1398/09/23
18:39 ب.ظ
برگه اورژانس115
برگه اورژانس115... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:29 ب.ظ
مشارکتی مسکونی شمال مسکن مهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:28 ب.ظ
مشارکتی برج تجاری نشانه
مشارکتی برج تجاری نشانه... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:28 ب.ظ
خرید ادوات برق خطوط هوایی مورد نیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
مشارکتی مسکونی جنب ترمینال پلاک اول
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
پروژه مشارکتی تجاری مسکونی خ
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
پروژه مشارکتی م
پروژه مشارکتی م... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
مشارکتی مسکونی شمالی مسکن
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
پروژه مشارکتی تجاری مسکونی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:25 ب.ظ
مشارکتی مسکونی جنب ترمینال
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:25 ب.ظ
مشارکتی تجاری مسکونی ورودی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:25 ب.ظ
پروژه مشارکتی مسکونی 3راهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
14:13 ب.ظ
دستمزد زیرسازی و موزاییک فرش معابر سطح شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
14:10 ب.ظ
تایر 24 لایه لودر 25*23/5 بارز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
14:10 ب.ظ
اجرا و نصب دیوارپوش  pvc درجه 1
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
11:54 ق.ظ
انجام فعالیت های ورزشی بدن سازی
انجام فعالیت های ورزشی بدن سازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
11:50 ق.ظ
خرید حمل نصب کنتور حمجمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
11:49 ق.ظ
یک دستگاه روتر
یک دستگاه روتر... فن آوری اطلاعات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
11:49 ق.ظ
خرید لوازم شیر دیافراگمی - شیر یک طرفه لولایی صنعتی و خانگی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
11:48 ق.ظ
عملیات کیسه گیری سرد دوزی پارت چینی
عملیات کیسه گیری سرد دوزی پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
18:58 ب.ظ
اجاره 4 دستگاه خودرو 405 و سمند
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
18:58 ب.ظ
اجرای چاه ارت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
تامین اینترنت اختصاصی نامحدود با حجم 4مگابیت بر ثانیه در ماه به مدت 12 ماه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
13:50 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان یک سال
بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله و اتشفشان یک سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
برگزاری 10 دوره اموزشی مختص واحدهای صنعتی مشاورین و.. در سطح استان
برگزاری 10 دوره اموزشی مختص واحدهای صنعتی مشاورین و.. در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
اجرای شبکه بیمارستان شهدا گمنام تامین اجتماعی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
اجرای جدول گذاری بلوار ورودی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
اجرای جدول گذاری بلوار ورودی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
11:46 ق.ظ
خرید  UPS
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
11:31 ق.ظ
تصدی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور
تصدی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:12 ب.ظ
سیستم گرمایشی مدارس راهنمایی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:07 ب.ظ
گازکشی
گازکشی... تاسیسات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:07 ب.ظ
گازکشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:07 ب.ظ
گازکشی مدارس لیکک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:06 ب.ظ
گازکشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:06 ب.ظ
گاز کشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:06 ب.ظ
تکمیل سیستم گرمایشی مدرسه شبانه روزی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:03 ب.ظ
تعمیرات سیستم گرمایشی مدارس ابتدایی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:03 ب.ظ
سیستم گرمایشی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:03 ب.ظ
سیستم گرمایشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:03 ب.ظ
سیستم گرمایشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:03 ب.ظ
احداث شبکه ابرسانی اب شرب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:03 ب.ظ
سیستم گرمایشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:02 ب.ظ
سیستم گرمایشی مدارس ابتدایی شهید
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:02 ب.ظ
کامپیوتر
کامپیوتر... فن آوری اطلاعات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:02 ب.ظ
سیستم گرمایشی مدارس ابتدایی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:02 ب.ظ
سیستم گرمایشی مدارس ره بگنگرو و ازاد فر گردنگاه و دبیرستان ابوذر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
19:02 ب.ظ
رفع عدم انطباقو استاندارد سازی 1 دستگاه اسانسور
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
گاز کشی مدارس باشت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
18:39 ب.ظ
ترمیم پیاده روهای فلکه ورودی شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار