1398/11/07
15:09 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن عمودی
مخزن پلی اتیلن عمودی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/01
12:40 ب.ظ
18 دستگاه مخزن
18 دستگاه مخزن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1398/11/1 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
هیدروکلربناتور بدون پکیج و مخزن پلی اتیلن افقی زمینی 3 لایه
قزوين 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
18:32 ب.ظ
خرید ورق پلیمری ایرانی
خرید ورق پلیمری ایرانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
15:16 ب.ظ
تانکر اب سه جداره و متعلقات
تانکر اب سه جداره و متعلقات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1398/10/29 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
خرید ورق پلیمری
خرید ورق پلیمری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
20:44 ب.ظ
مخزن ذخیره اب مصرفی
مخزن ذخیره اب مصرفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/10/28 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
نیم بشکه
نیم بشکه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
14:07 ب.ظ
خرید مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی به ظرفیت 10000 لیتر درجه یک
اصفهان 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
21:44 ب.ظ
نصب مخازن پلی اتیلن در نقاط مختلف منطقه
نصب مخازن پلی اتیلن در نقاط مختلف منطقه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/10/25 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
نیم بشکه
نیم بشکه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
14:42 ب.ظ
تانکر اب 5000 لیتری پلی اتیلن
تانکر اب 5000 لیتری پلی اتیلن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
08:17 ق.ظ
خرید سه عدد مخزن
خرید سه عدد مخزن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
21:31 ب.ظ
ورق پلی کربنات
ورق پلی کربنات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/10/22 تاریخ گذشته
20:13 ب.ظ
خرید ورق پلی اتیلن کربنات فلت
خرید ورق پلی اتیلن کربنات فلت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/10/22 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
خرید حمل ورق پلی کربنات 6 م م گلخانه ای در بخش
خرید حمل ورق پلی کربنات 6 م م گلخانه ای در بخش... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/10/22 اعلام نشده
1398/10/21
22:02 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن اب ایستاده
مخزن پلی اتیلن اب ایستاده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/18
12:46 ب.ظ
خرید 3 عدد مخزن
خرید 3 عدد مخزن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/10/18 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
تانکر اب 5000 لیتری پلی اتیلن 3 لاسه ضد جلبک
تانکر اب 5000 لیتری پلی اتیلن 3 لاسه ضد جلبک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/10/18 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
مخزن  پلی اتیلن 50 متر معکبی
مخزن پلی اتیلن 50 متر معکبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/16
22:16 ب.ظ
تانکر 5000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه ای افقی
تانکر 5000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه ای افقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/10/16 تاریخ گذشته
20:16 ب.ظ
مخزن سه لایه پلی اتیلن افقی 10/000لیتری
مخزن سه لایه پلی اتیلن افقی 10/000لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/10/16 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
مخزن ذخیره اب مصرفی
مخزن ذخیره اب مصرفی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
10:30 ق.ظ
مخزن عمودی سه لایه پلی اتیلنی
مخزن عمودی سه لایه پلی اتیلنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
22:27 ب.ظ
تهیه 21 تانکر پلی اتیلن
تهیه 21 تانکر پلی اتیلن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/10/14 تاریخ گذشته
22:25 ب.ظ
مخزن پلی اتیلن 3 لایه 300 و 500 و 1000 لیتر عمودی و افقی
مخزن پلی اتیلن 3 لایه 300 و 500 و 1000 لیتر عمودی و افقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
00:43 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو نورافکن و تانکر اب
تهیه و نصب تابلو نورافکن و تانکر اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/10/11 تاریخ گذشته
00:38 ق.ظ
منبع اب پلی اتیلن 3000 لیتری افقی
منبع اب پلی اتیلن 3000 لیتری افقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/10/11 تاریخ گذشته
00:23 ق.ظ
تانکر 5000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه افقی
تانکر 5000 لیتری پلی اتیلن 3 لایه افقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/11
13:26 ب.ظ
ورق پلکسی گلاس با صخامت10و15 میلیمتر
ورق پلکسی گلاس با صخامت10و15 میلیمتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/10/11 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
مخزن 20000 لیتری
مخزن 20000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/10/11 تاریخ گذشته
00:36 ق.ظ
مخزن اب اشامیدنی به همراه نصب
مخزن اب اشامیدنی به همراه نصب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/10
23:59 ب.ظ
تهیه و خرید 20 تانکر پلی اتیلن
تهیه و خرید 20 تانکر پلی اتیلن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/10/10 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
لوپرشر دانفوس اصلی KP1
لوپرشر دانفوس اصلی KP1... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/10/10 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
احداث مخازن پلی اتیلنی 1100 ترمکعبی
احداث مخازن پلی اتیلنی 1100 ترمکعبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/10/10 اعلام نشده
1398/10/08
10:38 ق.ظ
ساخت یک عدد تانکر
ساخت یک عدد تانکر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/10/8 تاریخ گذشته
00:43 ق.ظ
مخزن 3 لایه پلی اتیلن افقی 10000 لیتری
مخزن 3 لایه پلی اتیلن افقی 10000 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/07
13:30 ب.ظ
منبع پلاستیکی 10 هزتر لیتری
منبع پلاستیکی 10 هزتر لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/05
13:29 ب.ظ
خرید مخزن پلی اتیلن 3 لایه عمودی
خرید مخزن پلی اتیلن 3 لایه عمودی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
19:28 ب.ظ
تهیه مخزن 5000 لیتری با پایه اهنی به ارتفاع 2 متر
تهیه مخزن 5000 لیتری با پایه اهنی به ارتفاع 2 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/10/4 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
ورق پلکسی گلاس ضخامت 10 و 15 م م
ورق پلکسی گلاس ضخامت 10 و 15 م م... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
13:49 ب.ظ
تانکر 2000 لیتری پلی اتیلن جهت مخزن گازوئیل
تانکر 2000 لیتری پلی اتیلن جهت مخزن گازوئیل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/10/3 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
خرید اقلام تاسیساتی-برقی/ درایر تبریدی 20 متر مکعب در دقیقه/ مخزن 5000 لیتری استاندارد
لرستان 1398/10/3 اعلام نشده
1398/10/01
10:23 ق.ظ
مخزن سه لایه پلی اتیلن افقی 10000لیتری
مخزن سه لایه پلی اتیلن افقی 10000لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
09:55 ق.ظ
تهیه ساخت مخزن 47000 لیتری با کله عدسی 8 میل و بدنه 6 میل و دئ منهول و دو فلنج 4 اینچ
کردستان 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/28
15:15 ب.ظ
مخزن اب 1500 لیتری پلی اتیلن 4 لایه و فوم دار
مخزن اب 1500 لیتری پلی اتیلن 4 لایه و فوم دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/28 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
مخرن اب 1500 لیتری پلی اتیلن 4 لایه فومدار
مخرن اب 1500 لیتری پلی اتیلن 4 لایه فومدار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/28 تاریخ گذشته