1397/10/30
11:35 ق.ظ
نخ پکینگ تفلونی
نخ پکینگ تفلونی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/18
10:42 ق.ظ
تبدیل اتصالات فلنج جوشی و نوار تفلون اب بندی
تبدیل اتصالات فلنج جوشی و نوار تفلون اب بندی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1397/10/18 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
لوازم تسمه بسته بندی
لوازم تسمه بسته بندی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
20:52 ب.ظ
نوار تفلون قرقره ابی جنس پلی تترافلرواتلین طول 10 متر عرض 12 متر مربع
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:30 ب.ظ
پکینگ نسوز جه نصب بر روی پمپ
پکینگ نسوز جه نصب بر روی پمپ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:52 ق.ظ
پیچ و مهره - رولر تفلونی - دریچه هارت لایر
پیچ و مهره - رولر تفلونی - دریچه هارت لایر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:55 ب.ظ
نوار PVC سه میل عرض 88 سانتیمتر رنگ سبز
نوار PVC سه میل عرض 88 سانتیمتر رنگ سبز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:31 ق.ظ
ورق ارتولن 3 میل30 ورق-4ورق ارتولن 4 میل 20 ورق جهت استفاده مرکز توانبخشی
اصفهان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:44 ب.ظ
1- ورق ارتولن 3میل 30 ورق- ورق ارتولن 4 میل 20 ورق  جهت استفاده
اصفهان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:28 ب.ظ
خرید اقلام عایقکاری (قیر پرایمر و نوار
خرید اقلام عایقکاری (قیر پرایمر و نوار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/03
09:51 ق.ظ
پرایمر  انامل قیری  و پشم شیشه
پرایمر انامل قیری و پشم شیشه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/09/01
14:12 ب.ظ
پرایمر و انامل قیری و پشم شیشه
پرایمر و انامل قیری و پشم شیشه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/05/03
16:51 ب.ظ
تفلون کیلویی 5 سانتی متر
تفلون کیلویی 5 سانتی متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/07
16:37 ب.ظ
نوارتیپ146  حلقه - مالچ پلاستیکی 350 کیلو- کود 600 کیلو
نوارتیپ146 حلقه - مالچ پلاستیکی 350 کیلو- کود 600 کیلو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/03/31
08:53 ق.ظ
نوار  تیپ زبیدار با مشخصات  دریبر  10 سانتیمتر و قطر
نوار تیپ زبیدار با مشخصات دریبر 10 سانتیمتر و قطر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/3/30 تاریخ گذشته