1398/06/02
13:16 ب.ظ
مطالعه تعیین حریم بستر در مسیلهای موجود در شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
13:15 ب.ظ
مطالعات مکانیابی و ایجاد فاز توسعه شهرک
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/28
15:04 ب.ظ
مطالعات مرحله اول دوم طرح توسعه ناحیه صنعتی
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:21 ب.ظ
طراحی فاز 1و2 سایت تجاری کارگاهی اموزشی شهرک صنعتی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کتارگاهی برفعالیت
لرستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:39 ب.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی توسعه ناحیه صنعتی شهید بابایی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
خدمات مهندسی نظارت عالیه کارگاهی طرح احداث کارخانه اهک هیدراته
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
14:19 ب.ظ
13:38 ب.ظ
خدمت مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر طرح احداث اهک هیدارته
لرستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:01 ب.ظ
طراحی فاز یک و فاز 3 سایت تجاری کارگاهی و اموزشی شهرک
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
07:53 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره  و نظارت و عایله و کارگاهی بر طراحی تامین ساخت
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/08
15:09 ب.ظ
خدمات مشاوره و نطارت عالیه و کارگاهی بر طراحی تامین ساخت راه اندازی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEEشهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای صنعتی
گيلان 1398/5/8 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
خدمات مشاوره ای مدیریت طرح MC
خدمات مشاوره ای مدیریت طرح MC... صنایع و کارخانه ها
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
14:50 ب.ظ
طراحی شهرک تخصصی مس
طراحی شهرک تخصصی مس... صنایع و کارخانه ها
آذربايجان شرقي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:37 ب.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEE  شهرکها و نواحی و واحدهای مستقر
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/03
10:55 ق.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه hsee شهرکهای و نواحی صنعتی
گيلان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:17 ب.ظ
انجام بازدید لندفیل سنگان خراسان
زنجان 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه hsee شهرک صنعتی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
طراحی مهندسی پایه و تفضیلی ابنیه تاسیسات و تجهیزات  لوله کشی برق و
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:43 ب.ظ
اتجام بازدید از لندفیل سنگان
زنجان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:06 ب.ظ
خدمات مشاوره شناسایی و پی جویی عناصر فلزی و غیر فلزی در مجموعه افیولیتی
سيستان و بلوچستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/23
15:21 ب.ظ
خدمات مشاوره مراحل اول و دوم ناحیه صنعتی
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
18:49 ب.ظ
طراحی فاز یک
طراحی فاز یک... صنایع و کارخانه ها
خراسان رضوي 1398/4/20 اعلام نشده
1398/04/17
1398/04/16
19:12 ب.ظ
طراحی معماری و سازه و تاسیسات مرتبط مجتمع خدماتی و
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
طراحی معماری سازه و تاسیسات مجتمع خدماتی و طرح شهرسازی محوطه شهرک صنعتی
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
طراحی شهرک تخصصی مس
طراحی شهرک تخصصی مس... صنایع و کارخانه ها
آذربايجان شرقي 1398/4/16 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
خدمات مشاور تهیه طرح توسعه زیرساخت پایگاه داده های
آذربايجان شرقي 1398/4/16 اعلام نشده
1398/04/13
14:21 ب.ظ
انجام مطالعات مراحل اول و دوم طراحی ناحیه صنعتی
همدان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/10
10:45 ق.ظ
مطالعه و عارضه یابی تامین مواداولیه واحدهای صنعتی مستقر در
خوزستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
19:09 ب.ظ
طراحی فاز 1 و فاز 2 توسعه شهرک صنعتی نظر اباد به وسعت حدود 50 هکتار
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
11:57 ق.ظ
نقشه کشه سه بعدی ساخت با اندازه گیر لیزری و اسکن برای پروانه همزن
مازندران 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:36 ب.ظ
طراحی فاز 1و فاز2 توسعه شهرک صنعتی
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تهیه مطالعات شناسنامه  hsee شهرکهای صنعتی
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:30 ب.ظ
تهیه شناسنامه HSEEشهرک صنعتی مانه و سملقان و شهرک کارگاهی
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه اقتصادی ویژه
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
13:18 ب.ظ
خدمات فنی و مهندسی
خدمات فنی و مهندسی... صنایع و کارخانه ها
تهران 1398/4/2 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
نظارت بر اجرا و اقدام به جذب کارشناس برق و ابزار دقیق و مکانیک و سیالات
تهران 1398/4/2 اعلام نشده
1398/04/01
12:08 ب.ظ
خدمات فنی و مهندسی
خدمات فنی و مهندسی... صنایع و کارخانه ها
تهران 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/30
18:31 ب.ظ
طرح مطالعاتی مکان یابی و بررسی و احداث
خراسان رضوي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:53 ب.ظ
خدمات مشاوره و نظارت فنی پروژه های توسعه خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
13:06 ب.ظ
خرید و ساخت 6 عدد سیلندر و پیستون ولو  SRV
تهران 1398/3/28 اعلام نشده
1398/03/26
17:50 ب.ظ
انجام مطالعات و تهیه شناسنامه hsee واحدهای صنعتی فعال ممیزی شده
آذربايجان شرقي 1398/3/26 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
خدمات فنی مهندسی مشاوره ای و خدمات ازمایشگاهی شهرک فناوری خودرو
آذربايجان شرقي 1398/3/26 اعلام نشده
1398/03/23
13:35 ب.ظ
خدمات مشاوره طراحی فاز 3 اراضی 36 هکتاری توسعه شرقی کاسپین
قزوين 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:21 ب.ظ
انجام مطالعات مرحله 1و2 طراحی خط پروژه ناحیه صنعتی
هرمزگان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
08:18 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر رپوژه توسعه خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/3/20 تاریخ گذشته