1397/09/24
13:47 ب.ظ
رنگ روغنی و ضد زنگ و رنگ اکریلیک و...
رنگ روغنی و ضد زنگ و رنگ اکریلیک و...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
رنگ روغنی در رنگهای مختلف و تینر و روغن جلا و..
رنگ روغنی در رنگهای مختلف و تینر و روغن جلا و..... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/9/24 مهلت دار
09:12 ق.ظ
خرید و تحویل رنگ کوره ای و تینر مناسب رنگ
خرید و تحویل رنگ کوره ای و تینر مناسب رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
08:26 ق.ظ
خرید اقلام شامل : پلاستیک عرض دو متری -رنگ- پانچ گاسگت بر در
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
09:17 ق.ظ
خرید رنگ امین اداکت اپوکسی
خرید رنگ امین اداکت اپوکسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
09:10 ق.ظ
خرید انواع رنگ
خرید انواع رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:20 ق.ظ
خرید رنگ الوان درجه
خرید رنگ الوان درجه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
09:49 ق.ظ
رنگ عایق مشکی مخصوص روتور ژنراتور
رنگ عایق مشکی مخصوص روتور ژنراتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/15
13:46 ب.ظ
رنگ کاری روغنی و پلاستیک و کانال کشی کولر
رنگ کاری روغنی و پلاستیک و کانال کشی کولر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
20:12 ب.ظ
خرید رنگ جهت رنگ امیزی و امحاءدیوارهای فرسوده
خرید رنگ جهت رنگ امیزی و امحاءدیوارهای فرسوده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/12
10:53 ق.ظ
خرید رنگ مولد کت و دکسترین زرد
خرید رنگ مولد کت و دکسترین زرد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:51 ب.ظ
رنگ پلاستیک وینیل استات سفید
رنگ پلاستیک وینیل استات سفید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
خرید اسپری ضد زنگ 300 سی سی و اسپری کنتاکت شور خشک 300 میلی متر
اصفهان 1397/9/8 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید اسپری ضد زنگ و ظاهر کننده و اشکار ساز
خرید اسپری ضد زنگ و ظاهر کننده و اشکار ساز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/8 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
5 ردیف رنگ فشاری
5 ردیف رنگ فشاری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/8 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
خرید 21 ردیف رنگ و تینر
خرید 21 ردیف رنگ و تینر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:21 ب.ظ
خرید تابلو ترافیکی و لوله پلی اتیلن و رنگ ترافیکی و میلگرد
خراسان رضوي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
07:21 ق.ظ
1397/08/29
15:35 ب.ظ
خرید چسب ضد اسید
خرید چسب ضد اسید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/8/27 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
خرید چسب ارالدیت نوع ب ونوع a
خرید چسب ارالدیت نوع ب ونوع a... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/28
18:58 ب.ظ
خرید رنگ اپوکسی
خرید رنگ اپوکسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:47 ق.ظ
خرید لوازم سیستم روشنایی - خرید رنگ
خرید لوازم سیستم روشنایی - خرید رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/21
11:01 ق.ظ
خرید رنگ های صنعتی
خرید رنگ های صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
رنگ روغنی ماهوتی
رنگ روغنی ماهوتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:48 ب.ظ
خرید رنگ و متعلقات
خرید رنگ و متعلقات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/20 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
خرید خط با رنگ سرد ترافیکی استان
خرید خط با رنگ سرد ترافیکی استان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید رزین سختی گیر 400 لیتر
خرید رزین سختی گیر 400 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
خرید اقلام به شرح :فلوت - ضد زنگ اپوکسی اسپری با هاردنر -تینر ابوکسی اسپری
زنجان 1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
09:51 ق.ظ
خرید لوازم سیستم روشنایی - خرید رنگ - تجدید
خرید لوازم سیستم روشنایی - خرید رنگ - تجدید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/19 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
خرید رنگ سرد ترافیکی بهمراه گلاسبید و حلال رنگ
خرید رنگ سرد ترافیکی بهمراه گلاسبید و حلال رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:25 ب.ظ
خرید رزین های واحد پالشینگ
خرید رزین های واحد پالشینگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
خرید رنگ جهت رنگ امیزی و امحاء دیوارهای فرسوده المان ها
خوزستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
خرید رنگ دوجزئی
خرید رنگ دوجزئی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:23 ب.ظ
خرید رنگ جهت رنگ امیزی و امحاء دیوارهای فرسوده المان ها
خوزستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
خرید ورق abs و چسب و پروفیل لبه در
خرید ورق abs و چسب و پروفیل لبه در... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/13
11:34 ق.ظ
خرید رنگ اپوکسی
خرید رنگ اپوکسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/10
12:57 ب.ظ
خرید روغن و پلاستیک
خرید روغن و پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/8/10 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
خرید 250 جفت کرونا رینگ الومینیومی مقره سیلیکونی
خرید 250 جفت کرونا رینگ الومینیومی مقره سیلیکونی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
رنگ اپوکسی
رنگ اپوکسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/09
13:21 ب.ظ
رنگ روغنی وتینر روغنی
رنگ روغنی وتینر روغنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:09 ب.ظ
خرید رنگ اپوکسی مورد نیاز
خرید رنگ اپوکسی مورد نیاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
07:39 ق.ظ
خرید رنگ
خرید رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/01
09:12 ق.ظ
خرید رنگ اپوکسی موردنیاز
خرید رنگ اپوکسی موردنیاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:13 ق.ظ
رنگ پلاستیک
رنگ پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
08:38 ق.ظ
رنگ اکریلیک جوتاشیلد سفید نمای سیمانی
رنگ اکریلیک جوتاشیلد سفید نمای سیمانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/7/25 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خریدرنگ
خریدرنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/24
12:47 ب.ظ
رزین 2000 کیلو گرم - سیلیس
رزین 2000 کیلو گرم - سیلیس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
09:16 ق.ظ
خرید رزین و پریکوت
خرید رزین و پریکوت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
08:54 ق.ظ
خرید 96 عد اسپری ضد زنگ
خرید 96 عد اسپری ضد زنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:03 ب.ظ
رنگ اکریلیک جوتاشیلد جهت نمای سیمانی ساختمان
رنگ اکریلیک جوتاشیلد جهت نمای سیمانی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/7/18 تاریخ گذشته