1398/10/07
1398/04/24
08:13 ق.ظ
قطعات چدنی
قطعات چدنی... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/4/24 اعلام نشده
1398/03/20
12:06 ب.ظ
خرید پرس پیاله فولادی
خرید پرس پیاله فولادی... فلزات و قطعات فلزی
اصفهان 1398/3/20 اعلام نشده
1397/12/19
13:45 ب.ظ
خرید 660 تن گلوله فلزی فورج
خرید 660 تن گلوله فلزی فورج... فلزات و قطعات فلزی
آذربايجان غربي 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/11/28
07:42 ق.ظ
خرید فروالیاژهای مورد نیاز واحد ذوب
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/23
08:59 ق.ظ
خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری پده پر کروم 80 م م در اسیای گلوله ای
اصفهان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/17
09:21 ق.ظ
خرید300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پرکروم
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:05 ب.ظ
تامین 77 نوع قطعه فلزی
تامین 77 نوع قطعه فلزی... فلزات و قطعات فلزی
فارس 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/10
09:01 ق.ظ
تامین انواع درب حوضچه چدنی و کامپوزیتی
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/01
11:04 ق.ظ
ساخت پوسته چدنی به تعداد 9500 عدد
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/22
11:44 ق.ظ
خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پرکروم 80 میلیمتری
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
خرید 300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم 80 میلیمتری مورد استفاده
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
12:50 ب.ظ
300 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم 80 م م
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خرید 200 تن گلوله چدنی ریخته گری شده پر کروم 80 میلیمتری مورد
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
07:34 ق.ظ
خرید 11 ردیف انواع بوش از جنس زاماک با قطر داخلی 3.3 م م و
اصفهان 1397/10/18 اعلام نشده
1397/08/23
21:14 ب.ظ
خرید اسید و بوشن و پره چدنی و پمپ اب و دیگ چدنی
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
21:04 ب.ظ
تهاتر  یک ردیف  چدن داکتیل  با چدن خاکستری
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/06/07
10:43 ق.ظ
خرید 318 شاخه مفتول چدن فسفر و برنز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:59 ق.ظ
خرید 318 شاخه مفتول (چدن - فسفر برنز ....)
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/6 تاریخ گذشته