200 عدد
پالت چوبی 112*78 تعداد 200 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/01
08:48 ق.ظ
ساخت صندوق MDF
ساخت صندوق MDF... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/6/1 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ساخت صندوق صدقات چوبی 3 لایه
ساخت صندوق صدقات چوبی 3 لایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
البرز 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:33 ب.ظ
شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان گروه مواد اولیه-قطعات یدکی خودرو و
کرمان 1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/09
09:27 ق.ظ
خرید 500 تخته پالت چوبی
خرید 500 تخته پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/5/9 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
ساخت 100 عدد پالت چوبی استاندارد
ساخت 100 عدد پالت چوبی استاندارد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/06
10:01 ق.ظ
اجرای عملیات خدمات بسته بندی
اجرای عملیات خدمات بسته بندی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/31
16:37 ب.ظ
ساخت و نصب کتابخانه تمام
ساخت و نصب کتابخانه تمام... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/4/31 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
تامین 30/000 عدد پالت چوبی
تامین 30/000 عدد پالت چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/30
13:36 ب.ظ
خرید تولید جعبه چوبی همراه با
خرید تولید جعبه چوبی همراه با... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/4/30 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
خرید مقداری محدودی جعبه چوبی
خرید مقداری محدودی جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/4/30 اعلام نشده
1397/04/29
13:36 ب.ظ
خرید سه نوع جعبه چوبی
خرید سه نوع جعبه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/27
21:40 ب.ظ
خرید سه نوع جعبه چوبی به تعداد 4500
خرید سه نوع جعبه چوبی به تعداد 4500... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/4/27 تاریخ گذشته