1398/04/23
15:21 ب.ظ
خدمات مشاوره مراحل اول و دوم ناحیه صنعتی
آذربايجان غربي 1398/4/23 مهلت دار
1398/04/20
18:49 ب.ظ
طراحی فاز یک
طراحی فاز یک... صنایع و کارخانه ها
خراسان رضوي 1398/4/20 اعلام نشده
1398/04/17
1398/04/16
19:12 ب.ظ
طراحی معماری و سازه و تاسیسات مرتبط مجتمع خدماتی و
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
طراحی معماری سازه و تاسیسات مجتمع خدماتی و طرح شهرسازی محوطه شهرک صنعتی
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
طراحی شهرک تخصصی مس
طراحی شهرک تخصصی مس... صنایع و کارخانه ها
آذربايجان شرقي 1398/4/16 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
خدمات مشاور تهیه طرح توسعه زیرساخت پایگاه داده های
آذربايجان شرقي 1398/4/16 اعلام نشده
1398/04/13
14:21 ب.ظ
انجام مطالعات مراحل اول و دوم طراحی ناحیه صنعتی
همدان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/10
10:45 ق.ظ
مطالعه و عارضه یابی تامین مواداولیه واحدهای صنعتی مستقر در
خوزستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
19:09 ب.ظ
طراحی فاز 1 و فاز 2 توسعه شهرک صنعتی نظر اباد به وسعت حدود 50 هکتار
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
11:57 ق.ظ
نقشه کشه سه بعدی ساخت با اندازه گیر لیزری و اسکن برای پروانه همزن
مازندران 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:36 ب.ظ
طراحی فاز 1و فاز2 توسعه شهرک صنعتی
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تهیه مطالعات شناسنامه  hsee شهرکهای صنعتی
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:30 ب.ظ
تهیه شناسنامه HSEEشهرک صنعتی مانه و سملقان و شهرک کارگاهی
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه اقتصادی ویژه
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
13:18 ب.ظ
خدمات فنی و مهندسی
خدمات فنی و مهندسی... صنایع و کارخانه ها
تهران 1398/4/2 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
نظارت بر اجرا و اقدام به جذب کارشناس برق و ابزار دقیق و مکانیک و سیالات
تهران 1398/4/2 اعلام نشده
1398/04/01
12:08 ب.ظ
خدمات فنی و مهندسی
خدمات فنی و مهندسی... صنایع و کارخانه ها
تهران 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/30
18:31 ب.ظ
طرح مطالعاتی مکان یابی و بررسی و احداث
خراسان رضوي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:53 ب.ظ
خدمات مشاوره و نظارت فنی پروژه های توسعه خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
13:06 ب.ظ
خرید و ساخت 6 عدد سیلندر و پیستون ولو  SRV
تهران 1398/3/28 اعلام نشده
1398/03/26
17:50 ب.ظ
انجام مطالعات و تهیه شناسنامه hsee واحدهای صنعتی فعال ممیزی شده
آذربايجان شرقي 1398/3/26 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
خدمات فنی مهندسی مشاوره ای و خدمات ازمایشگاهی شهرک فناوری خودرو
آذربايجان شرقي 1398/3/26 اعلام نشده
1398/03/23
13:35 ب.ظ
خدمات مشاوره طراحی فاز 3 اراضی 36 هکتاری توسعه شرقی کاسپین
قزوين 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:21 ب.ظ
انجام مطالعات مرحله 1و2 طراحی خط پروژه ناحیه صنعتی
هرمزگان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
08:18 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر رپوژه توسعه خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/14
08:30 ق.ظ
عملیات نظارت کارگاهی شهرکها و نواحی
فارس 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/07
10:45 ق.ظ
انجام مطالعات و تهیه شناسنامه HSEEواحدهای صنعتی فعال ممیزی شده غیر عمران
آذربايجان شرقي 1398/3/7 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
طراحی فاز 1 و فاز 2 توسعه شهرک صنعتی
البرز 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
15:07 ب.ظ
توسعه خوشه حوله تبریز
توسعه خوشه حوله تبریز... صنایع و کارخانه ها
آذربايجان شرقي 1398/3/5 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر پروژه توسعه ی خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/01
1398/02/30
13:03 ب.ظ
1398/02/25
19:29 ب.ظ
طراحی فاز 1 و فاز 2 توسعه شهرک صنعتی
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:57 ب.ظ
انتخاب مشاور مطالعات و طرحی فاز 1و2
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی بر پروژه توسعه ی خوشه فراوری محصولات باغی
آذربايجان غربي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/01/27
08:05 ق.ظ
خدمات مشاوره و کارشناسی جهت نظارت و راهبری واحد احیا مجتمع فولاد
آذربايجان شرقي 1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/19
08:04 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر نگهداشت تجهیزات خشکی و دریایی
خوزستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/26
13:58 ب.ظ
تهیه نقشه کامل ساخت به وسیله دستگاه اندازه گیری
مازندران 1397/12/26 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
انجام کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا در شهرکهای صنعتی استان
زنجان 1397/12/26 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
بازرسی و ارزیابی کارگاههای صنایع دستی استان
خراسان شمالي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:52 ب.ظ
کارشناسی و تهیه نقشه ساخت تجهیزات با مهندسی معکوس و طراحی لیزری در محل
مازندران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:50 ق.ظ
انتخاب مشاوره برای پروژه  احداث کارخانه اسید فسفریک در
هرمزگان 1397/12/16 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
انتخاب مشاور برای پروژه احداث کارخانه اسید فسفریک
هرمزگان 1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/14
1397/12/13
13:56 ب.ظ
کارشناسی و تهیه نقشه ساخت سگمنت کلافلین
مازندران 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:05 ب.ظ
انجام پروژه امکانسنجی توسعه خوشه
البرز 1397/12/12 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
شناسایی و ارزیابی رویدادهای بزرگ ناگوار در مجتمع
کرمان 1397/12/12 اعلام نشده