1398/02/31
10:33 ق.ظ
دستمال کاغذی جعبه ای 200 برگی 70 عدد - لیوان یک بار مصرفی  پلاستیکی 3000 عدد
فارس 1398/2/31 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
کالا شامل : پارچ دسته دار پلاستیکی - سینی بدون دسته - سرویس کارد و چنگال
خراسان شمالي 1398/2/31 مهلت دار
10:17 ق.ظ
لیوان یک بار مصرف
لیوان یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
10:33 ق.ظ
ظرف یک بار مصرف 50000 عدد - بشقاب میوه خوری 40000 عدد
ظرف یک بار مصرف 50000 عدد - بشقاب میوه خوری 40000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/30 مهلت دار
10:27 ق.ظ
لیوان یکبارمصرف
لیوان یکبارمصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف غذا خوری
ظروف یکبار مصرف غذا خوری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:01 ب.ظ
ظرف غذای الومینیومی تک پرس 6000 عدد و ظرف خورشتی 6000 عدد
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
ظروف و لیوان یکبار مصرف
ظروف و لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:47 ب.ظ
سفره یکبار مصرف مجلسی
سفره یکبار مصرف مجلسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
ظرف یکبار مصرف
ظرف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:20 ب.ظ
کالا شامل :صندلی پلاستیکی - دستمال کاغذی -سرویس کتری شیردار - لیوان دسته دار
خراسان شمالي 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
لیوان طرح دار- لیوان یکبارمصرف- چنگال- قاشق- کارد میوه خوری یکبارمصرف
همدان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
14:50 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف
لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف گیاهی
ظروف یکبار مصرف گیاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف گیاهی و الومینیومی و فوم امیرکو
ظروف یکبار مصرف گیاهی و الومینیومی و فوم امیرکو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف و کیسه پلاستیکی  فریزر
ظروف یکبار مصرف و کیسه پلاستیکی فریزر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:17 ب.ظ
ظرف یک بار مصرف
ظرف یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/2/24 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی 200 سی سی
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی 200 سی سی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
لیوان شیشه ای و قاشق چنگال و ساک دستی و فلاسک
لیوان شیشه ای و قاشق چنگال و ساک دستی و فلاسک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
سفره یک بار مصرف پلاستیکی سفید
سفره یک بار مصرف پلاستیکی سفید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
100000 عدد لیوان کاغذی سفید
100000 عدد لیوان کاغذی سفید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
07:53 ق.ظ
ظرف یکبار مصرف مواد غذایی و کاسه در دار
ظرف یکبار مصرف مواد غذایی و کاسه در دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:24 ب.ظ
قاشق یکبار مصرف
قاشق یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
لیوان یک بار مصرف شیشه
لیوان یک بار مصرف شیشه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
ظروف های یک بار مصرف جهت بیمارستان طالقانی  9مورد
ظروف های یک بار مصرف جهت بیمارستان طالقانی 9مورد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف کاسه لیوان قاشق چنکال
ظروف یکبار مصرف کاسه لیوان قاشق چنکال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:23 ق.ظ
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
10:40 ق.ظ
دستمال کاغذی و طروف یکبار مصرف و کیسه پلاستیکی فریزر
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
1398/02/19
09:04 ق.ظ
لیوان یک بار مصرف پلاستیکی
لیوان یک بار مصرف پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
07:47 ق.ظ
ظروف یک بار مصرف
ظروف یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
17:00 ب.ظ
جوس خوری سفید 80 سی سی یکبار مصرف
جوس خوری سفید 80 سی سی یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
16:59 ب.ظ
سفره یکبار مصرف مجلسی با ارم مجتمع
سفره یکبار مصرف مجلسی با ارم مجتمع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
جوس خوری طلقی 100 سی سی + درب
جوس خوری طلقی 100 سی سی + درب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
خرید ظروف یک بار مصرف
خرید ظروف یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
قاشق یک بار مصرف مربا خوری پلاستیکی 10000 عدد
قاشق یک بار مصرف مربا خوری پلاستیکی 10000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/2/17 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
کاسه و ظرف و سفره یکبار مصرف و کیسه پلاستیکی فریزر
کاسه و ظرف و سفره یکبار مصرف و کیسه پلاستیکی فریزر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
18:51 ب.ظ
کاغذ یکبار مصرف - دستمال کاغذی - لیوان یک بار مصرف
کاغذ یکبار مصرف - دستمال کاغذی - لیوان یک بار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
فنجان پلاستیکی سفید دسته دار
فنجان پلاستیکی سفید دسته دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
بشقاب دوخانه یکبار مصرف سفید لبه بلند مستطیل سایز 15*10 سانتی متر
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
قاشق چایخوری یکبار مصرف
قاشق چایخوری یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
کاغذ یک بار مصرف - دستمال کاغذی رول - لیوان یک بار مصرف
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
بشقاب مستطیل لبه بلند یکبار مصرف
بشقاب مستطیل لبه بلند یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
ظروف یکبار مصرف کاسه و قاشق و نایلون و لیوان و ..
ظروف یکبار مصرف کاسه و قاشق و نایلون و لیوان و ..... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
20:04 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی
لیوان یکبار مصرف پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/15 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
لیوان یکبار مصرف عدد 20000
لیوان یکبار مصرف عدد 20000... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
رشته اش- قوطی کاغذی- لیوازن یکبار مصرف-قند شکسته- بیسکویت- خرما رطب-پنیر
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:57 ق.ظ
لانچ باکس طلقی - جعبه فوکری
لانچ باکس طلقی - جعبه فوکری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
لانچ باکس طلقی  ATR
لانچ باکس طلقی ATR... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته