1398/09/04
11:01 ق.ظ
چسب بتن درجه 1 و روان کننده بتن و فوق روان کننده بتن
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:20 ب.ظ
ترمیم کننده بتن ویژه
ترمیم کننده بتن ویژه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
09:05 ق.ظ
خریدمقدار 5000 تن اهک سنتی زنده
خریدمقدار 5000 تن اهک سنتی زنده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/09
18:03 ب.ظ
ترمیم کننده بتن ویژه 2500 کیلوگرم
ترمیم کننده بتن ویژه 2500 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/07/10
08:48 ق.ظ
خرید افزودنی و مکمل های بتن
خرید افزودنی و مکمل های بتن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/7/10 اعلام نشده
1398/07/04
11:35 ق.ظ
سوپر ژل
سوپر ژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/01
08:41 ق.ظ
بهسازی خواص مکانیکی بتن با استفاده از نانو مواد
بهسازی خواص مکانیکی بتن با استفاده از نانو مواد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/7/1 اعلام نشده
1398/06/02
12:37 ب.ظ
خرید افزودنی و مکمل های بتن جهت پروژه های عمومی سازمان
فارس 1398/6/2 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
بتن الیاف دار
بتن الیاف دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:37 ب.ظ
پودر هاردنر بتن سخت رنگ  طوسی با بارگیری و حمل و تخلیه مقدار1000 کیلوگرم
چهارمحال بختياري 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
خرید انواع میلگرد صاف- اجدار- فوق روان کننده بتن
خرید انواع میلگرد صاف- اجدار- فوق روان کننده بتن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/09
13:17 ب.ظ
خرید میلگرد صاف- اجدار- میلگرد7- فوق روان کننده بتن
خرید میلگرد صاف- اجدار- میلگرد7- فوق روان کننده بتن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/9 اعلام نشده
1398/04/29
19:11 ب.ظ
دریافت خدمات پمپاژ سیمان و تامین مواد افزودنی
دریافت خدمات پمپاژ سیمان و تامین مواد افزودنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/4/29 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
انواع جرم ریختنی و کوبیدنی-  اجر عایق- ملات نسوز الومینی - برد عایق کوره
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/03/25
09:57 ق.ظ
خرید افزودنی ومکمل های بتن جهت پروژه های عمومی سازمان
فارس 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/22
11:30 ق.ظ
خرید افزودنی ومکمل های بتن جهت پروژه های عمومی
خرید افزودنی ومکمل های بتن جهت پروژه های عمومی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/3/22 اعلام نشده
1398/03/01
08:53 ق.ظ
افزایه های اسید و سیمان چاه نفت
افزایه های اسید و سیمان چاه نفت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/3/1 اعلام نشده
1397/12/21
10:22 ق.ظ
اب بند کننده سطوح ساختمانی مایع ظرف 4lit
اب بند کننده سطوح ساختمانی مایع ظرف 4lit... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
12:51 ب.ظ
خرید مصالح اب بندسازی زیرگذر ایستگاه
خرید مصالح اب بندسازی زیرگذر ایستگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:34 ق.ظ
خرید مصالح اب بند سازی زیرگذر
خرید مصالح اب بند سازی زیرگذر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/12
08:34 ق.ظ
اب بند کننده سطوح ساختمانی مایع ظرف 4 لایت
اب بند کننده سطوح ساختمانی مایع ظرف 4 لایت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
14:45 ب.ظ
خرید مصالح آب بندسازی
خرید مصالح آب بندسازی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:10 ب.ظ
خرید فوق روان کننده با پایه پلی کربو کسیلات جهت
خرید فوق روان کننده با پایه پلی کربو کسیلات جهت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/18
09:50 ق.ظ
خرید تامین حمل و باراندازی الیاف پلیمری بتن پلاستیک طرح علاج
خراسان شمالي 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:03 ق.ظ
خرید تامین حمل و باراندازی الیاف پلیمری بتن پلاستیک طرح
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/07/11
10:16 ق.ظ
خرید افزودنی بتن جهت
خرید افزودنی بتن جهت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/7/11 اعلام نشده
1397/06/26
15:18 ب.ظ
ترمیم کننده ویژه بتن
ترمیم کننده ویژه بتن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/05/22
09:26 ق.ظ
خرید میلگرد و افزودنی بتن موردنیاز
خرید میلگرد و افزودنی بتن موردنیاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:02 ب.ظ
شناسایی تامین کنندگان  افزودنی های بتن  مورد استفاده
هرمزگان 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/17
13:17 ب.ظ
ترمیم کننده بتن پلیمری پودری- عایق حرارتی الاستومری
خراسان شمالي 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/14
09:59 ق.ظ
خرید میلگرد صاف-میلگرد اجدار-میلگرد ST160
خرید میلگرد صاف-میلگرد اجدار-میلگرد ST160... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/5/14 اعلام نشده