1398/05/28
14:03 ب.ظ
روغن و باطری دیزل و فیلتر روغن
روغن و باطری دیزل و فیلتر روغن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
15:26 ب.ظ
خرید انواع روغن ماشین الات و تجهیز راهداری
خرید انواع روغن ماشین الات و تجهیز راهداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
روغن موتور دیزلی
روغن موتور دیزلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
13:42 ب.ظ
روغن موتور 40-20  قوطی فلزی
روغن موتور 40-20 قوطی فلزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/27 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
روغن دیزل
روغن دیزل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
14:21 ب.ظ
روغن هیدرولیک
روغن هیدرولیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
روغن ارین کمپرسور 32
روغن ارین کمپرسور 32... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تعداد 100 بشکه روغن دیفرانسیل 800W90-GL5 مورد نیاز اتوبوسهای
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
10:42 ق.ظ
روغن دی الکتریک کلاس یک جهت مصرف درپست های فشار قوی کیلوولت132/2705
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:44 ق.ظ
روغن گاز تهویه
روغن گاز تهویه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:49 ب.ظ
روغن موتور دیزلی
روغن موتور دیزلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
روغن سربسته بهران پیشتاز سوپر 4 لیتری
روغن سربسته بهران پیشتاز سوپر 4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:23 ب.ظ
خرید روغن جهت گیربکس گریدر
خرید روغن جهت گیربکس گریدر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/15
14:15 ب.ظ
خرید بیلرسوت و انواع روغن - کولر پنجره ایی50و60 هرتز18 هزار
خوزستان 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/14
14:55 ب.ظ
خریدروغن ماشین الات نیمه سنگین و سنگین
خریدروغن ماشین الات نیمه سنگین و سنگین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:22 ب.ظ
روغن چندمنظوره ولوو
روغن چندمنظوره ولوو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
روغن موتور
روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:54 ق.ظ
خرید روغن موتور بهران 50 - روغن هیدرولیک 638 بهران
خرید روغن موتور بهران 50 - روغن هیدرولیک 638 بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:18 ب.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها در بنادر تابعه شمال و جنوب کشور
بوشهر 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها در بنادر تابعه شمال و جنوب کشور
هرمزگان 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها در بنادر تابعه شمال و جنوب کشور
مازندران 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها در بنادر تابعه شمال و جنوب کشور
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها در بنادر تابعه شمال و جنوب کشور
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها در بنادر تابعه شمال و جنوب کشور
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
خرد فوق روان کننده با پایه کربوکسیلات جهت تولید بتن ایستگاه در مسیر شرقی
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:31 ب.ظ
خرید فوق روان کننده با پایه پلی کربوکسیلات جهت تولید بتن ایستگاههای مسیر شرقی
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
روغن بشکه ای نمره 50
روغن بشکه ای نمره 50... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:04 ب.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها
خرید روغن مورد نیاز شناورها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها
خرید روغن مورد نیاز شناورها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها
خرید روغن مورد نیاز شناورها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:11 ب.ظ
خرید روغن موردنیاز شناورها
خرید روغن موردنیاز شناورها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
خرید و تحویل 3/120/000 لیتر روغن موتور
خرید و تحویل 3/120/000 لیتر روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
14:03 ب.ظ
خرید و تحویل 3120000 لیتر روغن موتور لکوموتیو
خرید و تحویل 3120000 لیتر روغن موتور لکوموتیو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
خرید گریس LG 200R3 پایه لیتیم 54 کیلو گرم
خرید گریس LG 200R3 پایه لیتیم 54 کیلو گرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خرید روغن موتور
خرید روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:22 ب.ظ
گریس پایه لیتیوم یا کلسیم شماره 3
گریس پایه لیتیوم یا کلسیم شماره 3... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:08 ب.ظ
روغن خودرو
روغن خودرو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید 90 بشکه روغن ایرانول
خرید 90 بشکه روغن ایرانول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید 10 بشکه روغن موتور
خرید 10 بشکه روغن موتور... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:47 ب.ظ
گریس پایه لیتیوم یا کلیسیم شماره 3 150 بسته
گریس پایه لیتیوم یا کلیسیم شماره 3 150 بسته... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
21:38 ب.ظ
50 بشکه روغن موتور 15W40- سی بسکه روغن موتور SAE30
50 بشکه روغن موتور 15W40- سی بسکه روغن موتور SAE30... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:29 ب.ظ
خرید مواد روغنی
خرید مواد روغنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
13:49 ب.ظ
خرید مواد روغنی
خرید مواد روغنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:00 ب.ظ
عینکی پمپ و بلبرینگ و گریس
عینکی پمپ و بلبرینگ و گریس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
10:09 ق.ظ
خرید مواد روغنی -دم تیغ دستگاه های راهداری
خرید مواد روغنی -دم تیغ دستگاه های راهداری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/4/22 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
خرید انواع روانگاری های ماشین الات سنگین- تایر کامیون و ماشین الات
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
07:42 ق.ظ
گریس کانوایر  ed , pt
گریس کانوایر ed , pt... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
خرید روغن دیزلی 50 بهران
خرید روغن دیزلی 50 بهران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:41 ب.ظ
روغن بشکه ای
روغن بشکه ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:18 ب.ظ
خرید روغن15w40 توربو دیزل-روغن هیدرولیک زرد 68 -روغن موتور 20w50
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته