1397/08/24
12:25 ب.ظ
پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/24 مهلت دار
12:25 ب.ظ
اجرای شبکه داخلی گاز فاز توسعه شهرک صنعتی
کردستان 1397/8/24 مهلت دار
12:14 ب.ظ
احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی
کردستان 1397/8/24 مهلت دار
12:13 ب.ظ
سکوبندی و تکمیل ایستگاه هواشناسی
کردستان 1397/8/24 مهلت دار
12:13 ب.ظ
بلوک خوراک اماده دام
بلوک خوراک اماده دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
عملیات بهسازی قنو و ابروکنار جاده و راه اختصاصی
کردستان 1397/8/22 مهلت دار
09:45 ق.ظ
اجرای برنامه عمل پلنگ و نقشه راه گربه سانان
اجرای برنامه عمل پلنگ و نقشه راه گربه سانان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
07:19 ق.ظ
واگذاری امورات انبارهای نفت و سوختگیری در سال 1397
واگذاری امورات انبارهای نفت و سوختگیری در سال 1397... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1397/8/24 مهلت دار
07:18 ق.ظ
اجرای عملیات طراحی اختصاصی FTTH همراه با تهیه ملزومات
کردستان 1397/8/24 مهلت دار
06:01 ق.ظ
عملیات اجرایی پروژه عمرانی تحت عنوان بهبود و ساماندهی مسیر
کردستان 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/23
14:39 ب.ظ
خدمات درمان پرسنل شرکت
خدمات درمان پرسنل شرکت... پزشکی و آزمایشگاهی
کردستان 1397/8/23 مهلت دار
14:38 ب.ظ
شیر روشویی چشمی و دست خشک کن و توالت فرنگی
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
تهیه نقشه پارسلی 1:2000 و 14 شهر استان
کردستان 1397/8/23 مهلت دار
14:38 ب.ظ
تعمیر و نگهداری ساختمان کتابخانه های
کردستان 1397/8/23 مهلت دار
14:38 ب.ظ
احداث دبستان 1 کلاسه روستای رحیم کوژیاگ
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
احداث دبستان 1 کلاسه روستای
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
احداث دبستان 1 کلاسه قرا دربند چنگ
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
تکمیل هنرستان فنی خواهران
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
چمن مصنوعی 50 م م الیاف هلند
چمن مصنوعی 50 م م الیاف هلند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/8/23 مهلت دار
14:31 ب.ظ
مقاوم سازی مدرسه 5 کلاسه
مقاوم سازی مدرسه 5 کلاسه... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
مقاوم سازی مدرسه 4 کلاسه شهید عمار روستای
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
مقاوم سازی 5 کلاسه حسین اباد ناحیه
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
احداث دبستان 1 کلاسه بتنی
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
احداث دبستان 2 کلاسه
احداث دبستان 2 کلاسه... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
واگذاری امورات انبارهای نفت
واگذاری امورات انبارهای نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
13:33 ب.ظ
بهسازی نوع 2 راه روستایی
کردستان 1397/8/22 مهلت دار
12:39 ب.ظ
میلگرد اجدار A3 نمره 18 و 16 ده تن
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید نشای توت فرهنگی از ارقام پاروس
خرید نشای توت فرهنگی از ارقام پاروس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید نهال 2ساله گیلاس تک دانه مشهد
خرید نهال 2ساله گیلاس تک دانه مشهد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
احداث کمربند حفاظتی با استفاده از پنج مارم بتنی مسلح در
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
تامین خودرو با راننده جهت ماموریت های
کردستان 1397/8/22 مهلت دار
10:34 ق.ظ
کیس رایانه مشکی مدل z4 نام تجارتی گرین
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
اخداث دیوار شهری 2000 متر و فونداسیون افقی و قائم و پی کنی و...
کردستان 1397/8/22 مهلت دار
10:31 ق.ظ
اجرای برنامه ظرفیت سازی و مشارکت و اگاهی رسانی CEPA
اجرای برنامه ظرفیت سازی و مشارکت و اگاهی رسانی CEPA... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
مشارکت و سرمایه گذاری - بازسازی و بهسازی مجموعه ورزشی حجاب
کردستان 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
14:30 ب.ظ
بیمه اتش سوزی زلزله سیل ساختمان های
بیمه اتش سوزی زلزله سیل ساختمان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خرید تجهیزات رشته صنایع چوب
خرید تجهیزات رشته صنایع چوب... تجهیزات و ابزارآلات
کردستان 1397/8/21 اعلام نشده
14:30 ب.ظ
خرید تجهیزات رشته تاسیسات
خرید تجهیزات رشته تاسیسات... تجهیزات و ابزارآلات
کردستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
عملیات ساختمانی مرکز اموزش فنی حرفه ای
کردستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
انجام عملیات تعمیرات ساختمان مرکز اموزش
کردستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
احداث کمربند حفاظتی بنچ مارک بتنی مسلح -
احداث کمربند حفاظتی بنچ مارک بتنی مسلح -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
ایزوگام 1000 متر با ضخامت 4 میل و روکش الومینیومی از جنس روف
کردستان 1397/8/21 مهلت دار
14:29 ب.ظ
14:28 ب.ظ
رنگ امیزی به میزان 500 متر مربع با رنگ درجه
رنگ امیزی به میزان 500 متر مربع با رنگ درجه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1397/8/21 مهلت دار
14:28 ب.ظ
احداث دیوار شهری به طول 200 متر فونداسیون افقی و قائم
کردستان 1397/8/21 مهلت دار
10:59 ق.ظ
بهسازی و نوسازی هم مکانی
کردستان 1397/8/21 مهلت دار
09:29 ق.ظ
خرید اینورتر کنترل دور 500KW-
کردستان 1397/8/21 مهلت دار
09:20 ق.ظ
خرید حدود 10000 متر لوله پلی اتیلن با اقطار
کردستان 1397/8/21 اعلام نشده