1398/11/08
18:30 ب.ظ
مشاور مطالعه طراحی تقاطع غیر همسطح میدان نماز و
تهران 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
15:20 ب.ظ
نظارت کارگاهی پروژه لکه گیری و روکش محور
آذربايجان غربي 1398/11/7 مهلت دار
15:20 ب.ظ
نظارت کارگاهی پروژه روکش
آذربايجان غربي 1398/11/7 مهلت دار
15:19 ب.ظ
درخواست نظارت کارگاهی لکه گیری و روکش
آذربايجان غربي 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
11:28 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره انجام مطالعه فاز اول و دوم جهت
کردستان 1398/11/6 مهلت دار
1398/11/05
11:33 ق.ظ
مشاور جهت مطالعات پروژه تعمیرات اساسسی اسفالت
گيلان 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/03
14:42 ب.ظ
مطالعات فاز اول دوم جهت احداث پل عابر پیاده در
کردستان 1398/11/3 مهلت دار
1398/11/02
21:43 ب.ظ
طرح های ویژه کاهش تصادفات
خوزستان 1398/11/2 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
مطالعات طرح تفصیلی شهر
تهران 1398/11/2 اعلام نشده
1398/11/01
15:07 ب.ظ
مطالعات تخصصی ارتقا ایمنی محورهای
مركزي 1398/11/1 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
انجا پروژه مشاور مطالعه طراحی تقاطع  غیر همسطح
تهران 1398/11/1 اعلام نشده
1398/10/30
11:52 ق.ظ
نقشه برداری و مطالعات جاده بین مزارع در
خراسان جنوبي 1398/10/30 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خدمات مشاوره ای پروژه مطالعات و طراحی نقشه برداری
کرمان 1398/10/30 اعلام نشده
1398/10/29
20:37 ب.ظ
مطالعه جاده دسترسی بین مزارع به طول 3.2 کیلومتر شهرستان
خراسان جنوبي 1398/10/29 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
نقشه برداری و مطالعات جاده بین
خراسان جنوبي 1398/10/29 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره ای پروژه مطالعات و طراحی
کرمان 1398/10/29 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
انتخاب ناظر جهت نظارت در 8 روستا
قم 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
19:44 ب.ظ
انتخاب ناظر در 10 روستا احرا بوستان و زیرسازی اسفالت
قم 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
10:48 ق.ظ
اخذ مشاور جهت مطلعات جامع حمل و نقل و ترافیک و امکان
سمنان 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
20:41 ب.ظ
طرحهای ویژه کاهش تصادفات
خوزستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
انتخاب مشاور تهیه طرح اجرائی خیابان صلی شهر به طول 3700 متر
خوزستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/23
10:56 ق.ظ
مطالعات و طراحی معماری و سازه تقاطع روگذر و زیرگذر شهرک صنعتی
مركزي 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
نقشه برداری و طراحی ورودی شهرک صنعتی
مركزي 1398/10/23 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
انجام خدمات کارگزاری جهت محلات
سيستان و بلوچستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
15:43 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح
مازندران 1398/10/22 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر
مازندران 1398/10/22 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعه
مازندران 1398/10/22 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر
مازندران 1398/10/22 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح مطالعات جامع شهر
مازندران 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
مطالعه راههای عشایری شهرهای استان
ايلام 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/18
14:43 ب.ظ
مطالعه و طراحی و نظارت پل روستا
بوشهر 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
15:23 ب.ظ
مطالعه و نقشه برداری جاده اصلی بین مزارع
خراسان جنوبي 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
13:17 ب.ظ
انجام خدمات نظارت پروژه احداث محور
کرمان 1398/10/16 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
خرید خدمات مالی نظارتی و کنترلی
کرمان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/14
19:20 ب.ظ
خدمات مشاوره و مطالعه مسیر به طول 5 کیلومتر
کرمان 1398/10/14 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
خدمات مشاوره تبدیل و تولید اسناد تکبرگی اراضی
کردستان 1398/10/14 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
خدمات مشاوره تبدیل و تولید اسناد تک برگ اراضی ملی
کردستان 1398/10/14 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
خرید خدمات مشاور جهت انجام مطالعات ابنیه
خراسان رضوي 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/11
08:57 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره ارزیابی و بازبینی طرح تفضیلی شهر
قم 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
14:50 ب.ظ
نظارت بر عملیات بهسازی راه اصلی
گيلان 1398/10/10 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی عمیا اجرای پروژه های راهداری استان
ايلام 1398/10/10 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی بر عملیات
ايلام 1398/10/10 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه، ریلی مواد معدنی
هرمزگان 1398/10/10 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره بهنگام سازی رقومی سازی
تهران 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/09
14:30 ب.ظ
تدوین ضوابط تفضیلی ترمینالهای بندری با رویکرد تسهیل در گردش بار
تهران 1398/10/9 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