1398/06/03
07:49 ق.ظ
خدمات مشاوره مطالعات و نظارت بر تعمیرات و بازسازی محوطه ها
خوزستان 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/01
08:04 ق.ظ
خدمات نقشه برداری اتصال راه اهن
کردستان 1398/5/31 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خدمات نقشه برداری اتصال راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/5/31 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خدمات نقشه برداری اتصال راه اهن
همدان 1398/5/31 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
خدمات نقشه برداری اتصال راه اهن
زنجان 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/28
18:17 ب.ظ
نظارت کارگاهی و عالیه محور
آذربايجان غربي 1398/5/28 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
سالانه مهندسین مشاور
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/23
13:38 ب.ظ
مطالعه و طراحی ابنیه فنی
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی اماده سازی سایت 50 هکتاری اراضی
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
انجام خدمات  نظارت کارگاهی و عالیه
سمنان 1398/5/23 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
انجام پروژه های مرتبط بهGIS
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:13 ب.ظ
انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه
سمنان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
انجام مطالعات بازنگری هیدرولوژی ابروهای زیر 10 متر نوساز
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکت انجام پروژه های مرتبط به GIS
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
19:40 ب.ظ
مطالعه و طراحی و ایمن سازی راه های شهرک صنعتی ...
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
خدمات مشاوره نظارت بر پروژه اعلام اطفا حریق بندر مشافری شهید
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:11 ب.ظ
نظارت بر تکمیل پروژه احداث پل
کرمان 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
انجام خدمات احداث و بهسازی مسی
قم 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
نظارت بر بازیافت سرد با سیمان و روکش اسفالت محور
قم 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
خدمات مهندسی مالعه طرحهای احداث و بهسازی راه و نظارت بر ان
قم 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
نظارت بر تکمیل پروژه احداث پل
کرمان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:20 ب.ظ
نظارت پروژه بهسازی راه
بوشهر 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
مطالعات اماده سازی  مراحل اول و دوم اراضی و 29 هکتاری
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
07:55 ق.ظ
ادامه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
13:30 ب.ظ
خدمات مشاوره و نظارت پروژه بهسازی محور
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:22 ب.ظ
انجام خدمات نظارت احداث و بهسازی مسیر محور
قم 1398/5/13 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
خدمات طراحی معابر قسمتی از ساین مسکن مهر
خوزستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
ادامه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
09:26 ق.ظ
1398/05/09
13:01 ب.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم تعیمرات اساسی منجر به PM اسکله های
بوشهر 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
12:19 ب.ظ
مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی منجر به
بوشهر 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
1398/05/06
11:01 ق.ظ
تهیه طرح هندسی راه دسترسی به ناحیه
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:30 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت مطالعه تونل های استان
ايلام 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خدمات نقشه برداری و مطالعات پروژه
بوشهر 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:59 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت مطالعات تونل های موجود استان
ايلام 1398/4/30 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
مطالعات مقدماتی محور شاهگلن مزرعه بارون شهرستان
آذربايجان غربي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
13:14 ب.ظ
تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
11:33 ق.ظ
طراحی راه دسترسی و تهیه براورد و اسناد مجتمع های خدماتی و رفاهی
خراسان رضوي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:26 ب.ظ
مهندس مشاور جهت کنترل صورتجلسات و کارکردهای قطعی حوزه معاونت مهندسی و ساخت
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
مطالعات کابلی
مطالعات کابلی... راه و ترابری
خوزستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:45 ب.ظ
مطالعه بهسازی نوع 1 محور های شریانی استان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:49 ب.ظ
انجام نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های راهسازی
هرمزگان 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:49 ب.ظ
انجام نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های
هرمزگان 1398/4/19 تاریخ گذشته