1398/09/23
19:02 ب.ظ
بهینه سازی تهیه بروز رسانی نقشه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
19:02 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه خودرو سواری + راننده
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:58 ب.ظ
خرید دستگاه سولفور آنالایزر
خرید دستگاه سولفور آنالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:27 ب.ظ
اجرای اسفالت کوچه های شمالی
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:26 ب.ظ
جدول گذاری زیرسازی و اسفالت کوچه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:26 ب.ظ
روکش اسفالت خیابان
روکش اسفالت خیابان... راه و ترابری
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:26 ب.ظ
جدول گذاری زیرسازی و اسفالت کوچه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:25 ب.ظ
تکمیل مدرسه 6 کلاسه
تکمیل مدرسه 6 کلاسه... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:47 ب.ظ
کیس کامپیوتر کامل یک عدد و پرینتر hp
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:43 ب.ظ
ساخت و نصب دو عدد درب کرکریث مغازه
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجرای شبکه دفع ابهای سطحی در کوچه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجرای شبکه دفع ابهای سطحی در کوچه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجرای شبکه دفع ابهای سطحی در کوچه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه خودرو سواری با راننده
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:42 ب.ظ
خرید تجهیزات سیستم امنیتی و حفاظتی
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:37 ب.ظ
خرید خدمت مشاوره
خرید خدمت مشاوره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
12:24 ب.ظ
خرید سیم فاز و گارد خطوط 400 کیلو ولت
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
12:03 ب.ظ
پروژه سرای محله خواجه
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
12:03 ب.ظ
پروژه سرای محله خواجه
پروژه سرای محله خواجه... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
11:17 ق.ظ
تهیه و گزارش ازمون تصاویر پزشکی
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
10:19 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی
احداث زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
10:14 ق.ظ
برونسپاری خدمات عمومی شهرداری
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
10:14 ق.ظ
خرید قطعات PAXMAN
خرید قطعات PAXMAN... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/23 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
احداث زمین چمن مصنوعی محله مالچه
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
13:10 ب.ظ
خرید  vibro controler
خرید vibro controler... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/9/21 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
11:57 ق.ظ
پروژه های نهالکاری 150 هکت
پروژه های نهالکاری 150 هکت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/9/21 مهلت دار
11:57 ق.ظ
اجرای سازه coc surge basin  واحد پساب پتروشیمی
بوشهر 1398/9/21 اعلام نشده
11:57 ق.ظ
اجرای سازه coc surge basin  واحد پساب پتروشیمی
بوشهر 1398/9/21 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع
بوشهر 1398/9/21 مهلت دار
11:41 ق.ظ
اجرای خط کنارگذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم
بوشهر 1398/9/21 مهلت دار
11:30 ق.ظ
تصدی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور
تصدی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/9/21 مهلت دار
11:23 ق.ظ
پروژه احداث هنرستان عسگری
بوشهر 1398/9/21 مهلت دار
11:22 ق.ظ
valve globe
valve globe... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
بوشهر 1398/9/21 اعلام نشده
11:22 ق.ظ
sensor of gas detector
بوشهر 1398/9/21 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
اصلاح و توسعه شبکه آب
بوشهر 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:20 ب.ظ
الکتروپمپ
بوشهر 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و صاعقه انفجار زلزله اتشفشان
بیمه اتش سوزی و صاعقه انفجار زلزله اتشفشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
19:19 ب.ظ
خرید تجهیزات و جابجایی شبکه برق و پایه های
بوشهر 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
نهال کاری 150 هکتاری بردخون
نهال کاری 150 هکتاری بردخون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
15:32 ب.ظ
پروژه نهالکاری 250 هکتاری جائینک شهرستان
پروژه نهالکاری 250 هکتاری جائینک شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
15:32 ب.ظ
تهیه نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع ازادی
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
15:32 ب.ظ
نرده کشی
نرده کشی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
15:22 ب.ظ
مرغ کامل گرم کیسه پلاستیکی 2 کیلو گرم
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
15:22 ب.ظ
خرید تجهیزات پست برق   13 ردیف
بوشهر 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
توسعه لوله کشی گاز
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
15:21 ب.ظ
گازکشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار