1397/09/28
09:51 ق.ظ
انواع ورق ام دی اف خام بدون روکش
انواع ورق ام دی اف خام بدون روکش... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
12:13 ب.ظ
ام دی اف 16 میل
ام دی اف 16 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
14:51 ب.ظ
خرید تخته صنوبر در اندازه های مختلف
خرید تخته صنوبر در اندازه های مختلف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/22
07:56 ق.ظ
خرید چوب نوع ساسنامه به میزان کل 4000 متر مکعب به
خرید چوب نوع ساسنامه به میزان کل 4000 متر مکعب به... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:00 ب.ظ
ورق 16میل ام دی اف رنگ انتیک تیره
ورق 16میل ام دی اف رنگ انتیک تیره... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
خرید چوب نوع سانا به میزان کل 4000 متر مکعب به صورت
خرید چوب نوع سانا به میزان کل 4000 متر مکعب به صورت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:30 ب.ظ
چوب نراد روسی 32 عدد
چوب نراد روسی 32 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:32 ب.ظ
ورق ام دی اف و نوار پی وی سی
ورق ام دی اف و نوار پی وی سی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
10:35 ق.ظ
تکمیل تیم های اجرایی :پیمانکار کارهای چوبی و mdf
تکمیل تیم های اجرایی :پیمانکار کارهای چوبی و mdf... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
13:37 ب.ظ
ورق ام دی اف خام ساده ضخامت 16 متر مربع
ورق ام دی اف خام ساده ضخامت 16 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
خرید مصالح پروژه سیگارودی شامل تخته چوب یولکا
خرید مصالح پروژه سیگارودی شامل تخته چوب یولکا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
الوار کاج جهت پروژه
الوار کاج جهت پروژه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:30 ق.ظ
خرید 42 ردیف انواع چوب و تخته و 4تراش روسی و ایرانی
خرید 42 ردیف انواع چوب و تخته و 4تراش روسی و ایرانی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/05
11:36 ق.ظ
خرید 42 ردیف انواع چوب تخته چهار تراش روسی و ایرانی
خرید 42 ردیف انواع چوب تخته چهار تراش روسی و ایرانی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
خرید اقلام : تخته صنوبر در اندازه های مختلف - شیر رفت و برگشت رادیاتور
گيلان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
07:34 ق.ظ
خرید چوب ایرانی مورد نیاز مناطق: معدن
خرید چوب ایرانی مورد نیاز مناطق: معدن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
11:37 ق.ظ
خرید 42 ردیف انواع چوب تخته چهار تراش روسی و ایرانی
خرید 42 ردیف انواع چوب تخته چهار تراش روسی و ایرانی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:01 ب.ظ
تخته 60 متر مربع
تخته 60 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/26
07:45 ق.ظ
خرید 108 متر معکب چهار تراش چوب تبریزی
خرید 108 متر معکب چهار تراش چوب تبریزی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/24
13:48 ب.ظ
خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای
خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/24 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
خرید 42 ردیف انواع چوب تخته و 4تراش روسی و ایرانی
خرید 42 ردیف انواع چوب تخته و 4تراش روسی و ایرانی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/23
21:03 ب.ظ
تعدادی شبکه چوبی در 3 ردیف
تعدادی شبکه چوبی در 3 ردیف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/22
10:29 ق.ظ
خرید چوب اشباع شده برای برج خنک کن
خرید چوب اشباع شده برای برج خنک کن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:19 ب.ظ
خرید 42 ردیف انواع چوب و تخته و 4تراش روسی و ایرانی
خرید 42 ردیف انواع چوب و تخته و 4تراش روسی و ایرانی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/19 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
ام دی اف کاری به طول 350 متر
ام دی اف کاری به طول 350 متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:00 ب.ظ
خرید تجهیزات چوبی جهت کتابخانه های عمومی استان
