1397/07/25
12:37 ب.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم با قابلیت اخذ سریع درجه
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/06/13
09:44 ق.ظ
تجدید جابجایی و حمل مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و مسیرهای تعیین شده --
بوشهر 1397/6/13 اعلام نشده
1397/06/12
09:24 ق.ظ
تجدید جابجایی و حمل مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و
هرمزگان 1397/6/12 اعلام نشده
1397/05/22
13:55 ب.ظ
اجرای سیویل ورک سامانه ils فرودگاهی
اجرای سیویل ورک سامانه ils فرودگاهی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/5/22 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه حفاری دریایی
خوزستان 1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/17
10:03 ق.ظ
ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت
ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/5/17 اعلام نشده
1397/05/10
11:23 ق.ظ
انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار همراه
انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار همراه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/08
09:45 ق.ظ
تجدید - ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور
تجدید - ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/5/8 اعلام نشده
1397/05/01
15:27 ب.ظ
جا به جایی و حمل و مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و مسیرهای تعیین شده
تهران 1397/5/1 اعلام نشده
08:50 ق.ظ
یک سیستم شبیه ساز اتش نشانی و
یک سیستم شبیه ساز اتش نشانی و... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/5/1 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
جا به جایی حمل مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و مسیر های تعیین شده
تهران 1397/5/1 اعلام نشده
1397/04/24
14:15 ب.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی سامانه شبیه ساز برج مراقبت پرواز و تقرب
تهران 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/12
09:24 ق.ظ
خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار همراه از فرودگاه اغاجاری
خوزستان 1397/4/12 اعلام نشده
1397/03/19
09:59 ق.ظ
خرید تجهیزات توسعه شبکه
خرید تجهیزات توسعه شبکه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/14
16:07 ب.ظ
ارائه سرویس مراقبت پرواز - تعمیر و نگهداری دستگاههای
البرز 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/08
15:35 ب.ظ
عملیات نگهداشت.تامین خدمه پروازی و فنی
عملیات نگهداشت.تامین خدمه پروازی و فنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/06
12:08 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به عملیات نگهداشت تامین خدمه پروازی و فنی و
مازندران 1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/02/29
09:54 ق.ظ
تجدید مناقصه خرید یک سیستم شبیه ساز
تجدید مناقصه خرید یک سیستم شبیه ساز... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/2/29 تاریخ گذشته