1398/05/26
18:32 ب.ظ
خرید لوله  و اتصالات فلزی
خرید لوله و اتصالات فلزی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
18:31 ب.ظ
تعمیر بازسازی مراکز خدمات جهاد کشاورزی فومن
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
18:31 ب.ظ
واگذاری خرید خدمات حجمی پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
18:31 ب.ظ
حفاظت نگهبانی کارگاه ساختمانی نیمه تمام مسکن
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
18:31 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار در سطح
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
13:35 ب.ظ
پروژه خرید و اجرای پروژه حفاری و کابلکشی و مفصلبندی
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
13:31 ب.ظ
راهبری و کاربری خودروهای استیجاری منطقه
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
13:31 ب.ظ
پروژه خرید و اجاری پروژه حفاری و کابلکشی و مفصل  بندی
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
13:11 ب.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
12:29 ب.ظ
اسفالت خیابان و کوچه های اصلی  باشگاه
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
12:05 ب.ظ
بارگیری حمل انتقال  50/000 تن کلینکر از
بارگیری حمل انتقال 50/000 تن کلینکر از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/5/26 اعلام نشده
11:37 ق.ظ
پروژه جمع اوری  اطلاعات مربوط به تجهیزات موجود
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
11:37 ق.ظ
کوپلینگ در سایزهای مختلف
کوپلینگ در سایزهای مختلف... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
11:37 ق.ظ
کوپلینگ در سایزهای مختلف
کوپلینگ در سایزهای مختلف... تجهیزات و ابزارآلات
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
11:36 ق.ظ
زنگ زدایی و رنگ امیزی 30 دستگاه برج خط 63 کیلو ولت دو مداره بی بی حوریه
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
11:35 ق.ظ
خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
11:35 ق.ظ
خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
07:43 ق.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل
بیمه بدنه و شخص ثالث ماشین الات اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:46 ب.ظ
اجرای عملیات نهالکاری محصورسازی و نصب تابلو در عرصه حیران شهرستان استارا
گيلان 1398/5/24 مهلت دار
18:44 ب.ظ
اجرای نهال کاری محصورسازی نصب تابلو در عرصه نوساسان در
گيلان 1398/5/24 مهلت دار
18:11 ب.ظ
18:10 ب.ظ
خرید لوله و اتصالات فلزی
خرید لوله و اتصالات فلزی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1398/5/24 مهلت دار
18:10 ب.ظ
خرید شیر شکن 6 اینچ
خرید شیر شکن 6 اینچ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1398/5/24 مهلت دار
18:10 ب.ظ
دوربین مداربسته
گيلان 1398/5/24 مهلت دار
11:07 ق.ظ
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
گيلان 1398/5/24 مهلت دار
11:07 ق.ظ
الکتروپمپ لجن کش
گيلان 1398/5/24 مهلت دار
11:07 ق.ظ
انجام تعمیرات
انجام تعمیرات... ابنیه و ساختمان
گيلان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
مصالح مورد نیاز مراکز اموزش
گيلان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:42 ب.ظ
دبه پلاستیکی درب دار
دبه پلاستیکی درب دار... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/23 مهلت دار
18:37 ب.ظ
تفکیک قطعات و اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند تک برگی ناحیه صنعت
گيلان 1398/5/23 مهلت دار
18:37 ب.ظ
تفکیک قطعه نهم به مساحت 43.7 به 50 قطعه
گيلان 1398/5/23 مهلت دار
18:37 ب.ظ
الکتروپمپ لجن کش 100-150 با هد 17 متر
گيلان 1398/5/23 مهلت دار
18:37 ب.ظ
خریدکامپیوتر های اداری سازمان
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
13:06 ب.ظ
حفاری و کابلکشی و مفصلبندی شبکه مرکز
گيلان 1398/5/23 مهلت دار
13:06 ب.ظ
خرید کابل افشان و مخازن 100 تنی
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
خرید کابل افشان و مخازن 100 تنی
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
خرید کابل افشان و مخازن 100 تنی
خرید کابل افشان و مخازن 100 تنی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
پروژه خرید و اجرای پروژه حفاری و کابلکشی و مفصلبندی شبکه
گيلان 1398/5/23 مهلت دار
12:36 ب.ظ
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی - جنوب استان
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی - جنوب استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی با محوریت ابخیزداری
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی با محوریت ابخیزداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته