1397/08/25
14:59 ب.ظ
تهیه نصب تابلو چلنیوم ورق پلکسی و pvc
تهیه نصب تابلو چلنیوم ورق پلکسی و pvc... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
14:59 ب.ظ
تهیه تا نصب کانتر در امور مالی و ذیحسابی
تهیه تا نصب کانتر در امور مالی و ذیحسابی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:27 ب.ظ
ساخت 8 عدد کابین اکوستیک 2*2
ساخت 8 عدد کابین اکوستیک 2*2... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1397/8/23 مهلت دار
12:42 ب.ظ
پروژه استقرار سیستم BMS سیستم مدیریت هوشمند - در
پروژه استقرار سیستم BMS سیستم مدیریت هوشمند - در... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/8/23 مهلت دار
12:22 ب.ظ
سل شارژر 5 ولتی 200 امپری و دمی لود 2 ولتی 300 امپری مرکز
خراسان جنوبي 1397/8/22 مهلت دار
12:22 ب.ظ
بهسازی تابلو EMP با تهیه لوازم در ایستگاه های
خراسان جنوبي 1397/8/22 مهلت دار
12:22 ب.ظ
خرید موتور کامل شناور دریایی - چاه اب ناحیه صنعتی
خراسان جنوبي 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/24
13:55 ب.ظ
تهیه و خرید مصالح زیر سازی زمین چمن مصنوعی شامل : سنگ پلاک تراورتن
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:55 ب.ظ
تهیه و خرید مصالح زیر سازی زمین چمن مصنوعی شامل : سنگ پلاک تراورتن
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:45 ب.ظ
تهیه و خرید سنگ قوطی و فنس زمین چمن
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:45 ب.ظ
تهیه و خرید سنگ قوطی و فنس زمین چمن
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:45 ب.ظ
تهیه و خرید سنگ قوطی و فنس زمین چمن
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:44 ب.ظ
مرمت بنای تاریخی اسیاب
مرمت بنای تاریخی اسیاب... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:44 ب.ظ
تنسیوفیکس b8426
تنسیوفیکس b8426... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:43 ب.ظ
عملیات بنایی ساخت سکوی نمایش
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:43 ب.ظ
تهیه و اجرای زیر سازی اسفالت زمین روستای
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجرای اسفالت گرم (تامین حمل پخش قیر پاشی )
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:42 ب.ظ
تعمیرات اساسی پلهای بزرگ محورهای
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:42 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل های بزرگ محورهای
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:41 ب.ظ
تکمیل مدرسه 6 کلاسه امینی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:39 ب.ظ
خرید 4 دستگاه رایانه pc فراسو
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:39 ب.ظ
اجرای تعمیرات ساختمان
اجرای تعمیرات ساختمان... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تنسیو فیکس B7438نوع بسته بندی بشکه 20 کیلو گرم فاقد تجارتی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:38 ب.ظ
سم سایپرمترین 10 درصد
سم سایپرمترین 10 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:38 ب.ظ
سم سایپرمترین 10 درصد
سم سایپرمترین 10 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:38 ب.ظ
فلومترین داروی دامی 1درصد نیم لیتری
فلومترین داروی دامی 1درصد نیم لیتری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:38 ب.ظ
فلومترین داروی دامی 1درصد نیم لیتری
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:37 ب.ظ
اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:37 ب.ظ
اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:37 ب.ظ
طراحی و چاپ 200 مترمربع بنر glp
طراحی و چاپ 200 مترمربع بنر glp... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:36 ب.ظ
نصب علائم و تجهیزات ایمنی راهها
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
11:44 ق.ظ
اجرای خط لوله انتقال اب به بازارچه مرزی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
11:44 ق.ظ
اجرای خط لوله انتقال اب به بازارچه مرزی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
09:22 ق.ظ
موتور کامل شناور دریایی مدل 3306 نام تجارتی
موتور کامل شناور دریایی مدل 3306 نام تجارتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان جنوبي 1397/8/21 مهلت دار
07:56 ق.ظ
خرید 8 دستگاه گیرنده سیستم صورتی ثابت مدل RX100 تندر الکترونیک
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
07:56 ق.ظ
اجرای لوله کشی گاز خانه تاریخی
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
07:56 ق.ظ
انجام عملیات راهداری حوزه استحفاظی شهرستان
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
12:35 ب.ظ
چاپگر فارگو و متعلقات شامل فیلم چاپگر- ریوبن رنگی - دستگاه لیمنت
خراسان جنوبي 1397/8/23 مهلت دار
12:34 ب.ظ
واگذاری خدمات گشت و نظارت بر چاه ها و منابع
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
مجتمع ابرسانی در 6 ردیف در شهرستانهای
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
10:02 ق.ظ
اجرای عملیات ساماندهی گلزار
خراسان جنوبي 1397/8/23 مهلت دار
10:02 ق.ظ
ورودی فن کوئل ها تعداد 5 عدد 200 CFM راست گرد و
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
عایق رطوبتی بدون روکش الومینیوم با سایز 4 بسته رولی کیلوگرمی
خراسان جنوبي 1397/8/23 مهلت دار
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیگ
خراسان جنوبي 1397/8/23 مهلت دار
08:56 ق.ظ
اجراب شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیک
خراسان جنوبي 1397/8/23 مهلت دار