1397/09/27
13:19 ب.ظ
تانکر 100 لیتری پلی اتیلن سه لایه عمودی
تانکر 100 لیتری پلی اتیلن سه لایه عمودی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
12:10 ب.ظ
15 عد تانکر 4000 لیتری بتنی مسلح به میلگرد اجدار و شیر تخلیه 3 اینچی
قم 1397/9/27 مهلت دار
11:08 ق.ظ
تانکر اب 14000 لیتری با ورق 5 میل
تانکر اب 14000 لیتری با ورق 5 میل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/25
13:16 ب.ظ
15 عدد تانکر 4000 لیتری بتنی مسلح به میلگرد اجدار و سیر تخلیه 3 اینچی
قم 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/22
14:18 ب.ظ
مخزن 12000 لیتری با کلیه متعلقات و نصب
مخزن 12000 لیتری با کلیه متعلقات و نصب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
ورق پلی کربنات تخت بی رنگ ابعاد3050*2050 متر مربع
ورق پلی کربنات تخت بی رنگ ابعاد3050*2050 متر مربع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:03 ق.ظ
مخزن افقی گرد دو لایه پلی اتیلنی ظرفیت 5000
مخزن افقی گرد دو لایه پلی اتیلنی ظرفیت 5000... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:51 ق.ظ
خرید مخزن اب
خرید مخزن اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:44 ب.ظ
مخزن ذخیره اب اشامیدنی و مواد شیمیایی دو درب جنس
مخزن ذخیره اب اشامیدنی و مواد شیمیایی دو درب جنس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
مخزن ذخیره اب پلی اتیلنی تک لایه
مخزن ذخیره اب پلی اتیلنی تک لایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری زرد رنگ جهت استفاده نمک
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری زرد رنگ جهت استفاده نمک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:26 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن ماسه و نمک 660 لیتری
مخزن پلی اتیلن ماسه و نمک 660 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
خرید و نصب مخزن اب پلی اتیلن 10 مترمکعبی در شهرستان
خرید و نصب مخزن اب پلی اتیلن 10 مترمکعبی در شهرستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:59 ب.ظ
هیدروکلربناتور و الکتروکلربناتور و کلربناتور مایع برقی و مخزن پلی اتیلن زمینی 300 لیتری و...
قزوين 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
11:16 ق.ظ
خرید 400 عدد منبع اب 1000 لیتری پلی اتیلن سه لایه
خرید 400 عدد منبع اب 1000 لیتری پلی اتیلن سه لایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
14:15 ب.ظ
ساخت حمل و تخلیه 2 دستگاه منبع ذخیره اب دانشکده دندانپزشکی
کرمانشاه 1397/9/10 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
تانکر اب 10000 لیتری پلی اتیلن
تانکر اب 10000 لیتری پلی اتیلن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/10 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
مخزن اب اشامیدنی و مواد شیمیایی دو درب جنس پلی اتیلنی
سيستان و بلوچستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:56 ب.ظ
خرید استخرهای گرد پیش ساخته 4 عدد
خرید استخرهای گرد پیش ساخته 4 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
2 عدد مخزن اب 1000 لیتری ایستاده انتی باکتریال
2 عدد مخزن اب 1000 لیتری ایستاده انتی باکتریال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:27 ب.ظ
خرید استخرهای گرد پیش ساخته به تعداد 4 عدد
خرید استخرهای گرد پیش ساخته به تعداد 4 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
تانکر ذخیره کننده اب 2000 لیتری - ضد جلبک
تانکر ذخیره کننده اب 2000 لیتری - ضد جلبک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:26 ب.ظ
خرید انواع اقلام لاستیکی مورد استفاده در ترانسفورماتورهای
زنجان 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/28
12:53 ب.ظ
مخزن پلاستیکی درب دار سن و نمک 400 لیتری
مخزن پلاستیکی درب دار سن و نمک 400 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:52 ب.ظ
خیرد استخرهای گرد پیش ساخته 4 عدد
خیرد استخرهای گرد پیش ساخته 4 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
مخزن پلاستیکی درب دار شن و ماسه با ظرفیت 400 لیتری
مخزن پلاستیکی درب دار شن و ماسه با ظرفیت 400 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:28 ب.ظ
پلی کربنات دوجداره تعداد6 ورق
پلی کربنات دوجداره تعداد6 ورق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
خرید قطعات پلی اتیلنی
خرید قطعات پلی اتیلنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/24
13:31 ب.ظ
خرید و نصب مخزن اب پلی اتیلن 10 متر مکعبی -
خرید و نصب مخزن اب پلی اتیلن 10 متر مکعبی -... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
11:39 ق.ظ
مخزن اب سه لایه
مخزن اب سه لایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:40 ب.ظ
حمل و نصب مخزن پلی اتیلن 30 مترمکعبی
حمل و نصب مخزن پلی اتیلن 30 مترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
ظرف اشغال سطلی بیمارستان امیر المومنین
ظرف اشغال سطلی بیمارستان امیر المومنین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
تهیه حمل و تحویل مخزن اب پلی اتیلن سه جداره
تهیه حمل و تحویل مخزن اب پلی اتیلن سه جداره... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:33 ب.ظ
خرید تانکر پلی اتیلن افقی 500و1000و1500 لیتری
خرید تانکر پلی اتیلن افقی 500و1000و1500 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:18 ب.ظ
حمل و نصب مخزن پلی اتیلن 30 مترمکعبی
حمل و نصب مخزن پلی اتیلن 30 مترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
14:10 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
مخزن پیش ساخته پلی اتیلن 140 مترمکعبی
مخزن پیش ساخته پلی اتیلن 140 مترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:12 ب.ظ
خرید صندوق 2جداره فوم دار 100 لیتری
خرید صندوق 2جداره فوم دار 100 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:25 ب.ظ
مخزن ذخیره اب پلی اتیلنی سه لایه عمودی ظرفیت 1000
مخزن ذخیره اب پلی اتیلنی سه لایه عمودی ظرفیت 1000... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/8/10 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
خرید 3 دستگاه تانک پروسس 10 تنی
خرید 3 دستگاه تانک پروسس 10 تنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
منبع تحت فشار 500 لیتری
منبع تحت فشار 500 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:20 ب.ظ
خرید اقلام در 5 ردیف شامل: پلی اتیلن - کوپلیمر - قطعات لاستیکی و پلاستیکی و قرقره PP
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:20 ب.ظ
مخزن فاضلاب
مخزن فاضلاب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:24 ق.ظ
مخزن اب 2000 لیتری
مخزن اب 2000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
پلاکسی گلاس طرح CHOCHEN شفاف
پلاکسی گلاس طرح CHOCHEN شفاف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:05 ق.ظ
محفظه پلی اتیلن 1/2
محفظه پلی اتیلن 1/2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:51 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن ده هزار لیتری سه لایه قائم
مخزن پلی اتیلن ده هزار لیتری سه لایه قائم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
مخزن 20/000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه
مخزن 20/000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
تانکر 1000 لیتری
تانکر 1000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
12:14 ب.ظ
منبع دو جداره
منبع دو جداره... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/29 تاریخ گذشته