1398/05/28
19:01 ب.ظ
تست اصطکاک باند 29 راست و 11 چپ به متراژ 750 متر طول و 20 متر عرض
تهران 1398/5/28 مهلت دار
15:15 ب.ظ
خدمات انجام ازمایشات کیفیت اب اشامیدنی
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
14:18 ب.ظ
خدمات ارمایشگاهی
خدمات ارمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/5/28 مهلت دار
07:48 ق.ظ
سالانه مهندسین مشاور
سالانه مهندسین مشاور... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
09:55 ق.ظ
انجام ازمایشات کتنترل کیفی میلگرد بتن و جوش
تهران 1398/5/27 مهلت دار
09:47 ق.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی بتن و میلگرد پروژه بیمارستان ورامین
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
14:01 ب.ظ
اجرای عملیات حفاری ژئوتکنیک 13270 متر با قطر HQ در معدن شماره 1
کرمان 1398/5/26 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
ازمایشات خاک و مقاومت مصالح در کارگاه بندهای خاکی
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
10:04 ق.ظ
خدمات ژئوتکنیک و حفر گمانه
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:08 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات اب اشامیدنی نمونه برداری اب شرب
گلستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای کلیه ازمایش های مربوط به پروژه های عمرانی شهر گناوه
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
خدمات ازمایشگران سطح استان
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:13 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی کرانه
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
انتخاب ازمایشگاه مقاومت مصالح جهت تست جوش و بتن پروژه احداث
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:57 ب.ظ
تست فسار لوله های کارگو بانکر فوم سی واتر با 6 بار
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
مرحله اول انجام ازمایشهای مکانیک خاک پروژه احداث  اداره پست
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
تعیین محل حفر چاه روستاهای
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:45 ب.ظ
مطالعه تفصیلی اجرایی زمین لغزش
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:17 ب.ظ
مطالعات خاک شناسی و انجام ازمایشات خاک مرکز pc
کردستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
عملیات 23 مورد ازمایش مکانیک خاک
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:08 ب.ظ
انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک به منظور تامین اب شرب
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
عملیات 23 مورد ازمایش مکانیک خاک
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:36 ب.ظ
انجام انواع ازمایش و تست و ازمایشات صحرایی در سایت منطقه ویژه اقتصادی
سمنان 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
ازمایش جوش اسکلت ساختمان
ازمایش جوش اسکلت ساختمان... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
مشاوره انجام خدمات ازمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
10:39 ق.ظ
قیمت بررسی مطالعه پایش و رفتارنگاری داده های
گلستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:56 ب.ظ
اخذ مشاور جهت مقاوم سازی و بهسازی ساختمان ادارات پست
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
ازمایشگاه مقاومت مصالح جهت تست جوش
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
12:29 ب.ظ
انجام خدمات ازمایشگاه مقاومت مصالح خطوط فوق توزیع  و انتقال نیروی برق
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:11 ب.ظ
نمونه گیری از 4 دستگاه چیلر جذبی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:20 ب.ظ
انجام خدمات ازمایشگاه مقاومت مصالح خطوط فوق توزیع و انتقال نیروی برق
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
فراخوان مشاور مطالعات خدمات ازمایشگاهی و استقرار فناوری های
البرز 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خدمات ازمایشات ژئوتکنیک و مقامت مصالح سطح راههای استان
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
انجام خدمات ازمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
انجام خدمات ازمایشگاه مقاومت مصالح
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/6 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
انجام خدمات ازمایشگاه مقاومت مصالح خطوط فوق توزیع  و انتقال نیروی برق
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
13:01 ب.ظ
مشاوره مطالعات خدمات ازمایشگاهی و استقرار فناورهای نوین
البرز 1398/5/5 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
انجام خدمات ازمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سطح راههای استان
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
استقرار یک واحد ازمایشگاهی محلی به منظورخدمات مهندسی
کرمان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
20:09 ب.ظ
ازمابشگاه محلی و کنترل کیفی پروژه های سطح شهر
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی مصالح پروژه بیمارستان
اردبيل 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
12:30 ب.ظ
مطالعات رفتارسنجی و پایدارسازی زمین لغزش روستای
مازندران 1398/4/31 تاریخ گذشته