1398/09/21
12:07 ب.ظ
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/19
11:15 ق.ظ
خرید 300/000 عدد سبد پلاستیکی و گارتن کاغذی جهت بسته بندی گوجه فرنگی و فلفل دلمه
مركزي 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
14:25 ب.ظ
واگذاری تعداد220/000 عدد پالت پلاستیکی 130*110*15 سانتیمتر
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/13
13:35 ب.ظ
واگذاری تعداد 220/000 عدد پالت پلاستیکی به ابعاد 15*110*130 سانتیمتر
آذربايجان شرقي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:50 ب.ظ
پالت پلاستیکی مشبک با تحمل بار در حرکت حداقل یک تن
پالت پلاستیکی مشبک با تحمل بار در حرکت حداقل یک تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:15 ب.ظ
تامین 70000 پالت پلاستیکی
تامین 70000 پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:45 ب.ظ
خرید 400/000 عدد پالت پلاستیکی مورد نیاز
خرید 400/000 عدد پالت پلاستیکی مورد نیاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
09:06 ق.ظ
ساخت حدود 5200 عدد پالت درماه
ساخت حدود 5200 عدد پالت درماه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
10:48 ق.ظ
خرید 300/000 عدد سبد پلاستیکی و کارتن کاغذی یا کارتن پلاست جهت بسته بندی گوجه فرنگی و فلفل دلمه
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
تامین پالت پلاستیکی
تامین پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/02
10:50 ق.ظ
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
12:33 ب.ظ
خرید پالت پلاستیکی
خرید پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
07:48 ق.ظ
پالت پلاستیکی 15*110*130 و 15*100*120 هرکدام 30 عدد
پالت پلاستیکی 15*110*130 و 15*100*120 هرکدام 30 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:14 ب.ظ
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
13:53 ب.ظ
130/000 عدد پالت پلاستیکی
130/000 عدد پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
تامین مفتول توپر گرد لاستیکی
تامین مفتول توپر گرد لاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
13:56 ب.ظ
خرید 130/000 عدد پالت پلاستیکی شرکت پتروشیمی
خرید 130/000 عدد پالت پلاستیکی شرکت پتروشیمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
11:46 ق.ظ
130/000 عدد پالت پلاستیکی
130/000 عدد پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/9 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
اجرای 130/000 عدد پالت پلاستیکی شرکت پتروشیمی
اجرای 130/000 عدد پالت پلاستیکی شرکت پتروشیمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/02
13:04 ب.ظ
پالت پلاستیکی یافلزی
پالت پلاستیکی یافلزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/2 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
پالت پلاستیکی مخصوص زیرکالا گذاشتن
پالت پلاستیکی مخصوص زیرکالا گذاشتن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:15 ب.ظ
خرید پالت پلاستیکی
خرید پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/21
08:13 ق.ظ
بافت چیفر به وزن 100 تن
بافت چیفر به وزن 100 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/7/21 اعلام نشده
1398/07/08
12:39 ب.ظ
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/06/26
08:00 ق.ظ
اصلاح پالت های اسیب دیده انبار محصول و لیبل زنی
اصلاح پالت های اسیب دیده انبار محصول و لیبل زنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/26 اعلام نشده
1398/06/16
18:03 ب.ظ
باکس پالت های فلزی  و پلاستیکی
باکس پالت های فلزی و پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/05/26
12:15 ب.ظ
پالت پلاستیکی - PIPE ASTIM -DMDS VALVE , ..
پالت پلاستیکی - PIPE ASTIM -DMDS VALVE , ..... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/23
07:58 ق.ظ
خرید پالت پلاستیکی 15 کیلو گرمی
خرید پالت پلاستیکی 15 کیلو گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/14
07:41 ق.ظ
خرید 4000 عدد پالت پلاستیکی در ابعاد مختلف
خرید 4000 عدد پالت پلاستیکی در ابعاد مختلف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:39 ب.ظ
پالت فایبرگلاس
پالت فایبرگلاس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:22 ب.ظ
خرید اقلام 6ر دیف: پالت پلاستیکی -  GCSPARE PARTS - TRANSMITTER - STEAM TURBINE- PRESURE REGLATOR- FLOURINED ETHYLENE TEFLON- CORIOLIS MASS FLOWMETER
خوزستان 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/03
08:01 ق.ظ
خرید پالت پلاستیکی 15 کیلو گرمی
خرید پالت پلاستیکی 15 کیلو گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/3 اعلام نشده
1398/04/25
18:22 ب.ظ
خرید تعداد 20/000 عدد سبد 20 کیلویی پلاستیکی جهت نگهداری محصول خرما در سردخانه
کرمان 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
11:03 ق.ظ
خرید پالت و قالب
خرید پالت و قالب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:31 ب.ظ
خرید پالت و قالب
خرید پالت و قالب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
خرید 100 عدد پالت پلاستیکی
خرید 100 عدد پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
00:08 ق.ظ
خرید پالت و قالب
خرید پالت و قالب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/01
14:42 ب.ظ
خرید پالت اروپائی
خرید پالت اروپائی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/28
12:39 ب.ظ
تامین استرچ هود
تامین استرچ هود... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/22
14:19 ب.ظ
تامین باکس پالت پلاستیکی و دربrtp و دیواره تاشو
تامین باکس پالت پلاستیکی و دربrtp و دیواره تاشو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/3/22 اعلام نشده
1398/03/08
13:33 ب.ظ
سبد پلاستیکی بسته بندی محصول خربزه
سبد پلاستیکی بسته بندی محصول خربزه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/3/8 اعلام نشده
1398/03/05
08:45 ق.ظ
پالت متحرک پلاستیکی
پالت متحرک پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/30
09:26 ق.ظ
پالت پلاستیکی استاندارد
پالت پلاستیکی استاندارد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:44 ب.ظ
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:51 ب.ظ
پالت پلاستیکی جهت استفاده در انبار
پالت پلاستیکی جهت استفاده در انبار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/21
10:35 ق.ظ
پالت پلاستیکی
پالت پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:23 ب.ظ
پالت پلاستیکی مشبک با تحمل بار 1تن
پالت پلاستیکی مشبک با تحمل بار 1تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
12:29 ب.ظ
پالت پلاستیکی ابعاد 130*110 - 14 کیلویی
پالت پلاستیکی ابعاد 130*110 - 14 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/12
11:30 ق.ظ
تامین سبد پلاستیکی جهت بسته بندی محصول گوجه فرنگی گلخانه ای
کرمان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/08
08:14 ق.ظ
100 عدد پالت پلاستیکی 1*1.10
100 عدد پالت پلاستیکی 1*1.10... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/2/8 تاریخ گذشته