1397/09/24
15:51 ب.ظ
فراخوان مشاوره - خدمات نظارت احداث راه اصلی
کرمان 1397/9/24 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
بازنگری فاز یک و مطالعه و طراحی فاز دو و تهیه نقشه های اجرایی
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:37 ب.ظ
انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات
خراسان جنوبي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
نظارت کارگاهی پروژه ها
فارس 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/20
10:04 ق.ظ
خدمات نظارت کارگاهی پروژه تعریض و بهسازی محور
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
مطالعه و طراحی پیاده راه محدوده تجاری مرکز شهر CAO
خوزستان 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
11:42 ق.ظ
پروژه مطالعات نیازسنجی احداث پل هفتم
اصفهان 1397/9/19 مهلت دار
08:25 ق.ظ
تهیه طرح توسعه ویژه استان
مازندران 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره برنامه بازافرینی محله با رویکرد
مازندران 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:41 ب.ظ
خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح هادی روستاهای استان
آذربايجان غربي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
11:46 ق.ظ
مشاور جهت تکمیل و اماده سازی معابر در سطح شهر جدید
البرز 1397/9/15 مهلت دار
10:51 ق.ظ
انجام مطالعات نیاز سنجی و جانمایی احداث پل هفتم در
اصفهان 1397/9/15 مهلت دار
10:49 ق.ظ
مشاور راههای روستایی شهرستانهای
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
واگذاری انجام پروژه مطالعات نیازسنجی و جانمایی
اصفهان 1397/9/15 مهلت دار
07:35 ق.ظ
1397/09/13
20:00 ب.ظ
اجرای طرح مطالعاتی پل
کرمان 1397/9/13 اعلام نشده
16:52 ب.ظ
خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی بهسازی و روکش اسفالت
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
مطالعات محورهای روستایی
آذربايجان غربي 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره نظارت بر پروژه عملیات زیرسازی رمپ و لوپ های تقاطع
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:28 ب.ظ
تهیه توپوگرافی و پروفیل معابر سطح شهر 55 هکتار
قم 1397/9/12 مهلت دار
1397/09/11
12:13 ب.ظ
نظارت قطعه اول
نظارت قطعه اول... راه و ترابری
فارس 1397/9/11 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
نظارت قطعه 4....
نظارت قطعه 4....... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
10:58 ق.ظ
مشاور جهت مطالعات محورهای روستایی 40 کیلومتر
آذربايجان غربي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
14:18 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره تهیه مطالعات مرحله اول احداث اتصال راه اهن
آذربايجان غربي 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
خرید خدمات مشاور تهیه مطالعات مرحله اول احداث
آذربايجان غربي 1397/9/7 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
نظارت بهسازی محور
نظارت بهسازی محور... راه و ترابری
بوشهر 1397/9/7 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
طراحی و براورد دیوارهای برگشتی بتن مسلح پل رودخانه ای
البرز 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:13 ب.ظ
نظارت مستمر کارگاهی در پروژه های اجرای طرح هادی روستاها
قم 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
09:45 ق.ظ
انجام مطالعات تفضیلی توسعه مبتنی بر حمل و نقل
فارس 1397/8/28 اعلام نشده
1397/09/01
08:09 ق.ظ
خدمات مشاوره پروژه های راه و ساختمان
اصفهان 1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/29
09:56 ق.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
چهارمحال بختياري 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
19:23 ب.ظ
ارزیابی مشاوران طرح توسعه ویژه استان مازندران
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
انجام مطالعات جامع سیستم های هوشمند حمل و نقل
فارس 1397/8/26 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
انجام مطالعات تفصیلی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
فارس 1397/8/26 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
بهسای مسیر های مجموعه استانداری - مطالعه و طراحی پیاده رو
خوزستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
اجرای طرح مطالعاتی پل دوم
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/25
13:56 ب.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
چهارمحال بختياري 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:01 ق.ظ
خدمات مهندسی مشاور در زمینه انجام مطالعات پروژه های راه و
اصفهان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
اخذ مشاور عامل چهارم
سمنان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:34 ب.ظ
مطالعه احداث و تکمیل و اسفالت راههای روستایی
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:50 ق.ظ
ارائه خدمات مطالعات احداث راه دسترسی
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
ارائه خدمات مطالعات در پروژه بهسازی راه دسترسی
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
انتشاب مشاور جهت نظارت بر پروژه تقاطع های غیر همسطح
تهران 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
13:30 ب.ظ
ارائه خدمات مطالعات در پروژه بهسازی راه دسترسی به
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
ارائه خدمات مطالعات احداث راه دسترسی
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
ارائه خدمات مطالعات احداث راه دسترسی به معادن
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/18
17:46 ب.ظ
ارزیابی و پشتیبانی طرح تفضیلی
قم 1397/8/14 تاریخ گذشته