1398/02/29
11:43 ق.ظ
نرده ساده استیل طول متری
نرده ساده استیل طول متری... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:04 ق.ظ
ساخت و نصب و رنگ امیزی حفاظ پنجره با قوطی 2*2
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:31 ب.ظ
حفاظ شاخ گوزنی
حفاظ شاخ گوزنی... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
08:51 ق.ظ
گریل دور استخر و پله استخری
گریل دور استخر و پله استخری... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:43 ب.ظ
ساخت و نصب 4 درب و 38 متر نرده دیوار
خراسان جنوبي 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
خرید اهن الات و ساخت پله
خرید اهن الات و ساخت پله... فلزات و قطعات فلزی
زنجان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/19
20:01 ب.ظ
ساخت ونصب حفاظ و توری منازل سازمانی
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
نرده راه پله استیل و شیشه قطر 51 متر مربع
خراسان رضوي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
10:31 ق.ظ
پله مخصوص منهول بتنی گرد
پله مخصوص منهول بتنی گرد... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
پله فاضلابی مخصوص منهول بتنی
اصفهان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:18 ب.ظ
ساخت و نصب حفاظ اهنی جهت درب پنجره در
خراسان رضوي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:22 ب.ظ
پرده هوا و نرده حفاظ بانکی استیل و در اتوماتیک تلسکوپی
خراسان رضوي 1398/2/15 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
حفاظ استیل بانکی و درب اکاردئونی و پله اهنی
سمنان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:22 ب.ظ
حفاظ استیل بانکی یک عدد -درب اکاردئونی سه گل یک عدد
سمنان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/07
10:18 ق.ظ
ساخت رنگ امیزی حمل و نصب نرده
اصفهان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
08:08 ق.ظ
نرده ساده استیل
نرده ساده استیل... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
10:44 ق.ظ
1398/02/03
12:49 ب.ظ
تهیه و نصب نرده استیل
تهیه و نصب نرده استیل... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:50 ق.ظ
میله استیل حفاظ امنیتی پنجره
کرمانشاه 1398/2/2 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
نرده ساده استیل طول متری عرض متری نما سازه
خراسان شمالي 1398/2/2 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
هندریل بیمارستانی 120 م م و ضربه گیر دیوار 155 م م الومینیومی
خراسان شمالي 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
15:06 ب.ظ
حفاظ امنیتی با میله استیل با فریم
کرمانشاه 1398/1/31 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
نرده ساده استیل طول متری
نرده ساده استیل طول متری... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:26 ق.ظ
پایه پروفیلی استیل
پایه پروفیلی استیل... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
20:06 ب.ظ
طراحی ساخت نصب حفاظ برای 23 عدد پنجره
آذربايجان شرقي 1398/1/27 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
اجرای راه پله فلزی مارپیچ و حصار کشی با ورق گالوانیزه رنگی و
لرستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید گل نرده
خرید گل نرده... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:41 ب.ظ
نرده استیل با نصب
نرده استیل با نصب... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:47 ب.ظ
15 متر نرده فلزی مشابه نرده های نصب شده در اداره با
همدان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
ساخت و نصب حفاظ فلزی درها و پنجره های فضای پایگاه -
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:58 ب.ظ
ساخت درب اکردونی و ساخت نرده پنجره با درب و ساخت نرده سر دیوار
کرمان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:03 ب.ظ
اجرای حفاظ استیل شعبه هاشمی نژاد
خراسان رضوي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:37 ب.ظ
ساخت درب فلزی اکاردونی و ساخت نرده سر دیوار بدون سرنیزه
کرمان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/20
09:09 ق.ظ
ساخت و نصب و حمل نرده اهنی
ساخت و نصب و حمل نرده اهنی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
18:31 ب.ظ
ساخت نرده و رنگ امیزی
ساخت نرده و رنگ امیزی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:45 ب.ظ
واگذاری پروژه ها در 7 ردیف: ابرسانی فضای سبز سطح منطقه و
تهران 1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/13
13:14 ب.ظ
ساخت و نصب درب اتوماتیک /حفاظ استیل /نرده استیل / درب چوبی
سيستان و بلوچستان 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/07
13:26 ب.ظ
نرده حفاظ بانکی جنس استیل 304 گرید 600 مقدار متر مربعی
قزوين 1397/12/7 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
خرید پله های دکل های تلسکوپی
خرید پله های دکل های تلسکوپی... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/12/7 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
1397/12/06
12:42 ب.ظ
تهیه و نصب موکت و ابگرمکن درب چوبی
سيستان و بلوچستان 1397/12/6 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
جوشکاری و ساخت نرده و رنگ امیزی
خراسان شمالي 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/05
08:01 ق.ظ
طراحی ساخت نصب اجرای پله های اضطراری فرار
تهران 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
15:09 ب.ظ
نرده ای به ارتفاع 90 سانتیمتر 87 متر با رنگ و نصب
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/29
17:45 ب.ظ
عملیات تهیه ساخت نصب نگهداری و رنگ امیزی نرده فلزی
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
نرده فلزی 3 شاخه + رنگ امیزی
نرده فلزی 3 شاخه + رنگ امیزی... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/11/29 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
تهیه و نصب موکت و ابگرمکن درب چوبی و حفظ نرده پنجره
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
12:45 ب.ظ
حفاظ تمام استیل قوطی 40*40 و لوله تمام استیل 25
قزوين 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
13:50 ب.ظ
تهیه ساخت نصب نرده استیل حفاط درب و پنجره های بانک
کرمان 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
نرده حفاظ بانکی جنس استیل 304 گرید 600 مقدار متر مربعی
قزوين 1397/11/27 تاریخ گذشته