1397/09/28
09:20 ق.ظ
ارززیابی مواجهه کارکنان با الاینده های شیمیایی و تعیین اثرات و
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/21
11:11 ق.ظ
اجرای ازمایش مکانیک خاک
اجرای ازمایش مکانیک خاک... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
11:48 ق.ظ
خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه های عمرانی سطح منطقه 12
خراسان رضوي 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
12:10 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره مطالعات ژئوتکنیکی نیروگاه دیزلی و پست
کرمان 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
استقرار واحد ازمایشگاه جهت کنترل سه نوع عملیات خاکی بتنی و اسفالتی
بوشهر 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:44 ب.ظ
اجرای ازمایش مکانیک خاک
اجرای ازمایش مکانیک خاک... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
انجام ازمایشات بتن مخازن پروژه های
چهارمحال بختياري 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:56 ق.ظ
انجام نمونه گیری و ازمایش و احداث یک مورد بند خاکی در
بوشهر 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
15:04 ب.ظ
برداشت و پردازش 1070 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
برداشت 500 و پردازش 600KM داده های لرزه نگاری 2بعدی
خراسان رضوي 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
11:17 ق.ظ
عملیات خدمات مشاوره ژئوتکنیک عمومی منطقه ویژه اقتصادی
هرمزگان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
انجام ازمایشات فنی و مکانیکی خاک فاز 2 پروژه
قم 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:43 ب.ظ
انجام ازمایشات ادواری
انجام ازمایشات ادواری... ژئوتکنیک و حفاری
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
انجام ازمایشات فنی و مکانیک خاک
قم 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:09 ب.ظ
انجام نمونه گیر و ازمایش
انجام نمونه گیر و ازمایش... ژئوتکنیک و حفاری
بوشهر 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خدمات ژئوتکنیک پروژه های کوچک تامین اب
گلستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:52 ق.ظ
انجام ازمایشات بتن مخازن در سطح پروژه های ابرسانی روستایی
چهارمحال بختياري 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/09/05
17:02 ب.ظ
گرانیسنجی و مغناطیس سنجی
گرانیسنجی و مغناطیس سنجی... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان شرقي 1397/9/5 تاریخ گذشته
16:49 ب.ظ
انجام ازمایش خاک پایانه فیبر نوری
لرستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:08 ب.ظ
انجام ازمایشات خاک زندان با حفر 4 گمامه زیر بنا 6700 متر مربع
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:26 ب.ظ
انجام خدمات ازمایش و مطالعات ژئوتکنیک زمین پست 132kv شهرک صنعتی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:57 ب.ظ
عملیات ژئوتکنیک پروژه های عمرانی
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:58 ب.ظ
مطالعات زمین شناسی پروژه خط 63 کیلو ولت
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
ازمایش پمپاژ اب یک حلقه چاه به قطر 12 اینچ و عمق 150 متر
خوزستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/23
20:44 ب.ظ
ازمایش پمپاژ 2 حلقه چاه شهرک صنعتی
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی اعم از بتن فولاد جهت پروژه
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:16 ب.ظ
انجام خدمات ازمایش و مطالعات ژئوتکنیک زمین پست 132 کیلوولت
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
06:54 ق.ظ
انجام ازمایشات اب و خاک طرح های نوین ابیاری در
خراسان جنوبي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:11 ب.ظ
بهنگام سازی داده امایی و ژئوتکنیک -
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیکی مجتمع قضایی شماره
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
11:33 ق.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک 16 پروژه اموزشی مدارس
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
17:48 ب.ظ
حفاری سه گمانه به عمقهای 10-20-40 متری در بستر دریا و
بوشهر 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
10:14 ق.ظ
خدمات مشاور ژئوتکنیک و ازمایش مکانیک خاک
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:37 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک سایت احداث تصفیه خانه فاضلاب
همدان 1397/8/14 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
مطالعات ژئو فیزیک به روش مغناطیسی 3000 نقطه و روش IP+RS 4000 نقطه در
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
10:33 ق.ظ
انجام ازمایشهای مکانیک خاک - احداث اداره پست -
کرمانشاه 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:01 ب.ظ
خدمات ژئوتکنیک سوله و پایگاه امداد و نجات
البرز 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
خدمات مشاور ژئوتکنیک و ازمایش مکانیک خاک
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
انجام انالیز 4000 عدد نمونه های اکتشافی طلا به روش فایر اسی با
البرز 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:36 ب.ظ
احداث ژئو تکنیک سوله و پایگاه امداد و نجات ازمایش
البرز 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
14:41 ب.ظ
شناسایی و انتخاب مشاور ژئوتکنیک پروژه ساختمانی
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک مجتمع قضایی شماره
فارس 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
1397/08/05
14:45 ب.ظ
مطالعات ژئوکنیک مجتمع قضایی شماره 3
فارس 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
11:04 ق.ظ
انجام عملیات ژئو فیزیک مجتمع صد افرین و
اردبيل 1397/8/3 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
انجام ازمایش مکانیک (ژئوتکنیک)
آذربايجان غربي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:00 ب.ظ
تجدید استعلام انجام عملیات ژئوفیزیک
اردبيل 1397/8/2 تاریخ گذشته