1398/05/19
15:12 ب.ظ
انجام کارهای تراشکاری مورد نیاز شناورهای تعمیراتی
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
ساخت قطعات و تجهیزات کارخانجات شامل  ماشینکاری جوشکاری  فلزکاری و..
اصفهان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:49 ب.ظ
قالب سازی و ریخته گری و ماشین کاری فلنج
هرمزگان 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
ساخت و ماشینکاری دو نوع قطعه به تیراژ 4000 عدد
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
10:07 ق.ظ
خدمات تراشکاری
خدمات تراشکاری... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:35 ب.ظ
خدمات تراشکاری
خدمات تراشکاری... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
11:56 ق.ظ
قالب گیری ریخته گری تمیزکاری و برشکاری راهگت ها و تغذیه های قطعات چدنی و فولادی
خراسان شمالي 1398/5/12 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
واگذاری امور ماشینکاری و ابزار پرس کالیبر تراشی لورد چکش
اصفهان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
08:26 ق.ظ
واگذاری جوشکاری و ماشینکاری و تعمیرات چکش های پرس چهار چکشه
اصفهان 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/08
19:00 ب.ظ
خرید  قطعه الکترومانیک مغزی - ساخت قطعه مخروطی -خرید مجموعه برد ra1
تهران 1398/5/8 اعلام نشده
1398/05/06
12:11 ب.ظ
اجرای عملیات ماشین کاری قطعات فلزی
تهران 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/05
12:20 ب.ظ
خدمات ماشینکاری قطعات الکترومتورهای ضد انفجار
آذربايجان شرقي 1398/5/5 اعلام نشده
1398/04/25
08:47 ق.ظ
1398/04/24
08:06 ق.ظ
انجام عملیات برش ورق در شهر اهواز بر روی ورق خام با ضخامت حداقل 7.5 میلیمتر به
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
12:47 ب.ظ
خرید خدمات ماشینکاری سیزده نوع قطعه در محل پیمانکاری
تهران 1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/22
13:19 ب.ظ
خرید خدمات ماشینکاری و قطعه فلزی و قطعه چوبی
خراسان رضوي 1398/4/22 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
1398/04/19
07:54 ق.ظ
خرید قطعات با کالیت و مونتاژ - ماشینکاری و مونتاژ
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خرید تعدادی خدمات ماشین کاری و قطعات چوبی و فلزی
خراسان رضوي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
13:23 ب.ظ
واگذاری ساخت و ماشینکاری دو نوع قطعه به تیراژ 4000 عدد
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
18:27 ب.ظ
خدمات برش کاری
خدمات برش کاری... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
11:06 ق.ظ
انجام عملیات ماشینکاری انواع قطعات  100 تن
اصفهان 1398/4/13 اعلام نشده
1398/04/10
12:54 ب.ظ
خرید خدمات ماشینکاری قطعات 40 ردیف
تهران 1398/4/10 اعلام نشده
1398/04/09
13:07 ب.ظ
خرید خدمات ماشینکاری تامین مواد اولیه
تهران 1398/4/9 اعلام نشده
1398/04/08
18:15 ب.ظ
خرید خدمات ماشینکاری سیزده نوع قطعات
تهران 1398/4/8 اعلام نشده
1398/03/28
09:55 ق.ظ
ریخته گری و ماشینکاری پوسته چدنی 4800 عدد
تهران 1398/3/28 اعلام نشده
1398/03/26
13:01 ب.ظ
پیمان سپاری شامل: سالن ماشینکاری و ساخت قطعات جانبی
تهران 1398/3/26 اعلام نشده
1398/03/22
14:16 ب.ظ
انجام فرایند فورج سرد و ماشینکاری برخی قطعات
اصفهان 1398/3/22 اعلام نشده
1398/03/20
14:11 ب.ظ
خرید خدمات ماشینکاری قطعات مختلف در محل کارفرما
تهران 1398/3/20 اعلام نشده
10:12 ق.ظ
خرید خدمات ماشینکاری قطعات مختلف در محل کارفرما
تهران 1398/3/20 اعلام نشده
1398/03/19
08:54 ق.ظ
1398/03/12
09:48 ق.ظ
خرید خدمات ماشینکاری 20 ردیف
خرید خدمات ماشینکاری 20 ردیف... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/3/12 اعلام نشده
1398/03/11
10:01 ق.ظ
خرید خدمات ماشینکاری
خرید خدمات ماشینکاری... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/3/11 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
ماشینکاری مجموعه بیس پلیت کمپرسورهای پروسس
خوزستان 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/07
10:05 ق.ظ
ماشینکاری مجموعه بیس پلیت کمپرسورهای پروسس
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
13:09 ب.ظ
خدمات ماشینکاری تعداد30/000 قطعه- خدمات مونتاژ کاری تعداد2/000 مجموعه - خرد قطعه چوبی
خراسان رضوي 1398/3/5 اعلام نشده
1398/03/04
13:56 ب.ظ
13:01 ب.ظ
خرید قطعات چوبی - خدمات ماشینکاری - مونتاژ کاری  - خرید مواد خام
خراسان رضوي 1398/3/4 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
واگذاری تامین نیروی انسانی ماهر به منظور سنگ زنی و برشکاری
خوزستان 1398/3/4 اعلام نشده
1398/02/28
10:45 ق.ظ