1398/05/30
18:29 ب.ظ
قفسه بندری یک انبار در محل دانشگاه
کرمان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
12:56 ب.ظ
قفسه بندی یک انبار در محل دانشگاه صنعتی
کرمان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:39 ب.ظ
تهیه نصب قفسه ها ورقها کفپوش انبار نیروگاه 1300 مگاواتی شازند
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:11 ب.ظ
کفی قفسه فلزی به ابعاد 93*28-93*39  جهت قفسه انبار
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:34 ب.ظ
قفسه فلزی
قفسه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:52 ب.ظ
خرید درب بطری و بطری شیشه ای و خرید و انجام قفسه درایوینگ
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:40 ق.ظ
قفسه بندی سنگین بالکی راک با رنگ اپوسکی
خوزستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/25
11:07 ق.ظ
ساخت قفسه فلزی
ساخت قفسه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
همدان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:23 ب.ظ
کفی قفسه فلزی و پایه قفسه فلزی و پیچ و مهره
البرز 1398/4/23 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
احداث 2 باب سوله و ساخت و نصب قفسه در سوله ها جهت نگهداری جعبه های
خراسان جنوبي 1398/4/23 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
احداث 2 باب سوله و ساخت و نصب قفسه در سوله ها جهت نگهداری جعبه های مغزه های
سيستان و بلوچستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
14:15 ب.ظ
قفسه بندی سنگین بالکی راک با رنگ اپوکسی
خوزستان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/12
14:51 ب.ظ
قفسه فلزی یک طرفه و دو طرفه
قفسه فلزی یک طرفه و دو طرفه... فلزات و قطعات فلزی
يزد 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/06
13:25 ب.ظ
قفسه ثابت جهت نصب در طبقه زیرزمین اداره
همدان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:29 ب.ظ
قفسه فلزی کرم ابریشم  به تعداد 340 عدد
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
کابین حمل سگ
کابین حمل سگ... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
18:07 ب.ظ
جابجایی حمل نصب قفسه ها از انبار چهجکور به انبار جدید
هرمزگان 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
قفسه بندی فلزی
قفسه بندی فلزی... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
10:44 ق.ظ
تعداد 24 عدد قاب راک 250*90*20 به ضخامت میلیمتر
اصفهان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
14:27 ب.ظ
قفسه فلزی کرم ابریشم 340 عدد
قفسه فلزی کرم ابریشم 340 عدد... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1398/3/30 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
جابجایی حمل نصب قفسه ها از انبار
هرمزگان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:46 ب.ظ
قفسه فلزی کرم ابریشم به تعداد 340 عدد پروفیل قوطی 3*9 6250 کیلو گرم
خراسان شمالي 1398/3/26 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
قفسه بندی استیل تولیدی شرکت صنایع پزشکی پیشگامان
مازندران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:04 ب.ظ
قفسه فلزی با نبشی و پیچ و مهره
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
07:50 ق.ظ
قفسه فلزی صفحه سفید
قفسه فلزی صفحه سفید... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/19
19:10 ب.ظ
خرید بستر فلزی پرورش کرم ابریشم به تعداد86 عدد
خراسان شمالي 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/13
08:44 ق.ظ
قفسه فلزی کرم ابریشم و پنجره اهنی و دستگاه بخور دماسنج رطوبت سنج
خراسان شمالي 1398/3/13 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
خرید بستر فلزی پرورش کرم ابریشم به تعداد 86 عدد
خراسان شمالي 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
12:46 ب.ظ
قفسه فلزی کتابخانه ای
قفسه فلزی کتابخانه ای... فلزات و قطعات فلزی
سيستان و بلوچستان 1398/3/12 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
قفسه فلزی
قفسه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/04
08:19 ق.ظ
خرید انواع تجهیزات برقی و لوازم قفسه بندی انبار
گلستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/02/31
10:13 ق.ظ
1398/02/30
13:33 ب.ظ
80 عدد صفحه قفسه انبار
80 عدد صفحه قفسه انبار... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
قفسه فلزی کتابخانه ای
قفسه فلزی کتابخانه ای... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
14:48 ب.ظ
قفسه فلزی بایگانی بانضمام هزینه نصب و مونتاژ قفسه ها
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:11 ق.ظ
قفسه فروشگاهی ابعاد 100*60 سانتی متر مدل 8534
مركزي 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/16
15:00 ب.ظ
قفسه فلزی استیل جهت سردخانه
قفسه فلزی استیل جهت سردخانه... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:30 ب.ظ
قفسه فلزی استیل جهت سردخانه در دو طبقه
کرمانشاه 1398/2/8 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
کف و پایه قفسه بایگانی فلزی
کف و پایه قفسه بایگانی فلزی... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان شرقي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/05
18:16 ب.ظ
قفسه فلزی
قفسه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
18:05 ب.ظ
قفسه بندی انبار مواد شیمیایی از جنس پروفیل با رنگ الکترو استاتیک
اردبيل 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/28
18:56 ب.ظ
کتابگیر فرازه جنس فلزی
کتابگیر فرازه جنس فلزی... فلزات و قطعات فلزی
ايلام 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:16 ب.ظ
قفسه فلزی
قفسه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
تهیه و  نصب قفسه فلزی
تهیه و نصب قفسه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:00 ب.ظ
قفسه فلزی کتابخانه 4 طبقه
قفسه فلزی کتابخانه 4 طبقه... فلزات و قطعات فلزی
قم 1398/1/26 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
تهیه و نصب قفسه فلزی
تهیه و نصب قفسه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته