1398/05/26
18:10 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه  چیلر و دوستگاه هواساز
ايلام 1398/5/26 مهلت دار
12:34 ب.ظ
بهسازی چشمه
ايلام 1398/5/26 مهلت دار
12:26 ب.ظ
لوبیا سفید- چیتی- عدس اشی - رب گوجه فرنگی- قند شکسته
ايلام 1398/5/26 مهلت دار
12:26 ب.ظ
تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط اتقال سراب باغ
ايلام 1398/5/26 مهلت دار
12:00 ب.ظ
تعداد316 نفر نیروی انسانی موردنیاز
ايلام 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:37 ب.ظ
خدمات بهره برداری و پشتیبانی حوزه جنوب استان نواحی دره شهر
ايلام 1398/5/24 مهلت دار
18:37 ب.ظ
18:37 ب.ظ
14:34 ب.ظ
اجرای اندود نفوذی پریمکت و تهیه و پخش بتن
ايلام 1398/5/24 مهلت دار
11:13 ق.ظ
دوربین مداربسته
ايلام 1398/5/24 مهلت دار
08:43 ق.ظ
احداث ساختمان اداری بهزیستی
ايلام 1398/5/24 مهلت دار
08:43 ق.ظ
بهسازی و اسفالت مسیر چشمه چاهی
ايلام 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
19:03 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع اب روستای گاودول
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
19:03 ب.ظ
خرید تجهیزات مودر نیاز مرکز مشاوره
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
13:08 ب.ظ
حفاری 4 حلقه چاه پیزومتری حوزه عمل
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
13:08 ب.ظ
خرید دو دستگاه باسکول سیار
خرید دو دستگاه باسکول سیار... تجهیزات و ابزارآلات
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
13:07 ب.ظ
تعمیر  و نگهداری باسکول های ثابت برای 5 پاسگاه پلیس راه
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
13:07 ب.ظ
13:07 ب.ظ
تهیه و توزیع کلاه ایمنی و برچسب راکبان موتور سیکلت
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
13:07 ب.ظ
اشکار سازی وسایل نقلیه باری
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
13:07 ب.ظ
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
13:06 ب.ظ
ایمن سازی اموزشی مدارس حاشیه راهها
ایمن سازی اموزشی مدارس حاشیه راهها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
12:08 ب.ظ
پروژه احداث پایگاه خدمات اجتماعی
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
12:08 ب.ظ
پروژه احداث پایگاه خدمات اجتماعی
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
12:08 ب.ظ
پروژه احداث پایگاه خدمات اجتماعی
ايلام 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:29 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/22 مهلت دار
17:56 ب.ظ
تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی
ايلام 1398/5/22 مهلت دار
17:56 ب.ظ
تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی
ايلام 1398/5/22 مهلت دار
17:55 ب.ظ
15:17 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه 39 دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/22 مهلت دار
10:18 ق.ظ
خرید و راه اندازی یک نیم باس کامل
ايلام 1398/5/22 مهلت دار
07:40 ق.ظ
اجرای اسفالت معابر سطح شهری
ايلام 1398/5/22 اعلام نشده
07:36 ق.ظ
ساماندهی اضطراری رودخانه
ايلام 1398/5/22 مهلت دار
07:36 ق.ظ
ساماندهی اضطراری رودخانه
ايلام 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
19:32 ب.ظ
اسفالت معابر شهر
اسفالت معابر شهر... راه و ترابری
ايلام 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع اب روستای
ايلام 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
دو دستگاه کولر گازی ایستاده 50 هزار برند LG
ايلام 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
رفع نواقصات ایستگاه پمپاژ
ايلام 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
قطعات و لوازم جانبی سرور
ايلام 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی
ايلام 1398/5/20 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی
ايلام 1398/5/20 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی
ايلام 1398/5/20 اعلام نشده
08:55 ق.ظ
درخواست292 سبد غذائی جهت رفع سوء تغذیه
ايلام 1398/5/20 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
خرید لاستیک موردنیاز ماشین الات اداره کل
ايلام 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:22 ب.ظ
جمع اوری و مرتب سازی کابلهای اتاق ام دی اف و سالن سوئیچ و انتقال مرکز  pc
ايلام 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
احداث شبکه توزیع روستای خوران سفلی
ايلام 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
واگذاری امور تخلیه بارگیری بازارچه مرزی
واگذاری امور تخلیه بارگیری بازارچه مرزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/5/19 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
خرید لاستیک موردنیاز ماشین الات
ايلام 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
اجرای بخشی از طرح پیشگیری از معلولیت ها در دوران سالمندی
ايلام 1398/5/19 تاریخ گذشته