1398/02/28
1398/02/24
12:52 ب.ظ
قالب  گیری ریخته گری تمیزکاری و برشکاری راهگاه ها
خراسان شمالي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/19
09:16 ق.ظ
پروژه های جاری و اتی خود در زمینه های پایپینگ استیل و رک تعویض ورق جوشکاری
هرمزگان 1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/18
13:45 ب.ظ
خرید خدمات ماشینکاری تامین مواد اولیه بر عهده فروشنده
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
13:42 ب.ظ
برش انواع قطعات از ورق فلزی از ضخامت 0/5 الی 12 میلیمتر
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
فورج قطعه تحتانی به تعداد814 عدد
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
خشنکاری قطعه تحتانی به تعداد814
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
ماشینکاری قطعه لوله فولادی به تعداد30/000 عدد
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/15
13:17 ب.ظ
ماشین کاری مجموعه بیس پلیت کمپرسورهای
خوزستان 1398/2/15 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
واگذاری تعدادی از خرید ها و فرایندهای کاری شامل : خرید 600000 عدد قطعه فولادی
اصفهان 1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/11
11:12 ق.ظ
ماشین کاری مجموعه بیس پلیت کمپرسورهای پروسس
خوزستان 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/08
11:27 ق.ظ
خرید خدمات ماشینکاری دو نوع قطعه نفتی تیوبینگ هداسپول به تعداد 80 عدد
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:35 ق.ظ
خرید خدمات ماشینکاری دو نوع قطعه نفتی تیوبینگهد اسپولبه تعداد 80 عدد
تهران 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/04
12:21 ب.ظ
تولید 40/000 عدد قطعه  MIBI-K
تولید 40/000 عدد قطعه MIBI-K... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/03
19:08 ب.ظ
خرید خدمات ماشینکاری تامین مواد اولیه بر عهده فروشنده
تهران 1398/2/3 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
ماشینکاری
ماشینکاری... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/2/3 اعلام نشده
1398/02/02
18:21 ب.ظ
برش انواع قطعات از ورق فلزی از ضخامت 5% الی12 میلیمتر
تهران 1398/2/2 اعلام نشده
13:28 ب.ظ
خدمات ماشینکاری و تراشکاری درسه ردیف
خراسان رضوي 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
08:17 ق.ظ
خرید تعدادی ماشینکاری -تعداد 130000 قطعه  با کد های مختلف شامل
خراسان رضوي 1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/27
1398/01/25
12:03 ب.ظ
انجام فرایند فورج سرد و ماشینکاری برخی قطعات
اصفهان 1398/1/25 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
خدمات کامپکت ضایعات ( پرس ورق های ضایعاتی )
البرز 1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/24
15:44 ب.ظ
خدمات کامپکت ضایعات پرس ورق های ضایعاتی
تهران 1398/1/24 اعلام نشده
07:48 ق.ظ
انجام فرایند فورج سرد و ماشینکاری برخی قطعات
اصفهان 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/21
10:56 ق.ظ
بازاریابی فروش و خدمات پس از فروشماشین آلات چاپ و بسته بندی کارتن
تهران 1398/1/21 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
انجام عملیات ترمیم و ماشین کاری
لرستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:32 ب.ظ
ماشینکاری دقیق قطعات چدنی الکتروموتورهای ضد انفجاری تولیدی
آذربايجان شرقي 1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/22
18:08 ب.ظ
خرید قطعات فلزی شامل تامین مواد اولیه فورج
قم 1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/21
12:55 ب.ظ
واگذاری برش لیزر یالهای شاسی حداقل کارگیری میز دستگاه لیزر 6 متر
اصفهان 1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/19
11:12 ق.ظ
خدمات تراشکاری در زمان مونتاژ پروتکتیوشل
تهران 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/15
15:58 ب.ظ
تعمیر و بازسازی میل لنگ وارتسیلا واحد 8 تاسیسات
خوزستان 1397/12/15 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
واگذاری پروژه ها: ریخته گری و ماشین کاری-پرسکاری - فورج و ماشینکاری
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/09
14:00 ب.ظ
واگذاری خدمات فورج انواع قطعات فولادی به میزان 635 تن
اصفهان 1397/12/9 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
واگذاری عملیات فورج انواع قطعات فولادی به میزان 165 تن
اصفهان 1397/12/9 اعلام نشده
1397/12/07
07:33 ق.ظ
انجام فرایند مونتاژ برخی از قطعات خود با استفاده از
اصفهان 1397/12/7 اعلام نشده
1397/12/04
14:05 ب.ظ
داخل تراشی لوله به تعداد25000 عدد
تهران 1397/12/4 اعلام نشده
14:05 ب.ظ
پوشش دهی قطعه کاسه ای به تعداد 30/000 عدد
تهران 1397/12/4 اعلام نشده
13:35 ب.ظ
ماشینکاری قطعه دماغه 30/000 عدد
تهران 1397/12/4 اعلام نشده
1397/11/27
08:28 ق.ظ
خرید 1000 عدد قطعه شامل تامین مواد اولیه و ریخته گری دقیق و ماشینکاری و ...
خراسان رضوي 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/24
12:35 ب.ظ
برونسپاری ماشینکاری و پوشش دهی قطعه فولادی
تهران 1397/11/24 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
عملیات حرارتی قطعه فولادی بتعداد50000 عدد بمقدار1/000/000 کیلوگرم
تهران 1397/11/24 اعلام نشده