1397/08/06
12:07 ب.ظ
تعمیر  و جابه جایی  کابینت  اطاق شیمی با متعلقات
البرز 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:18 ب.ظ
تعمیر و جابجایی کابینتهای اتاق شیمی ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک
البرز 1397/8/3 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
خرید و اجرای ایزوگام حدود 350 متر در ساختمان اداری ازمایشگاه
خراسان شمالي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:32 ب.ظ
خرید و اجرای  ایزوگام در ساختمان اداری  ازمایشگاه  فنی و مکانیکی  خاک
خراسان شمالي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/04/19
15:05 ب.ظ
سرمته حفاری دیامی و دیابوریت سایز 66
سرمته حفاری دیامی و دیابوریت سایز 66... ماشین آلات (صنعتی، ساختمانی، راهسازی و ...)
کردستان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/12
15:57 ب.ظ
تامین نیروی مورد نیاز ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک
خراسان شمالي 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/04
11:28 ق.ظ
تامین قسمتی  از نیروی مورد نیاز  در
خراسان شمالي 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/08
08:59 ق.ظ
واگذاری قسمتی از خدمات شامل امور فنی و پشتیبانی
هرمزگان 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/05
14:11 ب.ظ
واگذاری خدمات امور فنی و پشتیبانی
هرمزگان 1397/3/5 تاریخ گذشته