1398/09/17
08:12 ق.ظ
تامین خدمات بهره برداری به صورت روزکار و نوبتکار دائم در خشکی
هرمزگان 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
11:00 ق.ظ
خدمات دریافت جمع اوری انتقال بازیافت مواد زائد نفتی کشتی های 1 سال شمسی
بوشهر 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/08
17:26 ب.ظ
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:52 ب.ظ
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:52 ب.ظ
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:52 ب.ظ
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گلستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:12 ب.ظ
تامین و راهبری 11 فروند شناور تدارکاتی مسافری و عملیاتی در ابهای خلیج فارس
هرمزگان 1398/9/6 اعلام نشده
17:35 ب.ظ
تامین و راهبری 11 فروند شناور تدارکاتی مسافری و عملیاتی در ابهای خلیج فارس
بوشهر 1398/9/6 اعلام نشده
1398/09/06
11:04 ق.ظ
نقشه های دریایی محدوده خلیج فارس
نقشه های دریایی محدوده خلیج فارس... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:21 ق.ظ
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریای خزر
تامین پرسنل دریایی متخصص در حوزه دریای خزر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/29
09:28 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی پروژه حفاری در بنادر و جزایر خلیج فارس
خوزستان 1398/8/29 اعلام نشده
1398/08/20
08:47 ق.ظ
تامین و ارائه خدمات موردنیاز توسط یک فروند شناور پشتیبانی جهت جابجایی کارکنان و بار
مازندران 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/18
08:04 ق.ظ
استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتش خوار از نوعASD
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
10:25 ق.ظ
خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع  asd
خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع asd... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/8/13 اعلام نشده
10:24 ق.ظ
خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع asd
خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع asd... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/8/13 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع  asd
خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع asd... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/13 اعلام نشده
1398/08/11
19:03 ب.ظ
عملیات پاکسازی حوضچه
عملیات پاکسازی حوضچه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخور از نوع ASD
بوشهر 1398/8/11 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخور از نوع ASD
هرمزگان 1398/8/11 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخور از نوع ASD
خوزستان 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/04
08:09 ق.ظ
اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه
اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/8/4 اعلام نشده
1398/08/01
09:31 ق.ظ
اجرای عملیات نقفشه برداری در
اجرای عملیات نقفشه برداری در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/22
15:30 ب.ظ
راهبری نگهداری تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی الودگی دریا
بوشهر 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/15
15:03 ب.ظ
خارج سازی موتور لنج مغروقه نزدیکی نهر دریاچه
خارج سازی موتور لنج مغروقه نزدیکی نهر دریاچه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
13:25 ب.ظ
تامین رانندگان صحرایی و ملوان و موتوریست جهت کارروی شناورها
تهران 1398/7/14 اعلام نشده
1398/07/08
09:07 ق.ظ
انجام خدمات هر فروند شناور تدارکاتی سکوPSV- شناور
بوشهر 1398/7/8 اعلام نشده
1398/07/06
12:01 ب.ظ
اصلاحیه -پیمانکاران خارج سازی مغروقه های شناور کشتی
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
10:00 ق.ظ
اصلاحیه - خارج سازی مغروقه های شناور و کشتی و اشیا غرق شده
تهران 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/06/31
17:29 ب.ظ
درخواست قایق مونوری جهت انجام خدمات رسانی به شناور تا پایان داکینگ شناور
هرمزگان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/16
13:21 ب.ظ
خارج سازی مغروقه ها در ابهای استان گلستان
خارج سازی مغروقه ها در ابهای استان گلستان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گلستان 1398/6/16 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خارج سازی مغروقه ها در ابهای استان
خارج سازی مغروقه ها در ابهای استان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/6/16 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
ارزیابی صلاحیت  پیمانکاران خارج سازی مغروقه های شناور کشتی و اشیا غرق شده
تهران 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/07
08:52 ق.ظ
نگهداری تعمیرات پمپخانه و داک و خدمات ملوانی و داک مستری
هرمزگان 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/05/27
13:25 ب.ظ
پروژه های توسعه نوسازی و اجرای پروژه های تعمیرات اساسی ناوگان دریایی شامل
مازندران 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/06
12:22 ب.ظ
انجام باز و بسته نمودن مهار کانتینر روی شناور و اسکله ترمینال شماره 2 بندر شهید
هرمزگان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:25 ق.ظ
انجام ارائه خدمات خودروئی عملیات دریایی ملوانی
گيلان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
14:17 ب.ظ
ارایه خدمات شناور اسید کاری و تفکیک گر ازمایش سیار به صورت CALL OUT
هرمزگان 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/30
09:54 ق.ظ
ارائه خدمات شناور اسیدکاری و تفکیک گر ازمایش سیار بصورت  call-out
بوشهر 1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/10
13:38 ب.ظ
پروژه خارج سازی مغروقه ها شناور پایه چوبی و لوله فلزی
مازندران 1398/4/10 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
پروژه خارج سازی مغروقه ها شناور پایه چوبی و لوله فلزی
گلستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/04
08:25 ق.ظ
انجام عملیات باز و بسته نمودن مهار کانتینر بر روی شناور و اسکله
هرمزگان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/11
07:34 ق.ظ
پروژه تعویض کابل های دریایی اسیب دیده سکوی ab به سکوهای
بوشهر 1398/3/11 اعلام نشده
1398/03/07
08:16 ق.ظ
خدمات مقابله با الودگی نفتی بنا به درخواست اداره
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/02/25
12:16 ب.ظ
11:41 ق.ظ
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/16
08:26 ق.ظ
خارج سازی مغروقه های موتور لنج
خارج سازی مغروقه های موتور لنج... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:38 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/8 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1398/2/8 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/8 اعلام نشده