1398/02/29
19:38 ب.ظ
ورق ام دی اف
ورق ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
تخته سپیدار
تخته سپیدار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:55 ق.ظ
حدود 13000 عدد الوار و 25000 عدد گوه در اندازه های مختلف
حدود 13000 عدد الوار و 25000 عدد گوه در اندازه های مختلف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/2/28 اعلام نشده
09:24 ق.ظ
ورق ام دی اف نیمه براق
ورق ام دی اف نیمه براق... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/2/28 مهلت دار
07:41 ق.ظ
کفی به ابعاد 40*40 پشتی به ابعاد 45*20 و دسته به ابعاد 60*27 صندلی دانش اموزی
همدان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
14:50 ب.ظ
ام دی اف  16 میل سفید
ام دی اف 16 میل سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قم 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:05 ب.ظ
ورق ام دی اف سفید بدنه کابینت260 مترمربع
ورق ام دی اف سفید بدنه کابینت260 مترمربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
چوب روسی و لمبه و جهت کفپوش و دیوارپوش
چوب روسی و لمبه و جهت کفپوش و دیوارپوش... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:15 ب.ظ
ورق ام دی اف خام درجه یک
ورق ام دی اف خام درجه یک... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/15
08:56 ق.ظ
ام دی اف 16 میل گردویی سفید
ام دی اف 16 میل گردویی سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
18:33 ب.ظ
ام دی اف 16 میل گردویی سفید
ام دی اف 16 میل گردویی سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/2/14 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
خرید مقدار محدودی چوب روسی و تخته چندلایی
خرید مقدار محدودی چوب روسی و تخته چندلایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/2/14 اعلام نشده
1398/02/12
19:46 ب.ظ
ورق ام دی اف الم 1 با پوسته
ورق ام دی اف الم 1 با پوسته... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
ورق ام دی اف 16 میل
ورق ام دی اف 16 میل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گلستان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
20:24 ب.ظ
ورق نئوپان روکشدار سفید
ورق نئوپان روکشدار سفید... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/2/11 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
ورق ام دی اف
ورق ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/2/11 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
خدمات امور نجاری
خدمات امور نجاری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:24 ب.ظ
ورق ام دی اف جهت بازسازی کانکس
ورق ام دی اف جهت بازسازی کانکس... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
14:17 ب.ظ
ورق ام دی اف جهت بازسازی کانکس
ورق ام دی اف جهت بازسازی کانکس... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/2/9 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
ورق ام دی اف رنگ و درب چوبی ترکیب ام دی اف  ووسط شیشه خور
ورق ام دی اف رنگ و درب چوبی ترکیب ام دی اف ووسط شیشه خور... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
19:17 ب.ظ
ورق ام دی اف روکشدار درجه یک ایرانی
ورق ام دی اف روکشدار درجه یک ایرانی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/2/7 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
ورق  ام دی اف ملامینه ضخامت 2/5 CM ابعاد 366X183  طرح میپل 1 کد 112 نام تجارتی ایزوفام
خوزستان 1398/2/7 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
انواع چوب
انواع چوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
10:40 ق.ظ
تخته نرادروسی طول 4 متر عرض 12/5 سانتی متر
تخته نرادروسی طول 4 متر عرض 12/5 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
08:47 ق.ظ
واگذاری تامین 144 متر مکعب چوب جنگلی راش
واگذاری تامین 144 متر مکعب چوب جنگلی راش... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/02
10:14 ق.ظ
انواع چوب شامل چوب گردو سوخته- چوب معرق راش- نارنج- گردو سیاه
تهران 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/28
14:44 ب.ظ
ورق ام دی اف روکشدار درجه 1 و چوب
ورق ام دی اف روکشدار درجه 1 و چوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
18:49 ب.ظ
خرید چوب و ام دی اف
خرید چوب و ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:45 ب.ظ
ورق ام دی اف روکشدار درجه یک چوب
ورق ام دی اف روکشدار درجه یک چوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
خرید چوب ام دی اف
خرید چوب ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
13:27 ب.ظ
چوب سپیدار و چوب روسی و راش و چسب فوری و .. جهت کارگاه درودگری
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خرید مقداری چوب روسی و تخته چندلایی
خرید مقداری چوب روسی و تخته چندلایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
21:10 ب.ظ
تخته خرده چوب خام نئوپان ضخامت 16 متر مربع
تخته خرده چوب خام نئوپان ضخامت 16 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/1/22 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
فیلتر درایر ALCD - رنگ تینر -گسگت - پکینک - فیبر استخوانی - قطعات مخصوص اکچوئیتورهای AUMA SA 16.1=G3=C=16
گيلان 1398/1/22 اعلام نشده
1398/01/21
18:24 ب.ظ
خرید ملزومات در 12 ردیف :خرید کلاف خام مبل استیل -ام دی اف 16 میل سفید
خراسان رضوي 1398/1/21 اعلام نشده
1398/01/20
14:28 ب.ظ
خرید و تحویل اقلام ام دی اف ساختمان جدید اداره کل
خرید و تحویل اقلام ام دی اف ساختمان جدید اداره کل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/1/20 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
چوب روسی یک متر مکعب
چوب روسی یک متر مکعب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
خرید و تحویل ام دی اف
خرید و تحویل ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
18:28 ب.ظ
خرید و تحویل اقلام ام دی اف ساختمان جدید اداره کل
خرید و تحویل اقلام ام دی اف ساختمان جدید اداره کل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
11:30 ق.ظ
اقلام شامل : گریس RLSO - سیل مکتانیکی گراندفوس
اقلام شامل : گریس RLSO - سیل مکتانیکی گراندفوس... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/28
08:11 ق.ظ
ورق ام دی اف چهلستون با مغز ترک 16 میلیمتر
ورق ام دی اف چهلستون با مغز ترک 16 میلیمتر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
09:01 ق.ظ
ورق ام دی اف خام ساده
ورق ام دی اف خام ساده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
08:44 ق.ظ
ورق ام دی اف دوروسفید پاکچوب
ورق ام دی اف دوروسفید پاکچوب... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
08:03 ق.ظ
ورق ام دی اف خام ساده طول 2800mmعرض 1220 متر مربع
ورق ام دی اف خام ساده طول 2800mmعرض 1220 متر مربع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/21
19:24 ب.ظ
قاب ام دی اف تلویزیون و استاکچر
قاب ام دی اف تلویزیون و استاکچر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:26 ب.ظ
ساخت کارهای چوبی مورد نیاز
ساخت کارهای چوبی مورد نیاز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
14:32 ب.ظ
چوب گردو خشک و چوب رنگی معرق کاری 3 میل و تخته سه لایی
چوب گردو خشک و چوب رنگی معرق کاری 3 میل و تخته سه لایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کردستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
08:01 ق.ظ
کارهای چوبی شعبه کوهسنگی
کارهای چوبی شعبه کوهسنگی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
14:07 ب.ظ
ورق ام دی اف
ورق ام دی اف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/12/14 تاریخ گذشته