1398/02/31
09:43 ق.ظ
تعدادی کیسه های پلاستیکی زباله
تعدادی کیسه های پلاستیکی زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:41 ق.ظ
کیسه مصرفی داروخانه
کیسه مصرفی داروخانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
کیسه زباله درجه یک ایران
کیسه زباله درجه یک ایران... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
19:26 ب.ظ
کیسه زباله بیمارستانی رنگی
کیسه زباله بیمارستانی رنگی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
کیسه زباله مشکی
کیسه زباله مشکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/30 مهلت دار
18:50 ب.ظ
نایلون زباله
نایلون زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
مشمع ناپا - لوله پلاستیکی پرس شده با قطعه فولادی
مشمع ناپا - لوله پلاستیکی پرس شده با قطعه فولادی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/30 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
خرید تعداد 10000000 عدد کیسه دو لایه لمینت دار25 کیلویی جهت بسته بندی کود گودگرد بنتونیتی
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
12:11 ب.ظ
پلاستیک زباله - صابون = پودر موبر - نوار بهداشتی .....
پلاستیک زباله - صابون = پودر موبر - نوار بهداشتی ........ صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/30 مهلت دار
12:11 ب.ظ
کیسه زباله زرد درجه یک و کیسه زباله ابی درجه یک
کیسه زباله زرد درجه یک و کیسه زباله ابی درجه یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/30 مهلت دار
09:02 ق.ظ
تامین 15 تن فیلم با عرض 56 و یا تعداد 500/000 عدد کیسه اماده سه لایه از
خراسان رضوي 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
12:53 ب.ظ
رول شیرینگ
رول شیرینگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
کیسه زباله زرد
کیسه زباله زرد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
پلاستیک زباله
پلاستیک زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:30 ب.ظ
کیسه زباله اتوکلاو امحا زباله
کیسه زباله اتوکلاو امحا زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
کیسه زباله
کیسه زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1398/2/28 مهلت دار
10:53 ق.ظ
کیسه زباله مشکی 85*120 جنس مرغوب
کیسه زباله مشکی 85*120 جنس مرغوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
نایلون شرینگ جهت پک و بسته بندی لباس 6 رول با عرض 50 سانتی
آذربايجان شرقي 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
کیسه زباله
کیسه زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/28 مهلت دار
10:14 ق.ظ
نیلون حاوی یو وی
نیلون حاوی یو وی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:13 ق.ظ
کیسه زباله نسوز
کیسه زباله نسوز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:55 ق.ظ
پاکت زباله ی بیمارستانی زرد و مشکی جنس مرغوب
پاکت زباله ی بیمارستانی زرد و مشکی جنس مرغوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
خرید کیسه لامینت و پیمانکار بسته بندی شکر
خرید کیسه لامینت و پیمانکار بسته بندی شکر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/2/26 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
کیسه زباله
کیسه زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:47 ب.ظ
نایلون 4/0
نایلون 4/0... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
کیسه زباله
کیسه زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
پلاستیک مخصوص امحا
پلاستیک مخصوص امحا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
کیسه پلاستیکی زباله
کیسه پلاستیکی زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/25 اعلام نشده
07:51 ق.ظ
پرده نایلونی شفاف مغناطیسی
پرده نایلونی شفاف مغناطیسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:54 ب.ظ
پلاستیک رولی عرض 70 دو لایه رنگ سفید با موا درجه یک مرغوب به مقدار 2000 کیلو گرم
خراسان شمالي 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
نایلون شرینگ با گرید غذایی 6 رول
نایلون شرینگ با گرید غذایی 6 رول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
کیسه زباله پلاستیکی
کیسه زباله پلاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
پلاستیک حبابدار
پلاستیک حبابدار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:33 ب.ظ
کیسه زباله بیمارستانی جنس نایلونی - کیسه پلاستیکی زباله
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
پلاستیک فریزری 35*25-200 کیلو گرم
پلاستیک فریزری 35*25-200 کیلو گرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/23 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
پلاستیک زباله زرد و مشکی
پلاستیک زباله زرد و مشکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1398/2/23 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
پرده نایلونی شفاف مغناطیسی
پرده نایلونی شفاف مغناطیسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:01 ب.ظ
کیسه پستی
کیسه پستی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
گونی پلاستیکی کیسه پلاستیکی 123*72.5 شفاف
گونی پلاستیکی کیسه پلاستیکی 123*72.5 شفاف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
کیسه پلاستیکی فریزر و نایلون
کیسه پلاستیکی فریزر و نایلون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/2/22 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
25 تن پلاستیک شیت نرم
25 تن پلاستیک شیت نرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
خرید نایلون
خرید نایلون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
کیسه زباله  زرد و مشکی
کیسه زباله زرد و مشکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
گونی ابی جهت کاروبینگ رول 40 کیلویی 5 رول و پلاستیک جهت کاروینگ رول 40 کیلویی
هرمزگان 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
پلاستیک رولی عرض 70 دولایه سفید
پلاستیک رولی عرض 70 دولایه سفید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:18 ق.ظ
کیسه زباله مشکی و زرد  90*70 و 70*50
کیسه زباله مشکی و زرد 90*70 و 70*50... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:22 ب.ظ
کیسه زباله زرد بزرگ سایز95*85
کیسه زباله زرد بزرگ سایز95*85... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/2/19 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
کیسه پلاستیکی زباله
کیسه پلاستیکی زباله... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/2/19 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
تامین فیلم استرچ هود
تامین فیلم استرچ هود... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/2/19 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
تامین فیلم استرج هود
تامین فیلم استرج هود... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته