1398/09/20
19:12 ب.ظ
حفاری ضربه ای چاه رزور
حفاری ضربه ای چاه رزور... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان جنوبي 1398/9/20 مهلت دار
11:16 ق.ظ
ابرسانی روستای مزیدی لایروبی و کف شکنی چاه
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
08:35 ق.ظ
حفاری و احداث 14 حلقه چاه بیوگاز و اتصال لوله های خروج
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:01 ب.ظ
عملیات اجرایی کف شکنی چاه اهکی
فارس 1398/9/19 مهلت دار
13:11 ب.ظ
خرید و تجهیز 1 حلقه چاه در منطقه عشایری
کرمان 1398/9/19 مهلت دار
12:18 ب.ظ
اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق به عمق220 متر با دستگاه حفاری دورانی
قزوين 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
کف شکنی 3 حلقه چله مجموعه
کف شکنی 3 حلقه چله مجموعه... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای چاه جذبی جهت جمع اوری اب های
قم 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
18:21 ب.ظ
عملیات کف شکنی یک حلقه چاه با دستگاه ضربه ای و پیکور
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق با دستگاه در
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
اجرای حفر دو حلقه چاه اب شرب رد مجتمع
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
اجرای حفاری 1 حلقه چاه اهکی به عمق 150 متر ر منطقه مادر سلیمان
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستا
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
حفاری یک حلقه چاه دستی
حفاری یک حلقه چاه دستی... ژئوتکنیک و حفاری
مركزي 1398/9/18 مهلت دار
11:06 ق.ظ
حفر دو دهنه چاه دامداری در مرتع
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
حفر لوله گذاری و ازمایش پمپاژ یک حلقه چاه اب شرب
خراسان شمالي 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
18:46 ب.ظ
اجرای حفر چاه عمیق متری
اجرای حفر چاه عمیق متری... ژئوتکنیک و حفاری
گيلان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
حفاری لوله گذاری و پمپاژ چاه با دستگاه روتاری
يزد 1398/9/17 مهلت دار
18:32 ب.ظ
انجام عملیات احیاء و لایروبی و افزایش ابدهی
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
حفاری چاه اب شرب جایگزین چاه شماره 4
گلستان 1398/9/17 مهلت دار
18:12 ب.ظ
حفاری سه حلقه چاه
حفاری سه حلقه چاه... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
18:11 ب.ظ
حفاری 2 حلقه چاه
حفاری 2 حلقه چاه... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
18:10 ب.ظ
اجرای عملیات کف شکنی سه حلقه چاه مجموعه چاهورز-ترمان و نیرایی شهرستان
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
حفاری چاه
حفاری چاه... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان شرقي 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
حفاری های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی استان
البرز 1398/9/17 مهلت دار
14:18 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه فاضلاب شامل میله و انباری 120 و 180 متر
البرز 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
اجرای عملیات حفر یک حلقه چاه
کرمان 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
اجرای عملیات حفر چاه عمیق مجتمع چهل منی به متراژ 100 متر
کرمان 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
حفر چاه به عمق 100 متر روش روتاری روستا
کرمان 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تهیه مصالح و حفاری چاه تضمینی اب شرب
اصفهان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستگاهی واقع در
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
اجرای عملیات حفاری لوله گذاری و ازمایش پمپاژ چهار
البرز 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
حفاری و نصب تجهیزات یک حلقه چاه به عمق 110
خراسان جنوبي 1398/9/17 مهلت دار
11:59 ق.ظ
واگذاری کف شکنی سه حلقه چاه مجموعه
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
عملیات  حفاری چاه اب شرب جایگزین
گلستان 1398/9/17 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
حفر چاه عمیق
حفر چاه عمیق... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
حفر لوله گذاری و ازمایش پمپاژ یک حلقه چاه اب شرب
خراسان شمالي 1398/9/17 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
حفر لوله گذاری و ازمایش پمپاژ یک حلقه چاه اب شرب
خراسان شمالي 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
19:00 ب.ظ
عملیات واگذاری احیاء و بهسازی چاه
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
حفر و لوله گذاری 6 حلقه چاه اب شرب دورانی ضربه ای در
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
حفاری لوله گذاری و ازمایش پم
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
حفاری چاه اب شرب جایگزین شمار
گلستان 1398/9/16 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
لجرای حفاری ولوله گذاری و ازمایش پمپاژ 4 حلقه چاه دورانی در استان
البرز 1398/9/16 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
حفر و لوله گذاری و ازمایش پمپاژ 6حلقه چاه اب شرب اهکی به روش دروانی ضربه ای در
خراسان شمالي 1398/9/16 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
پروژه حفاری لوله گذاری و ازمایش پمپاژ
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
19:11 ب.ظ
تعمیرات 1 حلقه چاه اب زندان
قم 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
عملیات کف شکنی 1 حلقه چاه با دستگاه ضربه ای و پیکور روستا کوتک پایین
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
عملیات حفاری لوله گذاری و پمپاژ 1 حلقه چاه اهکی در منطقه
هرمزگان 1398/9/14 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
حفر لوله گذاری و ازمایش پمپاژ شش حلقه چاه اب شرب اهکی
خراسان شمالي 1398/9/14 اعلام نشده
09:02 ق.ظ
حفر لوله گذاری ازمایش پمپاژ 6 حلقه چاه اب شرب اهکی به روش دورانی ضربه ای در شهر
خراسان شمالي 1398/9/14 اعلام نشده