1397/10/27
14:22 ب.ظ
خرید حمل تحویل تجهیزات مبارزه با الودگی اب دریا
خرید حمل تحویل تجهیزات مبارزه با الودگی اب دریا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
14:22 ب.ظ
خرید حمل تحویل تجهیزات مبارزه با الودگی اب دریا
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:23 ب.ظ
اجاره 3 دستگاه خودرو جهت ایاب و ذهاب
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:22 ب.ظ
خرید تا راه اندازی 8 دستگاه اسپیلت ساختمان گذرنامه
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:21 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه های
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:21 ب.ظ
اسپیلت ایستاده سرد و گرم تک فاز36000 تحت پوشش
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:21 ب.ظ
خرید 36 دستگاه خازن فشار متوسط 200kvar
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:21 ب.ظ
خازن صنعتی فشار متوسط ولتاژ
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:21 ب.ظ
ساخت موتورخانه روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:20 ب.ظ
ساخت مخزن 100 مترمکعبی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:20 ب.ظ
ساخت موتورخانه روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:19 ب.ظ
ساخت یک باب مخزن 100 متر مکعبی بتنی زمینی
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:19 ب.ظ
13:19 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن با اجر ماشینی
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:19 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن با اجر ماشینی سوراخدار سفالی
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:18 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن با اجر ماشینی سفالی سوراخدار
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:18 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن با اجر ماشینی سفالی سوراخدار
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:17 ب.ظ
ساخت موتورخانه روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
13:17 ب.ظ
ساخت موتورخانه روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
13:35 ب.ظ
حمل جاده ای 100 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر
حمل جاده ای 100 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 مهلت دار
12:12 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتور خانه و اتاقک کلرزن دیزوک
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن چدرک
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن گونیج
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
ساخت یکباب مخزن 100 مترمعکبی بتنی زمینی
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
ساخت 1 باب مخزن 100 مترمکعبی بتنی زمینی سیتل
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
عملیات بررسی و سرویس21 دستگاه تپ چنجرهای MR تیپ موجود در شبکه استان
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 مهلت دار
12:09 ب.ظ
ساخت 1باب مخزن 100 مترمکعبی بتنی زمینی
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خرید و اجرای پوشش عایق سیلکونی
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 مهلت دار
10:29 ق.ظ
انتی ویروس کاسپراسکای 250 کاربر
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
درام یونیت برادر با ظرفیت استاندارد
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 مهلت دار
10:29 ق.ظ
ریبون سیاه و سفید چاپگر اداری مدل PR2 کارتن 100 عددی نام تجارتی
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 مهلت دار
10:29 ق.ظ
10000 متر کابل خودنگهدار 25+16+50+50*3
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 مهلت دار
10:28 ق.ظ
7000 کیلوگرم سیم الیاژی AAAC نمره 120 بدون روکش
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 مهلت دار
10:03 ق.ظ
خدمات شهری مناطق شهر
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 مهلت دار
10:02 ق.ظ
اجرای پل روی کانال
اجرای پل روی کانال... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
خرید انواع اتصالات چدن داکتیل
خرید انواع اتصالات چدن داکتیل... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/25
17:56 ب.ظ
عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی در
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:44 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:44 ب.ظ
خرید و اجرای پوشش عایق سیلکونی
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 مهلت دار
17:43 ب.ظ
ابرسانی سیار به روستاهای بخش
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته