1398/09/05
17:44 ب.ظ
ظرف یک بار مصرف سرو غذا
ظرف یک بار مصرف سرو غذا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/02
13:34 ب.ظ
ظروف الومینیومی یک بارمصرف 2 خانه با درب
ظروف الومینیومی یک بارمصرف 2 خانه با درب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:36 ب.ظ
100 رول سفره یکبار مصرف رنگ سفید بدون چاپ ساده
100 رول سفره یکبار مصرف رنگ سفید بدون چاپ ساده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
7992 عدد ظرف غذا دو خانه گیاهی املون/اسپری خوشبو کننده دستشوئی کامفورت 5 عدد
همدان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:05 ب.ظ
5400 عدد کاسه گیاهی املون بدون درب 300 سی سی / 12792 عدد لیوان گیاهی املون 200 سی سی
همدان 1398/8/23 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
لیوان ابخوری و سطل و پلاستیک فریزر پلاستیکی
لیوان ابخوری و سطل و پلاستیک فریزر پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:25 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
12:12 ب.ظ
10:31 ق.ظ
لیوان PP جنس مرغوب
لیوان PP جنس مرغوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/14
10:18 ق.ظ
رسیور یکبار مصرف پلاستیکی
رسیور یکبار مصرف پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:41 ب.ظ
چاپ لیوان کاغذی 180 سی سی نوع کاغذ موردتایید وزارت بهداشت با چاپ روی لیوان
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
11:01 ق.ظ
لیوان کاغذی
لیوان کاغذی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:29 ب.ظ
لیوان کاغذی
لیوان کاغذی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
14:47 ب.ظ
لوازم یکبار مصرف اشپزخانه
لوازم یکبار مصرف اشپزخانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/23
12:05 ب.ظ
ظروف و کیسه یکبار مصرف
ظروف و کیسه یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/7/23 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
ظرف یک بار مصرف الومینیوم
ظرف یک بار مصرف الومینیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/16
11:05 ق.ظ
ظرف غذاخوری الومینیومی دربدار
ظرف غذاخوری الومینیومی دربدار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
14:48 ب.ظ
خرید تعدادی لیوان یک بار مصرف
خرید تعدادی لیوان یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
10:47 ق.ظ
ظرف الومینیوم
ظرف الومینیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/11
12:42 ب.ظ
ظرف غذاخوری الومینیویم دربدار
ظرف غذاخوری الومینیویم دربدار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/09
11:10 ق.ظ
تهیه لیوان یک بار مصرف
تهیه لیوان یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
14:22 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف ساده
لیوان یکبار مصرف ساده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/03
11:26 ق.ظ
لیوان یکبار مصرف بسته 500 عددی
لیوان یکبار مصرف بسته 500 عددی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/7/3 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
100000 عدد لیوان کاغذ کره ای
100000 عدد لیوان کاغذ کره ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/01
10:35 ق.ظ
300000 عدد لیوان پلاستیکی pp  گرماژ
300000 عدد لیوان پلاستیکی pp گرماژ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/31
14:39 ب.ظ
ظرف فوم 12000 عدد - ظرف سی گرد کوچک 6000 عدد
ظرف فوم 12000 عدد - ظرف سی گرد کوچک 6000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/27
13:57 ب.ظ
لیوان یک بار مصرف
لیوان یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
12:21 ب.ظ
کاسه و لیوان و قاشق گیاهی نشاسته ذرت
کاسه و لیوان و قاشق گیاهی نشاسته ذرت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/25
10:30 ق.ظ
نخ طی زمین شوی 40 سانتی و لیوان یکبار مصرف
نخ طی زمین شوی 40 سانتی و لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
تهیه تحویل مواد اولیه غذایی و ظروف یکبار مصرف
تهیه تحویل مواد اولیه غذایی و ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/23
13:33 ب.ظ
ظرف الومینیوم پارس کاسه درب داریلی استابرین سفید شایان
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/17
11:55 ق.ظ
ظرف غذا خوری الومینیومی دربدار 75-105 میکرو پارس
ظرف غذا خوری الومینیومی دربدار 75-105 میکرو پارس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/16
14:23 ب.ظ
ظروف یک بار مصرف در سه ردیف
ظروف یک بار مصرف در سه ردیف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/6/16 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف گیاهی
ظرف یکبار مصرف گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/6/16 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
خرید ظروف خورش خوری کوچک و ظروف سوپ خوری
خرید ظروف خورش خوری کوچک و ظروف سوپ خوری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/14
10:22 ق.ظ
ظرف یک بار مصرف
ظرف یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/13
14:09 ب.ظ
خرید ظروف IML
خرید ظروف IML... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/6/13 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
انواع ظروف یکبار مصرف  گیاهی و غیرگیاهی مرغوب جهت و اشپزخانه های بیمارستان
کرمان 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/12
15:56 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی 200 سی سی
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی 200 سی سی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/6/12 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
لیوان یک بار مصرفی پلاستیکی
لیوان یک بار مصرفی پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
ظرف یکبار مصرف تک پرسی گیاهی
ظرف یکبار مصرف تک پرسی گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/10
21:17 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف الومینیومی-
ظروف یکبار مصرف الومینیومی-... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/6/10 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
لیوان گرد یکبارمصرف PP
لیوان گرد یکبارمصرف PP... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
قاشق یکبار مصرف
قاشق یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خرید ظرف غذا
خرید ظرف غذا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/6/10 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
لیوان یکبار مصرف
لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
19:23 ب.ظ
جمع اوری و خرید کاغذ باطله و ظروف یکبارمصرف نایلونی
اردبيل 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/07
10:35 ق.ظ
خرید ظرف غذا
خرید ظرف غذا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/05
09:50 ق.ظ
ظروف یک بار مصرف
ظروف یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/05/30
19:05 ب.ظ
ظروف یکبار مصرف و کیسه زباله مصرفی اشپزخانه
ظروف یکبار مصرف و کیسه زباله مصرفی اشپزخانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/30 تاریخ گذشته