1398/05/26
18:51 ب.ظ
18:50 ب.ظ
انژیوکت ابی ساده
انژیوکت ابی ساده... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/26 مهلت دار
18:45 ب.ظ
عملیات اجرای گراندینگ در ایستگاههای استان
خراسان جنوبي 1398/5/26 مهلت دار
18:44 ب.ظ
موزاییک واش بتن برجسته
موزاییک واش بتن برجسته... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/5/26 مهلت دار
18:44 ب.ظ
خرید ترانس ولتاز خازنی 145 کیلوولت نیرو ترانس
خراسان جنوبي 1398/5/26 مهلت دار
18:44 ب.ظ
سوند نلاتون
سوند نلاتون... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/26 مهلت دار
12:32 ب.ظ
ابیاری 180 هکتاری نهالکاری شده سنواتی منطقه
ابیاری 180 هکتاری نهالکاری شده سنواتی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/5/26 مهلت دار
12:32 ب.ظ
خرید تعداد 67 قلم کالا : پاکن - استامپ - ماژیک معمولی - دفتر 100 برگ - چسب مکانیکی
خرید تعداد 67 قلم کالا : پاکن - استامپ - ماژیک معمولی - دفتر 100 برگ - چسب مکانیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/5/26 مهلت دار
12:32 ب.ظ
رینگ چرخ- تایر رادیال
خراسان جنوبي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:13 ب.ظ
سرویس پرسنل
خراسان جنوبي 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
یونیت دندانپزشکی
یونیت دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/24 مهلت دار
18:12 ب.ظ
ارتقاء بروزرسانی  و استاندارد سازی اتاق سرور
خراسان جنوبي 1398/5/24 مهلت دار
18:12 ب.ظ
گان استریل یک بار مصرف
گان استریل یک بار مصرف... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
مانتیورینگ علائم حیاتی
مانتیورینگ علائم حیاتی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/24 مهلت دار
11:20 ق.ظ
ظرف ایمنی یکبار مصرف پسماندهای تیزو برنده پزشکی
خراسان جنوبي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
ابسلانگ چوبی- پنبه هیدروفیل- گان بیمار- گان جراحی استریل
خراسان جنوبي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
ابسلانگ چوبی- پنبه هیدروفیل- گان بیمار- گان جراحی استریل
خراسان جنوبي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
خرید مصرفی پزشکی و مامایی
خرید مصرفی پزشکی و مامایی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/24 مهلت دار
11:19 ق.ظ
طراحی نصب تجهیزات نمایش سالن مانیتورینگ
طراحی نصب تجهیزات نمایش سالن مانیتورینگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
ژل الکتروشک مخصوص نوار قلبی 260mm
خراسان جنوبي 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
اجرای شبکه فشار متوسط برق چاه مجتمع
خراسان جنوبي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:50 ب.ظ
سرویس دهی پرسنا مراکز و شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
موزاییک واش بتن برجسته
موزاییک واش بتن برجسته... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تعمیر . اجرای درزهای انبساط پلیمری پلهای بزرگ راههای شریانی سطح استان
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
19:06 ب.ظ
ظرف ایمنی سیفتی باکس 6 لیتری بیضی
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تجدید مرحله اول استعلام انجام تعمیرات در سالن تجاری پایانه مرزی ماهیرود
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
19:06 ب.ظ
اجرای کانیوو و جدول سنگی روستاهای چاهداشی شهرستان
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
اجرای کانیوو و جدول سنگی روستاهای چاهداشی شهرستان
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
اجرای سنگفرش روستای
اجرای سنگفرش روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
اجرای سنگفرش روستای
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
اجرای سنگفرش روستای کلاته میر
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
اجرای سنگفرش روستای کلاته میر
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
سرویس پرسنل بیمارستان حضرت
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
ابیاری 150 هکتار نهالکاری شده سنواتی منطقه
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
ابیاری 150 هکتار نهالکاری شده سنواتی منطقه
ابیاری 150 هکتار نهالکاری شده سنواتی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
13:28 ب.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
13:28 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی اماده سازی سایت 50 هکتاری اراضی
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
13:28 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی اماده سازی سایت 50 هکتاری اراضی
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
13:28 ب.ظ
احداث رادیه و برید محورهای شریانی
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
13:27 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر قرنیز پلهای بزرگ محورهای
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
13:27 ب.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی داخلی گاز ساختمان اداری
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
13:27 ب.ظ
دستمال کاغذی و مایع دستشویی و چسب کاغذی و ..
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
دستمال کاغذی و مایع دستشویی و چسب کاغذی و ..
دستمال کاغذی و مایع دستشویی و چسب کاغذی و ..... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
خرید امالگام دندانپزشکی
خرید امالگام دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
18:42 ب.ظ
اجرای سنگفرش معابر روستاهای
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
اجرای سنگفرش معابر روستاهای
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
خرید 11 شاخه لوله آبده 6 اینچ 11و 6 متری پمپ تست شده با دنده و بوشن مانیسان
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته