1398/09/19
08:19 ق.ظ
خرید روغنهای مورد نیاز شناورها
خرید روغنهای مورد نیاز شناورها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
09:28 ق.ظ
1398/09/16
11:49 ق.ظ
روغن هیدولیک ست های امداد ویر
روغن هیدولیک ست های امداد ویر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
تعویش روغن ترانسفورماتور 630 کیلووات
تعویش روغن ترانسفورماتور 630 کیلووات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:05 ب.ظ
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
19:12 ب.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
15:19 ب.ظ
انجام خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
انجام خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
08:30 ق.ظ
خرید 27000 لیتر روغن ترانسفورماتور نیناس NYNAS کلاس II مورد نیاز
هرمزگان 1398/9/9 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:17 ب.ظ
خرید روغن کمپرسور
خرید روغن کمپرسور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/7 اعلام نشده
1398/09/07
17:37 ب.ظ
100 تن روغن پایه گروه 3 ویسکوزیته 4 و 50 تن با ویسکوزیته 6
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:37 ب.ظ
تامین 150 نم روغن پایه SN-180ترکمنستان
تامین 150 نم روغن پایه SN-180ترکمنستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
13:25 ب.ظ
خرید فوم حفاری مسیر غربی جهت بهره برداری در دستگاه حفاری مکانیزه tbm
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
روغن کمپرسور ROTO -Z  کمپرسور هوا
روغن کمپرسور ROTO -Z کمپرسور هوا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
11:28 ق.ظ
خرید فوم حفاری مسیر غربی جهت بهره برداری در دستگاه حفاری مکانیزه TBM
خراسان رضوي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
13:23 ب.ظ
گریس بهران یاقوت EP2قوطی 5 کیلویی
گریس بهران یاقوت EP2قوطی 5 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
07:48 ق.ظ
روغن موتور دیزلی درجه گرانروی 20w- 50 بشکه فلزی 208 لیتر
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
07:10 ق.ظ
لوازم تاسیساتی جهت دیزل ژنراتور (روغن موتور دیزلی و...)
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:39 ب.ظ
خرید روغن و گریس
خرید روغن و گریس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/8/21 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
روغن بهران توربین 32 مقدار 2000 لیتر
روغن بهران توربین 32 مقدار 2000 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
روغن بیتزر
روغن بیتزر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:19 ب.ظ
خرید روغن ترانس اصلی واحدهای بخار
خرید روغن ترانس اصلی واحدهای بخار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
خرید دو ردیف گریس بخم GA400.800
خرید دو ردیف گریس بخم GA400.800... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
يزد 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/12
13:33 ب.ظ
خرید انواع روغن های خودرو و تجهیزات کمکی هواپیما
خرید انواع روغن های خودرو و تجهیزات کمکی هواپیما... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
روغن موتور کامیون 10بشکه 208لیتری
روغن موتور کامیون 10بشکه 208لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
تعویض روغن دیزل
تعویض روغن دیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
خرید انواع روغن جهت خودروهای سازمان
خرید انواع روغن جهت خودروهای سازمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:05 ب.ظ
خرید انواع روغن های خودرو و تجهیزات کمکی هواپیما
خرید انواع روغن های خودرو و تجهیزات کمکی هواپیما... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
روغن موتور
روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
خرید روغن ماشین الات
خرید روغن ماشین الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/8/11 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
گریس نشت بند بشکه 25 بندی
گریس نشت بند بشکه 25 بندی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/08
14:22 ب.ظ
تعویض روغن ترانسفورماتور1000-1600-KV630
تعویض روغن ترانسفورماتور1000-1600-KV630... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/8/8 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
خرید دو دستگاه پمپ کامل روانکاری همراه با قطعات یدکی موردنیاز
کرمان 1398/8/8 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
گریس نشت بند بشکه 25 بندی
گریس نشت بند بشکه 25 بندی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/8 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
خرید انواع روغن جهت خودروهای سازمان
خرید انواع روغن جهت خودروهای سازمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
12:06 ب.ظ
خرید روغن هیدرولیک H68 - روغن هیدرولیک T6
خرید روغن هیدرولیک H68 - روغن هیدرولیک T6... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/4 اعلام نشده
1398/08/02
14:27 ب.ظ
روغن محافظ فلز والوالین تکتابل
روغن محافظ فلز والوالین تکتابل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/8/2 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
خرید 300عدد گریس نشت سد بشکه 25 بندی
خرید 300عدد گریس نشت سد بشکه 25 بندی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/2 اعلام نشده
1398/08/01
14:12 ب.ظ
خرید روغن ade40
خرید روغن ade40... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
تامین روغن هیدرولیک H68 - T6
تامین روغن هیدرولیک H68 - T6... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/29
12:30 ب.ظ
روغن شل P150
روغن شل P150... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/7/29 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
خرید روغن خودرو
خرید روغن خودرو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
09:25 ق.ظ
خرید 7000 لیتر روغن حرارتی بهران حرارت با
خرید 7000 لیتر روغن حرارتی بهران حرارت با... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/7/28 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
خرید مایع ادیلو دارای استاندارد  به صورت ظرف 1000 لیتری
البرز 1398/7/28 اعلام نشده
1398/07/25
14:03 ب.ظ
خرید روغن
خرید روغن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:26 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور 1000 کاوا
روغن ترانسفورماتور 1000 کاوا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/7/21 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید 7000 لیتر روغن حرارتی بهران
خرید 7000 لیتر روغن حرارتی بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/7/21 اعلام نشده
1398/07/20
12:39 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/7/20 تاریخ گذشته