خرید تجهیزات چوبی جهت کتابخانه های عمومی استان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:12 ب.ظ
ورق ام دی اف خام ملاینه رنگی
ورق ام دی اف خام ملاینه رنگی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:53 ب.ظ
ورق MDF تیسان نقره ای و فیروزه ای
ورق MDF تیسان نقره ای و فیروزه ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:31 ب.ظ
ورق MDF شانزده میلیمتر
ورق MDF شانزده میلیمتر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:41 ب.ظ
ساخت جعبه چوبی - فیلتر الکتریکی- قطعات
ساخت جعبه چوبی - فیلتر الکتریکی- قطعات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/03
11:55 ق.ظ
ام دی اف سفید پویا برفی به ابعاد 183*3.66 و ضخامت 16 میل
ام دی اف سفید پویا برفی به ابعاد 183*3.66 و ضخامت 16 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قم 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:11 ق.ظ
خرید الوار چوبی جهت نیمکت های الاچیق
خرید الوار چوبی جهت نیمکت های الاچیق... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/7/18 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خرید مقدار 1/750/000 کیلوگرم چوب صنوبر
خرید مقدار 1/750/000 کیلوگرم چوب صنوبر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
23:44 ب.ظ
ورق نئوپان خام درجه
ورق نئوپان خام درجه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/14
12:46 ب.ظ
ورق ام دی اف 16 میل 10 متر جهت
ورق ام دی اف 16 میل 10 متر جهت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:52 ب.ظ
12 ورق کوچک ام دی اف 16 میلیمتری طرح کاج روشن
12 ورق کوچک ام دی اف 16 میلیمتری طرح کاج روشن... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:01 ب.ظ
تخته روسی 600*20*2 سانتیمتر و رنگ سفید قوطی
تخته روسی 600*20*2 سانتیمتر و رنگ سفید قوطی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:01 ب.ظ
ورق MDF به ضخامت 25 میل خام جهت کف سازی (نصب روی پروفیل)
ورق MDF به ضخامت 25 میل خام جهت کف سازی (نصب روی پروفیل)... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/27
13:13 ب.ظ
چوب چهار تراش تحویل
چوب چهار تراش تحویل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:24 ب.ظ
چوب چهار تراش تحویل فولاد
چوب چهار تراش تحویل فولاد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/22
12:40 ب.ظ
خرید نئوپان تخت دانشجویی
خرید نئوپان تخت دانشجویی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:44 ب.ظ
خرید نئوپان تخت د
خرید نئوپان تخت د... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/14
13:41 ب.ظ
خرید ورق MDF  شانزده میلیمتری
خرید ورق MDF شانزده میلیمتری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/12
09:54 ق.ظ
خرید 240 متر مکعب چوب یولکا و 2650 چند لایی ( 5 میلی )
خرید 240 متر مکعب چوب یولکا و 2650 چند لایی ( 5 میلی )... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/6/12 اعلام نشده
1397/06/11
16:54 ب.ظ
خرید 240 مترمکعب چوب یولکا و 2650 ورق چندلایی 5 میلی
خرید 240 مترمکعب چوب یولکا و 2650 ورق چندلایی 5 میلی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/11 اعلام نشده
1397/06/05
09:17 ق.ظ
خرید 108 مترمکعب چهارتراش چوب تبریزی در سایزهای مختلف
خرید 108 مترمکعب چهارتراش چوب تبریزی در سایزهای مختلف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/6/5 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
خرید 200 مترمکعب چوب روسی
خرید 200 مترمکعب چوب روسی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/6/5 اعلام نشده
1397/06/04
14:51 ب.ظ
چوب سخت ممرز ابعاد 100*20*20 س م
چوب سخت ممرز ابعاد 100*20*20 س م... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/6/4 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
ورق ام دی اف فرامید 16 میل
ورق ام دی اف فرامید 16 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/4 تاریخ گذشته
01:29 ق.ظ
خرید چوب ایرانی
خرید چوب ایرانی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/6/4 تاریخ گذشته