1398/05/28
14:23 ب.ظ
لیوان کاغذی 220 سی سی
لیوان کاغذی 220 سی سی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/28 مهلت دار
10:48 ق.ظ
لیوان ابخوری شفاف پلی استایرنی
لیوان ابخوری شفاف پلی استایرنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
10:04 ق.ظ
لیوان پلاستیکی 220 سی سی
لیوان پلاستیکی 220 سی سی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/28 مهلت دار
10:04 ق.ظ
لیوان کاغذی 220 سی سی 750 گرمی
لیوان کاغذی 220 سی سی 750 گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
10:50 ق.ظ
لیوان یک بار مصرف گیاهی
لیوان یک بار مصرف گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:39 ق.ظ
سینی غذا پلاستیکی زرشکی  و زرد
سینی غذا پلاستیکی زرشکی و زرد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
10:13 ق.ظ
خرید کاسه پاشویه یک بار مصرف 2 کیلویی شفاف و سفتی باکس
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:50 ب.ظ
چاپ لیوان کاغذی به تعداد 100 هزار
چاپ لیوان کاغذی به تعداد 100 هزار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:50 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
11:35 ق.ظ
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:04 ب.ظ
خرید لوازم مصرفی
خرید لوازم مصرفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
12:21 ب.ظ
ظروف دو خانه درب دار بغیر از لیوان
ظروف دو خانه درب دار بغیر از لیوان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
12:46 ب.ظ
لوازم یکبارمصرف
لوازم یکبارمصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:16 ب.ظ
جمع اوری و خرید کاغذ باطله و ظروف یکبار مصرف
جمع اوری و خرید کاغذ باطله و ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
10:03 ق.ظ
لوازم یکبار مصرف
لوازم یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
13:28 ب.ظ
ظرف الومینیومی - کاسه سلولزی
ظرف الومینیومی - کاسه سلولزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:14 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف
ظرف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:23 ب.ظ
لیوان و ظرف یکبارمصرف
لیوان و ظرف یکبارمصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خرید قاشق و ظروف یک بار مصرف
خرید قاشق و ظروف یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:20 ب.ظ
خرید قاشق و ظروف یکبارمصرف
خرید قاشق و ظروف یکبارمصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
دستمال کاغذی و لیوان یکبار مصرف
دستمال کاغذی و لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
لیوان کاغذی و طرح دار تک رنگ
لیوان کاغذی و طرح دار تک رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
لیوان یک بار مصرف گرماژ
لیوان یک بار مصرف گرماژ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:21 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:26 ب.ظ
لوازم مصرفی و  ظرف یکبار مصرف
لوازم مصرفی و ظرف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:25 ق.ظ
ظرف یکبار مصرف تک پرس الومنییومی
ظرف یکبار مصرف تک پرس الومنییومی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:11 ب.ظ
لیوان اچ پی
لیوان اچ پی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/4/27 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
لیوان یک بار مصرف پلی اتیلنی
لیوان یک بار مصرف پلی اتیلنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:31 ب.ظ
ظروف فوم
ظروف فوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
لیوان کاغذی
لیوان کاغذی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:06 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف
لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
تمدید - خرید اقلام : انواع نوار پری پک -انواع لیوان -سطل سه کیلویی - نی پلاستیکی -پرسیدین
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:05 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف مرغوب 50000عدد-سطل یکبار مصرف 8000عدد-سفره یکبار مصرف 300 رول
مركزي 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف کاغذی
لیوان یکبار مصرف کاغذی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
50000 لیوان کاغذی ایرانی درجه یک
50000 لیوان کاغذی ایرانی درجه یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
اقلام شامل : ظرب درب دار -چنگال کریستالی - دستمال توالت رولی - دستمال کاغذی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:43 ب.ظ
لیوان کاغذی
لیوان کاغذی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
لیوان یکبارمصرف- مایع سفید کننده- مایع ظرفشویی- دستشویی- پودر پاک کننده کیسه پلاستیکی - دستمال
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:23 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:38 ب.ظ
چنگال غذای خوری- ظرف یکبارمصرف گیاهی- مخصوص سالاد پلی استایرنی- دو خانه در دار- کیسه پلاستیکی زباله
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:38 ب.ظ
ظرف یک بار مصرفی
ظرف یک بار مصرفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/4/17 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف و دستمال رولی و پارچه گردگیری و برچسب شیشه مات کن
خراسان شمالي 1398/4/17 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
تعداد 50000 لیوان یک بار مصرف کاغذی درجه یک
تعداد 50000 لیوان یک بار مصرف کاغذی درجه یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی 200 سی سی
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی 200 سی سی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:33 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی و کاغذی
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی و کاغذی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
ظرف یکبار مصرف غذایی
ظرف یکبار مصرف غذایی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
19:07 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف بشقاب- کیسه پلاستیکی زباله ای
ظرف یکبار مصرف بشقاب- کیسه پلاستیکی زباله ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
خرید ظروف یک بار مصرف گیاهی
خرید ظروف یک بار مصرف گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/4/15 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
لیوان یکبارمصرف کاغذی
لیوان یکبارمصرف کاغذی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
18:40 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف غذایی
ظرف یکبار مصرف غذایی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته