1397/09/27
13:40 ب.ظ
خرید 10 تن سیم جوش ارگون
خرید 10 تن سیم جوش ارگون... تجهیزات و ابزارآلات
زنجان 1397/9/27 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
ریگلاتور دو مرحله ایی هریس جهت کار با دستگاه GC
همدان 1397/9/27 مهلت دار
08:06 ق.ظ
خرید 10/000 کیلوگرم سیم جوش ارگون
خرید 10/000 کیلوگرم سیم جوش ارگون... تجهیزات و ابزارآلات
زنجان 1397/9/27 اعلام نشده
1397/09/26
11:47 ق.ظ
تامین مواد مصرفی جوشکاری
تامین مواد مصرفی جوشکاری... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
08:24 ق.ظ
کفشک فلزی جوشکاری درز ریل به روش ترمیت سایز
اصفهان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:56 ب.ظ
مهره بولت و سیم جوش و نبشی و تیراهن نمره 10 و صفحه بلیت و...
گلستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:35 ب.ظ
خرید کوره جوش- پودر جوشکاری - کابلشو - سیم مسی
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:44 ق.ظ
2 ردیف سیم جوش
2 ردیف سیم جوش... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:54 ب.ظ
الکترود شیشه PH
الکترود شیشه PH... تجهیزات و ابزارآلات
مركزي 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
الکترود PH متر WTW
الکترود PH متر WTW... تجهیزات و ابزارآلات
مازندران 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
سیم برق مسی و کابل برق دی سی و قالب جوشکاری و... در 10 ردیف
خراسان جنوبي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:16 ب.ظ
دستگاه جوشکار اینورتر مدل b2 نام تجارتی n.m
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
خرید پریز و چهارشاخه جوشکاری متحرک
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
تامین 6 ردیف الکترود و سوکت مربوط به پروژه PCI
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:19 ب.ظ
سیم جوش مکیا- ناودانی - تیر اهن - ورق بابندها
همدان 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
الکترود - دستکش کار- الکل صنعتی
الکترود - دستکش کار- الکل صنعتی... تجهیزات و ابزارآلات
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
10:19 ق.ظ
تامین مواد مصرفی جوشکاری
تامین مواد مصرفی جوشکاری... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/9/13 مهلت دار
1397/09/12
14:38 ب.ظ
خرید 10هزارKG سیم جوش ارگون
خرید 10هزارKG سیم جوش ارگون... تجهیزات و ابزارآلات
زنجان 1397/9/12 اعلام نشده
12:44 ب.ظ
خرید فنس و سیم جوش
خرید فنس و سیم جوش... تجهیزات و ابزارآلات
خراسان جنوبي 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
خرید 10/000 کیلوگرم سیم جوش ارگون
خرید 10/000 کیلوگرم سیم جوش ارگون... تجهیزات و ابزارآلات
زنجان 1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/11
14:49 ب.ظ
سیم جوشی میکا- ناودانی - تیراهن- ورق پای ستون ها
همدان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:45 ق.ظ
1 الکترودها سیم های جوش سیم های
1 الکترودها سیم های جوش سیم های... تجهیزات و ابزارآلات
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:12 ب.ظ
خرید الکترود
خرید الکترود... تجهیزات و ابزارآلات
فارس 1397/9/7 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
07:40 ق.ظ
تامین انواع سیم جوش نقره و محفظه رطوبت گیر
زنجان 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/01
12:17 ب.ظ
دستگاه جوش سیار تک فاز
دستگاه جوش سیار تک فاز... تجهیزات و ابزارآلات
اردبيل 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/28
08:46 ق.ظ
خرید مواد مصرفی و اقلام عمومی 1 الکترودها - سیم های جوش
خوزستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:15 ق.ظ
تامین سیم جوش نقره سه راهی تبدیل
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:12 ب.ظ
نبشی فولادی و میلگرد فولادی و سیم جوشکاری و...
خراسان شمالي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
11:33 ق.ظ
خرید ده ردیف پودر و الکترود جوشکاری
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:41 ب.ظ
خرید الکترود PH متر به همراه استانداردهای کالیبراسیون در
البرز 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:46 ب.ظ
خرید اقلام موردنیاز جهت روستاهای فاقد دهیاری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:50 ق.ظ
دستگاه جوشکاری نیمه هیدرولیک پلی اتیلن
خوزستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:31 ب.ظ
لوله مسی و سیم جوش نقره و....
لوله مسی و سیم جوش نقره و....... تجهیزات و ابزارآلات
زنجان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:10 ب.ظ
تامین سیم جوش نقره سه راهی تبدیل زانو بوش مسی
زنجان 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
خرید مواد مصرفی کارگاه جوشکاری
کرمانشاه 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:17 ق.ظ
انواع سرک هدایت سیم جوشکاری
انواع سرک هدایت سیم جوشکاری... تجهیزات و ابزارآلات
زنجان 1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/05
12:14 ب.ظ
خرید پودر و کوره جوش کاری
خرید پودر و کوره جوش کاری... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/8/5 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
خرید 3 ردیف الکترود جوشکاری
خرید 3 ردیف الکترود جوشکاری... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/02
11:22 ق.ظ
کابل جوش با عایق لاستیک
کابل جوش با عایق لاستیک... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/24
09:55 ق.ظ
خرید موتور جوش دیزلی پرتابل
خرید موتور جوش دیزلی پرتابل... تجهیزات و ابزارآلات
تهران 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
09:02 ق.ظ
خرید FILLER RODS & ELECTRODES
خرید FILLER RODS & ELECTRODES... تجهیزات و ابزارآلات
خوزستان 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/14
1397/07/12
14:36 ب.ظ
خرید اقلام مشروحه : راییتس 13 ستون - سیم جوش
فارس 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:20 ب.ظ
لوازم لوله کشی گاز - الکترود جوشکاری
فارس 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
09:25 ق.ظ
خرید 1 دستگاه ماشین جوش خانه به خانه
تهران 1397/7/10 اعلام نشده
1397/07/09
15:46 ب.ظ
خرید 5 ردیف انواع الکترود
خرید 5 ردیف انواع الکترود... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:43 ب.ظ
خرید شارژ گاز دی اکسید کربن جوشکاری
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:23 ب.ظ
2 ردیف سیم جوش
2 ردیف سیم جوش... تجهیزات و ابزارآلات
اصفهان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:10 ب.ظ
ترانس جوش اینورتر 250 گام
ترانس جوش اینورتر 250 گام... تجهیزات و ابزارآلات
زنجان 1397/6/26 تاریخ گذشته