1397/10/23
09:39 ق.ظ
شیکر ازمایشگاهی
شیکر ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:45 ق.ظ
قالب نمونه گیری بتن کامپوزیت 15*15*15 وزن 2300 گرم
البرز 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:30 ب.ظ
قالب نمونه گیری و بتن کامپوزیت
البرز 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:41 ق.ظ
کوره الکتریکی با قابلیت گرمایش تا 1000 درجه سانتی گراد
البرز 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
ترازوی 30 کیلویی دیجیتال بدنه استیل
البرز 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:30 ق.ظ
باتری UPS صبا باتری 42 امپر - 12 ولت
البرز 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
13:52 ب.ظ
باتری UPS باتری 42 امپر - 12 ولت
البرز 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/06
12:07 ب.ظ
تعمیر و جابه جایی کابینت اطاق شیمی با متعلقات
البرز 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:18 ب.ظ
تعمیر و جابجایی کابینتهای اتاق شیمی ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک
البرز 1397/8/3 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
خرید و اجرای ایزوگام حدود 350 متر در ساختمان اداری ازمایشگاه
خراسان شمالي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:32 ب.ظ
خرید و اجرای ایزوگام در ساختمان اداری ازمایشگاه فنی و مکانیکی خاک
خراسان شمالي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/04/19
15:05 ب.ظ
سرمته حفاری دیامی و دیابوریت سایز 66
سرمته حفاری دیامی و دیابوریت سایز 66... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/12
15:57 ب.ظ
تامین نیروی مورد نیاز ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک
خراسان شمالي 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/04
11:28 ق.ظ
تامین قسمتی از نیروی مورد نیاز در
خراسان شمالي 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/08
08:59 ق.ظ
واگذاری قسمتی از خدمات شامل امور فنی و پشتیبانی
هرمزگان 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/05
14:11 ب.ظ
واگذاری خدمات امور فنی و پشتیبانی
هرمزگان 1397/3/5 تاریخ گذشته