1398/02/30
19:01 ب.ظ
خریدخدمات مشاوره انجام ازمایشات مکانیک خاک و طراحی فاز اول و دوم
کرمانشاه 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
19:13 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی
آذربايجان غربي 1398/2/29 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین بره برداری
خوزستان 1398/2/29 مهلت دار
09:14 ق.ظ
انجام ازمایش فلزات سمی 14 عنصر و سموم باقی مانده کشاورزی و منابع تامین اب
کردستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
14:21 ب.ظ
انالیز و ازمایش محلول لیتیوم چیلرهای جذبی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:28 ب.ظ
تهیه گزارش مکانیک خاک
تهیه گزارش مکانیک خاک... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
07:44 ق.ظ
خدمات مشاوره واستقرار سیستم مدیریت ازمایشگاه مبتنی براستاندارد
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:13 ب.ظ
عملیات اجرایی ازمایشگاه مستقر در کارگاه بند
اصفهان 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
ازمایشگاه مکانیک خاک و بتن
هرمزگان 1398/2/23 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
خدمات ازمایشگاهی پروژه های روستاهای سطح استان
همدان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
09:10 ق.ظ
انجام خدمات امور مهندسین مشاور کالیبراسیون تحقیق و توسعه مالی و
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:56 ب.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی بتن و میلگرد پروژه بیمارستان
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:09 ب.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های grp موجود در کارگاه
اردبيل 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
ازمایشات بتن و فولاد مقاوم سازی پست
يزد 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:07 ب.ظ
خدمات بازرسی رنگ امیزی استخر
اصفهان 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
11:37 ق.ظ
ازمایش ژئوفیزیک
ازمایش ژئوفیزیک... ژئوتکنیک و حفاری
قزوين 1398/2/16 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی و مطالعات زمین شناسی تهیه طرح تثبیت
کرمانشاه 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
11:39 ق.ظ
انجام ازمایشات محلول لیتیوم برماید و انجام تست های استاتیکی چیلر ال جی
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
18:51 ب.ظ
انجام خدمات ژئوتکنیک مرکز استان و حومه
آذربايجان غربي 1398/2/14 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
انجام خدمات ژنوتکنیک مرکز استان و حومه
آذربايجان غربي 1398/2/14 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
ازمایشگاه محلی جهت کنترلی کیفی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در عملیات اجرایی
اردبيل 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
10:38 ق.ظ
مطالعات ژنوتکنیک
مطالعات ژنوتکنیک... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه مرحوم
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیک دبیرستان
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیک شهید
مطالعات ژئوتکنیک شهید... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیک سلمان فارسی
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه
مطالعات ژئوتکنیک مدرسه... ژئوتکنیک و حفاری
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
مطالعات ژئو تکنیک هنرستان
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:55 ب.ظ
بررسی کیفیت فاضلاب خروجی از واحدهای صنعتی عباس اباد
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
خدمات نمونه گیری و ازمایشات شیمیایی و  گاز کروماتورگرافی 230 ترانسفورماتور
کرمانشاه 1398/2/11 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
07:44 ق.ظ
ازمایش مقاومت مصالح
ازمایش مقاومت مصالح... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
14:14 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک استخر
مطالعات ژئوتکنیک استخر... ژئوتکنیک و حفاری
اردبيل 1398/2/10 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک استخر
مطالعات ژئوتکنیک استخر... ژئوتکنیک و حفاری
اردبيل 1398/2/10 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
انجام انالیز کنترلی بر روی 31 نمونه کنترلی
يزد 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
18:38 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک و ارائه گزارش مکانیک خاک بیمارستان 100 تختخوابی
خوزستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
انجام ازمایشات کنترل کیفی موردی اعم از جوش و بتن بیمارستان
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک و ارائه گزارش مکانیک خاک بیمارستان 100 تختخوابی
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
انالیز نمونه های ازمایشگاهی اب و خاک و پساب
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
مطالعات ژئوفیزیک مسیر تونل پیشنهادی انتقال اب شرب  از سد طالقان
البرز 1398/2/9 اعلام نشده
08:11 ق.ظ
مطالعات ژئوفیزیک مسیر تونل پیشنهادی انتقال اب شرب
تهران 1398/2/9 اعلام نشده