1398/05/26
19:05 ب.ظ
اجرای بتن پلاک و جدولگذاری
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
19:05 ب.ظ
اجرای بتن پلاک و جدولگذاری
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
19:05 ب.ظ
دستگاه  hytera md 785g , hytera pd 565 , dis patcher system , منبع تغذیه خطی
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
19:05 ب.ظ
دستگاه  hytera md 785g , hytera pd 565 , dis patcher system , منبع تغذیه خطی
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
19:04 ب.ظ
جدولگذاری سطح شهر ارومیه
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
19:04 ب.ظ
جدولگذاری سطح شهر ارومیه
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
19:03 ب.ظ
تامین میلگرد در ساختمان های احداثی
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:24 ب.ظ
درخواست بهسازی و لکه کگیری اسفالت
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:24 ب.ظ
تهیه مصالح  نصب و راه اندازی یک دستگاه اسانسور مسافر بر کششی در
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:24 ب.ظ
بهسازی و لکه گیری اسفالت محور چالدران به خوی
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:24 ب.ظ
خرید کف پوش بتنی با طرح استخوانی و20*20
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:24 ب.ظ
خرید کف پوش بتنی با طرح استخوانی و20*20
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:23 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی در تقاطع قجور و دیوار ساحلی پل
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:23 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی در تقاطع قجور و دیوار ساحلی پل
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:23 ب.ظ
احداث و تکمیل عملیات عمرانی هندسی میدان
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:23 ب.ظ
پخش اسفالت و قیر پاشی با فینیشر
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:23 ب.ظ
تعمیر و احداث نرده و قرنیز
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:22 ب.ظ
خرید چراغ ال ای دی
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:18 ب.ظ
تهیه و نصب حمام سپتیک تانک مخزن اب و سرویس بهداشتی از جنس پلی اتیلن در منطقه نمونه گردشگری
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
18:18 ب.ظ
اجرای عملیات ساماندهی چرای دام در سطح 99663 هکتار
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
14:29 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
14:17 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از نوع 60e1
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
خرید حمل و نصب قطعات بتنی پیش تنیده موردنیاز
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
13:16 ب.ظ
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
13:16 ب.ظ
خرید لوله باکش و سایر تجهیزات جهت بازرسازی مناطق سیل زده- نگهداری محوریهای  مو اصلاتی استان
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
13:13 ب.ظ
خدمات خودرویی امورات طرحهای عمرانی شرکت
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
12:41 ب.ظ
حفغاری اکتشافی در محدوه های تحت تملک واقع در استان
آذربايجان غربي 1398/5/26 اعلام نشده
12:41 ب.ظ
حفغاری اکتشافی در محدوه های تحت تملک واقع در استان
آذربايجان غربي 1398/5/26 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
کابلکشی فیبرنوری uso  شمال و جنوب استان
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
10:57 ق.ظ
10:57 ق.ظ
خرید جو علوفه ای 80 تن
خرید جو علوفه ای 80 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
10:56 ق.ظ
نظارت کارگاهی و طراحی معماری داخلی و نمای شعبه مرکزی ارومیه
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
10:56 ق.ظ
خرید PoE دوربین نظآرت تصویری
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
10:56 ق.ظ
خرید PoE دوربین نظآرت تصویری
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
09:33 ق.ظ
واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
09:33 ق.ظ
پیاده روسازی سطح شهر منطقه 5
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
09:06 ق.ظ
تعمیرات اساسی رستوران دانشکده دامپزشکی و دانشکده هنر و شهرسازی
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:42 ب.ظ
2 دستگاه کولر ابی 7000
آذربايجان غربي 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
سیستم اطفاء حریق
آذربايجان غربي 1398/5/24 مهلت دار
18:42 ب.ظ
جمع اوری و حمل تجهیزات مخابراتی
آذربايجان غربي 1398/5/24 مهلت دار
14:55 ب.ظ
پروژکتور  nec و پایه و کابل گرافیک و نصب راه اندازی
آذربايجان غربي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
تعمیرات مصلی شهرستان
تعمیرات مصلی شهرستان... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
مرمت و بسترسازی پل
مرمت و بسترسازی پل... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/5/24 مهلت دار
14:54 ب.ظ
مراکز اطلاع رسانی ستاد اجرای خدمات سفر استان
آذربايجان غربي 1398/5/24 مهلت دار
14:22 ب.ظ
مرمت و ساماندهی خانه تاریخی انصاری
آذربايجان غربي 1398/5/24 مهلت دار
10:43 ق.ظ
خرید حمل و نصب قطعات بتنی پیش تنیده مورد نیاز
آذربايجان غربي 1398/5/24 مهلت دار
10:11 ق.ظ
اجرای عملیات پیاده روسازی
آذربايجان غربي 1398/5/24 مهلت دار