1398/09/24
19:30 ب.ظ
نصب 700 متر ایزوکام و ترمیم احتمالی ایزوکام قدیمی
نصب 700 متر ایزوکام و ترمیم احتمالی ایزوکام قدیمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/24 مهلت دار
19:20 ب.ظ
2000 مترمربع ایزوگام شرق دنیا 2 لایه پلی مری روکش دار
فارس 1398/9/24 مهلت دار
19:07 ب.ظ
انجام عملیات ایزوگام سقف سوله های ایستگاه 400
انجام عملیات ایزوگام سقف سوله های ایستگاه 400... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/24 مهلت دار
18:46 ب.ظ
اجرای ایزوگام
اجرای ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/9/24 مهلت دار
15:31 ب.ظ
اجرا و نصب ایزوگام 2 لایه
اجرا و نصب ایزوگام 2 لایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/24 مهلت دار
13:44 ب.ظ
تهیه نصب 120 مترمربع ایزوگام
تهیه نصب 120 مترمربع ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
18:37 ب.ظ
خرید و نصب ایزوگام بام و دیواره مخازن
خرید و نصب ایزوگام بام و دیواره مخازن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/9/23 مهلت دار
18:30 ب.ظ
تهیه ایزوگام و قیر مخلوط برای معاونت اب و خاک
تهیه ایزوگام و قیر مخلوط برای معاونت اب و خاک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/23 مهلت دار
12:41 ب.ظ
ایزوگام پشت بام
ایزوگام پشت بام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
12:37 ب.ظ
ایزوگام پشت بام مهمانسرای 4 طبقه شرکت خدمات حمایتی
فارس 1398/9/23 مهلت دار
12:36 ب.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/23 مهلت دار
11:27 ق.ظ
ایزوگام درجه 1
ایزوگام درجه 1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/9/23 مهلت دار
11:27 ق.ظ
ایزوگام درجه یک جهان
ایزوگام درجه یک جهان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/9/23 مهلت دار
10:07 ق.ظ
اجرا و نصب ایزوگام دولایه استاندارد پشم شیشه ای
اجرا و نصب ایزوگام دولایه استاندارد پشم شیشه ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/21
13:36 ب.ظ
500 متر ایزوگام شرق
500 متر ایزوگام شرق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
خرید و نصب ایزوگام
خرید و نصب ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
ایزوگام عایق بندی سقف به مساحت 300 مترمربع
ایزوگام عایق بندی سقف به مساحت 300 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
20:11 ب.ظ
خرید و اجرای 200 مترمربع ایزوکام
خرید و اجرای 200 مترمربع ایزوکام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
ایزوبام ساختمان اداری ثبت احوال
ایزوبام ساختمان اداری ثبت احوال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
15:21 ب.ظ
ایزوگام قسمتی از پشت بام دانشگاه
ایزوگام قسمتی از پشت بام دانشگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
ایزوکام شرق و دلیجان
ایزوکام شرق و دلیجان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خرید ایزوگام مرکز
خرید ایزوگام مرکز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
خرید 100 عدد ورق عایقی تابلوها
خرید 100 عدد ورق عایقی تابلوها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
18:58 ب.ظ
ایزوگام دو لایه به همراه تمیرزکاری پشت بام
ایزوگام دو لایه به همراه تمیرزکاری پشت بام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
ایزوگام بام گستر 117 دولایه
ایزوگام بام گستر 117 دولایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
ایزوگام
ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
ایزوگام 1000 متر در ساختام سالمندان حضرت
ایزوگام 1000 متر در ساختام سالمندان حضرت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
ایزوگام 1500 مترمربع
ایزوگام 1500 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
ایزوگام  500 متر پشت بام بیمارستان
ایزوگام 500 متر پشت بام بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:34 ب.ظ
ایزوگام ضخامت 4 م م
ایزوگام ضخامت 4 م م... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
تهیه نصب ایزوگام 60 مترمربع
تهیه نصب ایزوگام 60 مترمربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان های
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرستان های... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرهای
تهاتر قیر با ایزوگام مدارس شهرهای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
250 مترمربع روکش الومینیوم
250 مترمربع روکش الومینیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/18 مهلت دار
13:59 ب.ظ
تهیه ایزوگام درجه 1 با نصب
تهیه ایزوگام درجه 1 با نصب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
خرید ایزوگام
خرید ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید عایق الستومری 2 اینچ روکش دار ضخامت 13 م م و چسب عایق گالن 4 لیتری
اصفهان 1398/9/18 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
اماده سازی سطح و عایق کاری پوشش سقف انبارهای ناریه مجتمع مس
کرمان 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
18:36 ب.ظ
ایزوگام بدون فویل همگتانه درجه یک
ایزوگام بدون فویل همگتانه درجه یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
عملیات نصب عایق رطوبتی ایزوگام در ایستگاه
عملیات نصب عایق رطوبتی ایزوگام در ایستگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
ایزوگام مدارس
ایزوگام مدارس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
ایزوگام شرق مشهد
ایزوگام شرق مشهد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:58 ب.ظ
ایزوگام ایستگاههای غرب استان و  mc م
ایزوگام ایستگاههای غرب استان و mc م... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
ایزوگام با پلی استر قوی 125 ستاره دلیجان 2000 متر
ایزوگام با پلی استر قوی 125 ستاره دلیجان 2000 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
ایزوگام مدرسه
ایزوگام مدرسه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
تهیه نصب ایزوگام
تهیه نصب ایزوگام... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
ایزوگام درجه 1
ایزوگام درجه 1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته