1398/09/21
11:35 ق.ظ
تامین کپسول میکس شده گاز علیوم و ارگون
تامین کپسول میکس شده گاز علیوم و ارگون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
13:18 ب.ظ
عملیات امحا گاز مبرد r12
عملیات امحا گاز مبرد r12... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:18 ب.ظ
کپسول co2-20لیتری
کپسول co2-20لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/9/19 مهلت دار
10:45 ق.ظ
میتره و اکسیژن زدا
میتره و اکسیژن زدا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
13:53 ب.ظ
کپسول گاز مایع 50 کیلو گرمی
کپسول گاز مایع 50 کیلو گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
شارژ کپسول اکسیژن40 لیتری320 عددو 20د10لیتری و بیهوشی 2 عدد
سمنان 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
1639 گاز اکسیژن 40 و 20 و 10 و 2 لیتری
1639 گاز اکسیژن 40 و 20 و 10 و 2 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
10:59 ق.ظ
گاز فریون تسمه
گاز فریون تسمه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
تعداد 1639 گاز اکسیژن 2و5و10و20و4 لیتری
تعداد 1639 گاز اکسیژن 2و5و10و20و4 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
10:48 ق.ظ
خرید حمل نصب راه اندازی 1 مخزن اکسیژن بیمارستان
خرید حمل نصب راه اندازی 1 مخزن اکسیژن بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
13:07 ب.ظ
تامین تانک و ویولایزر و حمل و نصب و الحاق به سیستم بیمارستان و اکسیژن مایع 200 تن
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
10:20 ق.ظ
شارژ گازهای طبی
شارژ گازهای طبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
13:22 ب.ظ
اکسیژن مایع خلوص 99 درصد- حجم مخزن 17 تن
اکسیژن مایع خلوص 99 درصد- حجم مخزن 17 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/06
09:52 ق.ظ
تامین اکسیژن طبی بیمارستانی
تامین اکسیژن طبی بیمارستانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:59 ب.ظ
تامین گازهای طبی
تامین گازهای طبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/5 تاریخ گذشته
17:01 ب.ظ
گاز فریون اصلی
گاز فریون اصلی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
11:45 ق.ظ
گاز مایع
گاز مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:09 ب.ظ
خرید 400 کپسول گاز فریون
خرید 400 کپسول گاز فریون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
شارژ کپسول های اکسیژن طبی  و ازت
شارژ کپسول های اکسیژن طبی و ازت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
تامین اتلت و ستون سقفی گازهای طبی اتاق عمل و قلب بیمارستان امام
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:21 ب.ظ
اکسیژن بیمارستانی
اکسیژن بیمارستانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
انواع کپسول اکسیژن
انواع کپسول اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
خرید 400 کپسول گاز فریون
خرید 400 کپسول گاز فریون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید گازهای صنعتی اکسیژن و نیتروژن و دی اکسید کربن و گاز استیلن
تهران 1398/9/2 اعلام نشده
09:29 ق.ظ
خرید گازهای صنعتی اکسیژن نیتروژن و دی اکسید کربن
خرید گازهای صنعتی اکسیژن نیتروژن و دی اکسید کربن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/2 اعلام نشده
1398/08/29
13:31 ب.ظ
اجرای سیستم اعلام حریق و گاز طبی و اگزاست فن
اجرای سیستم اعلام حریق و گاز طبی و اگزاست فن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید گازهای ازمایشگاهی مجتمع
خرید گازهای ازمایشگاهی مجتمع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
08:08 ق.ظ
شارژ اکسیژن 40-20-10 لیتری- شارژ دی اکسید کربن 20لیتری - ازت مایع- ازت مایع شیر اکسیژن
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
10:32 ق.ظ
تعمیر شارژ کپسول اکسیژن 110 عدد
تعمیر شارژ کپسول اکسیژن 110 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
شارژ 3 عدد کپسول co2
شارژ 3 عدد کپسول co2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
18:59 ب.ظ
کپسول اکسیژن 40 لیتری
کپسول اکسیژن 40 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
نشت یابی کل خطوط اکسیژن بیمارستان تست اولیه و ثانویه 24 سعاعته
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
15:10 ب.ظ
تامین گاز اکسیژن بیمارستان 22 بهمن شهرستان
تامین گاز اکسیژن بیمارستان 22 بهمن شهرستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:34 ب.ظ
رنگ امیزی تست استاندارد صدور گواهی  جک ارم بیمارستان فرمول O2 شماره گذاری کپسولها
مركزي 1398/8/19 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
واگذاری شارژ و سرویس کپسول های اکسیژن بیمارستان و مراکز
کرمانشاه 1398/8/19 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
شارژ مخزن گاز در انبار خیراباد به مقدار 900 کیلوگرم
شارژ مخزن گاز در انبار خیراباد به مقدار 900 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
تامین گاز اکسیژن بیمارستان 22
تامین گاز اکسیژن بیمارستان 22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/16
12:10 ب.ظ
تست ضخامت سنجی و رنگ امیزی اکسیژن
تست ضخامت سنجی و رنگ امیزی اکسیژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
17:51 ب.ظ
بازرسی و ازمون دوره ای سیلندرهای گاز طبی و شارژ مجدد
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
13:26 ب.ظ
شارژ 2 عدد کپسول ازمایشگاهی پروپان
شارژ 2 عدد کپسول ازمایشگاهی پروپان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
خرید کپسول اکسیژن 10 لیتری
خرید کپسول اکسیژن 10 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
ايلام 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
8 تن اکسیژن مایع
8 تن اکسیژن مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:32 ب.ظ
تهیه و اجرای سیستم اعلام حریق و گاز
تهیه و اجرای سیستم اعلام حریق و گاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/8/12 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اکسیژن مایع
اکسیژن مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
11:49 ق.ظ
شارژ کپسول 10-20-40 لیتری و شارژ ازت 20-40 لیتری و مایع ارت 10 لیتری
مازندران 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:39 ب.ظ
40 لیتری اکسیژن-ازت 235 کیلویی- گاز20 لیتریco 2 -گاز20 لیتری و 10 لیتری اکسیژن
تهران 1398/8/9 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
اکسیژن 40 لیتری 123 عدد - ازت 195 کیلوئی - گاز 2 عدد  20 کیلوئی CO2
تهران 1398/8/9 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
کپسول اکسیژن 10 لیتری
کپسول اکسیژن 10 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
14:09 ب.ظ
تولید و تهیه اکسیژن مورد نیاز بیمارستان
تولید و تهیه اکسیژن مورد نیاز بیمارستان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته