1397/09/22
09:03 ق.ظ
خرید تامین حمل و باراندازی الیاف پلیمری بتن پلاستیک طرح
خراسان شمالي 1397/9/22 مهلت دار
1397/07/11
10:16 ق.ظ
خرید افزودنی بتن جهت
خرید افزودنی بتن جهت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/7/11 اعلام نشده
1397/06/26
15:18 ب.ظ
ترمیم کننده ویژه بتن
ترمیم کننده ویژه بتن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/05/22
09:26 ق.ظ
خرید میلگرد و افزودنی بتن موردنیاز
خرید میلگرد و افزودنی بتن موردنیاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:02 ب.ظ
شناسایی تامین کنندگان  افزودنی های بتن  مورد استفاده
هرمزگان 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/17
13:17 ب.ظ
ترمیم کننده بتن پلیمری پودری- عایق حرارتی الاستومری
خراسان شمالي 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/14
09:59 ق.ظ
خرید میلگرد صاف-میلگرد اجدار-میلگرد ST160
خرید میلگرد صاف-میلگرد اجدار-میلگرد ST160... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/5/14 اعلام نشده