1397/09/24
14:17 ب.ظ
تامین جعبه فلزی اسان بازشو
تامین جعبه فلزی اسان بازشو... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
14:38 ب.ظ
ساخت مخزن 1000 متر مکعبی
ساخت مخزن 1000 متر مکعبی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:59 ب.ظ
احداث مخزن 100 مترمکعبی فلزی هوایی و حصارکشی و محوطه سازی مجتمع ابرسانی
گلستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
تعدادی جعبه فلزی اسان بازشو
تعدادی جعبه فلزی اسان بازشو... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
11:51 ق.ظ
خرید مخزن اب
خرید مخزن اب... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:11 ب.ظ
خرید و حمل تعداد 15 باب تانکر گالوانیزه ثابت 6000 لیتری
کرمان 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
ساخت مخزن
ساخت مخزن... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
18:01 ب.ظ
انواع تانکر و مخزن 4 عدد
انواع تانکر و مخزن 4 عدد... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1397/9/17 مهلت دار
14:23 ب.ظ
ساخت تانکر استیل 2جداره مخصوص حمل روغن نباتی
تهران 1397/9/17 اعلام نشده
12:22 ب.ظ
مخزن ذخیره گازوئیل
مخزن ذخیره گازوئیل... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
اب بندی مخزن فلزی هوایی روستای
کرمان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:53 ب.ظ
اجرای احداث مخزن 100 متر مکعبی فلزی هوایی
گلستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
عملیات برشکاری و جوشکاری همراه با ورق گذاری مخازن هوایی فلزی
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:44 ب.ظ
تانکر چرخدار 2000لیتری با ورق گالوانیزه دو میلی متر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
ساخت تانکر فلزی
ساخت تانکر فلزی... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تانکر 1000 لیتری گاولانیزه
تانکر 1000 لیتری گاولانیزه... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
تهیه و حمل مخزن فلزی و لوله های پلی اتیلن و اتصالات و شیرالات
البرز 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:43 ب.ظ
تانکر کشنده 5000 لیتری چهار چرخ
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
تانکر کشنده 5000 لیتری 4 چرخ
تانکر کشنده 5000 لیتری 4 چرخ... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
تانکر 1000 لیتری گالوانیزه
تانکر 1000 لیتری گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:54 ب.ظ
خرید دو دستگاه مخزن ذخیره نفت به همراه کفی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
تانکر کشنده 2000 لیتری 2 چرخ 6 دستگاه
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
تانکر کشنده 5000 لیتری 4 چرخ
تانکر کشنده 5000 لیتری 4 چرخ... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
14:15 ب.ظ
ساخت حمل و تخلیه 2 دستگاه منبع ذخیره اب دانشکده دندانپزشکی
کرمانشاه 1397/9/10 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
تانکر1000 لیتری گالوانیزه
تانکر1000 لیتری گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
تانکر کشنده 5000 لیتری
تانکر کشنده 5000 لیتری... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:14 ب.ظ
تانکر کشنده 5000 لیتری
تانکر کشنده 5000 لیتری... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
تانکر 1000 لیتری گالوانیزه
تانکر 1000 لیتری گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
07:15 ق.ظ
ساخت و لاستیک کاری مخزن
ساخت و لاستیک کاری مخزن... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
18:06 ب.ظ
عملیات رنگ امیزی و تعویض کف مخزن فلزی هوایی 50 متر مکعبی ناحیه صنعتی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
2 عدد مخزن اب 1000 لیتری ایستاده انتی باکتریال
اصفهان 1397/9/6 تاریخ گذشته
07:03 ق.ظ
زیر سازی و اسفالت معابر سطح شهر - احداث مخزن اب
اصفهان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:01 ب.ظ
بهسازی مخزن اداره کل
بهسازی مخزن اداره کل... فلزات و قطعات فلزی
ايلام 1397/9/5 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
تامین 40000 عدد بشکه فلزی مجتمع پتروشیمی
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
13:50 ب.ظ
خرید 15 دستگاه تانکر چرخ دار ورق گالوانیزه 200 لیتری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/3 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
تهیه تا راه اندازی مخزن اب فولادی پیچ و مهره ای 500 مترمکعبی
زنجان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
08:27 ق.ظ
1397/08/30
10:13 ق.ظ
تانکر ذخیره کننده اب 2000 لیتری - ضد جلبک
خراسان شمالي 1397/8/30 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
تانکر 12000 لیتری ورق سفید با ضخامت 2/5
خراسان جنوبي 1397/8/30 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
تانکر ذخیره اب و نمک اتمام استیل هزار لیتری داری موتور هم زن
اردبيل 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:00 ب.ظ
مخزن سوخت 500 لیتری گالوانیزه
مخزن سوخت 500 لیتری گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
تانکر 12000 لیتری
تانکر 12000 لیتری... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1397/8/29 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
تانکر 12000 لیتری ورق سفید ضخامت 2.5
خراسان جنوبي 1397/8/29 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
خرید و نصب مخازن استیل نگهداری شیر خام
خراسان رضوي 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/28
11:45 ق.ظ
تهیه و ساخت مخزن اب کامیون بنز مایلر
هرمزگان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:49 ب.ظ
ساخت تانکر 4600 لیتری با نصب و بالشتک و
سيستان و بلوچستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
خرید دو مخزن فلزی 1000 متر مکعبی تاسیسات
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:10 ب.ظ
خرید مخازن شن و ماسه و مخازن حمل زباله
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/23
12:54 ب.ظ
خرید 2 مخزن فلزی 1000 مترمکعبی تاسیسات ابرسانی شهر
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
مخزن اب سه لایه
مخزن اب سه لایه... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته