1397/09/07
12:28 ب.ظ
خرید اقلام عایقکاری (قیر پرایمر و نوار
خرید اقلام عایقکاری (قیر پرایمر و نوار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/03
09:51 ق.ظ
پرایمر  انامل قیری  و پشم شیشه
پرایمر انامل قیری و پشم شیشه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/09/01
14:12 ب.ظ
پرایمر و انامل قیری و پشم شیشه
پرایمر و انامل قیری و پشم شیشه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/05/03
16:51 ب.ظ
تفلون کیلویی 5 سانتی متر
تفلون کیلویی 5 سانتی متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/07
16:37 ب.ظ
نوارتیپ146  حلقه - مالچ پلاستیکی 350 کیلو- کود 600 کیلو
نوارتیپ146 حلقه - مالچ پلاستیکی 350 کیلو- کود 600 کیلو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/03/31
08:53 ق.ظ
نوار  تیپ زبیدار با مشخصات  دریبر  10 سانتیمتر و قطر
نوار تیپ زبیدار با مشخصات دریبر 10 سانتیمتر و قطر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/3/30 تاریخ گذشته