1397/11/29
12:33 ب.ظ
محلول پرکلرین
محلول پرکلرین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/11/29 مهلت دار
08:39 ق.ظ
خرید تهیه و حمل به محل  تصفیه خانه های شماره 5و4 التیمور و
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
08:12 ق.ظ
خرید 10.000 کیلو گرم  پلی الکترولیت  کاتیون
خرید 10.000 کیلو گرم پلی الکترولیت کاتیون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/29 اعلام نشده
08:11 ق.ظ
خرید 24/000 کیلو گرم  پلی الکترولیت اتیونی
خرید 24/000 کیلو گرم پلی الکترولیت اتیونی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
11:55 ق.ظ
مولکولارسیو3Aو اکتیو الومینا
مولکولارسیو3Aو اکتیو الومینا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
09:28 ق.ظ
مولکولارسیو 3a اکتیو الومینا
مولکولارسیو 3a اکتیو الومینا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
14:24 ب.ظ
خرید اقلام در 7 ردیف شامل: کلروفرم - بوراکس - امونیوم و ...
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
کاغذ جذب اب
کاغذ جذب اب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
خرید اقلام در 5 ردیف شامل: ملات ضد اسید و رزین اپوکسی و سولفات الومینیوم و ..
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
10:51 ق.ظ
خرید 340/000 لیتر corrosion inhibitor for continous inhibition
خرید 340/000 لیتر corrosion inhibitor for continous inhibition... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
10:39 ق.ظ
خرید 140 هزار لیتر ماده ضد خوردگی تزریق
خرید 140 هزار لیتر ماده ضد خوردگی تزریق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
08:11 ق.ظ
خرید خاک تنسیل خاک رنگبر مربوط به کارخانه رغن نباتی شماره
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
10:18 ق.ظ
خرید سم جهت سم پاشی ایستگاه های برق
خرید سم جهت سم پاشی ایستگاه های برق... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1397/11/25 مهلت دار
09:28 ق.ظ
خاک جاذب مواد نفتی بسته 30 کیلویی
خاک جاذب مواد نفتی بسته 30 کیلویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
18:36 ب.ظ
خرید اقلام شامل : 1-(خرید پشم سنگ جهت پروژه واحد الفین)2- (GAS TEST MSA ALTAIR 5X-IR) 3-( خرید PARTICLE SIZE ANALAYZER MESIA )
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
16:08 ب.ظ
خرید اقلام در 7 ردیف شامل:  کلروفرم - بوراکس - امونیوم و ...
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
14:44 ب.ظ
خرید پرکلرین و گاز کلر
خرید پرکلرین و گاز کلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1397/11/24 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
خرید 150 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد
خرید 150 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/11/24 مهلت دار
11:53 ق.ظ
امحا کننده نفت
امحا کننده نفت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/24 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
خرید تعداد500 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم
تهران 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
19:08 ب.ظ
خرید اسید سولفوریک
خرید اسید سولفوریک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/23 اعلام نشده
19:01 ب.ظ
خرید ماده شیمیایی اکسیژن زدا
خرید ماده شیمیایی اکسیژن زدا... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/23 اعلام نشده
14:52 ب.ظ
راهبری تولید و فرمولاسیون محصولات
راهبری تولید و فرمولاسیون محصولات... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
13:18 ب.ظ
700 کیلوگرم ماده سیلیکاژل کروی شکل ابی رنگ 2 تا 5 م م و دانسیته 6 تا 7گرم
خوزستان 1397/11/23 اعلام نشده
12:53 ب.ظ
قرص DPD جهت سنجش میزان پرکلرین موجود دراب 3000 عدد ساخت ایران
زنجان 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
متانول 2/5 لیتری
متانول 2/5 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
اسید سولفامیک 400 کیلو جهت چیلر
اسید سولفامیک 400 کیلو جهت چیلر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
خرید تجمیعی مواد پیلمری گل حفاری
خرید تجمیعی مواد پیلمری گل حفاری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/23 مهلت دار
12:14 ب.ظ
اقلام شامل : ترانسمیتر -خرید رله -باتری اسید سولفوریک الکترولیت - سود مایع صنعتی
کرمانشاه 1397/11/23 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
خرید 420/000 کیلوگرم رول شرینگ 3 لایه پلی اتیلنی
خرید 420/000 کیلوگرم رول شرینگ 3 لایه پلی اتیلنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/23 مهلت دار
09:31 ق.ظ
خرید 5 قلم کالا شامل مولکولارسیو و نمک کوره و  mseed support
خوزستان 1397/11/23 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
خرید 150 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد کارخانه
خرید 150 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد کارخانه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/11/23 مهلت دار
08:26 ق.ظ
خرید اقلام در 17 ردیف شامل: انتی فوم - امولسی فایر - کیسه کامپوزیت 10 و 20 کیلویی و ..
خراسان رضوي 1397/11/23 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
500 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم
500 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
15:17 ب.ظ
خرید 15 متر مکعب HTSC CATALYST
خرید 15 متر مکعب HTSC CATALYST... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/18 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
سولفات الومینیوم و پلی الکترولیت انیونی و هیدرازین هیدراته و ملات ضد اسید و رزین اپوکسی
کرمانشاه 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
خرید POTASSIUM
خرید POTASSIUM... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/17
13:02 ب.ظ
250 بسته 10 عددی ساشه
250 بسته 10 عددی ساشه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
700 کیلو سیلیکاژل کروی آبی رنگ 2 تا5 م م
700 کیلو سیلیکاژل کروی آبی رنگ 2 تا5 م م... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
8 ردیف الک ازمایشگاهی
8 ردیف الک ازمایشگاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/11/17 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
تامین دی اتانول امین
تامین دی اتانول امین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/17 اعلام نشده
10:12 ق.ظ
خرید 8000 تن نمک حفاری
خرید 8000 تن نمک حفاری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:06 ب.ظ
خرید 120 تن سولفات الومینیوم الوم
خرید 120 تن سولفات الومینیوم الوم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/11/16 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
خرید 60 تن  پودر پلی الومینیوم کلراید یک
خرید 60 تن پودر پلی الومینیوم کلراید یک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
همدان 1397/11/16 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
کیت  HBSAB
کیت HBSAB... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
تامین  دی اتانول امین
تامین دی اتانول امین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/16 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
تعداد پنج قلم کالا مولکولارسیو نمک کوره و
تعداد پنج قلم کالا مولکولارسیو نمک کوره و... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/16 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
خرید POTASSIUM CARBONATO
خرید POTASSIUM CARBONATO... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/16 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
مرکب چاپ کد رنگ610 دبه 20 لایت
مرکب چاپ کد رنگ610 دبه 20 لایت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:07 ب.ظ
واگذاری پلی اتیلن 2230 بروج امارات متالوسن 1018 اچ آ آکسون
هرمزگان 1397/11/15 اعلام نشده