1399/07/01
07:56 ق.ظ
خدمات پشتیبانی و اموزش و توسعه  در سامانه اطلاعات مکانی موقوفات
خراسان رضوي 1399/7/1 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
خرید کفپوش لاستیکی
خرید کفپوش لاستیکی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1399/7/1 مهلت دار
1399/06/31
08:57 ق.ظ
کفپوش لاستیکی مورد نیاز
کفپوش لاستیکی مورد نیاز... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1399/6/31 مهلت دار
08:57 ق.ظ
کفپوش لاستیکی مورد نیاز
کفپوش لاستیکی مورد نیاز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1399/6/31 مهلت دار
1399/06/29
08:37 ق.ظ
خرید کفپوش لاستیکی موردنیاز
خرید کفپوش لاستیکی موردنیاز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1399/6/29 مهلت دار
08:37 ق.ظ
خرید کفپوش لاستیکی موردنیاز
خراسان رضوي 1399/6/29 مهلت دار
08:32 ق.ظ
خدمات پشتیبانی اموزش و توسعه در سامانه اطلاعات مکان موقوفات web gis
خراسان رضوي 1399/6/29 مهلت دار
1399/06/19
08:19 ق.ظ
خرید تجهیزات امنیت شبکه
خرید تجهیزات امنیت شبکه... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1399/6/19 اعلام نشده
1399/06/17
08:15 ق.ظ
عملیات تکمیل موتورخانه و ساختمانی دار الشفای
خراسان رضوي 1399/6/17 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
عملیات تکمیل موتورخانه و ساختمانی دار الشفای
خراسان رضوي 1399/6/17 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
عملیات تکمیل موتورخانه و ساختمانی دار الشفای
خراسان رضوي 1399/6/17 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خرید تجهیزات امنیت شبکه
خرید تجهیزات امنیت شبکه... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1399/6/17 تاریخ گذشته
1399/06/15
08:22 ق.ظ
نصب راه اندازی تجهیزات رادیویی بیسیم
خراسان رضوي 1399/6/15 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تکمیل موتورخانه و ساختمان دارالشفا رضوی و محوطه سازی و دیوار کشی
خراسان رضوي 1399/6/15 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تکمیل موتورخانه و ساختمان دارالشفا رضوی و محوطه سازی و دیوار کشی
خراسان رضوي 1399/6/15 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تکمیل موتورخانه و ساختمان دارالشفا رضوی و محوطه سازی و دیوار کشی
خراسان رضوي 1399/6/15 اعلام نشده
1399/06/12
08:00 ق.ظ
تامین خودروی اجاره ای با راننده
خراسان رضوي 1399/6/12 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
تامین نیروی خدماتی موردنیاز
خراسان رضوي 1399/6/12 تاریخ گذشته
1399/06/11
08:41 ق.ظ
انجام امور سرویس دهی نسبت به تامین خودروی اجاره ای با راننده
خراسان رضوي 1399/6/11 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
پیمانکار جهت نصب و راه اندازی تجهیزات رادیویی بیسیم
خراسان رضوي 1399/6/11 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
تامین نیروی خدماتی
خراسان رضوي 1399/6/11 تاریخ گذشته
1399/06/05
08:12 ق.ظ
خرید تجهیزات شبکه و رایانه ای
خراسان رضوي 1399/6/5 تاریخ گذشته
1399/06/04
08:21 ق.ظ
خرید تجهیزات شبکه و رایانه ای
خراسان رضوي 1399/6/4 تاریخ گذشته
1399/06/01
08:08 ق.ظ
باتری یو پی اس
خراسان رضوي 1399/6/1 تاریخ گذشته
1399/05/30
08:18 ق.ظ
خرید تعدادی باطری UPS
خراسان رضوي 1399/5/30 اعلام نشده
1399/05/20
08:17 ق.ظ
خرید دستکش و مایع ضدعفونی
خرید دستکش و مایع ضدعفونی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/5/20 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
خرید دستکش و مایع ضدعفونی
خرید دستکش و مایع ضدعفونی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/5/20 تاریخ گذشته
1399/05/16
09:50 ق.ظ
دستکش و مایع ضدعفونی
دستکش و مایع ضدعفونی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1399/5/16 تاریخ گذشته
1399/05/09
08:46 ق.ظ
اجرا شبکه توزیع گاز
اجرا شبکه توزیع گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1399/5/9 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
اجرا شبکه توزیع گاز
خراسان رضوي 1399/5/9 تاریخ گذشته
1399/05/08
08:13 ق.ظ
اجرا شبکه توزیع گاز
اجرا شبکه توزیع گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1399/5/8 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
اجرا شبکه توزیع گاز
خراسان رضوي 1399/5/8 تاریخ گذشته
1399/04/28
08:12 ق.ظ
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/28 تاریخ گذشته
1399/04/23
08:26 ق.ظ
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/23 تاریخ گذشته
1399/04/21
10:16 ق.ظ
خرید پالتو و بارانی
خرید پالتو و بارانی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1399/4/21 اعلام نشده
1399/04/18
07:41 ق.ظ
خرید البسه ( پالتو و بارانی)
خرید البسه ( پالتو و بارانی)... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1399/4/18 تاریخ گذشته
1399/04/17
08:01 ق.ظ
خرید البسه
خرید البسه... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1399/4/17 تاریخ گذشته
1399/04/16
08:49 ق.ظ
خرید پلاستیک زباله در سایزهای مختلف
خرید پلاستیک زباله در سایزهای مختلف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/16 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
خرید قاشق و چنگال یکبار مصرف
خرید قاشق و چنگال یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/16 اعلام نشده
1399/04/14
08:30 ق.ظ
خرید پلاستیک زباله در سایزهای مختلف
خرید پلاستیک زباله در سایزهای مختلف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/14 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
قاشق و چنگال یکبار مصرف
قاشق و چنگال یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/14 تاریخ گذشته
1399/04/07
08:57 ق.ظ
خرید البسه کت و شلوار
خرید البسه کت و شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1399/4/7 تاریخ گذشته
1399/04/04
10:13 ق.ظ
خرید ظروف خورشت خوری
خرید ظروف خورشت خوری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/4 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
خرید مقدار 150/000 کیلوگرم مایع دستشویی
خرید مقدار 150/000 کیلوگرم مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/4 تاریخ گذشته
1399/04/03
08:21 ق.ظ
خرید البسه کت و شلوار
خرید البسه کت و شلوار... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1399/4/3 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
خرید چیلر
خرید چیلر... تاسیسات
خراسان رضوي 1399/4/3 تاریخ گذشته
1399/04/01
08:20 ق.ظ
خرید ظروف خورشت خوری
خرید ظروف خورشت خوری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/1 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
خرید مایع دستشویی
خرید مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/4/1 تاریخ گذشته
1399/02/31
08:35 ق.ظ
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/2/31 تاریخ گذشته
1399/02/29
08:18 ق.ظ
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1399/2/29 اعلام نشده