1397/11/29
15:48 ب.ظ
ساحل سازی رودخانه زاینده رود  در بازه شهر
چهارمحال بختياري 1397/11/29 مهلت دار
15:48 ب.ظ
اجرای روکش اسفالت 3راهی
چهارمحال بختياري 1397/11/29 مهلت دار
15:47 ب.ظ
زیرسازی و اسفالت معابر روستا
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
15:40 ب.ظ
اجرای اسفالت گرم طرح هادی روستای
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
15:35 ب.ظ
15:35 ب.ظ
احداث دیوار گت کش
احداث دیوار گت کش... راه و ترابری
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
15:33 ب.ظ
تعریض ابرو محور دواب مجور
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
15:31 ب.ظ
بهسازی راه روستای
بهسازی راه روستای... راه و ترابری
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
15:31 ب.ظ
پروژه بهسازی راه روستایی
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
15:28 ب.ظ
تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی مجتمع های خدماتی رفاهی
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
12:26 ب.ظ
اجرای ایمن سازی فیزیکی 32 باب مدرسه حاشیه راههای استان
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
12:20 ب.ظ
تعمیر پایه های فلزی پل
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
12:04 ب.ظ
مرمت راههای عشایری اجرای دال بتنی
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
11:43 ق.ظ
تمدید -- تقاطع غیر همسطح محور
مازندران 1397/11/29 اعلام نشده
11:43 ق.ظ
تمدید -- تقاطع غیر همسطح محور
مازندران 1397/11/29 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
تعریض واحداث پل
تعریض واحداث پل... راه و ترابری
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
11:06 ق.ظ
11:06 ق.ظ
11:06 ق.ظ
10:27 ق.ظ
احداث فاز دوم دیوار حائل سنگی
کردستان 1397/11/29 مهلت دار
10:20 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
چهارمحال بختياري 1397/11/29 مهلت دار
09:37 ق.ظ
زیرسازی معابر سطح شهر
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
09:33 ق.ظ
دیوارکشی در معابر سطح شهر
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
09:33 ق.ظ
دیوارکشی در معابر سطح شهر
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
08:59 ق.ظ
انجام 4 پروژه: زیرسازی جدولگذاری اسفالت تعریض پل بلوار ورودی و
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
انجام 4 پروژه: زیرسازی جدولگذاری اسفالت تعریض پل بلوار ورودی و
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
08:54 ق.ظ
08:52 ق.ظ
عملیات ترمیم زیرسازی و اسفالت معابر
فارس 1397/11/29 مهلت دار
08:51 ق.ظ
تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی مفصلی )در محور ازاد راه
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
08:41 ق.ظ
احداث و اسفالت قسمتی از راه روستایی
خراسان رضوي 1397/11/29 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
08:33 ق.ظ
جمع اوری دپوسازی و بارگیری کلینکر در مرز
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
08:24 ق.ظ
08:19 ق.ظ
عملیات بهسازی و روکش اسفالت سرد
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
08:16 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری معابر شهرک
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
08:15 ق.ظ
تکمیل احداث  پل تقاطع غیر همسطح
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
08:15 ق.ظ
تکمیل احداث  پل تقاطع غیر همسطح
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
08:11 ق.ظ
تعریض و بهسازی محور
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
08:11 ق.ظ
تعریض و بهسازی محور
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
08:10 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری معابر
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
08:03 ق.ظ
تعریض زیرسازی و اسفالت حد فاصل روستای
تهران 1397/11/29 مهلت دار
08:03 ق.ظ
ارائه خدمات امور ثبتی سازمان ملی زمین و مسکن
تهران 1397/11/29 مهلت دار
08:01 ق.ظ
احداث اسفالت محور
احداث اسفالت محور... راه و ترابری
اصفهان 1397/11/29 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
احداث اسفالت محور
احداث اسفالت محور... راه و ترابری
اصفهان 1397/11/29 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
احداث اسفالت محور
احداث اسفالت محور... راه و ترابری
اصفهان 1397/11/29 اعلام نشده
07:58 ق.ظ
عملیات زیرسازی خیابان 16 متری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
07:58 ق.ظ
جدولگذاری خیابان 16 متری شهرک
تهران 1397/11/29 اعلام نشده