1397/11/23
11:46 ق.ظ
ساخت گیربکس و گاردان فن های برج خنک کن نیروگاه
گيلان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/18
12:24 ب.ظ
1397/11/15
14:29 ب.ظ
گیربکس الکتروموتور فلنجدار
گیربکس الکتروموتور فلنجدار... تجهیزات و ابزارآلات
سيستان و بلوچستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
10:15 ق.ظ
لاستیک سرجلو و کلید تعیین وضعیت انالوگ و گیربکس
بوشهر 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
08:15 ق.ظ
خرید یک دستگاه گیربکس
خرید یک دستگاه گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
يزد 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:17 ب.ظ
گیربکس الکتروموتور و فلنجدار
گیربکس الکتروموتور و فلنجدار... تجهیزات و ابزارآلات
سيستان و بلوچستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
تهیه و تحویل موتور گیربکس مخصوص گنبد رصدخانه و کارهای نجومی
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
خرید 1 دستگاه گیربکس سرند
خرید 1 دستگاه گیربکس سرند... تجهیزات و ابزارآلات
يزد 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:56 ب.ظ
گیرموتور حلزونی تک فاز
گیرموتور حلزونی تک فاز... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:55 ب.ظ
خرید گیرموتور SEW
خرید گیرموتور SEW... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/11/3 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
موتور گیربکس
موتور گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
21:00 ب.ظ
گیربکس
گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/11/1 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
ساخت چرخ دنده گیربکس راه انداز واحد
اصفهان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:29 ق.ظ
گیربکس الکتروموتور فلنج دار
گیربکس الکتروموتور فلنج دار... تجهیزات و ابزارآلات
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
21:26 ب.ظ
تعمیر گیربکس گنتری
تعمیر گیربکس گنتری... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:12 ب.ظ
گیربکس Cear unit
گیربکس Cear unit... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/10/25 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
گیربکس و الکتروموتور فلنجدار
گیربکس و الکتروموتور فلنجدار... تجهیزات و ابزارآلات
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:45 ق.ظ
موتور گیربکس
موتور گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:57 ب.ظ
موتور گیربکس همزن وبوش
موتور گیربکس همزن وبوش... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:03 ق.ظ
گیربکس
گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:32 ب.ظ
گیربکس FELENDER UNIT GEAR
گیربکس FELENDER UNIT GEAR... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
08:16 ق.ظ
خرید خدمات ساخت 50 مجموعه گیربکس 81
تهران 1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/13
15:10 ب.ظ
تعمیر و سرویس گیربکس دی سی
تعمیر و سرویس گیربکس دی سی... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/10/13 تاریخ گذشته
06:39 ق.ظ
تعمیر گیربکس گنتری
تعمیر گیربکس گنتری... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:49 ب.ظ
گیربکس
گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/10/9 اعلام نشده
12:46 ب.ظ
گیربکس و الکترموتور فلنجدار
گیربکس و الکترموتور فلنجدار... تجهیزات و ابزارآلات
سيستان و بلوچستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:46 ب.ظ
تعمیر و سرویس گیربکس دی سی
تعمیر و سرویس گیربکس دی سی... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/03
10:41 ق.ظ
خرید تعداد 40 عدد موتور و گیربکس الکتریکی
فارس 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:57 ب.ظ
خرید 40 عدد موتور  و گیربکس الکتریکی
فارس 1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/22
13:59 ب.ظ
گیربکس فلندر
گیربکس فلندر... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:48 ب.ظ
موتور گیربکس
موتور گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:09 ب.ظ
گیربکس
گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:34 ق.ظ
خرید 2 عدد گیربکس
خرید 2 عدد گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
کرمانشاه 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خرید گیربکس و کوئل
خرید گیربکس و کوئل... تجهیزات و ابزارآلات
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:11 ق.ظ
تعدادی گیربکس در 4 ردیف
تعدادی گیربکس در 4 ردیف... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:44 ب.ظ
ساخت دو قلم گیربکس
ساخت دو قلم گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
چهار شاخ  گاردان
چهار شاخ گاردان... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:21 ب.ظ
خرید یاتاقان موتورهای گازسوز
خرید یاتاقان موتورهای گازسوز... تجهیزات و ابزارآلات
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:54 ق.ظ
خرید اقلام شامل: گیربکس - 10 کیلوگرم فیلر استیل - 16 کیلوگرم پکینگ ازبستی
کرمانشاه 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/04/12
14:28 ب.ظ
موتور گیربکس
موتور گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/03
15:47 ب.ظ
خرید SPSCER گیربکس توربین گازی
خرید SPSCER گیربکس توربین گازی... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/02/24
15:03 ب.ظ
خرید قطعات یدکی گیربکس lufkin
خرید قطعات یدکی گیربکس lufkin... تجهیزات و ابزارآلات
کرمانشاه 1397/2/23 اعلام نشده