1398/05/28
15:15 ب.ظ
طرح عملیات حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
13:33 ب.ظ
حفر و کف شکنی چاههای اب شرب روستاهای استان به روش ضربه ای و روتاری
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
13:17 ب.ظ
حفر و پمپاژ سه حلقه چاه اب شرب با تهیه و تامین لوله جدار14 اینچ
تهران 1398/5/28 مهلت دار
12:26 ب.ظ
عملیات حفر و کف شکنی چاههای ابشرب در سطح روستاهای استان
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:51 ب.ظ
پشته زنی و کف شکنی چاه اب شرب پروژه های
فارس 1398/5/27 مهلت دار
18:50 ب.ظ
18:44 ب.ظ
اجرای عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق در روستای
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
حفر چاه
حفر چاه... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
اجرای عملیات حفاری ژئوتکنیک به میزان 13270 متر با قطرHQ
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
13:39 ب.ظ
اجرای حفاری چاههای مشاهده ای ابشناسی و تجهیز انها  9000 متر با قطر HQ
کرمان 1398/5/27 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
حفاری چاه جدید
حفاری چاه جدید... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان شرقي 1398/5/27 اعلام نشده
12:28 ب.ظ
کف شکنی ولایروبی چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه نیمه عمیق در سایت پرورش اهوی
کردستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
عملیات حفاری چاه اب شرب اغاجاری
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
اجرای پروژه حفر ترانشه مهندسی سایت
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
19:00 ب.ظ
حفاری چاه جدید ترکامنچای
حفاری چاه جدید ترکامنچای... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان شرقي 1398/5/26 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر در سازند ابرفت سخت
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
18:15 ب.ظ
حفر چاه عمیق به عمق 35 متر در سازند ابرفت سخت
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:00 ب.ظ
حفر چاه نیمه عمیق بانی عزیز
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
14:02 ب.ظ
اجرای عملیات حفاری چاه های  مشاهده ای اب شناسی
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اجرای عملیات حفاری ژئوتکنیک 13270 متر با قطر HQ در معدن شماره 1
کرمان 1398/5/26 اعلام نشده
12:42 ب.ظ
حفغاری اکتشافی در محدوه های تحت تملک واقع در استان
مازندران 1398/5/26 اعلام نشده
12:41 ب.ظ
حفغاری اکتشافی در محدوه های تحت تملک واقع در استان
کرمان 1398/5/26 اعلام نشده
12:41 ب.ظ
حفغاری اکتشافی در محدوه های تحت تملک واقع در استان
آذربايجان غربي 1398/5/26 اعلام نشده
12:40 ب.ظ
حفغاری اکتشافی در محدوه های تحت تملک واقع در استان
فارس 1398/5/26 اعلام نشده
12:40 ب.ظ
حفغاری اکتشافی در محدوه های تحت تملک واقع در استان
مركزي 1398/5/26 اعلام نشده
09:47 ق.ظ
پروژه های ابرسانی و حفر چاه
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:22 ب.ظ
حفر چاه عمیق به طول 130 متر با جدار قطر 14 از نوع کالوپ در
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
کف شکنی چاه مجتمع
کف شکنی چاه مجتمع... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
حفر چاه آب
حفر چاه آب... ژئوتکنیک و حفاری
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
1398/05/23
19:33 ب.ظ
حفاری دستی چاه اب شرب روستای
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه اب شرب روستای ده رئیس
سيستان و بلوچستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
حفر چاه نیمه عمیق به عمق 150 متر در سازند ابرفت سخت
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
حفر چاه عمیق 150 متر در سارند ابرفت سخت
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
حفر چاه عمیق 150 متر در سازند ابرفت سخت
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
حفر چاه حریر
حفر چاه حریر... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
13:39 ب.ظ
حفاری هزار متر چاه پیزومتری به روش ضربه ای در مناطق محدوده های
اصفهان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
حفاری هزار متر چاه پیزومتری به روش ضربه ای در مناطق محدوده های
اصفهان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
حفاری 4 حلقه چاه پیزومتری حوزه عمل
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
12:26 ب.ظ
حفر کانال به طول2 کیلومتر  و عرض90 سانت و عمق80 سانتی متر
کردستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
حفاری چاه اب شرب اغاجاری  90 متری  با لوله جدار 14 اینچ upvc
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
حفر و پمپاژ  3 حلقه چاه اب شرب با تهیه و نصب لوله جدار 14 اینچ
تهران 1398/5/23 مهلت دار
10:06 ق.ظ
پروژه حفر 60 حلقه چاه 60 عدد سپتیک و 300 متر کانال ارتباطی
مازندران 1398/5/23 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
ابرسانی 2000 متر لوله گذاری و احداث مخزن 50 مترمکعبی در
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:15 ب.ظ
18:41 ب.ظ
حفاری ضربه ای چاه
حفاری ضربه ای چاه... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
چاه اب عمیق طبق اطلاعات فنی
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
انجام عملیات حفاری لوله گذاری  ازمایش  3 حلقه  چاه به روش  دورانی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
عملیات اجرایی تهیه و تجهیز و بهره برداری از چاه اب زراعی سراج
مازندران 1398/5/22 تاریخ گذشته