1398/05/26
19:18 ب.ظ
واگذاری اجاره شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی
واگذاری اجاره شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
18:20 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری
اجرای عملیات ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
برونسپاری مربوط به پایگاه سلامت امام موسی کاظم
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:19 ب.ظ
ماهی جش405 کیلو
ماهی جش405 کیلو... مواد غذایی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:19 ب.ظ
18:19 ب.ظ
تهیه و نصب و تجهیزات سیستم اعلان و اطفاء
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:19 ب.ظ
18:19 ب.ظ
18:18 ب.ظ
ارتقا لایسنس و راه اندازی سیستم hmiپایگاه abb560
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:18 ب.ظ
ارتقا لایسنس و راه اندازی سیستم hmiپایگاه abb560
ارتقا لایسنس و راه اندازی سیستم hmiپایگاه abb560... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
13:37 ب.ظ
تهیه طبخ و پذیرایی سه
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
خرید SCANINER IGNITON BOARD
خرید SCANINER IGNITON BOARD... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
تهیه طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان ناحیه سایت یک
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
12:00 ب.ظ
اجرای شلف بندی سوله شماره 1 سایت انبار 5 هکتاری مجتمع
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:26 ق.ظ
قرص تری فلوئرپرازین 5 م گ
قرص تری فلوئرپرازین 5 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:25 ق.ظ
کولر ایستاده 50 هزار و 60 هزار گری یا تراست
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:25 ق.ظ
قرص ازیترومایسین 500 م گ
قرص ازیترومایسین 500 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:25 ق.ظ
کپسول مولتی ویتامین مینرال
کپسول مولتی ویتامین مینرال... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:25 ق.ظ
قرص بوسپیرون
قرص بوسپیرون... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:25 ق.ظ
امپول کلیند امایسین
امپول کلیند امایسین... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:25 ق.ظ
خرید نرم افزار
خرید نرم افزار... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:24 ق.ظ
لوبیا چیتی درجه یک 3000 کیلو
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:24 ق.ظ
خرید نرم افزار
خرید نرم افزار... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:24 ق.ظ
قبول مرسولات پستی وارسال در محل
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:23 ق.ظ
خرید کابل صدا و تصویر
خرید کابل صدا و تصویر... فن آوری اطلاعات
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:23 ق.ظ
شلف کامل سوئیچ IP مرکز تلفن
شلف کامل سوئیچ IP مرکز تلفن... مخابرات و الکترونیک
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:23 ق.ظ
حق مدیریت نیروهای انسانی قرارداد شرکتی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:22 ق.ظ
ویال سدیک کلرید 5 درصد 50 م ل ایرانی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:22 ق.ظ
قرص البرزازولام 1 م گ
قرص البرزازولام 1 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:22 ق.ظ
امپول اندانسترون4 م گ
امپول اندانسترون4 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:22 ق.ظ
ویال پنتوپرازول 40 م گ ایرانی
ویال پنتوپرازول 40 م گ ایرانی... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
11:22 ق.ظ
قطره چشمی تروپیکامید 1 درصد
قطره چشمی تروپیکامید 1 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
09:46 ق.ظ
09:38 ق.ظ
خرید ESO E- CARD MOOR PROSAFE
خرید ESO E- CARD MOOR PROSAFE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
خرید پیچ و مهره
خرید پیچ و مهره... تجهیزات و ابزارآلات
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
خرید PUMP LEWA
خرید PUMP LEWA... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
09:37 ق.ظ
LINE PIPE
LINE PIPE... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
07:51 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
11:34 ق.ظ
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع
بوشهر 1398/5/24 مهلت دار
11:34 ق.ظ
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/24 مهلت دار
11:32 ق.ظ
خرید LEAN MEG FEED FILTER
خرید LEAN MEG FEED FILTER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
خرید LEAN MEG FEED FILTER
خرید LEAN MEG FEED FILTER... تجهیزات و ابزارآلات
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
تامین قطعات  THERMOMETER
تامین قطعات THERMOMETER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
قطعات PROG LODIC CONTROL SYS
قطعات PROG LODIC CONTROL SYS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
SEMI- HERMITEC COMPRESSOR BITZER
SEMI- HERMITEC COMPRESSOR BITZER... تجهیزات و ابزارآلات
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
خرید TUBE BUNDLE
خرید TUBE BUNDLE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/24 مهلت دار