1398/07/20
11:00 ق.ظ
پباده سازی مدل حمایتی ایده تا سرمایه گذاری
سمنان 1398/7/20 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
انتخاب مشاور و نظارت طرح بافندگی
تهران 1398/7/20 مهلت دار
1398/07/17
11:48 ق.ظ
انتخاب مشاور و نظارت طرح بافندگی جدید شرکت گسترش صنایع بلوچ
سيستان و بلوچستان 1398/7/17 مهلت دار
11:48 ق.ظ
انتخاب مشاور و نظارت طرح بافندگی
تهران 1398/7/17 مهلت دار
1398/07/02
18:37 ب.ظ
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های عمرانی واقع
کرمان 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/06/27
13:34 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره جهت پروژه توسعه و بازسازی تغلیظ مجتمع مس
کرمان 1398/6/27 اعلام نشده
1398/06/26
18:27 ب.ظ
مطالعات مکان یابی و ایجاد فاز توسعه شهرک
آذربايجان شرقي 1398/6/26 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره جهت پروژه توسعه و بازسازی تغلیظ
کرمان 1398/6/26 اعلام نشده
1398/06/23
18:46 ب.ظ
مطالعات مرحله  1و2 شهرسازی و اماده سازی شهرکهای
اصفهان 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/12
13:08 ب.ظ
مهندسی مشاور در طراحی پایه و تفصیلی احداث کارخانه قند و شکر کشور
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
طراحی پایه و تفضیلی احداث کارخانه های قندو شکر کشوری
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/11
14:27 ب.ظ
1398/06/10
12:05 ب.ظ
تامین GIS پروژه احداث کارخانه گاز  و گاز مایع NGL 3200
خوزستان 1398/6/10 اعلام نشده
1398/06/09
13:17 ب.ظ
مطالعات امکان سنجی و ضرورت ایجاد و مطالعات مکانیابی ناحیه صنعتی
اردبيل 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/07
18:22 ب.ظ
انتخاب مشاور مطالعات و طراحی فاز 1و2  دوم شهرک
کرمانشاه 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/06
15:11 ب.ظ
مطالعات ضرورت ایجاد و مکانیابی شهرک صنایع پایین
ايلام 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/02
13:16 ب.ظ
مطالعه تعیین حریم بستر در مسیلهای موجود در شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/6/2 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
مطالعات مکانیابی و ایجاد فاز توسعه شهرک
آذربايجان شرقي 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/28
15:04 ب.ظ
مطالعات مرحله اول دوم طرح توسعه ناحیه صنعتی
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:21 ب.ظ
طراحی فاز 1و2 سایت تجاری کارگاهی اموزشی شهرک صنعتی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کتارگاهی برفعالیت
لرستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:39 ب.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی توسعه ناحیه صنعتی شهید بابایی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
خدمات مهندسی نظارت عالیه کارگاهی طرح احداث کارخانه اهک هیدراته
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
14:19 ب.ظ
13:38 ب.ظ
خدمت مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر طرح احداث اهک هیدارته
لرستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:01 ب.ظ
طراحی فاز یک و فاز 3 سایت تجاری کارگاهی و اموزشی شهرک
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
07:53 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره  و نظارت و عایله و کارگاهی بر طراحی تامین ساخت
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/08
15:09 ب.ظ
خدمات مشاوره و نطارت عالیه و کارگاهی بر طراحی تامین ساخت راه اندازی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEEشهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای صنعتی
گيلان 1398/5/8 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
خدمات مشاوره ای مدیریت طرح MC
خدمات مشاوره ای مدیریت طرح MC... صنایع و کارخانه ها
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
14:50 ب.ظ
طراحی شهرک تخصصی مس
طراحی شهرک تخصصی مس... صنایع و کارخانه ها
آذربايجان شرقي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:37 ب.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEE  شهرکها و نواحی و واحدهای مستقر
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/03
10:55 ق.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه hsee شهرکهای و نواحی صنعتی
گيلان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:17 ب.ظ
انجام بازدید لندفیل سنگان خراسان
زنجان 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه hsee شهرک صنعتی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
طراحی مهندسی پایه و تفضیلی ابنیه تاسیسات و تجهیزات  لوله کشی برق و
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:43 ب.ظ
اتجام بازدید از لندفیل سنگان
زنجان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:06 ب.ظ
خدمات مشاوره شناسایی و پی جویی عناصر فلزی و غیر فلزی در مجموعه افیولیتی
سيستان و بلوچستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/23
15:21 ب.ظ
خدمات مشاوره مراحل اول و دوم ناحیه صنعتی
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
18:49 ب.ظ
طراحی فاز یک
طراحی فاز یک... صنایع و کارخانه ها
خراسان رضوي 1398/4/20 اعلام نشده
1398/04/17
1398/04/16
19:12 ب.ظ
طراحی معماری و سازه و تاسیسات مرتبط مجتمع خدماتی و
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
طراحی معماری سازه و تاسیسات مجتمع خدماتی و طرح شهرسازی محوطه شهرک صنعتی
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
طراحی شهرک تخصصی مس
طراحی شهرک تخصصی مس... صنایع و کارخانه ها
آذربايجان شرقي 1398/4/16 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
خدمات مشاور تهیه طرح توسعه زیرساخت پایگاه داده های
آذربايجان شرقي 1398/4/16 اعلام نشده
1398/04/13
14:21 ب.ظ
انجام مطالعات مراحل اول و دوم طراحی ناحیه صنعتی
همدان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/10
10:45 ق.ظ
مطالعه و عارضه یابی تامین مواداولیه واحدهای صنعتی مستقر در
خوزستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
19:09 ب.ظ
طراحی فاز 1 و فاز 2 توسعه شهرک صنعتی نظر اباد به وسعت حدود 50 هکتار
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته