1398/09/23
14:08 ب.ظ
ساخت 50 عدد صندوق صدقات اماکن
ساخت 50 عدد صندوق صدقات اماکن... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
18:33 ب.ظ
مخزن 300 لیتری تحت فشار دیافراگمی 10 بار برای اتش نشانی
مازندران 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
14:34 ب.ظ
ساخت 2 عدد تانکر 20/000 لیتری با ورق سفید گالوانیزه نمره 3
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
08:28 ق.ظ
خرید پلیت کولر و ایس بانک
خرید پلیت کولر و ایس بانک... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
11:34 ق.ظ
ساخت ابشخور گالوانیزه
ساخت ابشخور گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
خرید تانکر
خرید تانکر... فلزات و قطعات فلزی
بوشهر 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:16 ب.ظ
خرید ساخت منبع اتش نشانی با کلیه ملزومات
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
14:14 ب.ظ
تعمیر و بازسازی منبع اب هوایی سردخانه
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:25 ب.ظ
تانکر 1000 لیتری ذخیره اب
تانکر 1000 لیتری ذخیره اب... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
طراحی ساخت و نصب تانکر اب سیلو
لرستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
خدمات خرید 30/000 عدد بشکه فلزی
خدمات خرید 30/000 عدد بشکه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
12:54 ب.ظ
خرید 30/000 عدد بشکه فلزی
خرید 30/000 عدد بشکه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
محوطه سازی پهنه شرقی
محوطه سازی پهنه شرقی... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
14:23 ب.ظ
تانکر
تانکر... فلزات و قطعات فلزی
بوشهر 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
5 دستگاه تانکر فلزی 10000 لیتری
5 دستگاه تانکر فلزی 10000 لیتری... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:39 ب.ظ
تامین اقلام مظروف و بسته بندی
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
12:35 ب.ظ
خرید 50 دستگاه تانکر فلزی 1000 لیتری ثابت در
کرمان 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
تعمیر و بازسازی منبع اب هوایی سردخانه
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
تعمیر و صافکاری مخازن سیار
تعمیر و صافکاری مخازن سیار... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/10
18:14 ب.ظ
تست ضخامت سنجی مخازن گاز امونیاک
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:18 ب.ظ
مخزن 13 تنی استیل 304
مخزن 13 تنی استیل 304... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1398/9/9 مهلت دار
09:59 ق.ظ
ساخت یک نوع جعبه فلزی به تعداد 35000 عدد
اصفهان 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
14:12 ب.ظ
جوشکاری مشبکهای داخل تانکر و صافکاری و نقاشی کامل تانکر آب
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
مخزن سیار
مخزن سیار... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:22 ب.ظ
خرید 50 دستگاه تانکر فلزی 10/000 لیتری
کرمان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
13:17 ب.ظ
مخزن
مخزن... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
خرید حمل جایگذاری 5 باب مخزن فولادی
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
تامین متریال و ساخت مخازن  فلزی
تهران 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/03
13:07 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی مخزن فلزی زمینی پیش ساخته 100 مترمکعبی شهر
گلستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
10:28 ق.ظ
جوشکاری مشبکهای داخل تانکر وصافکاری و نقاشی کامل تانکر اب
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
19:04 ب.ظ
منبع دوجداره
منبع دوجداره... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:54 ب.ظ
دو عدد مخزن ذخیره اب
دو عدد مخزن ذخیره اب... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:38 ب.ظ
دو عدد مخزن ذخیره اب
دو عدد مخزن ذخیره اب... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/8/28 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
مخزن ال پی جی ظرفیت 1500 گالن و دستکاه تبخیرکننده برقی 40 کلو در ساعت و تابلو برق تکفاز
آذربايجان شرقي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
11:56 ق.ظ
تهیه حمل نصب مخزن ذخیره اب
تهیه حمل نصب مخزن ذخیره اب... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/21
13:26 ب.ظ
خرید عملیات ساختمانی و نصب دو عدد مخزن ذخیره سوخت
بوشهر 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
احداث 2 باب منبع ذخیره اب و ابشخور دام
هرمزگان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
19:20 ب.ظ
گنبد متحرک رصدخانه
گنبد متحرک رصدخانه... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خرید حمل و جایگذاری پنج باب مخزن فولادی اب اضطراری
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
تعویض ورق کف مخزن سوخت 101c در مجتمع
هرمزگان 1398/8/19 اعلام نشده
1398/08/18
13:33 ب.ظ
خرید حمل و جایگذاری پنج باب مخزن فولادی اب اضطراری
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
عملیات احداث منبع هوایی 250 متر مکعبی
قزوين 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
13:51 ب.ظ
خرید حمل و جایگذاری پنج باب مخزن فولادی توزیع اب
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
13:43 ب.ظ
ساخت 52 دستگاه انواع مخزن و مبدل مورد نیاز
تهران 1398/8/12 اعلام نشده
1398/08/11
19:05 ب.ظ
خرید ابشخوار فلزی سیاره عشایر استان
زنجان 1398/8/11 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
ساخت صنادیق صدقات لوکس جهت استقاده در اماکن تجاری اداری
البرز 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:34 ب.ظ
مرمت و بازسازی مخزن 125 اتشنشانی اداره کل راه اهن
مركزي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:27 ب.ظ
مخزن 2400 لیتری دوچرخ شاسی دار
مخزن 2400 لیتری دوچرخ شاسی دار... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1398/8/4 تاریخ گذشته