1397/09/26
13:40 ب.ظ
خرید 3000 تن کک متالوژی با دانه بندی 3-1 م م
خرید 3000 تن کک متالوژی با دانه بندی 3-1 م م... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/9/26 اعلام نشده
12:40 ب.ظ
خرید پلی الکترولیت کانیونی به مقدار
خرید پلی الکترولیت کانیونی به مقدار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/26 مهلت دار
12:01 ب.ظ
خرید 85 تن سیلیکاژل
خرید 85 تن سیلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/9/26 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
خرید مقدار 1000 تن متیل دی اتانول
خرید مقدار 1000 تن متیل دی اتانول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/26 مهلت دار
07:56 ق.ظ
خرید 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و 2500 تن نمک دانه بندی شده مصرف
مازندران 1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
12:55 ب.ظ
پودر پرکلرین با درجه خلوص 65-70 درصد
پودر پرکلرین با درجه خلوص 65-70 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تولید 40/000 قطعه لاستیکی
تولید 40/000 قطعه لاستیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1397/9/25 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
المونیوم فسفید
المونیوم فسفید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/9/25 مهلت دار
09:36 ق.ظ
تامین برخی قطعات و مواد مصرفی خمیر الیاف بلند و خمیر الیاف کوتاه و مواد شیمیایی
خوزستان 1397/9/25 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
خرید 1000 تن متیل دی اتانول امین
خرید 1000 تن متیل دی اتانول امین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
08:13 ق.ظ
کاغذ نیترات سنج
کاغذ نیترات سنج... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:33 ب.ظ
پرکلرین و گاز کلر
پرکلرین و گاز کلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/9/24 مهلت دار
13:05 ب.ظ
خرید 100 کیلوگرم هالامید 20*5 جهت ضد عفونی
خرید 100 کیلوگرم هالامید 20*5 جهت ضد عفونی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
13:01 ب.ظ
پودر پرکلرین با خلوص 65-70 درصد
پودر پرکلرین با خلوص 65-70 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/9/24 مهلت دار
12:36 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده  پایه امونیوم - تریتانکس
محلول ضد عفونی کننده پایه امونیوم - تریتانکس... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:46 ب.ظ
کلسیم هیپوکلریت 65 درصد
کلسیم هیپوکلریت 65 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
خرید 85 تن سلیکاژل
خرید 85 تن سلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
08:43 ق.ظ
متانول 1000 لیتر
متانول 1000 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
کربن فعال براش مخصوص جداسازی مواد کارتن 10 کیلو گرم
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
اسید هیدروفلوئوریک 40 درصد
اسید هیدروفلوئوریک 40 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
16:11 ب.ظ
خرید پودر و گاز کلر
خرید پودر و گاز کلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/9/21 مهلت دار
13:57 ب.ظ
خرید فرو الیاژهای مصرفی پروژه
خرید فرو الیاژهای مصرفی پروژه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خرید 30 تن پودر پر کلرین
خرید 30 تن پودر پر کلرین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خرید 25تن پودر کربن اکتیو
خرید 25تن پودر کربن اکتیو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:22 ب.ظ
اسید فرمیک
اسید فرمیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید برومات سدیم
خرید برومات سدیم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
پد جاذب نفتی بسته 100 تایی -بوم جاذب بسته 12 متری
پد جاذب نفتی بسته 100 تایی -بوم جاذب بسته 12 متری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
اهک هیدراته
اهک هیدراته... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
کلروفریک خلوص 40 درصد
کلروفریک خلوص 40 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
خرید اقلام در 7 ردیف شامل:  کربنات سدیم سبک و FIRE KIT و...
خوزستان 1397/9/20 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
تامین شن و کربن اکتیو موردنیاز
تامین شن و کربن اکتیو موردنیاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
چهارمحال بختياري 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:29 ب.ظ
ماده شیمیایی مونوسدیم فسفات 150 تن
ماده شیمیایی مونوسدیم فسفات 150 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1397/9/19 اعلام نشده
13:17 ب.ظ
خرید برخی تکنیکال هی سموم کشاورزی و
خرید برخی تکنیکال هی سموم کشاورزی و... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
خرید تجهیزات و مواد شیمیایی در خصوص ازمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
البرز 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
مقدار 150000 کیلو گرم  ماده شیمیایی
مقدار 150000 کیلو گرم ماده شیمیایی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1397/9/19 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
گرانول پلی اتیلن  سنگین  منو فیلامنت گرید
گرانول پلی اتیلن سنگین منو فیلامنت گرید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
خرید مواد شیمیایی مصرفی  کولینگ تاورها و بویلرها
خرید مواد شیمیایی مصرفی کولینگ تاورها و بویلرها... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
12:08 ب.ظ
خرید و تحویل اسید سولفوریک با درصد وزنی حداقل 98 درصد و اهن 0/002 درصد
قزوين 1397/9/18 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
خرید محلولهای ازمایشگاهی
خرید محلولهای ازمایشگاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گلستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
امونیاک داخلی مایع درجه خلوص
امونیاک داخلی مایع درجه خلوص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
تامین 14000 تن EDC
تامین 14000 تن EDC... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/9/18 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
خرید 60 تن پلی الکترولیت کاتیونی و خرید  و اجرای 4 عدد کوبیکل 20KV و کوبیکل های برق فشار متوسط
اصفهان 1397/9/18 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
300 لیتر pc88a
300 لیتر pc88a... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
خرید 270 تن کربن فعال
خرید 270 تن کربن فعال... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
14:40 ب.ظ
تامین کالا در 4 ردیف شامل: LOW SPEED WHEEL و...
تامین کالا در 4 ردیف شامل: LOW SPEED WHEEL و...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1397/9/17 مهلت دار
12:11 ب.ظ
300 لیتر PC88A
300 لیتر PC88A... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
خرید 11200KG ماده مولکولارسیو
خرید 11200KG ماده مولکولارسیو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/9/17 اعلام نشده
08:32 ق.ظ
خریدDECANTERCENTRIFUGE
خریدDECANTERCENTRIFUGE... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/9/17 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
خرید PHNEUTRALIXER NALCO
خرید PHNEUTRALIXER NALCO... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/9/17 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
خریدMAPAG BUTTERFYVALV
خریدMAPAG BUTTERFYVALV... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/9/17 اعلام نشده