1398/08/23
07:50 ق.ظ
چرخ گاری حمل زباله
چرخ گاری حمل زباله... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/20
09:59 ق.ظ
راهبری تعمیر و نگهداری چرخ دستی های
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:45 ب.ظ
راهبری تعمیر و نگهداری چرخ دستی های حمل
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/04
14:11 ب.ظ
چرخ شیاردار چرخ دستی حمل بار مسافر
تهران 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/28
15:21 ب.ظ
خرید 40 دستگاه پایه چرخدار حمل از جنس استنلس استیل
تهران 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/07
13:27 ب.ظ
راهبری تعمیر و نگهداری چرخ دستی های حمل با
تهران 1398/7/7 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
خرید 4 چرخ دستی فرودگاهی
خرید 4 چرخ دستی فرودگاهی... تجهیزات و ابزارآلات
بوشهر 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
11:34 ق.ظ
خرید1000 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر فرودگاهی
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خرید1000 دستگاه چرخ دستی حمل بار
خرید1000 دستگاه چرخ دستی حمل بار... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
11:37 ق.ظ
خرید1000 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر فرودگاهی
تهران 1398/7/3 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
خرید 1000 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر فرودگاهی
تهران 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/06/14
12:35 ب.ظ
چرخ دستی حمل زباله جنس استیل
چرخ دستی حمل زباله جنس استیل... تجهیزات و ابزارآلات
خراسان شمالي 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/05/19
09:05 ق.ظ
خرید 1000 ست صندلی سه نفره با میز فرودگاهی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
خرید 1000 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر فرودگاهی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
12:04 ب.ظ
خرید 1000 ست صندلی 3 نفره فرودگاهی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
خرید1000 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر فرودگاهی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:16 ق.ظ
صندلی فرودگاهی
صندلی فرودگاهی... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:17 ب.ظ
صندلی درازکش راحتی ترمینالی
صندلی درازکش راحتی ترمینالی... تجهیزات و ابزارآلات
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:23 ب.ظ
صندلی فرودگاهی
صندلی فرودگاهی... تجهیزات و ابزارآلات
فارس 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/11
07:32 ق.ظ
صندلی استراحت تک نفره
صندلی استراحت تک نفره... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/09
12:16 ب.ظ
1000 ست صندلی سه نفره با میز فرودگاهی
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/08
18:47 ب.ظ
1000 ست صندلی سه نفره با میز فرودگاهی
تهران 1398/4/8 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:45 ب.ظ
خرید چرخ
خرید چرخ... تجهیزات و ابزارآلات
کرمانشاه 1398/2/10 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:28 ب.ظ
چرخ دستی حمل بار فرودگاهی  مدل chf250
اصفهان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/13
13:01 ب.ظ
تعمیر 300 عدد از چرخ های دستی حمل بار مسافر فرودگاهی
خوزستان 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/06
11:40 ق.ظ
چرخ جلو و عقب چرخ دستی ، مدل ps455 نام تجاری پرشیا استیل
بوشهر 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/02
08:59 ق.ظ
خرید چرخ شیاردار چرخ دستی فرودگاهی جهت شیب راهه
تهران 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/27
09:22 ق.ظ
خرید 1500 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر شهر
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:04 ق.ظ
اصلاحیه -- خرید 1500 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر
تهران 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
08:38 ق.ظ
خرید 1500 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر شهر
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
08:42 ق.ظ
خرید 1500 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:26 ب.ظ
چرخ دستی حمل بار مدل ps-455نام تجارتی
بوشهر 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/06
17:45 ب.ظ
تودوزی و بازسازی و نصب صندلیهای مسافری
آذربايجان شرقي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/01
14:31 ب.ظ
چرخ دستی حمل بار و مواد جنس استیل
لرستان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
18:19 ب.ظ
پادری تردد بالا با پروفیل الومینیومی 2 سانتی متر جنس
آذربايجان شرقي 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:19 ب.ظ
چرخ دستی حمل بار  و مواد جنس استیل
لرستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
07:49 ق.ظ
خرید 1500 ست صندلی فرودگاهی
خرید 1500 ست صندلی فرودگاهی... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/11
10:04 ق.ظ
تعمیر کانترهای یک نفره فرودگاهی
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:01 ب.ظ
کانتر دوبل پذیرش فرودگاهی
کانتر دوبل پذیرش فرودگاهی... تجهیزات و ابزارآلات
خوزستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/25
13:31 ب.ظ
کانتر فرودگاهی تکنفره
کانتر فرودگاهی تکنفره... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
11:40 ق.ظ
خرید 1500 دستگاه چرخ دستی حمل بار مسافر
تهران 1397/9/24 تاریخ گذشته