1398/05/26
18:28 ب.ظ
خرید 55 دستگاه ویلچر
خرید 55 دستگاه ویلچر... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1398/5/26 مهلت دار
18:22 ب.ظ
اسکنر صفحه تخت
اسکنر صفحه تخت... فن آوری اطلاعات
البرز 1398/5/26 مهلت دار
18:22 ب.ظ
تهیه و توزیع طبخ غذا
البرز 1398/5/26 مهلت دار
18:22 ب.ظ
سرنگ انسلوین شماره
سرنگ انسلوین شماره... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1398/5/26 مهلت دار
18:11 ب.ظ
13:04 ب.ظ
6عدد شیر قطع و وصل و 5 عدد شیر پروانه ای
البرز 1398/5/26 مهلت دار
13:04 ب.ظ
پروژه نهالکاری واریان
پروژه نهالکاری واریان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/5/26 مهلت دار
12:40 ب.ظ
12:01 ب.ظ
خرید : حمل و پخش اسفالت  دستی معابر  سطح شهر ناحیه
البرز 1398/5/26 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
امور خدماتی و پشتیبانی ستاد موسسه
البرز 1398/5/26 مهلت دار
11:59 ق.ظ
نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته سطح شهر
البرز 1398/5/26 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته سطح شهر
البرز 1398/5/26 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
ساخت سازه اداری در بخش
ساخت سازه اداری در بخش... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/5/26 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
دستگاه الکتروفورز عمومی دو طرفه
البرز 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:03 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
رادیاتور پره ای
البرز 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
لوله و متعلقات نصب رادیاتور
لوله و متعلقات نصب رادیاتور... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
البرز 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
بهسازی و بازسازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب
البرز 1398/5/24 مهلت دار
10:38 ق.ظ
10:15 ق.ظ
خرید اقلام و ابزار و لوازم پروژه های حفظ و نگهداری
البرز 1398/5/24 اعلام نشده
1398/05/23
19:43 ب.ظ
خرید مخزن زباله 660 لیتری
خرید مخزن زباله 660 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/23 مهلت دار
18:39 ب.ظ
عملیات اجرایی مرمت بهسازی و نوسازی ایستگاههای tbs
البرز 1398/5/23 مهلت دار
18:39 ب.ظ
عملیات اجرایی مرمت بهسازی و نوسازی ایستگاههای tbs
البرز 1398/5/23 مهلت دار
18:38 ب.ظ
پشتیبانی و ارتقا سیستم نرم افزاری
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
18:38 ب.ظ
استفاده در ازمایشگاه کروماتوگرافی
استفاده در ازمایشگاه کروماتوگرافی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
استفاده در ازمایشگاه کروماتوگرافی
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
احداث ساختمان مرکزی ستاد شرکت
البرز 1398/5/23 مهلت دار
12:49 ب.ظ
احداث ساختمان مرکزی ستاد شرکت
البرز 1398/5/23 مهلت دار
12:48 ب.ظ
خرید 250 جفت دستکش عملیاتی و 50 بند شیلنگ اتش نشانی
البرز 1398/5/23 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
عملیات تهیه مصالح و اجرای خط انتقال فاضلاب
البرز 1398/5/23 مهلت دار
12:48 ب.ظ
پیاده و نصب الکتروپمپ شناور 100 حلقه چاه در استان
البرز 1398/5/23 مهلت دار
12:48 ب.ظ
12:32 ب.ظ
چاپگر لیزری
چاپگر لیزری... فن آوری اطلاعات
البرز 1398/5/23 مهلت دار
12:31 ب.ظ
سیستم یونیت
سیستم یونیت... فن آوری اطلاعات
البرز 1398/5/23 مهلت دار
12:31 ب.ظ
گاز ارگون سیلندرهای 50 و 40 لیتری
گاز ارگون سیلندرهای 50 و 40 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
ساماندهی معابر سطح شهر
ساماندهی معابر سطح شهر... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
ساماندهی معابر سطح شهر
البرز 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
فاز دوم خط انتقال 36 اینچ غرب
فاز دوم خط انتقال 36 اینچ غرب... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/5/23 مهلت دار
11:18 ق.ظ
09:50 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای
گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/5/23 مهلت دار
09:50 ق.ظ
خرید رایانه به همراه تجهیزات جانبی
البرز 1398/5/23 مهلت دار