1397/09/28
14:27 ب.ظ
گریس پارس ماهان سطلی گرید 2
گریس پارس ماهان سطلی گرید 2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
09:14 ق.ظ
گریس- دستکس- بست کمربندی
گریس- دستکس- بست کمربندی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/25
15:07 ب.ظ
روغن موتور دیزلی - روغن هیدرولیک معمولی پارس
روغن موتور دیزلی - روغن هیدرولیک معمولی پارس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
روغن موتور 50 حجم 20LIT ظرف پلاستیکی تکران 50
روغن موتور 50 حجم 20LIT ظرف پلاستیکی تکران 50... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
اب رادیاتور 3 لیتری- ضدیخ 4 لیتری
اب رادیاتور 3 لیتری- ضدیخ 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
روغن موتور 20W50 بهران اذرخش ویژه -روغن بهران هیدرولیک 68
خراسان جنوبي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:39 ب.ظ
روغن دنده خودرو دیزلی
روغن دنده خودرو دیزلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
روغن موتور 50 وات 20 بهران اذرخش ویژه
روغن موتور 50 وات 20 بهران اذرخش ویژه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:25 ق.ظ
روغن خودرو
روغن خودرو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
ضد یخ بهران دی به تعداد 30 گالن
ضد یخ بهران دی به تعداد 30 گالن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:11 ب.ظ
روغن کمپرسور p100 بشکه فلزی 209lit نام تجارتی
روغن کمپرسور p100 بشکه فلزی 209lit نام تجارتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
روغن موتور و روغن هیدرولیک
روغن موتور و روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
فیلتر گازوئیل و روغن کاسترول و...
فیلتر گازوئیل و روغن کاسترول و...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:50 ب.ظ
روغن کاسترول و شیشه شوی اتومبیل
روغن کاسترول و شیشه شوی اتومبیل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
روغن پایه SN 150
روغن پایه SN 150... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:34 ب.ظ
روغن ولک حاوی حداقل 80 درصد پارافین
روغن ولک حاوی حداقل 80 درصد پارافین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
روغن موتور مخصوص دیزل
روغن موتور مخصوص دیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:16 ب.ظ
روغن موتور دیزلی - روغن هیدرولیک
روغن موتور دیزلی - روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/9/13 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید روغن موتور
خرید روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:18 ب.ظ
خرید روغن موتور در ظرف 4 لیتری
خرید روغن موتور در ظرف 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
ضد یخ کاسپین به مقدار 440 لیتر داخل گالن 4 لیتری ...
ضد یخ کاسپین به مقدار 440 لیتر داخل گالن 4 لیتری ...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
11:17 ق.ظ
روغن موتور دیزلی و فیلتر روغن و فیلتر هوا
روغن موتور دیزلی و فیلتر روغن و فیلتر هوا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
14:16 ب.ظ
روغن موتور و ضد یخ و روغن دنده و..
روغن موتور و ضد یخ و روغن دنده و..... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
07:55 ق.ظ
روغن موتور و گریس و روغن هیدرولیک
روغن موتور و گریس و روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:13 ب.ظ
خرید اقلام در 10 ردیف شامل: روغن موتور و گریس معمولی و..
اردبيل 1397/9/6 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
روغن موتور بحران صحرا 50 حجم 20 لیتری
روغن موتور بحران صحرا 50 حجم 20 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/30
15:16 ب.ظ
خرید روغن خودرو
خرید روغن خودرو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
ضد یخ سوپر گالن پلاستیکی 4 کیلو گرم نام تجارتی
ضد یخ سوپر گالن پلاستیکی 4 کیلو گرم نام تجارتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:04 ب.ظ
خرید روغن گیربکس جهت خودروهای پنتر
خرید روغن گیربکس جهت خودروهای پنتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:26 ق.ظ
خرید ضد یخ 14560 لیتر ضد یخ
خرید ضد یخ 14560 لیتر ضد یخ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:17 ب.ظ
روغن AISIN140
روغن AISIN140... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
روغن گریس بشکه ای و واسکازین
روغن گریس بشکه ای و واسکازین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:20 ب.ظ
خرید گریس مولیکوت چسب مزدا پارچه نسوز فویل دار الومینیوم 2 میلیمتر
سيستان و بلوچستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
خرید روغن هیدرولیک h46 بهران
خرید روغن هیدرولیک h46 بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:20 ب.ظ
ضد یخ و روغن موتور و روغن دنده واسکازین
ضد یخ و روغن موتور و روغن دنده واسکازین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
روغن موتور خودرو 20W50 قوطی 4 لیتری ایرانول
روغن موتور خودرو 20W50 قوطی 4 لیتری ایرانول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خرید روغن دستگاه GHP
خرید روغن دستگاه GHP... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:21 ب.ظ
روغن موتور خودرو قوطی 4 لیتری
روغن موتور خودرو قوطی 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:06 ب.ظ
خرید چند ردیف روغن موتور
خرید چند ردیف روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
خرید روغن با سطح کیفی API و گرانروی SAE
خرید روغن با سطح کیفی API و گرانروی SAE... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
خرید روغن هیدرولیک
خرید روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
خرید روغن دیزلی با سطح کیفی API
خرید روغن دیزلی با سطح کیفی API... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
خرید روغن 30 با سطح کیفی API
خرید روغن 30 با سطح کیفی API... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
14:12 ب.ظ
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی یک لیتری 50 20w
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی یک لیتری 50 20w... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
روغن گیربکس و دیفرانسیل و هیدرولیک برند بهران
روغن گیربکس و دیفرانسیل و هیدرولیک برند بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:40 ب.ظ
خرید روغن ماشین الات
خرید روغن ماشین الات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی 4 لیتری
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی یک لیتری
روغن موتور ایرانول 16000 قوطی یک لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:17 ق.ظ
خرید گریس و تفلون
خرید گریس و تفلون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
خرید روغن موتور دیزلی 15W40به مقدار 50 بشکه
خرید روغن موتور دیزلی 15W40به مقدار 50 بشکه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/8/12 تاریخ گذشته