1397/09/22
13:59 ب.ظ
گیربکس فلندر
گیربکس فلندر... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/17
13:48 ب.ظ
موتور گیربکس
موتور گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:09 ب.ظ
گیربکس
گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:34 ق.ظ
خرید 2 عدد گیربکس
خرید 2 عدد گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
کرمانشاه 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خرید گیربکس و کوئل
خرید گیربکس و کوئل... تجهیزات و ابزارآلات
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:11 ق.ظ
تعدادی گیربکس در 4 ردیف
تعدادی گیربکس در 4 ردیف... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:44 ب.ظ
ساخت دو قلم گیربکس
ساخت دو قلم گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
چهار شاخ  گاردان
چهار شاخ گاردان... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:21 ب.ظ
خرید یاتاقان موتورهای گازسوز
خرید یاتاقان موتورهای گازسوز... تجهیزات و ابزارآلات
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:54 ق.ظ
خرید اقلام شامل: گیربکس - 10 کیلوگرم فیلر استیل - 16 کیلوگرم پکینگ ازبستی
کرمانشاه 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/04/12
14:28 ب.ظ
موتور گیربکس
موتور گیربکس... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/03
15:47 ب.ظ
خرید SPSCER گیربکس توربین گازی
خرید SPSCER گیربکس توربین گازی... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/02/24
15:03 ب.ظ
خرید قطعات یدکی گیربکس lufkin
خرید قطعات یدکی گیربکس lufkin... تجهیزات و ابزارآلات
کرمانشاه 1397/2/23 اعلام نشده