1399/05/23
19:49 ب.ظ
مطالعات ممیزی واحدهای صنعتی و تهیه شناسنامه hsee برای واحدهای صنعتی
مازندران 1399/5/23 مهلت دار
10:05 ق.ظ
خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های
کرمانشاه 1399/5/23 مهلت دار
1399/05/22
11:32 ق.ظ
خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی نواحی صنعتی استان
کرمانشاه 1399/5/22 مهلت دار
08:54 ق.ظ
نظارت کارگاهی و عایه پروژه های شهرک سازی
کرمانشاه 1399/5/22 مهلت دار
1399/05/15
17:32 ب.ظ
شناسایی ناظر فنی
شناسایی ناظر فنی... صنایع و کارخانه ها
يزد 1399/5/15 تاریخ گذشته
1399/05/06
11:38 ق.ظ
خدماتذ راهبری و نظارت بر تعمیر و نگهخداری کارخانجات
کردستان 1399/5/6 تاریخ گذشته
1399/05/05
12:16 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی
لرستان 1399/5/5 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
طراحی پایه و تفصیلی نوسازی راکتور هارد کارخانه
تهران 1399/5/5 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
خدمات مهندسی  نظارت عالیه کارگاهی طرح احداث کارخانه اهک صنعتی و هیدر
تهران 1399/5/5 تاریخ گذشته
1399/05/04
09:05 ق.ظ
1399/04/30
11:17 ق.ظ
خدمات مدیریت طرح به صورت متمرکز
کرمان 1399/4/30 اعلام نشده
1399/04/28
18:00 ب.ظ
مطالعات امکان سنجی و مکان یابی توسعه 49 هکتاری شهرک صنع
قم 1399/4/28 تاریخ گذشته
18:00 ب.ظ
انجام خدمات مطالعات اماکن سنجی و مکان یابی
قم 1399/4/28 تاریخ گذشته
1399/04/24
11:02 ق.ظ
مطالعات امکان سنجی و مکان یابی توسعه نواحی صنعتی سب
قم 1399/4/24 تاریخ گذشته
1399/04/22
11:07 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره برای امور طراحی عمرانی
کرمان 1399/4/22 تاریخ گذشته
1399/04/19
13:18 ب.ظ
نظارت بر تمام پروژه های شهرکها و نواحی صنعتی
تهران 1399/4/19 تاریخ گذشته
1399/04/10
12:19 ب.ظ
پروژه احداث کارخانه تولید دولومیت کلسینه به ظرفیت 100000 تن
اصفهان 1399/4/10 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
پروژه احداث کارخانه تولید دولومیت کلسینه به ظرفیت 100000 تن
همدان 1399/4/10 تاریخ گذشته
1399/04/02
09:33 ق.ظ
نظارت بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی
هرمزگان 1399/4/2 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
طراحی و راه  اندازی وب سایت تخصصی و فروش محصولات
آذربايجان شرقي 1399/4/2 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
طراحی و راه اندازی وب سایت خوشه نخود
آذربايجان شرقي 1399/4/2 تاریخ گذشته
1399/04/01
11:35 ق.ظ
نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی
هرمزگان 1399/4/1 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
شناسایی منابع تامین برای پیچ و مهره های صنعتی
اصفهان 1399/4/1 اعلام نشده
1399/03/27
16:35 ب.ظ
نظارت کارگاهی
نظارت کارگاهی... صنایع و کارخانه ها
فارس 1399/3/27 تاریخ گذشته
1399/03/26
09:45 ق.ظ
انجام عملیات مهندسی پایه و تفضیلی ساخت و تامین تجهیزات نصب
لرستان 1399/3/26 تاریخ گذشته
1399/03/18
13:17 ب.ظ
انجام مطالعات مرحله اول و دوم طراحی توسعه ناحیه صنعتی
مركزي 1399/3/18 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی
کرمانشاه 1399/3/18 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
فراخوان شناسایی ارزیابی و انتخاب مدیر طرح پروژه های توسعه
آذربايجان شرقي 1399/3/18 اعلام نشده
1399/03/17
16:32 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه هی زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی
کردستان 1399/3/17 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
12:16 ب.ظ
خدمات مشاوره جهت احداث کارخانه
کرمان 1399/3/17 اعلام نشده
11:39 ق.ظ
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی
کردستان 1399/3/17 تاریخ گذشته
1399/03/13
11:51 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره کارخانه تغلیظ  میدوک فاز دو
کرمان 1399/3/13 اعلام نشده
1399/03/12
21:35 ب.ظ
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی
کرمانشاه 1399/3/12 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
خدمات مهندسین مشاور جهت تهیه طرح توجیهی توسعه کارخانه
تهران 1399/3/12 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
انتخاب مهندسی مشاور جهت نظارت کارگاهی برای تکمیل جدیدی ریسندگی
سيستان و بلوچستان 1399/3/12 تاریخ گذشته
1399/03/11
11:40 ق.ظ
خدمات مشاوره کارخا
خدمات مشاوره کارخا... صنایع و کارخانه ها
کرمان 1399/3/11 اعلام نشده
10:19 ق.ظ
احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم خود در
فارس 1399/3/11 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
انتخاب مهندسی مشاور  جهت نظارت کارگاهی برای تکمیل طرح خط جدید ریسندگی
تهران 1399/3/11 تاریخ گذشته
1399/03/07
08:42 ق.ظ
طراحی و راه اندازی وب سایت خوشه فرش و تابلو فرش
آذربايجان شرقي 1399/3/7 تاریخ گذشته
1399/02/21
11:55 ق.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم طرح ارتقا کیفی و بهسازی شهرک های صنعتی
خوزستان 1399/2/21 تاریخ گذشته
1399/02/20
11:32 ق.ظ
اجرای طرح و مطالبه زمین سایت پرده سر کارخانه کمپوست شهرداری
مازندران 1399/2/20 اعلام نشده
1399/02/15
16:31 ب.ظ
مشاور mc طرح توسعه کارخانه تولید فروسیلیسیم ظرفیت 18000 تن در سال
تهران 1399/2/15 تاریخ گذشته
1399/02/14
11:25 ق.ظ
ارزیابی و انتخاب مشاور جهت احداث کارخانه
آذربايجان شرقي 1399/2/14 اعلام نشده
1399/02/11
13:56 ب.ظ
خدمات مشاوره ای شهرک صنعتی
خدمات مشاوره ای شهرک صنعتی... صنایع و کارخانه ها
زنجان 1399/2/11 تاریخ گذشته
1399/02/10
11:11 ق.ظ
اجرای طرح و مطالبه زمین سایت پرده سرکارخانه کمپوست
مازندران 1399/2/10 اعلام نشده
1399/01/31
15:38 ب.ظ
نطارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی در
قم 1399/1/31 تاریخ گذشته