1398/09/18
09:08 ق.ظ
خرید فوم منبسط شونده
خرید فوم منبسط شونده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/11
13:14 ب.ظ
فوم سقفی پلی استایرن
فوم سقفی پلی استایرن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/02
11:28 ق.ظ
خرید فوم حفاری مسیر غربی جهت بهره برداری در دستگاه حفاری مکانیزه TBM
خراسان رضوي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:09 ب.ظ
ورق پلی استارین ضد اتش
ورق پلی استارین ضد اتش... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/25
07:58 ق.ظ
خرید 10000 لیتر انتی فوم
خرید 10000 لیتر انتی فوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/8/25 اعلام نشده
1398/08/16
13:22 ب.ظ
فوم میله ای 5/4
فوم میله ای 5/4... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:10 ب.ظ
بلوک های با دانسیته 12 کیلوگرم بر مترمعکب مقاومت
بلوک های با دانسیته 12 کیلوگرم بر مترمعکب مقاومت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
10:29 ق.ظ
خرید بلوک پلی استایرن جهت تقاطع غیر همسطح چپگرد
خرید بلوک پلی استایرن جهت تقاطع غیر همسطح چپگرد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/9 اعلام نشده
1398/08/08
13:06 ب.ظ
خرید بلوک پلی استایرن جهت پروژه
خرید بلوک پلی استایرن جهت پروژه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/8 اعلام نشده
10:33 ق.ظ
پلاستوفوم دانسیته 20
پلاستوفوم دانسیته 20... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
09:08 ق.ظ
خرید بلوک پلی استایرن با مقطع
خرید بلوک پلی استایرن با مقطع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/6 اعلام نشده
1398/08/01
09:48 ق.ظ
خرید بلوک پلی استایرن جهت پروژه تقاطع غیر
خرید بلوک پلی استایرن جهت پروژه تقاطع غیر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
13:58 ب.ظ
فوم سرد مبل سایز6 سانت تعداد10 عدد
فوم سرد مبل سایز6 سانت تعداد10 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/28
19:05 ب.ظ
عایق فوم دیوار و کف
عایق فوم دیوار و کف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/7/28 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
بلوک های با دانسیته 12 کیلوگرم
بلوک های با دانسیته 12 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/17
11:15 ق.ظ
بلوک های با دانسیته 12 کیلو گرم  بر متر مکعب مقاومت و وزن 2.5 کیلو گرم
هرمزگان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
10:52 ق.ظ
فوم 20
فوم 20... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:51 ب.ظ
فوم فول پروتئینی 2000 لیتر
فوم فول پروتئینی 2000 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/08
10:47 ق.ظ
فوم 65 سانت فشرده
فوم 65 سانت فشرده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
10:28 ق.ظ
خرید بلوک پلی استایرن با مقطع دایره ای دانستیه 16 با قطر 1و 1/10 متر
فارس 1398/7/7 اعلام نشده
1398/07/06
18:05 ب.ظ
تیرچه بتنی و یونولیت سقفی
تیرچه بتنی و یونولیت سقفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
10:25 ق.ظ
خرید بلوک پلی استایرن جهت پروژه تقاطع غیرهمسطح
خرید بلوک پلی استایرن جهت پروژه تقاطع غیرهمسطح... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/7/4 اعلام نشده
1398/07/03
12:30 ب.ظ
خرید بلوک پلی استایربن
خرید بلوک پلی استایربن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:29 ب.ظ
تیرچه بتنی و یونولیت سقفی
تیرچه بتنی و یونولیت سقفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/7/1 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
بلوک های با دانسیته 12-13 کیلوگرم بر متر مکعب
بلوک های با دانسیته 12-13 کیلوگرم بر متر مکعب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/23
19:27 ب.ظ
ورق پلی استایرن ضد حریق
ورق پلی استایرن ضد حریق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/6/23 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
تیرچه و فوم سقفی و اجرای دستمزدی اسکلت بتنی در 1 طبقه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/20
13:47 ب.ظ
خرید بلوکهای سقفی پلاستفوم جهت تعمیر سقف بایگانی راکد
اردبيل 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/17
17:52 ب.ظ
ورق  پلی استایرن ضد حریق
ورق پلی استایرن ضد حریق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/6/17 تاریخ گذشته
17:49 ب.ظ
ورق پلی استایرن ضد حریق
ورق پلی استایرن ضد حریق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/14
16:54 ب.ظ
خرید بلوک پلی استایرن با دانسیته 12 ابعاد 200*90 سانت 35 جهت عرشه جنوبی پروژه علی ابن حمزه
فارس 1398/6/14 اعلام نشده
1398/06/04
19:02 ب.ظ
فوم سقفی یونولیت
فوم سقفی یونولیت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/06/03
13:25 ب.ظ
فوم 30 سانتی
فوم 30 سانتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/06/02
14:16 ب.ظ
ورق پلی فوم مشب5 میلیمتری کاتالوگ
ورق پلی فوم مشب5 میلیمتری کاتالوگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/28
08:05 ق.ظ
خرید سبد پلاستیکی و فوم مرکبات
خرید سبد پلاستیکی و فوم مرکبات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:07 ب.ظ
خرید بلوکهای سقفی پلاستفوم جهت تعمیر سقف بایگانی راکد
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/04/30
10:57 ق.ظ
یونولیت سقفی 50*25 نسوز
یونولیت سقفی 50*25 نسوز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
08:15 ق.ظ
انواع جرم ریختنی و کوبیدنی-  اجر عایق- ملات نسوز الومینی - برد عایق کوره
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:24 ب.ظ
یونولیت سقفی 25×50 تراکم 15 به مقذار 300 متر
یونولیت سقفی 25×50 تراکم 15 به مقذار 300 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:48 ب.ظ
ورق پلی استایرن پلاستوفوم
ورق پلی استایرن پلاستوفوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
خرید بلوکی سقفی پروژه ساختمان در حال احداث
خرید بلوکی سقفی پروژه ساختمان در حال احداث... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:14 ب.ظ
50 متر مربع ورق ارتالون ضد سایش پلی امید PPبا ضخامت 10 میلیمتر
اردبيل 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/18
08:37 ق.ظ
1398/04/11
09:07 ق.ظ
خرید 50/000 لیتر فوم اطفاء حریق مورد نیاز
خرید 50/000 لیتر فوم اطفاء حریق مورد نیاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/11 اعلام نشده
1398/04/09
10:21 ق.ظ
خرید 50/000 لیتر فوم اطفا حریق
خرید 50/000 لیتر فوم اطفا حریق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/9 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
تهیه خرید حمل و بارگیری یونولیت سقفی
تهیه خرید حمل و بارگیری یونولیت سقفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/04
16:08 ب.ظ
فوم عایق بندی الاستومتری 9 میل 5 رول
فوم عایق بندی الاستومتری 9 میل 5 رول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/28
18:28 ب.ظ
خرید کارتن پلاست 6 م م جهت اجرای عرشه جنوبی پروژه
خرید کارتن پلاست 6 م م جهت اجرای عرشه جنوبی پروژه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/3/28 اعلام نشده
18:27 ب.ظ
خرید بلوک پلی استایرن با دانسیته 12 ابعاد 200*90 سانت 35 جهت عرشه جنوبی پروژه
فارس 1398/3/28 اعلام نشده