1398/02/30
19:39 ب.ظ
هلیوم مایع با خلوص 99/999 درصد
هلیوم مایع با خلوص 99/999 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/30 مهلت دار
12:16 ب.ظ
شارژ کپسول گاز کلر سطح استان
شارژ کپسول گاز کلر سطح استان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/30 مهلت دار
09:36 ق.ظ
گاز فریون 22
گاز فریون 22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/30 مهلت دار
08:35 ق.ظ
گاز فریون
گاز فریون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:29 ب.ظ
هلیوم مایع و تزریق دستگاه nvr
هلیوم مایع و تزریق دستگاه nvr... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
10:19 ق.ظ
گاز فریون 22 جهت چیلر
گاز فریون 22 جهت چیلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
هلیوم مایع 99.999 درصد
هلیوم مایع 99.999 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:27 ق.ظ
گاز r22فلرون یا ایسکون
گاز r22فلرون یا ایسکون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
کپسول ازت مایع 35 لیتری
کپسول ازت مایع 35 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
گاز r134و گاز r410هر کدام 5 کپسول
گاز r134و گاز r410هر کدام 5 کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:43 ب.ظ
شارژ هلیوم مایع به ظرفیت 100 لیتر برای دستگاه nmr ازمایشگاه مرکزی
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
15:11 ب.ظ
7 عدد کپسول گاز فریون 22 جهت مصرف چیلر
7 عدد کپسول گاز فریون 22 جهت مصرف چیلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
گازهای فریون خنک کننده
گازهای فریون خنک کننده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:31 ب.ظ
گاز مایع جهت اشپزخانه
گاز مایع جهت اشپزخانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
شارژ سیلندر گاز کلر سطح استان
شارژ سیلندر گاز کلر سطح استان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:57 ب.ظ
گاز R22
گاز R22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/22 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
گاز خنک کننده صنعتی فریون - روغن خنک کننده
گاز خنک کننده صنعتی فریون - روغن خنک کننده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
خرید تعداد 200 عددکپسول گاز فریون r134 مورد نیاز قطارهای
تهران 1398/2/22 اعلام نشده
07:38 ق.ظ
روغن 4ga2- کپسول گاز 2 22 - پالرینگ برج 2 متر
روغن 4ga2- کپسول گاز 2 22 - پالرینگ برج 2 متر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
09:46 ق.ظ
گاز فریون R22اصلی
گاز فریون R22اصلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
200 کپسول گاز فریون r134 مورد نیاز قطارهای مسافری
200 کپسول گاز فریون r134 مورد نیاز قطارهای مسافری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/19
10:50 ق.ظ
کپسول گاز فریون r22
کپسول گاز فریون r22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
نگهداری گازهای طبی و سیستم ساکشن سانترال
نگهداری گازهای طبی و سیستم ساکشن سانترال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:40 ب.ظ
گاز خنک کننده صنعتی- روغن دنده صنعتی- فیلتر کامل درایر کاربرد کمپرسور
خراسان شمالي 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
فلومتر گاز طبی دیواری
فلومتر گاز طبی دیواری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:51 ب.ظ
فریون R22 فیلتر درایر
فریون R22 فیلتر درایر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
گاز 410
گاز 410... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
17:03 ب.ظ
گاز طبی وگاز جراحی ساده و خط دار و وازلینه و لانگ گاز و باند پانسمان کناربافته
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
شارژ اکسیژن 40 کیلویی 700 عدد
شارژ اکسیژن 40 کیلویی 700 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
امور تاسیسات گاز R22
امور تاسیسات گاز R22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
14:58 ب.ظ
اجرای سیستم گازهای طبی جهت icu بیمارستان
اجرای سیستم گازهای طبی جهت icu بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
تهیه اجرای و راه اندازی سیستم گاز طبی پروژه کلینیک و دیالیز بیمارستان چناران
خراسان رضوي 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:26 ب.ظ
تعداد 3 قلم کالا :گاز خنک کننده صنعتی - روغن دنده صنعتی - فیلتر کامل
خراسان شمالي 1398/2/15 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
خرید گاز SF6
خرید گاز SF6... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
گاز r134 5 کپسول و گاز r141 5 کپسول
گاز r134 5 کپسول و گاز r141 5 کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
شارژ کپسول اکسیژن 10و20و40 لیتری
شارژ کپسول اکسیژن 10و20و40 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
19:54 ب.ظ
گاز خنک کننده صنعتی فریون R22
گاز خنک کننده صنعتی فریون R22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/2/14 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
گاز فریون r22
گاز فریون r22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1398/2/14 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
شارژ کپسول های اکسیژن N20 بیهوشی و انتونکس جهت استفاده در
زنجان 1398/2/14 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
co2 - پودر گاز - آب و گاز -
co2 - پودر گاز - آب و گاز -... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
گاز R22 و روغن 4GS و اسید دیسکلر و فیلتر درایر
گاز R22 و روغن 4GS و اسید دیسکلر و فیلتر درایر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
08:30 ق.ظ
نگهداری گازهای طبی و سانترال بیمارستان
نگهداری گازهای طبی و سانترال بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
12:30 ب.ظ
کلیه ملزومات : گاز - روغن - اسید دیسکلر 300 لیتر
کلیه ملزومات : گاز - روغن - اسید دیسکلر 300 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
امور راهبردی و نگهداشت و تعمیر و سرویس تاسیسات برقی و مکانیکی
کرمانشاه 1398/2/11 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
تامین کپسول 50 لیتری گاز هلیوم خالص 99/999 درصد
تامین کپسول 50 لیتری گاز هلیوم خالص 99/999 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:31 ب.ظ
هلویم مایع 100 لیتر به همراه تزریق به دشتگاه nmr
هلویم مایع 100 لیتر به همراه تزریق به دشتگاه nmr... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
12:07 ب.ظ
اجرای سیستم گازهای طبی جهت isu بیمارستان بر روی کنسولهای قدیمی
کرمانشاه 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
گاز خنک کننده صنعتی فریون
گاز خنک کننده صنعتی فریون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
شارژ6 عدد کپسول گاز ارگون
شارژ6 عدد کپسول گاز ارگون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:17 ب.ظ
گاز R134 تعداد 5 کپسول گاز R141 5 کپسول
گاز R134 تعداد 5 کپسول گاز R141 5 کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته