1398/09/24
08:44 ق.ظ
محوطه سازی
محوطه سازی... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1398/9/24 اعلام نشده
1398/09/23
11:25 ق.ظ
نصب کانکس نگهبانی در مرکز pc
نصب کانکس نگهبانی در مرکز pc... فلزات و قطعات فلزی
گيلان 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
11:14 ق.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی اتاق تمیز کلاس Dپارک علم و فناوری سلامت
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
10:16 ق.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
19:37 ب.ظ
کاروان سیار 6*2/40 متر و اسپیلت گازی و میز تاشو و تخت تاشو و منبع اب
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
3 دستگاه کانکس باتری خانه ابعاد1*3-4  دستکاه کانکس نگهداری
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
18:46 ب.ظ
کانکس 12 متری
کانکس 12 متری... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
18:41 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
11:05 ق.ظ
2 عدد کانکس نگهبانی ثابت 4*3 متر
کرمانشاه 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:54 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
کانکس 4 متری مجهز به سرویس دبهداشتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:29 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:13 ب.ظ
کانکس نگهبانی ساندویچ پانل
کانکس نگهبانی ساندویچ پانل... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1398/9/11 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : نگهداری فضای سبز ناحیه
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
14:18 ب.ظ
کانکس 3*12 متری
کانکس 3*12 متری... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:13 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:18 ب.ظ
تهیه مصالح و نصب کانکس 3*5 و تجهیز چاه و اتصال انها به تاسیسات  ابرسانی و حصارکشی
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید 1 دستگاه کانتینر 2 فوت
خرید 1 دستگاه کانتینر 2 فوت... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:27 ب.ظ
خرید سرویس بهداشتی و دوش سیار کانکسی
خراسان جنوبي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:55 ب.ظ
خرید 6 دستگاه کانکس سرچاهی
خرید 6 دستگاه کانکس سرچاهی... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:08 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی کانکس جهت
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید 17 دستگاه کانکس ورزش
خرید 17 دستگاه کانکس ورزش... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/9/6 اعلام نشده
1398/09/06
15:30 ب.ظ
خرید یک دستگاه کانکس جهت اتاق فرمان
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
19:01 ب.ظ
کانکس نگهبانی
کانکس نگهبانی... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
خرید سرویس بهداشتی و دوش سیار
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:26 ب.ظ
ساخت و نصب کانکس نگهبانی
ساخت و نصب کانکس نگهبانی... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید 17 دستگاه کانکس
خرید 17 دستگاه کانکس... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/9/4 اعلام نشده
11:55 ق.ظ
خرید 1 واحد کانکس
خرید 1 واحد کانکس... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
خرید 17 دستگاه کانکس ورزش مورد نیاز
تهران 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/03
14:59 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
بوشهر 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
خرید یک دستگاه کانکس 3*6
خرید یک دستگاه کانکس 3*6... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
خرید یک دستگاه کانکس 6*3
خرید یک دستگاه کانکس 6*3... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
19:19 ب.ظ
خرید یک دستگاه کانکس جهت فیدرخانه
هرمزگان 1398/9/2 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
خرید 2 دستگاه کانکس فیدرخانه 20 کیلولت پستهای کمپکت 20/63
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:24 ب.ظ
خرید ساخت حمل نصب کانکس حیوانخانه دانشگاه علوم پزشکی
کرمان 1398/8/30 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
خرید 2 ستگاه کانکس فیدرخانه 20 کیلوولت
مازندران 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
10:54 ق.ظ
خرید دو دستگاه کانکس فیدرخانه 20 کیلو ولت
مازندران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:04 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:44 ب.ظ
خرید یک دستگاه کانکس جهت فیدرخانه پست موقت دژگان
هرمزگان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:28 ب.ظ
ساخت کانکس هوارسان
ساخت کانکس هوارسان... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
09:28 ق.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
بوشهر 1398/8/21 اعلام نشده
1398/08/20
19:52 ب.ظ
ترمیم و تعمیر6 عدد کانکس الومینیومی در ابعاد 150*150
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
خرید 1 دستگاه کانکس
خرید 1 دستگاه کانکس... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
20:36 ب.ظ
کانکس فلزی درجه یک به ابعاد 15 متر مربع
کرمانشاه 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
کانکس به همراه ابدارخانه و ابگرمکن 50 کیلو گرم
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:39 ب.ظ
کانتین فلزی 40 فوت
کانتین فلزی 40 فوت... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/8/18 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
خرید کفی تریلی جهت تجهیز تریلی تائتر
خراسان رضوي 1398/8/18 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خرید 5 عدد کانکس پیش ساخته
خرید 5 عدد کانکس پیش ساخته... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/8/18 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خرید کانکس
خرید کانکس... فلزات و قطعات فلزی
بوشهر 1398/8/18 اعلام نشده