1398/02/29
18:58 ب.ظ
رنگ اپوکسی سبز- زرد
رنگ اپوکسی سبز- زرد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:06 ب.ظ
چسب اپوکسی
چسب اپوکسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
رنگ
رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
11:18 ق.ظ
تامین سرباره جهت زنگ زدایی بدنه شناورها
تامین سرباره جهت زنگ زدایی بدنه شناورها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
رزین دستگاه آب مقطر گیری واحد آزمایشگاه
رزین دستگاه آب مقطر گیری واحد آزمایشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:43 ب.ظ
چسب اپوکسی
چسب اپوکسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
رنگ و لوازم جانبی
رنگ و لوازم جانبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
خرید تعداد 3500 عدد چسب دستگاه روتو تایپ مدل
خرید تعداد 3500 عدد چسب دستگاه روتو تایپ مدل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
رنگ
رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
چسب اکواریوم بزرگ تاریخ جدید 20 عدد
چسب اکواریوم بزرگ تاریخ جدید 20 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:22 ب.ظ
رنگ
رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
چسب صنعتی
چسب صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
تعداد 3500 عدد چسب دستگاه رو توتایپ مدل CBD1000
تعداد 3500 عدد چسب دستگاه رو توتایپ مدل CBD1000... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
رنگ گالوانیزه سرد به همراه حلال مربوطه
رنگ گالوانیزه سرد به همراه حلال مربوطه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
15:11 ب.ظ
چسب صحافی دسته چک
چسب صحافی دسته چک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
رنگ روغنی و پلاستیکی
رنگ روغنی و پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
رنگ جوتن HARDTOP FLEX 5015حلی دو - تینر اپوکسی 20 لیتر
رنگ جوتن HARDTOP FLEX 5015حلی دو - تینر اپوکسی 20 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:13 ق.ظ
خرید رنگ برای کشتی
خرید رنگ برای کشتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:36 ب.ظ
خرید اقلام شامل : 1- مقدار 9000 کیلو گرم رنگ جهت پوشش فلزی 2- مقدار 2/200 لیتر تینر
تهران 1398/2/21 اعلام نشده
12:12 ب.ظ
رنگ الوان 500 کیلو روغنی و پلاستیکی
رنگ الوان 500 کیلو روغنی و پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/21 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
خرید رزینهای
خرید رزینهای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:19 ق.ظ
رنگ اپوکسی 45880 سبز باژاک 10 حلب - تینر اپوکسی 100 لیتر
رنگ اپوکسی 45880 سبز باژاک 10 حلب - تینر اپوکسی 100 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:49 ق.ظ
رنگ ومواد مورد نیاز جهت تحویل در بیمارستان آتیه همدان
همدان 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
خرید رزین های مورد نیاز نیروگاه
خرید رزین های مورد نیاز نیروگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:12 ب.ظ
رنگ ترافیکی کلروکائوچو و تینر
رنگ ترافیکی کلروکائوچو و تینر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
رنگ استخری و پلاستیکی
رنگ استخری و پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
چسب اکواریوم بی رنگ 30 گرمی
چسب اکواریوم بی رنگ 30 گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
11:34 ق.ظ
خرید حدود 500 کیلو رنگ الوان روغنی و پلاستیک
خرید حدود 500 کیلو رنگ الوان روغنی و پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
انجام خرید رنگ روغنی و پلاستیک
انجام خرید رنگ روغنی و پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
رزین تبادل سختی گیر به مقدار 125 لیتر و 50 لیتر سیلیس
رزین تبادل سختی گیر به مقدار 125 لیتر و 50 لیتر سیلیس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
رزین تبادل یونی کاتیونی سختی گیر 125 لیتر و 50 کیلو سیلیس
خراسان رضوي 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
رنگ ترافیکی سرد سفید و رنگ اکریلیک زرد و تینر
رنگ ترافیکی سرد سفید و رنگ اکریلیک زرد و تینر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
18:54 ب.ظ
رنگ جدولی سفید 2000 کیلو گرم - رنگ جدولی سبز 2000 کیلو گرم - تینر جدولی 2000 لیتر
خراسان رضوي 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
رزین تبادل یونی کاتیونی صنعتی گرید C100-E
رزین تبادل یونی کاتیونی صنعتی گرید C100-E... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:05 ب.ظ
چسب صحافی دسته چک
چسب صحافی دسته چک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
دو رقم رنگ و تینر
دو رقم رنگ و تینر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
کالا شامل : کلید فیوز 3 فاز - قفل کتابی برنجی - پوشال کولردوخته شده
لرستان 1398/2/15 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
خرید اقلام: مایع ترمز و سیم جوش  CO2 دستمال تامپون و پارچه تنظیف و پولیش و گاز فلاکس
تهران 1398/2/15 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
رنگ روغنی ابی مات و تینر و گل بتونه و برس سیمی و لیسه
اصفهان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/12
10:51 ق.ظ
رزین بر پایه پلی کربوکسیلات مخصوص تولید سنگ مصنوعی
همدان 1398/2/12 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
پیگمنت پودری قرمز جهت تولید سنگ مصنوعی
پیگمنت پودری قرمز جهت تولید سنگ مصنوعی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/2/12 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
رنگدانه (پیگمنت ) پودری زرد جهت تولید سنگ مصنوعی
رنگدانه (پیگمنت ) پودری زرد جهت تولید سنگ مصنوعی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:15 ب.ظ
چسب اپوکسی دوجزئی جهت نصب چشم گربه ای
چسب اپوکسی دوجزئی جهت نصب چشم گربه ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
اقلام شامل : کلید فیوز -چسب مایع -پوشال کولر
اقلام شامل : کلید فیوز -چسب مایع -پوشال کولر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
رنگ پلاستیک درجه 1 10 کیلویی وروغن براق کننده
رنگ پلاستیک درجه 1 10 کیلویی وروغن براق کننده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:02 ق.ظ
رنگ تگس اولترا در گالنهای 16 لیتری
رنگ تگس اولترا در گالنهای 16 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
پرایمر الکالی در گالن 18 لیتری
پرایمر الکالی در گالن 18 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/2/9 تاریخ گذشته