1397/08/25
14:22 ب.ظ
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
14:22 ب.ظ
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
14:22 ب.ظ
14:22 ب.ظ
مطالعه مدل سازی تغییرات ناشی از نوسانات اب دریای خرز
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
13:32 ب.ظ
مطالعه ابزی پروری مخازن سد و شمگیر
مطالعه ابزی پروری مخازن سد و شمگیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/24
11:52 ق.ظ
طراحی تامین برق روستای
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
11:51 ق.ظ
مرمت جاده کمربندی پارک و ساخت دو دهنه اب نما
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
11:51 ق.ظ
تعمیر و مرمت راه های رنگی
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
11:51 ق.ظ
تعمیر و مرمت ساختمانها و محیط بانی پارک
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
11:51 ق.ظ
بازسازی و بهسازی چشمه های پارک
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
11:45 ق.ظ
فنس کشی 200 متر طول و ساخت اتاقک 40 مترمربع
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
11:45 ق.ظ
ساخت دو دستگاه اتاقک دیده بانی
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
11:44 ق.ظ
احداث ساختمان اداری بهزیستی
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
11:33 ق.ظ
پیمانکاری ساخت ساختمان اداری
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
15:09 ب.ظ
خرید مواد اولیه طبخ غذای دانشجویان
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
15:02 ب.ظ
خرید ملزومات در 8 ردیف شامل: انواع کارتن - نمک دوغ - زعفران سرگل صادراتی و...
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
15:02 ب.ظ
خرید ملزومات در 8 ردیف شامل: انواع کارتن - نمک دوغ - زعفران سرگل صادراتی و...
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:21 ب.ظ
ساخت اطاق محیط بانی به متراژ 50 متر مربع جهت استقرار در
گلستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
احداث مدرسه 6 کلاسه
احداث مدرسه 6 کلاسه... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:18 ب.ظ
احداث مدرسه 2 کلاسه
احداث مدرسه 2 کلاسه... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:18 ب.ظ
تکمیل مدرسه خیری 16 کلاسه ام البنین
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:15 ب.ظ
14:15 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستاهای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:15 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستاهای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستاهای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
14:13 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:13 ب.ظ
نقشه برداری 1/1000 برای اجرای شبکه توزیع اب
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:13 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب رستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:13 ب.ظ
14:13 ب.ظ
اجرای محوطه سازی در روستای
گلستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
مرمت جاده کمربندی پارک و ساخت دو دهنه ابنما
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:12 ب.ظ
مرمت جاده کمربندی پارک و ساخت دو دهنه ابنما
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:10 ب.ظ
اجرای خط انتقال مسیر چشمه تا مخزن روستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:10 ب.ظ
13:07 ب.ظ
مطالعه بررسی اثر رسوب در سدهای بالادست سد
گلستان 1397/8/23 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
تهیه حمل و نصب چمن مصنوعی و فنس کشی
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
11:27 ق.ظ
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی
گلستان 1397/8/22 اعلام نشده
10:40 ق.ظ
خرید لوله پلی اتیلن
خرید لوله پلی اتیلن... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گلستان 1397/8/22 مهلت دار
10:40 ق.ظ
خرید لوله و اتصالات و شیرالات
خرید لوله و اتصالات و شیرالات... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گلستان 1397/8/22 مهلت دار
10:26 ق.ظ
پاکسازی کامل ابراه خاکی جاده ایستگاه
گلستان 1397/8/20 مهلت دار