1397/09/21
12:34 ب.ظ
خرید 6624 لیتر گاز مایع
خرید 6624 لیتر گاز مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید گازهای صنعتی اکسیژن و نیتروژن و دی اکسید کربن و گاز استیلن
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/12
10:53 ق.ظ
خرید شارژ گاز هیدروژن با درجه خلوص 99.999 درصد
خرید شارژ گاز هیدروژن با درجه خلوص 99.999 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/03
11:53 ق.ظ
خرید اقلام شامل: کپسول پودر گاز و شیلنگ کپسول و....
خرید اقلام شامل: کپسول پودر گاز و شیلنگ کپسول و....... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/3 اعلام نشده
1397/09/01
07:24 ق.ظ
تامین هلیوم خالص 99/999 درصد
تامین هلیوم خالص 99/999 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:05 ب.ظ
شارژ کپسول گاز کلر برای تعداد 150 کپسول
شارژ کپسول گاز کلر برای تعداد 150 کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:36 ق.ظ
خرید مواد مصرفی و اقلام عمومی 1 گازها و مواد شیمیایی
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خرید گاز ها و مواد شیمیایی صنعتی
خرید گاز ها و مواد شیمیایی صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:18 ق.ظ
خرید 1 عدد کپسول گاز 50 کیلویی هیدروژن
خرید 1 عدد کپسول گاز 50 کیلویی هیدروژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:07 ق.ظ
خرید 500 کیلو گرم گاز SF6
خرید 500 کیلو گرم گاز SF6... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:24 ق.ظ
خرید گاز های صنعتی
خرید گاز های صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
13:26 ب.ظ
خرید گاز های صنعتی STANDARD GAS MLXTUR
خرید گاز های صنعتی STANDARD GAS MLXTUR... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/05
08:08 ق.ظ
11000KG گاز استیلن
11000KG گاز استیلن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/5 اعلام نشده
1397/07/24
11:14 ق.ظ
تعدادی گاز مخلوط کالیبراسیون
تعدادی گاز مخلوط کالیبراسیون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:23 ق.ظ
کپسول هلیوم مخصوص دستگاه GC/MC
کپسول هلیوم مخصوص دستگاه GC/MC... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
09:35 ق.ظ
خرید 140 عدد کپسول گاز ازت 50 لیتری
خرید 140 عدد کپسول گاز ازت 50 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/7/8 اعلام نشده
1397/07/07
16:49 ب.ظ
خرید کپسول های گاز fm200
خرید کپسول های گاز fm200... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/7 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
خرید و حمل 6000 تن نیتروژن
خرید و حمل 6000 تن نیتروژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:43 ب.ظ
خرید گاز دی اکسید کربن فله ای
خرید گاز دی اکسید کربن فله ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/7/4 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
خرید (شارژ) تعداد 645 عدد سیلندر 40 و 50 لیتری گاز آرگون
البرز 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:42 ب.ظ
گاز هلیوم لیتری با خلوص
گاز هلیوم لیتری با خلوص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/20 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
خرید 7 ردیف مخلوط گاز کالیبراسیون
خرید 7 ردیف مخلوط گاز کالیبراسیون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/18
13:49 ب.ظ
کپسول اکسیژن حجم 10
کپسول اکسیژن حجم 10... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:30 ب.ظ
خرید مقدار 1200 کیلو گرم گاز
خرید مقدار 1200 کیلو گرم گاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/12
14:53 ب.ظ
سیلندر کالیبراسیون هلیم 50 لیتری با خلوص 99/999% با هیدرو تست معتبر
کرمان 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/11
11:35 ق.ظ
تولید مقدار 700 تن کلر مایع
تولید مقدار 700 تن کلر مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/6/11 اعلام نشده
1397/06/07
14:56 ب.ظ
خرید گاز R134A
خرید گاز R134A... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/7 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
خرید FREON GAS-R22
خرید FREON GAS-R22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/7 اعلام نشده
11:41 ق.ظ
خرید گازهای طبی
خرید گازهای طبی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/6/7 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
تولید و شامل بارگیری حمل تخلیه و تحویل مقدار 700 کلر مایع
تهران 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/01
13:33 ب.ظ
3 عدد هلیوم مایع 400 لیتری
3 عدد هلیوم مایع 400 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/30
15:07 ب.ظ
گاز هلیوم مایع خلوص 99/9%
گاز هلیوم مایع خلوص 99/9%... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/29
12:06 ب.ظ
خرید با اخذ سپرده FREON GAS R-22
خرید با اخذ سپرده FREON GAS R-22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/5/29 اعلام نشده
1397/05/27
14:39 ب.ظ
گاز مایع بالک 30 تن
گاز مایع بالک 30 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/23
12:22 ب.ظ
تامین 5 ردیف گاز صنعتی شامل: استیلن P12-
تامین 5 ردیف گاز صنعتی شامل: استیلن P12-... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/5/23 اعلام نشده
1397/05/22
01:36 ق.ظ
خرید 24 هزار کیلوگرم گاز مایع R134A
خرید 24 هزار کیلوگرم گاز مایع R134A... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/20
11:51 ق.ظ
خرید گاز کلر مایع
خرید گاز کلر مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/5/20 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
خرید 100 لیتر هلیوم مایع
خرید 100 لیتر هلیوم مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:49 ب.ظ
گاز امونیاک
گاز امونیاک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/16
15:38 ب.ظ
هلیوم مایع
هلیوم مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/14
09:54 ق.ظ
خرید گاز فریون R-22 کپسول 11 کیلویی
خرید گاز فریون R-22 کپسول 11 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:38 ب.ظ
گاز امونیاک با خلوص 99/9 درصد
گاز امونیاک با خلوص 99/9 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/08
17:08 ب.ظ
گاز امونیاک با خلوص
گاز امونیاک با خلوص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/03
17:19 ب.ظ
هلیوم مایع
هلیوم مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/05/02
16:28 ب.ظ
گاز مایع هلیوم
گاز مایع هلیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/01
11:51 ق.ظ
خرید سیلندر گاز کلر
خرید سیلندر گاز کلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/20
13:00 ب.ظ
خرید 5000 کیلو گرم گاز sf6
خرید 5000 کیلو گرم گاز sf6... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/17
15:26 ب.ظ
تعداد 4 عدد مخزن نیتروژن مایع
تعداد 4 عدد مخزن نیتروژن مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قزوين 1397/4/17 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
تامین گاز هلویم خالص
تامین گاز هلویم خالص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/04
09:24 ق.ظ
خرید 12500 کیلو گاز استلین
خرید 12500 کیلو گاز استلین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/4/4 اعلام نشده