1398/05/27
19:20 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
تهیه و ساخت سربندی کانکس 20 کیلو ولت پست 230 نفوت به همراه رنگ
گيلان 1398/5/27 مهلت دار
18:21 ب.ظ
خرید 3 عدد کانکس
خرید 3 عدد کانکس... فلزات و قطعات فلزی
يزد 1398/5/27 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
خرید 3 باب کانکس و تجیهزات داخلی مربوطه پلیس راه محور
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:03 ب.ظ
خرید کانکس
خرید کانکس... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:26 ب.ظ
خرید و نصب 2 دستگاه کانکس پیش ساخته سرویس بهداشتی و 4 دستگاه کانکس رختکن
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
یک دستگاه کانکس و یک دستگاه کولر
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
خرید 12 دستگاه کفی کانکس دار با تجهیزات مربوطه نصب شده برروی
تهران 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
15:13 ب.ظ
خرید دو دستگاه کانکس( شلتر ) دستگاه کمک ناوبری
گيلان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:33 ب.ظ
سرویس بهداشتی فلزی ثابت تک کابین و 2 کابین
اصفهان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:44 ب.ظ
کانکس موتورخانه
کانکس موتورخانه... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خرید کانکس چرخ دار
خرید کانکس چرخ دار... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/15
08:03 ق.ظ
خرید کانکس چرخدار
خرید کانکس چرخدار... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/14
18:11 ب.ظ
تعمیر و بهسازی کانکس مستقر در مجتمع بندر امام خمینی
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
تعمیر کانکس های ثابت
تعمیر کانکس های ثابت... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:29 ب.ظ
کانکس چرخدار متحرک در ابعاد 2/4*6 مجهز به پنل خورشیدی
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
کانکس موتورخانه
کانکس موتورخانه... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:17 ب.ظ
14:02 ب.ظ
یک دستگاه کانکس 3*2
یک دستگاه کانکس 3*2... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:40 ب.ظ
ساخت یک عدد کانکس
ساخت یک عدد کانکس... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
13:30 ب.ظ
تعمیر و بهسازی کانکس مستقر در مجتمع
خوزستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:03 ب.ظ
کانکس جهت پست سیمکان
کانکس جهت پست سیمکان... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:06 ب.ظ
خرید سرویس بهداشتی
خرید سرویس بهداشتی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
11:22 ق.ظ
کانکس سیار
کانکس سیار... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:32 ب.ظ
کانکس موتورخانه
کانکس موتورخانه... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:12 ب.ظ
کانکس ساندویچ پنل سقف و بدنه مدل نگهبانی
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی کانکس نگهبانی
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:51 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/4/29 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید 40 عدد کانکس میوه وتره بار و 40 عدد یخچال صنعتی ایستاده و 40 عدد کولر ابی
خراسان شمالي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
11:08 ق.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
اردبيل 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
15:00 ب.ظ
خرید 11 دستگاه کانکس اموزشی
خرید 11 دستگاه کانکس اموزشی... فلزات و قطعات فلزی
ايلام 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
1 دستگاه کانکس 3*4
1 دستگاه کانکس 3*4... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
کانکس ساندویچ پانل 9*9
کانکس ساندویچ پانل 9*9... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:33 ب.ظ
خرید 13 دستگاه کانکس اموزشی
خرید 13 دستگاه کانکس اموزشی... فلزات و قطعات فلزی
ايلام 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
20:03 ب.ظ
خرید 2 دستگاه کانکس دستگاه کمک ناوبری 4*3
گيلان 1398/4/24 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
کانکس اداری دو اتاقه
کانکس اداری دو اتاقه... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/4/24 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
کانکس رختکن 3*6
کانکس رختکن 3*6... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:45 ب.ظ
خرید کانکس
خرید کانکس... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/4/23 تاریخ گذشته
19:25 ب.ظ
ساخت کانکس سرویس بهداشتی
ساخت کانکس سرویس بهداشتی... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1398/4/23 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
کانکس اموزشی
کانکس اموزشی... فلزات و قطعات فلزی
ايلام 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
19:03 ب.ظ
کانکس اداری دو اتاقه
کانکس اداری دو اتاقه... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/4/22 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
ساخت و نصب بهره برداری دو دستگاه کانکس در ورودی شرقی
مازندران 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:15 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:57 ب.ظ
خرید کانکس داول جهت حفاری مکانیزه در مسیر غربی پروژه خط
خراسان رضوي 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:57 ب.ظ
کانکس ساندویچ پانل
کانکس ساندویچ پانل... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:31 ب.ظ
کانکس سیار سردخانه
کانکس سیار سردخانه... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/4/19 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
خرید 17 دستگاه کانکس ورزش
خرید 17 دستگاه کانکس ورزش... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/4/19 اعلام نشده