1398/02/25
12:16 ب.ظ
11:41 ق.ظ
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در
غواصی و بازرسی ساید اسکن سونار موتور لنج در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/16
08:26 ق.ظ
خارج سازی مغروقه های موتور لنج
خارج سازی مغروقه های موتور لنج... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:38 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/8 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1398/2/8 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی
عملیات راهبری و مدیریت دکل دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/8 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/8 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/8 اعلام نشده
12:19 ب.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/2/8 اعلام نشده
1398/01/31
18:26 ب.ظ
تامین بخشی از خدمات تخصصی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری در دریا
خوزستان 1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/20
15:50 ب.ظ
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/1/20 اعلام نشده
15:50 ب.ظ
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه
بکارگیری بارج جرثقیل دار و شناور همراه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/1/20 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
سرمایه گذاری به منظور توسعه و تقویت حمل و نقل دریایی
مازندران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/27
10:16 ق.ظ
راهبری نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی الودگی ای دریا
بوشهر 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:32 ب.ظ
خارج سازی مغروقه های
خارج سازی مغروقه های... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/18
09:55 ق.ظ
09:48 ق.ظ
استفاده از خدمات 2 فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع سیستم ASD جهت پهلو دهی و جداسازی نفتکشها
هرمزگان 1397/12/18 اعلام نشده
09:47 ق.ظ
استفاده از خدمات 2 فروند یدک کش عملیاتی اتشخوار از نوع سیستم ASD جهت پهلو دهی و جداسازی نفتکشها
خوزستان 1397/12/18 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
خارج سازی دو فروندمغروقه خانیان W2و سار از اب های استان
خوزستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:33 ق.ظ
نقشه های دریایی
نقشه های دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:19 ب.ظ
ساخت بخش های فلزی با اشکال مختلف مربوط به شناور
هرمزگان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/06
11:10 ق.ظ
خرید دو دستگاه موتور دریایی
خرید دو دستگاه موتور دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:30 ب.ظ
ساخت و نصب تجهیزات کمک ناوبری
ساخت و نصب تجهیزات کمک ناوبری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/12/5 اعلام نشده
1397/11/23
10:02 ق.ظ
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/08
09:46 ق.ظ
1397/11/06
08:27 ق.ظ
اجرای تراکم دینامیکی
اجرای تراکم دینامیکی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/03
16:50 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
خوزستان 1397/11/3 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
هرمزگان 1397/11/3 اعلام نشده
14:45 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
بوشهر 1397/11/3 اعلام نشده
1397/10/30
07:51 ق.ظ
انجام خدمات مدیریت راهبری و سرویس و نگهداری و نگهبانی و حفاظت از شناورهای دریاچه سد
خوزستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/26
09:00 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی
خوزستان 1397/10/26 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/22
07:55 ق.ظ
ممیزی تجهیزات و فعالیت های بندری دریایی
ممیزی تجهیزات و فعالیت های بندری دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:05 ب.ظ
تامین خدمات مدیریت فنی وپرسنلی دو فروند کشتی
تامین خدمات مدیریت فنی وپرسنلی دو فروند کشتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
تامین خدمات مدیریت فنی و پرسنلی دو فروند کشتی
تامین خدمات مدیریت فنی و پرسنلی دو فروند کشتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:41 ب.ظ
سرمایه گذاری -- ایجاد خط کشتیرانی و تفریحی و توریستی بین بنادر داخلی
مازندران 1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/10
08:49 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی
بوشهر 1397/10/10 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی
خوزستان 1397/10/10 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر  نگهداشت تجهیزات خشکی ،دریایی و مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
14:08 ب.ظ
خرید ساخت نصب 1 فروند بارج فلزی شناور در بندر شهید
هرمزگان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:43 ق.ظ
پاکسازی شناور به گل نشسته در ساحل شهر
پاکسازی شناور به گل نشسته در ساحل شهر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/27
10:32 ق.ظ
خرید حمل تجهیزات مبارزه با الودگی اب دریا
خرید حمل تجهیزات مبارزه با الودگی اب دریا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/22
06:27 ق.ظ
خارج سازی مغروقه ابسوسا
خارج سازی مغروقه ابسوسا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/21
11:55 ق.ظ
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:53 ق.ظ
ساخت کنسول و تجمیع تجهیزات مخابراتی و کمک ناوبری لایروب ارس
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:27 ب.ظ
خرید ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی
خرید ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:06 ق.ظ
تامین خدمات عملیات دریایی
تامین خدمات عملیات دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
10:20 ق.ظ
تامین خدمات عملیات دریایی + اجاره یک فروند شناور در بندر
بوشهر 1397/9/13 اعلام نشده
1397/08/29
15:34 ب.ظ
لایروبی  اسکله های 4و3 سکوهای بندگیر
لایروبی اسکله های 4و3 سکوهای بندگیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/8/27 اعلام نشده