1397/08/23
21:14 ب.ظ
خرید اسید و بوشن و پره چدنی و پمپ اب و دیگ چدنی
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
21:04 ب.ظ
تهاتر  یک ردیف  چدن داکتیل  با چدن خاکستری
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/06/07
10:43 ق.ظ
خرید 318 شاخه مفتول چدن فسفر و برنز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:59 ق.ظ
خرید 318 شاخه مفتول (چدن - فسفر برنز ....)
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/6 تاریخ گذشته