1398/11/06
11:16 ق.ظ
انجام خدمات بازرسی شخصی ثالث و کنترل کیفیت ساخت کالا
خوزستان 1398/11/6 اعلام نشده
1398/11/05
1398/11/01
08:37 ق.ظ
ماشینکاری قطعه الومینیومی
ماشینکاری قطعه الومینیومی... صنایع و کارخانه ها
تهران 1398/11/1 اعلام نشده
1398/10/07
14:13 ب.ظ
انجام فرایند بازرسی و صحه گذاری M&V در طرحهای MC و بکارگیری ناظران
تهران 1398/10/7 اعلام نشده
1398/09/26
13:41 ب.ظ
پیمانسپاری امور کنترل کیفیت خطوط تولیدی
تهران 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/08/30
11:19 ق.ظ
بازرسی و کنترل کیفی و کمی و اندازه گیری
تهران 1398/8/30 اعلام نشده
1398/08/21
13:39 ب.ظ
پیمانسپاری کنترل کیفیت خطوط تولیدی صنعت های
تهران 1398/8/21 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
بازرسی و کنترل کیفی و کمی و اندازه گیری دقیق قطعات تولیدی
تهران 1398/8/21 اعلام نشده
1398/08/20
08:00 ق.ظ
پیمانسپاری کنترل کیفیت خطوط تولیدی صنعت های شهید
تهران 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/19
12:30 ب.ظ
انجام ازمایشات اجباری
انجام ازمایشات اجباری... صنایع و کارخانه ها
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:21 ب.ظ
شناسایی کنترل کیفی و تست پروژه های توسعه نرم افزار در شرکت
اصفهان 1398/8/13 اعلام نشده
1398/07/08
13:32 ب.ظ
بازرسی کالا و حین ساخت تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب
بوشهر 1398/7/8 اعلام نشده
1398/07/06
13:42 ب.ظ
بازرسی فنی کارخانه ها پایانه ها و پروژه ها
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/06/27
12:01 ب.ظ
اجرای ازمون های مورد نیاز در فرایند بازرسی فنی
خوزستان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
14:02 ب.ظ
کنترل و بازرسی مواد اولیه و میانی ورودی
خوزستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/23
13:09 ب.ظ
کنترل و بازرسی مواد اولیه و میانی ورودی به شرکت
خوزستان 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/13
07:34 ق.ظ
1398/06/09
13:28 ب.ظ
بازرسی کنترل کیفی کمی و اندازه گیری دقیق قطعات تولیدی پیمانکاران
تهران 1398/6/9 اعلام نشده
1398/05/26
18:05 ب.ظ
انجام کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:29 ب.ظ
انجام فرایند بازرسی و صحه گذاری M&V در طرحهای MC و بکارگیری ناظران
تهران 1398/3/29 اعلام نشده
1398/02/30
13:34 ب.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
08:08 ق.ظ
برونسپاری کنترل قطعات برونسپاری به مدت یک سال
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/16
09:52 ق.ظ
واگذاری انجام امور بازبینی و کنترل کیفی خطوط مونتاژ
تهران 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/09
10:35 ق.ظ
خدمات بازرسی فنی شرکت پالایش گاز
ايلام 1397/7/9 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
عملیات اجرایی تست رادیو گرافی
هرمزگان 1397/7/9 اعلام نشده
1397/07/01
12:01 ب.ظ
خدمات کنترل کیفی اقلام برونسپاری شده کارفرما در محل تولید
تهران 1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/05
15:26 ب.ظ
انجام تست های مورد نیاز روی روغن ترانسفورماتورها و راکتورها
زنجان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/21
13:30 ب.ظ
عملیات کنترل برخی از قطعات
عملیات کنترل برخی از قطعات... صنایع و کارخانه ها
اصفهان 1397/5/21 اعلام نشده
1397/05/20
12:54 ب.ظ
تست بال والو سوخت گاز و گازوئیل نیروگاه سیکل ترکیبی
خوزستان 1397/5/20 اعلام نشده
1397/05/10
08:31 ق.ظ
عملیات کنترل برخی از قطعات
عملیات کنترل برخی از قطعات... صنایع و کارخانه ها
اصفهان 1397/5/10 اعلام نشده
1397/04/27
00:46 ق.ظ
تست بال ولوهای سوخت گاز و گازوئیل نیروگاه سیکل ترکیبی
خوزستان 1397/4/26 اعلام نشده
1397/04/17
13:13 ب.ظ
انتخاب بازرس شخص ثالث از تجهیزات
سيستان و بلوچستان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/12
11:50 ق.ظ
خرید خدمات پایش وضعیت (CM)
خرید خدمات پایش وضعیت (CM)... صنایع و کارخانه ها
کرمانشاه 1397/4/12 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
خرید خدمات کنترل ابعادی قطعات و بهبود فرایند تولید
تهران 1397/4/12 اعلام نشده
1397/04/11
11:50 ق.ظ
خرید خدمات کنترل قطعات و بهبود فرایند تولید
تهران 1397/4/11 اعلام نشده
1397/04/04
09:30 ق.ظ
خدمات سوپروایزری توربین و روتور
خوزستان 1397/4/4 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
خدمات سوپروایزری ژنراتور 1 واحد
خوزستان 1397/4/4 اعلام نشده
1397/03/28
14:22 ب.ظ
تست های Ndtتوربین
تست های Ndtتوربین... صنایع و کارخانه ها
تهران 1397/3/28 اعلام نشده
1397/03/27
08:51 ق.ظ
خدمات سوپروایزری ژنراتور
خدمات سوپروایزری ژنراتور... صنایع و کارخانه ها
خوزستان 1397/3/24 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
خدمات سوپروایزری توربین و روتور
خوزستان 1397/3/24 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
خدمات سوپروایزری مونتاژ اینیر کیسینگ و پروتکتیوشل
خوزستان 1397/3/24 اعلام نشده
1397/03/23
13:43 ب.ظ
انتخاب بازرس واجد شرایط جهت انتخاب مدیریت طرح MC جهت اجرا
سيستان و بلوچستان 1397/3/23 اعلام نشده
1397/03/20
1397/03/14
16:10 ب.ظ
انتخاب بازرس واجد شرایط جهت بازرسی
تهران 1397/3/13 تاریخ گذشته