1398/05/28
13:36 ب.ظ
خرید مواد بازدارنده خوردگی
خرید مواد بازدارنده خوردگی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/28 مهلت دار
12:16 ب.ظ
META SODIUM BISULPHATE
META SODIUM BISULPHATE... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
15:17 ب.ظ
تهیه گلاسبید
تهیه گلاسبید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
پودر نیترات 300گرمی
پودر نیترات 300گرمی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:52 ب.ظ
قرص فسفید الومینیوم المانی
قرص فسفید الومینیوم المانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
13:50 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده دست به تعداد 1500 بطری نیم لیتری
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
13:04 ب.ظ
1000 لیتر ماده شمیایی  ASA3
1000 لیتر ماده شمیایی ASA3... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
تامین 600 تن اسید هیدروکلریک
تامین 600 تن اسید هیدروکلریک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
13:01 ب.ظ
خرید مواد خام فلزی و غیر فلزی
خرید مواد خام فلزی و غیر فلزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
خرید 15/000 لیتر سیکلو هگزیل امین
خرید 15/000 لیتر سیکلو هگزیل امین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
12:28 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده سطوح
محلول ضد عفونی کننده سطوح... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
09:36 ق.ظ
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/27 مهلت دار
08:06 ق.ظ
خرید 600 تن
خرید 600 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
14:04 ب.ظ
مایع ضد جلبک کلر 2000 لیتر و سنگ نمک 10 تن
مایع ضد جلبک کلر 2000 لیتر و سنگ نمک 10 تن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
خرید refractory material and conaumables
خرید refractory material and conaumables... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
14:58 ب.ظ
سختی گیر قرص نمک تصفیه ابا کیسه کامپوزیت
سختی گیر قرص نمک تصفیه ابا کیسه کامپوزیت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:38 ب.ظ
استفاده در ازمایشگاه کروماتوگرافی
استفاده در ازمایشگاه کروماتوگرافی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
خرید اب ژاول
خرید اب ژاول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
پد الکلی - کیت کراتین و سدیم کلراید و ...
پد الکلی - کیت کراتین و سدیم کلراید و ...... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
خرید 1000 لیتر ماده شیمیایی ASA3
خرید 1000 لیتر ماده شیمیایی ASA3... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/23 مهلت دار
12:34 ب.ظ
محصولات شیمیایی
محصولات شیمیایی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
خرید 2400000 کیلوکرم اسید سولفوریک
خرید 2400000 کیلوکرم اسید سولفوریک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/23 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
کلر جامد
کلر جامد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:16 ب.ظ
سولفات الومینیوم با خلوص بالای 17 درصد
سولفات الومینیوم با خلوص بالای 17 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
تامین کننده مواد شیمیایی مصرفی موردنیاز واحدهای عملیاتی
خوزستان 1398/5/22 مهلت دار
12:30 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده سطوح
محلول ضد عفونی کننده سطوح... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
ضد عفونی کننده
ضد عفونی کننده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
نمک تصفیه شده قالبی جهت سیستم تصفیه اب ro بخش دیالیز بیمارستان
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
14:44 ب.ظ
خرید 100 تن سیانور سدیم با خلوط حداقل 40 درصد =
خرید 100 تن سیانور سدیم با خلوط حداقل 40 درصد =... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/20 مهلت دار
13:42 ب.ظ
خرید 6000 تنSAIT CIAY
خرید 6000 تنSAIT CIAY... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/20 مهلت دار
13:19 ب.ظ
خرید کائولن
خرید کائولن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/20 مهلت دار
12:02 ب.ظ
خرید 200 کیلو سلیکاژل
خرید 200 کیلو سلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
خرید 2/400/000 کیلو گرم اسید سولفوریک
خرید 2/400/000 کیلو گرم اسید سولفوریک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/20 اعلام نشده
11:33 ق.ظ
قرص DPD جهت کلر سنجی
قرص DPD جهت کلر سنجی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1398/5/20 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
خرید 600 تن  SALT CLAY
خرید 600 تن SALT CLAY... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/20 مهلت دار
08:48 ق.ظ
خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید
خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1398/5/20 مهلت دار
07:50 ق.ظ
خرید شیر پروانه ای و شیر فلکه و خرید و حمل 50 تن پلی الکترولیت به محل تصفیه
خراسان رضوي 1398/5/20 مهلت دار
07:37 ق.ظ
خرید 100 تن سیانور سدیم 40 درصد خلوص
خرید 100 تن سیانور سدیم 40 درصد خلوص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/5/20 مهلت دار
1398/05/19
15:33 ب.ظ
مواد شیمیایی عمومی - مواد میکرویی - کیت مواد شیمیایی سلولی میکرویی
زنجان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
پروژه ها شامل: (ماده شیمیایی دی متیل دی سولفید DMDS )- (FLANGES)
خوزستان 1398/5/19 اعلام نشده
12:12 ب.ظ
خرید 200/000 کیلوگرم پلی الومینیوم کلراید جامد
خرید 200/000 کیلوگرم پلی الومینیوم کلراید جامد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
اسید سیتریک 50 درصد
اسید سیتریک 50 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
لرستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
تامین 30 تن PZ مصرفی سالیانه
تامین 30 تن PZ مصرفی سالیانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/5/19 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
پرکلرین
پرکلرین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان شرقي 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
خرید مواد خام فلزی و غیرفلزی
خرید مواد خام فلزی و غیرفلزی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
1398/05/17
11:56 ق.ظ
خرید پک جامد
خرید پک جامد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خرید و تحویل پرمنگنات پتاسیم جامد
خرید و تحویل پرمنگنات پتاسیم جامد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته