1398/05/29
13:19 ب.ظ
اجرای طرح بهسازی معابر زیرسازی اسفالت و
مركزي 1398/5/29 مهلت دار
1398/05/28
19:43 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر قرنیز پلهای بزرگ محورهای
خراسان جنوبي 1398/5/28 مهلت دار
19:41 ب.ظ
احداث دسترسی به قلعه شمس
قزوين 1398/5/28 مهلت دار
19:40 ب.ظ
مرمت موزاییک فرش نوار حفاری بولوار
گلستان 1398/5/28 مهلت دار
19:30 ب.ظ
مناسب سازی معابر در سطح منطقه یک شهرداری
گيلان 1398/5/28 مهلت دار
19:14 ب.ظ
تراشیدن اسفالت در شهرک صنعتی سمنان
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
19:13 ب.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی ابنیه فنی و راههای
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
19:08 ب.ظ
طراحی زیباسازی میدان و محور جداره های تقاطع غیر همسطح شرقی شهر
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
19:07 ب.ظ
ترمیم و مرمت نوار حفاری ناشی از اتفاقات لوله گذاری شبکه توزیع اب
بوشهر 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
اجرای عملیات راهسازی مجتمع گردشگری اقامتی
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
18:41 ب.ظ
احداث بوستان محله ای در منطقه2
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
18:37 ب.ظ
انجام روکش بتن غلتکی برای معابر و راه های داخلی کارخانه
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
18:36 ب.ظ
اجرای ساحل سازی رودخانه
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
18:36 ب.ظ
اجرای ساحل سازی رودخانه
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
18:36 ب.ظ
اجرای ساحل سازی رودخانه
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
18:32 ب.ظ
لوله گذاری جهت دفع ابهای سطحی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
18:32 ب.ظ
لوله گذاری جهت دفع ابهای سطحی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
18:27 ب.ظ
لکه گیری اسفالت ترمیم نوار حفاری طولی عرضی دستی منطقه 1
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
احداث خیابان تهیه ارای اسفالت در شهرک صنعتی ملکان
آذربايجان شرقي 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
خرید اسفالت 12 و 25-
خرید اسفالت 12 و 25-... راه و ترابری
اصفهان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
جدولگذاری
جدولگذاری... راه و ترابری
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
15:20 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
15:20 ب.ظ
اصلاح بازنگری نقشه های سنواتی 52000 هکتار و کاداستر حوزه ابخیز
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
15:07 ب.ظ
اجرای جوی
اجرای جوی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
14:17 ب.ظ
عملیات خاکی شهرک صنعتی ایزدخواست
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
13:32 ب.ظ
عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
زیرسازی اسفالت روستای
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
13:26 ب.ظ
زیرسازی اسفالت و جدول گذاری شهرک صنعتی محلات
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
13:26 ب.ظ
زیرسازی اسفالت و جدول گذاری شهرک صنعتی محلات
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
13:24 ب.ظ
طرح تبادل رمپ شمالغربی پل کابلی -- اسفالت اساسی دستی -- تکمیل سالن سیم تریلی
آذربايجان شرقي 1398/5/28 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
طرح تبادل رمپ شمالغربی پل کابلی -- اسفالت اساسی دستی -- تکمیل سالن سیم تریلی
آذربايجان شرقي 1398/5/28 اعلام نشده
13:22 ب.ظ
احداث پل فلزی عابر پیاده
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
اجرای درواسیون های بتنی پلهای محور
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
13:16 ب.ظ
بهسازی و احداث گردنه
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
13:16 ب.ظ
روکش اسفالت حفاظتی محور
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
13:15 ب.ظ
بهسازی و اسفالت محور
آذربايجان غربي 1398/5/28 مهلت دار
13:13 ب.ظ
عملیات روسازی محور
عملیات روسازی محور... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
13:13 ب.ظ
عملیات روسازی محور
عملیات روسازی محور... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
13:13 ب.ظ
احداث عرشه پل روگذر کمربندی شرقی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:12 ب.ظ
خط کشی عرضی خیابانهای سطح شهر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:12 ب.ظ
خط کشی طولی خیابان های سطح شهر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:06 ب.ظ
عملیات احداث تونل به روش NATM  اتصالی به خط سه متروی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
عملیات احداث تونل به روش NATM  اتصالی به خط سه متروی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
بازگشایی محور جفتگان
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
13:03 ب.ظ
احداث و تکمیل باند دوم
کرمان 1398/5/28 مهلت دار