1398/05/27
13:25 ب.ظ
پروژه های توسعه نوسازی و اجرای پروژه های تعمیرات اساسی ناوگان دریایی شامل
مازندران 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/06
12:22 ب.ظ
انجام باز و بسته نمودن مهار کانتینر روی شناور و اسکله ترمینال شماره 2 بندر شهید
هرمزگان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:25 ق.ظ
انجام ارائه خدمات خودروئی عملیات دریایی ملوانی
گيلان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
14:17 ب.ظ
ارایه خدمات شناور اسید کاری و تفکیک گر ازمایش سیار به صورت CALL OUT
هرمزگان 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/30
09:54 ق.ظ
ارائه خدمات شناور اسیدکاری و تفکیک گر ازمایش سیار بصورت  call-out
بوشهر 1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/10
13:38 ب.ظ
پروژه خارج سازی مغروقه ها شناور پایه چوبی و لوله فلزی
مازندران 1398/4/10 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
پروژه خارج سازی مغروقه ها شناور پایه چوبی و لوله فلزی
گلستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/04
08:25 ق.ظ
انجام عملیات باز و بسته نمودن مهار کانتینر بر روی شناور و اسکله
هرمزگان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/11
07:34 ق.ظ
پروژه تعویض کابل های دریایی اسیب دیده سکوی ab به سکوهای
بوشهر 1398/3/11 اعلام نشده
1398/03/07
08:16 ق.ظ
خدمات مقابله با الودگی نفتی بنا به درخواست اداره
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/02/25
12:16 ب.ظ
11:41 ق.ظ
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/16
08:26 ق.ظ
خارج سازی مغروقه های موتور لنج
خارج سازی مغروقه های موتور لنج... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:38 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/8 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1398/2/8 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/8 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/8 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/8 اعلام نشده
12:19 ب.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/2/8 اعلام نشده
1398/01/31
18:26 ب.ظ
تامین بخشی از خدمات تخصصی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری در دریا
خوزستان 1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/20
15:50 ب.ظ
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/1/20 اعلام نشده
15:50 ب.ظ
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/1/20 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
سرمایه گذاری به منظور توسعه و تقویت حمل و نقل دریایی
مازندران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/27
10:16 ق.ظ
راهبری نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی الودگی ای دریا
بوشهر 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:32 ب.ظ
خارج سازی مغروقه های
خارج سازی مغروقه های... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/18
09:55 ق.ظ
09:48 ق.ظ
استفاده از خدمات 2 فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع سیستم ASD جهت پهلو دهی و جداسازی نفتکشها
هرمزگان 1397/12/18 اعلام نشده
09:47 ق.ظ
استفاده از خدمات 2 فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع سیستم ASD جهت پهلو دهی و جداسازی نفتکشها
خوزستان 1397/12/18 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
خارج سازی دو فروندمغروقه خانیان W2و سار از اب های استان
خوزستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:33 ق.ظ
نقشه های دریایی
نقشه های دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:19 ب.ظ
ساخت بخش های فلزی با اشکال مختلف مربوط به شناور
هرمزگان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/06
11:10 ق.ظ
خرید دو دستگاه موتور دریایی
خرید دو دستگاه موتور دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:30 ب.ظ
ساخت و نصب تجهیزات کمک ناوبری
ساخت و نصب تجهیزات کمک ناوبری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/12/5 اعلام نشده
1397/11/23
10:02 ق.ظ
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/08
09:46 ق.ظ
1397/11/06
08:27 ق.ظ
اجرای تراکم دینامیکی
اجرای تراکم دینامیکی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/03
16:50 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
خوزستان 1397/11/3 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
هرمزگان 1397/11/3 اعلام نشده
14:45 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
بوشهر 1397/11/3 اعلام نشده
1397/10/30
07:51 ق.ظ
انجام خدمات مدیریت راهبری و سرویس و نگهداری و نگهبانی و حفاظت از شناورهای دریاچه سد
خوزستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/26
09:00 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی
خوزستان 1397/10/26 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/22
07:55 ق.ظ
ممیزی تجهیزات و فعالیت های بندری دریایی
ممیزی تجهیزات و فعالیت های بندری دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:05 ب.ظ
تامین خدمات مدیریت فنی وپرسنلی دو فروند کشتی
تامین خدمات مدیریت فنی وپرسنلی دو فروند کشتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
تامین خدمات مدیریت فنی و پرسنلی دو فروند کشتی
تامین خدمات مدیریت فنی و پرسنلی دو فروند کشتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:41 ب.ظ
سرمایه گذاری -- ایجاد خط کشتیرانی و تفریحی و توریستی بین بنادر داخلی
مازندران 1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/10
08:49 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی
بوشهر 1397/10/10 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی
خوزستان 1397/10/10 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر  نگهداشت تجهیزات خشکی ،دریایی و مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/10/10 تاریخ گذشته