1398/02/31
18:02 ب.ظ
خرید روغن موتور خودرو گریس و واسگازین
خرید روغن موتور خودرو گریس و واسگازین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/31 مهلت دار
13:11 ب.ظ
انواع روغن موتور و هیدرولیک
انواع روغن موتور و هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/2/31 مهلت دار
09:50 ق.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:37 ق.ظ
روغن مخصوص دیزل ژنراتور
روغن مخصوص دیزل ژنراتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:01 ق.ظ
روغن موتور جنرال 50cd دیزل
روغن موتور جنرال 50cd دیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
09:53 ق.ظ
خرید گریس روانکاری و ضد نشت
خرید گریس روانکاری و ضد نشت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
19:42 ب.ظ
روغن و گریس
روغن و گریس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
خرید روغن مصرفی ماشین الات راهداری ازادراه 5 ردیف
خرید روغن مصرفی ماشین الات راهداری ازادراه 5 ردیف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/29 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
روغن موتور انتن رادار
روغن موتور انتن رادار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/29 مهلت دار
12:13 ب.ظ
روغن 3 جی اس و 4 جی اس و پروانه فن
روغن 3 جی اس و 4 جی اس و پروانه فن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
گریس پایه لیتیوم و روغن  apici 10 w
گریس پایه لیتیوم و روغن apici 10 w... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/2/29 مهلت دار
11:06 ق.ظ
روغن موتور دهنده هیرولیک گریس ضد یخ
روغن موتور دهنده هیرولیک گریس ضد یخ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
روغن موتور  اتوبوس اسکانیا شهری
روغن موتور اتوبوس اسکانیا شهری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/2/29 مهلت دار
09:41 ق.ظ
خریدگریس روانکاری و ضد نشت
خریدگریس روانکاری و ضد نشت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
14:54 ب.ظ
روغن مصرفی ماشین الات راهداری ازادراه
روغن مصرفی ماشین الات راهداری ازادراه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
روغن موتور و گیربکس
روغن موتور و گیربکس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
بشکه 220 لیتری روغن موتور بهران
بشکه 220 لیتری روغن موتور بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/28 مهلت دار
10:51 ق.ظ
یک بشکه 220 لیتری روغن دیزلی بهران توربو
یک بشکه 220 لیتری روغن دیزلی بهران توربو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/28 مهلت دار
07:50 ق.ظ
روغن موتور دنده هیدرولیک گریس ضد یخ
روغن موتور دنده هیدرولیک گریس ضد یخ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:33 ب.ظ
روغن موتور
روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
11:02 ق.ظ
روغن هیدرولیک 68h  بهران 6 بشکه 220 لیتری - روغن درفش 100 بهران 1 بشکه 220 لیتری - گریس نسوز مولتی 52 1 گالن
هرمزگان 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
خرید روغن مصرفی ماشین الات راهداری ازادراه
خرید روغن مصرفی ماشین الات راهداری ازادراه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:03 ب.ظ
خرید روغن و گریس
خرید روغن و گریس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
روغن موتور دیزلی
روغن موتور دیزلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
روغن دنده- روغن هیدرولیک بشکه فلزی
روغن دنده- روغن هیدرولیک بشکه فلزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:09 ب.ظ
روغن دنده خودرو و گریس
روغن دنده خودرو و گریس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/23 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
وغن کمپرسور بیتزر
وغن کمپرسور بیتزر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
روغن موتور و روغن هیدرولیک و گریس و واسکازین و ضد یخ و فیلتر روغن و هواکش و اطاق
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
10:57 ق.ظ
روغن موتور دیزلی
روغن موتور دیزلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
روغن کمپرسور shell
روغن کمپرسور shell... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
روغن 4ga2- کپسول گاز 2 22 - پالرینگ برج 2 متر
روغن 4ga2- کپسول گاز 2 22 - پالرینگ برج 2 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:14 ق.ظ
روغن موتور هواپیما
روغن موتور هواپیما... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
09:43 ق.ظ
روغن موتور 10-40 دیزل - روغن موتور 20-50 بنزینی
روغن موتور 10-40 دیزل - روغن موتور 20-50 بنزینی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:19 ب.ظ
روغن موتور بهران نوربودیزل 15w40چهار
روغن موتور بهران نوربودیزل 15w40چهار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/2/19 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
خرید روغن خودرو
خرید روغن خودرو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:19 ب.ظ
4 گالن روغن وکیوم 4 لیتری روبین ایر اصلی
4 گالن روغن وکیوم 4 لیتری روبین ایر اصلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
خرید روغن خودرو
خرید روغن خودرو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/18 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
روغن موتور فیلتر روغن فیلتر هوا و فیلتر کابین
روغن موتور فیلتر روغن فیلتر هوا و فیلتر کابین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خرید روغن و گریس و واسکازین جهت شهرداری شازند
خرید روغن و گریس و واسکازین جهت شهرداری شازند... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:23 ب.ظ
روغن موتور 50 ستاد استان
روغن موتور 50 ستاد استان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/17 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
روغن موتور 3و4 GS
روغن موتور 3و4 GS... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
روغن agsگلف اسکیم
روغن agsگلف اسکیم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
روغن g.s4 تعداد 10 گالن - روغن gs5 تعداد 10 گالن
روغن g.s4 تعداد 10 گالن - روغن gs5 تعداد 10 گالن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/17 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
روغن توربین بهران 68
روغن توربین بهران 68... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
خرید انواع روغن ایرانی
خرید انواع روغن ایرانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
واسکازین 140
واسکازین 140... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
14:44 ب.ظ
روغن وکیوم
روغن وکیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
خرید تعداد1200 بشکه روغنی موتور 10w40-c14 موردنیاز اتوبوسها
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:31 ب.ظ
روغن موتور بهران بندر API CD 50بشکه 20 لیتری
روغن موتور بهران بندر API CD 50بشکه 20 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/15 تاریخ گذشته