1398/09/20
19:16 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح برای
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
14:56 ب.ظ
دریافت خدمات تست های بتن کارهای ساختمانی
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
19:36 ب.ظ
پروژه ارزیابی روسازی اتوبان پاسداران تبریز
تهران 1398/9/19 مهلت دار
13:45 ب.ظ
ارزیابی روسازی اتوبان
ارزیابی روسازی اتوبان... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/17
13:05 ب.ظ
انجام عملیات ازمایشگاه مستقر در کارگاه اجرای ترمیم بند خاکی
اصفهان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:44 ب.ظ
ریشه کنی ازمایشات خاک و تسطیح فنی خاک و اصلاح خاک و خاک ورزی
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
11:17 ق.ظ
خدمات مشاوره انجام مطالعات پایدارسازی ترانشه خیابان ساحل 12 در بلوار
کردستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
مطالعه طراحی متره و براورد ابیاری زهکشی و  فضای سبز سایت
خوزستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:09 ب.ظ
13:31 ب.ظ
ازمایشگاه ذیصلاح جهت کنترل مصالح شامل
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
11:15 ق.ظ
انجام انتخاب مشاور خدمات ازمایشگاهی و
تهران 1398/9/10 اعلام نشده
1398/09/09
11:04 ق.ظ
انجام خدمات انالیز روانکاری تجهیزات مکانیکی تاسیسات خشکی
بوشهر 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
17:55 ب.ظ
خدمات ازمایشگاهی و انجام مطالعات جامع امکان سنجی
گلستان 1398/9/7 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
نمونه برداری ازمایشگاهی
نمونه برداری ازمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
19:12 ب.ظ
ارزیابی کیفی مشاوران پروژه انجام ازمایشهای فنی و مقاومت مصالح
قم 1398/9/6 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
مشاور ژئوتکنیک و ازمایشگاه پروژه زندان جدید
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
17:39 ب.ظ
مشاور ژئوتکنیک و ازمایشگاه زندان جدید
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خدمات انالیز روانکاری تجهیزات مکانیکی تاسیسات خشکی
بوشهر 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/04
11:19 ق.ظ
استقرار واحد ازمایشگاهی کنترل کیفی پروژه های عمرانی
خوزستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
13:00 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مخزن بتنی 2000 مترمکعبی شهر
ايلام 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
شناسایی مشاور خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
خوزستان 1398/9/3 اعلام نشده
1398/09/02
19:19 ب.ظ
خدمات مشاوره ازمایشگاه خاک و مقاومت مصالح
هرمزگان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:40 ب.ظ
استقرار یک واحد ازمایشگاهی جهت انجام ازمایشات
همدان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
18:16 ب.ظ
انجام آزمایشات ژئوتکنیک مدارس استان
خراسان شمالي 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:14 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح برای
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
استقرار یک واحد ازمایشگاهی  جهت انجام ازمایشات خاک و بتن سد
همدان 1398/8/22 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک
انجام مطالعات ژئوتکنیک... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
13:41 ب.ظ
واگذاری مدیریت امور اجرایی ازمایشگاه شیر و خوارک دام
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
انجام ازمایش تست تراکم  لایه های خاکریزی بندهای خاکی در صحرا و ازمایشات منابع قرضه
سيستان و بلوچستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
11:57 ق.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک
انجام مطالعات ژئوتکنیک... ژئوتکنیک و حفاری
هرمزگان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
1398/08/16
10:03 ق.ظ
استقرار  ازمایشگاه مجهز مستقر در سایت پروژه NGL 300
خوزستان 1398/8/16 اعلام نشده
1398/08/14
10:43 ق.ظ
اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری نمونه برداری ازمایشگاهی
لرستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:21 ب.ظ
نمونه برداری ازمایشگاهی
نمونه برداری ازمایشگاهی... ژئوتکنیک و حفاری
لرستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
10:18 ق.ظ
تعمیر و نگهداری و نمونه برداری ازمایشگاهی حفر  چاه اهکی و عمیق
لرستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
خدمات ازمایشگاهی دانشگاه
خدمات ازمایشگاهی دانشگاه... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:39 ب.ظ
خدمات نمونه گیری و انجام ازمایشات لازم پانزده
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
خدمات مشاوره ای مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه های اجرایی بندر
سيستان و بلوچستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
انجام نمونه برداری و ازمایش از خروجی پساب 3 واحد
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خدمات ازمایشگاهی دانشگاه
خدمات ازمایشگاهی دانشگاه... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/08
10:01 ق.ظ
تعمیرات اساسی واحد
تعمیرات اساسی واحد... ژئوتکنیک و حفاری
خوزستان 1398/8/8 اعلام نشده
1398/08/01
14:41 ب.ظ
مرحله اول انجام مطالعات ژئوتکنیک خاکریزی فونداسیون ادراه پست
کرمانشاه 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
18:23 ب.ظ
انجام ازمایشات ژئوتکنیک محل جدید
اردبيل 1398/7/30 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
انجام انالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات  اکتشافی به تعداد
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
19:20 ب.ظ
عملیات اجرایی ازمایشگاه مستقر در کارگاه اجرای خاکریز بالادست پخش
اصفهان 1398/7/29 تاریخ گذشته