1397/10/27
12:41 ب.ظ
تعمیر روشنایی حوزه
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
12:41 ب.ظ
بازسازی برق ورودی بانک ملی شعبه
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
12:41 ب.ظ
خرید خدمات خدمات ارتباط دو طرفه اینترنت
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
12:40 ب.ظ
خرید و اجرای روشنایی تقاطع های شهرستان
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
12:40 ب.ظ
احداث بهسازی نگهداری واحدهای راهداری
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
12:40 ب.ظ
احداث بهسازی نگهداری واحدهای راهداری
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
12:39 ب.ظ
خرید 2 دستگاه موتور دریایی
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
12:38 ب.ظ
احداث زمین ورزشی فاز 3 شهر
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
12:15 ب.ظ
پروژه احداث ضلع غربی خیابان بهار
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
12:12 ب.ظ
خرید 2 دستگاه چیلر
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
09:14 ق.ظ
یک سیستم صفحه کلید یو اس بی- مانیتور- کیس راسانه - ست صفحه کلید
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
09:10 ق.ظ
سرور تیغه ای هواووی
سرور تیغه ای هواووی... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
08:26 ق.ظ
احداث زمین ورزشی فاز 3 شهر جدید
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
07:38 ق.ظ
خرید 20000لیتر انتی فوم pn30
خرید 20000لیتر انتی فوم pn30... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
07:38 ق.ظ
خرید تیوبهای سوپر هیتر بویلرهای فاز یک
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
07:38 ق.ظ
خرید تیوبهای سوپر هیتر بویلرهای فاز یک
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
07:37 ق.ظ
خرید  servo valve و سلونوئید ولو
خرید servo valve و سلونوئید ولو... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
07:37 ق.ظ
خرید  servo valve و سلونوئید ولو
خرید servo valve و سلونوئید ولو... صنایع و کارخانه ها
بوشهر 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
20:37 ب.ظ
خرید خدمات ارتباط دو طرفه اینترنت
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
20:37 ب.ظ
خرید خدمات ارتباط دو طرفه اینترنت
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
20:14 ب.ظ
تعمیر دستگاه اسپرومتری
تعمیر دستگاه اسپرومتری... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
20:14 ب.ظ
تهیه و نصب تابلو راهنمائی مجتمع های
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
20:13 ب.ظ
تعمیرات گاردریل حوزه استحفاظی شهرستان
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
20:13 ب.ظ
15:32 ب.ظ
خرید دو دستگاه موتور دریایی
خرید دو دستگاه موتور دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
12:40 ب.ظ
12:19 ب.ظ
تکمیل فاز دو دانشکده هنر و معماری
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:51 ق.ظ
علائم کمک ناوبری استان
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:51 ق.ظ
علائم کمک ناوبری استان
علائم کمک ناوبری استان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:33 ق.ظ
اکستنشین تیوب کانکتور دو سر پیچ
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:33 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:33 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:32 ق.ظ
بازسازی برق ورودی شعبه
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:32 ق.ظ
بازسازی برق ورودی شعبه
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:32 ق.ظ
تبلت ویدندوزی مدل مایکروسافت 2017
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:32 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشی روستای
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
خرید و نصب دو عدد مخزن ذخیره سوخت2/000/000LIT در نیروگاه
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
10:51 ق.ظ
خرید و نصب دو عدد مخزن ذخیره سوخت2/000/000LIT در نیروگاه
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
10:35 ق.ظ
خرید انواع فیتینگ
خرید انواع فیتینگ... صنایع و کارخانه ها
بوشهر 1397/10/26 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
ارماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
09:00 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات
بوشهر 1397/10/26 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات
بوشهر 1397/10/26 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات
انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 اعلام نشده
08:55 ق.ظ
انجام خدمات تامین نیروی انسانی
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
08:53 ق.ظ
08:22 ق.ظ
اجرای عملیات روشنایی بلوار ورودی
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار