1397/09/22
06:27 ق.ظ
خارج سازی مغروقه ابسوسا
خارج سازی مغروقه ابسوسا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
11:55 ق.ظ
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
10:53 ق.ظ
ساخت کنسول و تجمیع تجهیزات مخابراتی و کمک ناوبری لایروب ارس
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:27 ب.ظ
خرید ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی
خرید ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/14
11:06 ق.ظ
تامین خدمات عملیات دریایی
تامین خدمات عملیات دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
10:20 ق.ظ
تامین خدمات عملیات دریایی + اجاره یک فروند شناور در بندر
بوشهر 1397/9/13 اعلام نشده
1397/08/29
15:34 ب.ظ
لایروبی اسکله های 4و3 سکوهای بندگیر
لایروبی اسکله های 4و3 سکوهای بندگیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/8/27 اعلام نشده
15:33 ب.ظ
لایروبی اسکله های 3 و 4 و سکوهای بندگیر در
لایروبی اسکله های 3 و 4 و سکوهای بندگیر در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/23
09:04 ق.ظ
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:40 ب.ظ
خرید وینچ سینه و پاشنه شناور
خرید وینچ سینه و پاشنه شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/25
08:05 ق.ظ
خدمات حمل و نقل دریایی وترکیبی (زمینی - دریایی)
خدمات حمل و نقل دریایی وترکیبی (زمینی - دریایی)... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/06/11
17:24 ب.ظ
تامین 3 فروند شناور تدارکات
تامین 3 فروند شناور تدارکات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/6/11 اعلام نشده
1397/06/10
14:32 ب.ظ
تامین 3 فروند شناور تدارکات
تامین 3 فروند شناور تدارکات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/6/10 اعلام نشده
1397/06/06
09:52 ق.ظ
تامین 3 فروند شناور تدارکاتی
تامین 3 فروند شناور تدارکاتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/6/6 اعلام نشده
1397/05/28
13:51 ب.ظ
راهبری نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی و پاکسازی آب دریا
بوشهر 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:26 ب.ظ
یک دستگاه قایق موتوری جهت جابجایی کارمندان گمرک
هرمزگان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:52 ب.ظ
نصب فشارپا برای قایق های تورینگ
نصب فشارپا برای قایق های تورینگ... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/08
09:54 ق.ظ
خرید ده فروند بویه پلی اتیلن علائم کمک ناوبری با تجهیزات جانبی
هرمزگان 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/04/31
16:34 ب.ظ
خدمات جمع اوری زباله از کشتیهای مستقر
خدمات جمع اوری زباله از کشتیهای مستقر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/03/27
14:47 ب.ظ
واگذاری راهبری نگهداری و تعمیرات تجهیزات
واگذاری راهبری نگهداری و تعمیرات تجهیزات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/3/27 تاریخ گذشته
1397/03/24
14:33 ب.ظ
خرید(ساخت) و نصب یک فروند رمپ فلزی شناور چندمنظوره
هرمزگان 1397/3/24 تاریخ گذشته
1397/03/22
15:05 ب.ظ
خدمات مرحله سوم نگهداری - تعمیرات (نت) تاسیسات برقی و مکانیکی
بوشهر 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/07
12:44 ب.ظ
خدمات جمع آوری زباله توسط شناور
خدمات جمع آوری زباله توسط شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/3/7 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
یک دستگاه قایق بدون سر نشین کنترل از راه دور با قابلیت
تهران 1397/3/7 تاریخ گذشته
1397/03/05
13:55 ب.ظ
ارزیابی کیفی خدمات جمع اوری زباله توسط
ارزیابی کیفی خدمات جمع اوری زباله توسط... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/3/5 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
پاکسازی شناورهای مغروق
پاکسازی شناورهای مغروق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/3/5 اعلام نشده
1397/02/24
15:23 ب.ظ
راهبری تعمیر و نگه داری تجهیزات و بارج
راهبری تعمیر و نگه داری تجهیزات و بارج... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/2/23 تاریخ گذشته