1397/11/09
11:50 ق.ظ
پالت فلزی به اندازه 80*1 به ارتفاع 35 سانت و صفحه رویی پالت  عاج دار و 2 میل
بوشهر 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/02
13:46 ب.ظ
پالت بشکه
پالت بشکه... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/09/01
07:22 ق.ظ
خرید و تحویل 22 عدد پالت شل فلزی
خراسان شمالي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/19
12:14 ب.ظ
پالت فلزی بسته بندی
پالت فلزی بسته بندی... فلزات و قطعات فلزی
البرز 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:11 ق.ظ
تابلو 120*80 ورق گالوانیزه رنگ کو.ره ای
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:17 ق.ظ
خرید و ساخت 40 دستگاه باکس پالت فلزی
مازندران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
08:16 ق.ظ
خرید 40 عدد شاسی پالت پخت کارخانه آگلومراسیون
يزد 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:00 ب.ظ
خرید40 دستگاه باکس پالت فلزی
خرید40 دستگاه باکس پالت فلزی... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/26
09:55 ق.ظ
خرید 400 عدد باکس  پالت
خرید 400 عدد باکس پالت... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/24
08:49 ق.ظ
خرید 400 عدد باکس پالت فلزی
خرید 400 عدد باکس پالت فلزی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:12 ب.ظ
طراحی تولید و نصب پلاک های مکانی
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:50 ب.ظ
ساخت باکس  پالت با ورق فرم داده شده و ابکاری با گالوانیزه گرم
خراسان رضوي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/05
15:25 ب.ظ
باکس پالت فلزی گالوانیزه درب دار و چشمی
خوزستان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:33 ب.ظ
شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان گروه مواد اولیه-قطعات یدکی خودرو و
کرمان 1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/06
10:01 ق.ظ
اجرای عملیات خدمات بسته بندی
تهران 1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/31
12:22 ب.ظ
ساخت پالت /
ساخت پالت /... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/4/31 اعلام نشده
1397/03/08
12:04 ب.ظ
باکس پالت فلزی
باکس پالت فلزی... فلزات و قطعات فلزی
خوزستان 1397/3/8 تاریخ گذشته