1398/02/29
11:29 ق.ظ
پروفیل قوطی 3*3/ و 3*2 جنس مرغوب
پروفیل قوطی 3*3/ و 3*2 جنس مرغوب... فلزات و قطعات فلزی
گلستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:25 ق.ظ
قوطی و تسمه و ورق گالوانیزه
قوطی و تسمه و ورق گالوانیزه... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:25 ب.ظ
پرفیل قوطی 3*6/3*5/3*3 / نبشی 5
پرفیل قوطی 3*6/3*5/3*3 / نبشی 5... فلزات و قطعات فلزی
گلستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
03:27 ق.ظ
اهن الات پروفیل قوطی
اهن الات پروفیل قوطی... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:27 ق.ظ
پروفیل 4*6 و 3*3 و 2*2 و لولا جوشی نمره 18 و قفل درب حیاطی و ورق 1/5 ابعاد 1*2
آذربايجان شرقي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
13:00 ب.ظ
چارچوب درب فلزی
چارچوب درب فلزی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
15:07 ب.ظ
پروفیل تو خالی فولادی
پروفیل تو خالی فولادی... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
16:57 ب.ظ
نبشی فولادی و تیر اهن جوشی
نبشی فولادی و تیر اهن جوشی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
18:52 ب.ظ
قوطی 20*20
قوطی 20*20... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
10:38 ق.ظ
اهن قوطی ابعاد مختلف
اهن قوطی ابعاد مختلف... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:06 ب.ظ
قوطی 7*7 سبک و ورق کرکره ای گالوانیزه
اصفهان 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
19:30 ب.ظ
لوله نیوپایپ و قوطی
لوله نیوپایپ و قوطی... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
14:25 ب.ظ
پروفیل تو خالی فولادی قوطی - میلگرد اجدار فولادی
خراسان شمالي 1398/2/8 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
قوطی و نبشی و تسمه
قوطی و نبشی و تسمه... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
18:50 ب.ظ
قوطی ورق
قوطی ورق... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
18:41 ب.ظ
پروفیل تو خالی فولادی قوطی- میلگرد اجدار فولادی
خراسان شمالي 1398/2/5 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
قوطی و نبشی
قوطی و نبشی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
18:12 ب.ظ
قوطی 7*7 سبک ورق کرکره گالوانیه 55 میکرون
اصفهان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/31
14:58 ب.ظ
پروفیل تو خالی فولادی مربعی
پروفیل تو خالی فولادی مربعی... فلزات و قطعات فلزی
گلستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
19:06 ب.ظ
پروفیل توخالی فولادی - ساماندهی بازارچه های صنایع دستی
آذربايجان غربي 1398/1/29 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
پروفیل و قوطی
پروفیل و قوطی... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/26
10:09 ق.ظ
قوطی 20 مقدار 18 متر تیر اهن 18- شاخه تیر اهن 16 شاخه
کرمانشاه 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
13:20 ب.ظ
قوطی 2*2
قوطی 2*2... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
پروفیل
پروفیل... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سیستم امنیتی
سمنان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:33 ب.ظ
50 عدد قوطی اهنی 40*40 و نرد حیاطی 120
مركزي 1398/1/22 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
پروفیل 40*40 و نبشی 50*50
پروفیل 40*40 و نبشی 50*50... فلزات و قطعات فلزی
گيلان 1398/1/22 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
ناودانی با مقطع u فولادی
ناودانی با مقطع u فولادی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
14:44 ب.ظ
13:46 ب.ظ
50 عدد قوطی اهنی 40*40 و نرد حیاطی 120
مركزي 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
خرید پلیت قوطی و ناودانی جهت پست های بانک خازنی مشتاق
اصفهان 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
الکترود و قوطی و تسمه
الکترود و قوطی و تسمه... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
15:13 ب.ظ
خرید پروفیل تو خالی فولادی گاردریل نوع فولاد ST 37
همدان 1398/1/19 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
خرید هفت ردیف پروفیل و نبشی فولادی
اصفهان 1398/1/19 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
12 ردیف پروفیل قوطی
12 ردیف پروفیل قوطی... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/1/19 اعلام نشده
06:46 ق.ظ
کالا شامل : ناودانی با مقطع u فولادی - پروفیل تو خالی فولادی مربعی
همدان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
12:17 ب.ظ
نبشی فولادی و تسمه اهنی وقوطی اهنی
خراسان شمالي 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/27
22:07 ب.ظ
خرید 108 هزار کیلوگرم نبشی گالوانیزه گرم
خوزستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:35 ب.ظ
تعدادی پروفیل های تو خالی فولادی قوطی
کردستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:09 ب.ظ
پروفیل چهار چوب طرح فرانسوی با ضخامت 2 سانتی متر
اصفهان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
15:51 ب.ظ
خرید نبشی و  میلگرد
خرید نبشی و میلگرد... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1397/12/23 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
50 عدد قوطی اهنی  40*40
50 عدد قوطی اهنی 40*40... فلزات و قطعات فلزی
مركزي 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
15:24 ب.ظ
خرید پروفیل  تو خالی فولادی
خرید پروفیل تو خالی فولادی... فلزات و قطعات فلزی
گيلان 1397/12/22 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
پروفیل قوطی ساختمان فولادی ابعاد 80*40 سانتی متر
مركزي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
15:06 ب.ظ
1397/12/20
14:01 ب.ظ
قوطی اهنی 2*2
قوطی اهنی 2*2... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
11:47 ق.ظ
پروفیل در سایزهای مختلف
پروفیل در سایزهای مختلف... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
نبشی نمره 5 - شاخه 6 متری
نبشی نمره 5 - شاخه 6 متری... فلزات و قطعات فلزی
کرمان 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
پروفیل تو خالی غولادی مربعی
پروفیل تو خالی غولادی مربعی... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1397/12/19 تاریخ گذشته