1398/03/02
07:50 ق.ظ
کانکس فرماندهی بحران
کانکس فرماندهی بحران... فلزات و قطعات فلزی
بوشهر 1398/3/2 مهلت دار
07:45 ق.ظ
کانکس اداری
کانکس اداری... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
14:09 ب.ظ
تعداد 3 دستگاه کانتینر 40 فوتی با کفی و 6 دستگاه کانتینر  20 فوتی
تهران 1398/3/1 اعلام نشده
11:23 ق.ظ
تهیه و ساخت کانکس اداری و نگهبانی برای
خراسان رضوي 1398/3/1 مهلت دار
10:04 ق.ظ
کانکس تابلو
کانکس تابلو... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/30
18:44 ب.ظ
تهیه حمل و نصب کانکس در روستای
همدان 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
خرید یک دستگاه کانکس
خرید یک دستگاه کانکس... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
کانکس موتورخانه
کانکس موتورخانه... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/28
18:26 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:22 ق.ظ
خرید 10 دستگاه کانکس برای روستاهای
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
15:22 ب.ظ
کانکس ساندویچ پانل و کانکس پیش ساخته
لرستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
استقرار سرویس بهداشتی سیار در سطح شهر
اصفهان 1398/2/25 مهلت دار
11:04 ق.ظ
کانتینر فلزی به ابعاد 2/5 *6
کانتینر فلزی به ابعاد 2/5 *6... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:50 ب.ظ
کانکس جهت نصب روی تریلی
کانکس جهت نصب روی تریلی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
سه دستگاه کانکس 2 اتاقه
سه دستگاه کانکس 2 اتاقه... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:18 ب.ظ
تامین کانکس پستهای 20/63 کیلوولت مدلار گز و شهرک بزرگ صنعتی اصفهان
اصفهان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
تهیه حمل نصب کانکس در روستای
تهیه حمل نصب کانکس در روستای... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
13:13 ب.ظ
ساخت و خرید کانکس سیار عشایری چرخدار + سرویس بهداشتی جهت مدارس
خراسان شمالي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:11 ب.ظ
کیوسک ترانس 400KVA
کیوسک ترانس 400KVA... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:10 ق.ظ
ساخت و نصب کانکس
ساخت و نصب کانکس... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/2/20 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
تعمیر کانتینر تریلر
تعمیر کانتینر تریلر... فلزات و قطعات فلزی
لرستان 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:43 ب.ظ
خرید کانکس پیش ساخته
خرید کانکس پیش ساخته... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
11:26 ق.ظ
تهیه . حمل و نصب کانکس
تهیه . حمل و نصب کانکس... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
12:48 ب.ظ
تامین کانکس و تابلوهای پست63/20 کیلوولت
اصفهان 1398/2/16 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
ساخت یک عدد کانکس
ساخت یک عدد کانکس... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
12:46 ب.ظ
خرید 12 دستگاه کانتینر به ابعاد 240*600*220
تهران 1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/14
12:44 ب.ظ
خرید40/000 عدد کانکس داول سگمنت های بتنی بکاررفته در تونل
فارس 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:45 ب.ظ
تهیه حمل و نصب کانکس در روستای
همدان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:50 ب.ظ
18:48 ب.ظ
کانکس دارای امکانات کف سرامیک 2 اتاقه  سرویس حمام و دستشویی
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
تامین کانکس و تابلوهای پست63/20 کیلوولت مدولار
اصفهان 1398/2/11 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
تامین کانکس و تابلوهای پست 63/20 مدولار شهرک بزرگ صنعتی
اصفهان 1398/2/11 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
کانکس چرخدار
کانکس چرخدار... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:43 ب.ظ
کانکس کاروان چرخدار به ابعاد 4*2/20 متر به ارتفاع مفید 2/20
کرمانشاه 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/05
19:03 ب.ظ
خرید سه عدد کانکس با پلان
خرید سه عدد کانکس با پلان... فلزات و قطعات فلزی
قم 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
13:03 ب.ظ
خرید تعداد 3 دستگاه کانتینر 40 فوتی با کفی و 6 دستگاه کانتینر 20 فوتی
تهران 1398/2/4 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
کیوسک نگهبانی
کیوسک نگهبانی... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
07:55 ق.ظ
خرید کانکس چرخ دار جهت ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
کرمان 1398/2/3 اعلام نشده
1398/01/31
19:04 ب.ظ
خرید 12 دستگاه کفی کانکس دار با تجهیزات مربوطه نصب شده برروی
تهران 1398/1/31 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
کانکس
کانکس... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
خرید 11 دستگاه کانکس های اپراتوری برای پست های ساده و موقت
مازندران 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
19:48 ب.ظ
خرید ساختمان پیش ساخته مدرسه
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
خرید ساختمان پیش ساخته مدرسه
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تهیه یک دستگاه کانکس به ابعاد5*3 و ارتفاع 5/2 متر و سه قسمته از جنس فوم پلی اورتان
آذربايجان شرقي 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
19:38 ب.ظ
کانکس بارانی مدل BTS - MCI ساخت وحدت
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
خرید کانکس های اپراتوری برای پست های ساده و موقت
مازندران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
20:06 ب.ظ
طراحی و ساخت کانکس سیار به ابعاد7*3
آذربايجان شرقي 1398/1/27 تاریخ گذشته