1398/11/07
14:02 ب.ظ
قفسه بندی انبار
قفسه بندی انبار... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/11/7 مهلت دار
1398/10/23
11:38 ق.ظ
خرید نصب قفسه نیمه صنعتی
خرید نصب قفسه نیمه صنعتی... فلزات و قطعات فلزی
چهارمحال بختياري 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
00:05 ق.ظ
ساخت قفسه فلزی به منظور نگهداری مغزه های
يزد 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/18
10:01 ق.ظ
درخواست تهیه و نصب قفسه بایگانی جهت انبار اداره کل ساختمان
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
12:20 ب.ظ
قفسه بندی انبار فروشگاهی
قفسه بندی انبار فروشگاهی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
خرید نصب قفسه نیمه صنعتی در فر.دگاه
چهارمحال بختياري 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/14
11:38 ق.ظ
راک بزرگ سنگین شامل قاب بازو و رابط اهرم و کفی و پیم و پیچ تعداد 4 عدد
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/14 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
خرید نصب قفسه نیمه صنعتی ابعاد 12 متر طول و عرض 50 سانت و ارتفاع 2/70
چهارمحال بختياري 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
12:49 ب.ظ
تعداد 213 عدد قفسه فلزی دو طرفه و 45 عدد قفسه فلزی یکطرفه
خراسان جنوبي 1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/11
11:19 ق.ظ
خرید نصب قفسه نیمه صنعتی ابعاد 12 متر
چهارمحال بختياري 1398/10/11 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
تهیه نصب قفسه بایگانی جهت انبار اداره کل
تهران 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
14:07 ب.ظ
راک بزرگ سنگین - نیمه سنگین
راک بزرگ سنگین - نیمه سنگین... فلزات و قطعات فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:38 ق.ظ
تهیه و نصب پایه راک کفه
تهیه و نصب پایه راک کفه... فلزات و قطعات فلزی
خراسان رضوي 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
13:53 ب.ظ
خرید نصب قفسه نیمه صنعتی با ابعاد12 متر
چهارمحال بختياري 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/07
11:05 ق.ظ
قفسه دو طرفه فلزی دارای فرازه ریلی
چهارمحال بختياري 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/05
13:35 ب.ظ
13:31 ب.ظ
سیستم قفسه بندی پالت راک سنگین
آذربايجان شرقي 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
12:02 ب.ظ
راک بزرگ سنگین و نیمه سنگین
راک بزرگ سنگین و نیمه سنگین... فلزات و قطعات فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/02
14:03 ب.ظ
راک بزرگ سنگین- راک نیمه سنگین
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/10/01
13:06 ب.ظ
بازوراک 270 عدد  - کفی راک 70 عدد
بازوراک 270 عدد - کفی راک 70 عدد... فلزات و قطعات فلزی
هرمزگان 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
14:28 ب.ظ
قفسه بندی سوله انبار معاونت بهره برداری
خوزستان 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/28
19:06 ب.ظ
قفسه بندی سوله انبار معاونت بهره برداری
خوزستان 1398/9/28 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
قفسه بندی سوله انبار معاونت بهره برداری
خوزستان 1398/9/28 تاریخ گذشته
1398/09/26
08:46 ق.ظ
خرید قفسه بندی جهت انبار
خرید قفسه بندی جهت انبار... فلزات و قطعات فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/24
10:04 ق.ظ
خرید اجناس موردنیاز پروژه های بیمارستانی بنیاد امور بیماری های خاص
تهران 1398/9/24 اعلام نشده
1398/09/19
13:39 ب.ظ
قفسه بندی فلزی
قفسه بندی فلزی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
14:32 ب.ظ
اجرای پروژه دکفراژ  قفسه های انبار مرکزی و انتقال و نصب مجدد ان درسایت ذوب مجتمع
آذربايجان شرقي 1398/9/18 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
قفسه بندی انبار دارویی
قفسه بندی انبار دارویی... فلزات و قطعات فلزی
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
14:45 ب.ظ
قفسه فلزی
قفسه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
مازندران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
13:05 ب.ظ
تهیه درب فلزی و قفسه فلزی جهت اتاق 203
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:06 ب.ظ
خرید و راه اندازی تعدادی از قفسه های فروشگاه ها
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
11:39 ق.ظ
خرید و راه اندازی تعدادی از قفسه های فروشگاه ها
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
12:12 ب.ظ
قفسه فلزی با ابعاد 30 متر طول و 35 تر عرض و 2.10 ارتفاع
چهارمحال بختياري 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:44 ب.ظ
خرید قفسه بندی و تجهیزات مربوطه
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
قفسه نیمه صنعتی ابعاد 12 متر طول
چهارمحال بختياري 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
16:36 ب.ظ
قفسه بندی جهت انبار قطعات
قفسه بندی جهت انبار قطعات... فلزات و قطعات فلزی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:50 ب.ظ
قفسه بندی انبار مواد غذایی
قفسه بندی انبار مواد غذایی... فلزات و قطعات فلزی
قم 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:39 ب.ظ
خرید قفسه بندی جهت انبار قطعات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
13:52 ب.ظ
اجرای قفسه انبار داروخانه تمام کار
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:44 ب.ظ
طراحی ساخت نصب قفسه بندی سوله های شماره و مجتمع پتروشیمی
بوشهر 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
13:04 ب.ظ
کمد فلزی گردان رمز دار
کمد فلزی گردان رمز دار... فلزات و قطعات فلزی
سمنان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
08:26 ق.ظ
طراحی ساخت و نصب قفسه بندی سوله های شماره های 1و2 مجتمع پتروشیمی
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
13:47 ب.ظ
قفسه بندی انبار
قفسه بندی انبار... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
12:31 ب.ظ
قفسه فلزی صنعتی
قفسه فلزی صنعتی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
11:39 ق.ظ
سیستم قفسه بندی پالت راک سنگین
آذربايجان شرقي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
11:02 ق.ظ
قفسه بندی و تجهیز انبار دارویی بیمارستان
کرمانشاه 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
10:39 ق.ظ
خرید قفسه راک صنعتی جهت انبار
فارس 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:10 ب.ظ
تهیه و نصب لدر الومینیومی عرض 40 سانت طول 40 متر برای کتابخانه جدید دانشگاه
اردبيل 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
19:11 ب.ظ
ساخت و پلیت بندی انبار بیمارستان
خوزستان 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
قفسه بندی مواد غذایی
قفسه بندی مواد غذایی... فلزات و قطعات فلزی
قم 1398/8/6 تاریخ گذشته