1398/05/26
18:15 ب.ظ
یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر در سازند ابرفت سخت
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
18:15 ب.ظ
حفر چاه عمیق به عمق 35 متر در سازند ابرفت سخت
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
18:15 ب.ظ
پروژه محوطه سازی و اجرای ورودی و خروجی  پایانه مرزی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
18:14 ب.ظ
تهیه حمل و پخش کوبیدگی و اجرای اسفالت
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
18:09 ب.ظ
ابرسانی روستای
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:04 ب.ظ
سرنگ انسولین
سرنگ انسولین... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:03 ب.ظ
ست سرم
ست سرم... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:03 ب.ظ
ارلن خلاء و کیت تشخیصی و دستگاه رنگ امیزی لام و لوله ازمایش گاما
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:03 ب.ظ
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:03 ب.ظ
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:03 ب.ظ
برون سپاری قسمتی از خدمات ازمایشگاهی کلینیک
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:02 ب.ظ
انجام امور ایاب و ذهاب جهت کارکنان اداری
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:02 ب.ظ
خرید برنج 1121 هندی کیسه 5 کیلو گرم
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:02 ب.ظ
کاغذ بست بندی استریل
کاغذ بست بندی استریل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:02 ب.ظ
کاغذ بست بندی استریل
کاغذ بست بندی استریل... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:01 ب.ظ
اجرای زیرسازی چمن مصنوعی کانوه فرهنگی امام
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:01 ب.ظ
ابرسانی روستاهای
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:00 ب.ظ
ساماندهی  انشعابات موقت اب در مناطق زلزله زده
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:00 ب.ظ
حفر چاه نیمه عمیق بانی عزیز
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:00 ب.ظ
خرید 327 جفت کفش  ایمنی جهت کارکنان شرکت
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:00 ب.ظ
احداث سایبان خودرو دانشگاه
احداث سایبان خودرو دانشگاه... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:00 ب.ظ
احداث سایبان خودرو دانشگاه
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:00 ب.ظ
تامین مصالح  دیوار کشی مرکز گودین
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
15:00 ب.ظ
تامین مصالح  دیوار کشی مرکز گودین
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
13:32 ب.ظ
تعیمرات اسفالت محوطه انبار نفت و پارکینگ نفتکشها
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
13:12 ب.ظ
انجام امور خدماتی و جمع اوری پسماندهای
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
13:12 ب.ظ
اسفالت معابر سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
13:03 ب.ظ
امور خدماتی و دبیرخانه و پذیرایی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
12:21 ب.ظ
واگذاری اجاره پیشانی تعداد 7 پل عابر پیاده در سطح شهر جهت انجام تبلیغات
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
10:00 ق.ظ
خرید وسایل ازمایشگاهی
خرید وسایل ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
09:56 ق.ظ
رک و یوپی اس و دستگاه مرکزی ضبط تصاویر و سوییچ و هارد و دوربین
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
09:56 ق.ظ
09:56 ق.ظ
6 دستگاه کامپیوتر
6 دستگاه کامپیوتر... فن آوری اطلاعات
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
09:56 ق.ظ
الکتروفورز هموگلویین
الکتروفورز هموگلویین... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
09:55 ق.ظ
خرید دارو
خرید دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
09:47 ق.ظ
پروژه های ابرسانی و حفر چاه
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
09:47 ق.ظ
پروژه های ابرسانی و حفر چاه
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
07:44 ق.ظ
احداث کانال بتنی ذوزنقه ای اطراف تاسیسات
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
07:44 ق.ظ
احداث کانال بتنی ذوزنقه ای اطراف تاسیسات
کرمانشاه 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/25
19:10 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور
کرمانشاه 1398/5/25 مهلت دار
19:09 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به محور
اجرای عملیات گازرسانی به محور... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/5/25 مهلت دار
19:09 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای
کرمانشاه 1398/5/25 مهلت دار
19:03 ب.ظ
پروژه محوطه سازی و اجرای ورودی و خروجی پایانه
کرمانشاه 1398/5/25 مهلت دار
19:03 ب.ظ
پروژه محوطه سازی و اجرای ورودی و خروجی پایانه
کرمانشاه 1398/5/25 مهلت دار
1398/05/24
18:46 ب.ظ
کاور جسد اطفال
کاور جسد اطفال... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
کاور جسد بزرگسال
کاور جسد بزرگسال... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
خرید ملزومات مصرفی پزشکی
خرید ملزومات مصرفی پزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
خرد کن یا اسیاب امحاء زباله
خرد کن یا اسیاب امحاء زباله... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/24 مهلت دار
14:52 ب.ظ
خرد کن یا اسیاب امحاء زباله
خرد کن یا اسیاب امحاء زباله... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کرمانشاه 1398/5/24 مهلت دار