1397/10/23
10:09 ق.ظ
خریداری مقادیر زیادی انواع حبوبات و اقلام خوراکی
خراسان رضوي 1397/10/23 مهلت دار
1397/10/15
10:05 ق.ظ
تامین و توزیع غذا
خراسان رضوي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
10:27 ق.ظ
تهیه و توزیع غذا
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
10:42 ق.ظ
خرید دوربین مداربسته
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:04 ق.ظ
خرید تجهیزات صوت و تصویری
خرید تجهیزات صوت و تصویری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/10/5 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
خرید تجهیزات صوت و تصویری
خرید تجهیزات صوت و تصویری... لوازم خانگی و خوابگاهی
خراسان رضوي 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
خرید دوربین مدار بسته
خراسان رضوي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
14:27 ب.ظ
اجرای طرح های گرافیکی و سه بعدی
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
خریداری تعداد625 عدد روغن مایع سرخ کردنی
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
خرید تجهیزات نظارت صوت و تصویری
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
خرید تجهیزات نظارت صوت و تصویری
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
تعداد 625 عدد (10000 کیلو گرم ) روغن مایع سرخ کردنی
خراسان رضوي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
10:13 ق.ظ
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:10 ق.ظ
خرید تعداد 40000 عدد ساک
خرید تعداد 40000 عدد ساک... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
10:50 ق.ظ
خرید تعداد 400 عدد ساک
خرید تعداد 400 عدد ساک... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/9/28 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
طراحی و نصب بیمارستان سیار بر روی 3 دستگاه اتوبوس
خراسان رضوي 1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/27
10:30 ق.ظ
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی و دو پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/27 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
خرید تجهیزات نظارت تصویری
خراسان رضوي 1397/9/27 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خریداری 1/500/000 عدد ظروف غوم برنج تک پرسی و 500/000 عدد ظرف فوم دو پرسی
خراسان رضوي 1397/9/27 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خرید ظروف خورش خوری متوسط
خرید ظروف خورش خوری متوسط... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/27 اعلام نشده
1397/09/24
11:30 ق.ظ
خرید دوربین
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
خرید تجهیزات نظارت تصویری
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/17
10:38 ق.ظ
خرید سوئیج شبکه و تجهیزات مربوطه
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/13
10:00 ق.ظ
خرید مقدار 210 تن برنج ایرانی خالص درجه یک
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خرید سوئیچ شبکه و تجهیزات مربوطه
خراسان رضوي 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/11
12:49 ب.ظ
خرید مقدار 210 تن برنج ایرانی از رقم شیرودی درجه یک خالص
خراسان رضوي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
09:47 ق.ظ
خرید مقادیر زیادی از انواع حبوبات و اقلام خوراکی به ...
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
خرید 210 تن برنج شیرودی
خراسان رضوي 1397/9/10 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
خرید حبوبات و اقلام خوراکی
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
خرید 210 تن برنج
خرید 210 تن برنج... مواد غذایی
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/06
12:46 ب.ظ
خرید سانترال و تجهیزات جانبی
خرید سانترال و تجهیزات جانبی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/9/6 اعلام نشده
12:46 ب.ظ
خرید حبوبات و اقلام خوراکی
خراسان رضوي 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
خرید سانترال  و تجهیزات جانبی
خرید سانترال و تجهیزات جانبی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
خرید 60000 کیلو پلاستیک رکابی
خرید 60000 کیلو پلاستیک رکابی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/05
12:53 ب.ظ
خرید 60000 کیلو پلاستیک رکابی
خرید 60000 کیلو پلاستیک رکابی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
12:06 ب.ظ
خرید 60/000 کیلو پلاستیک رکابی بی رنگ
خرید 60/000 کیلو پلاستیک رکابی بی رنگ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/3 اعلام نشده
1397/09/01
10:31 ق.ظ
خرید 60/000 کیلو پلاستیک رکابی
خرید 60/000 کیلو پلاستیک رکابی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/23
12:53 ب.ظ
خرید کابل شبکه رک و تجهیزات
خراسان رضوي 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/05
08:17 ق.ظ
خرید ظروف فوم  برنج تک پرسی
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
خرید 500/000 عد ظرف خورش خوری کوچک
خرید 500/000 عد ظرف خورش خوری کوچک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
مقدار 600000 عدد ظروف  فوم برنج تک پرسی
مقدار 600000 عدد ظروف فوم برنج تک پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
12:44 ب.ظ
خرید ظروف خورش خوری کوچک
خرید ظروف خورش خوری کوچک... لوازم خانگی و خوابگاهی
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:16 ب.ظ
خرید ظروف فوم برنج  تک پرسی 600/000 عدد
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی 600/000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/2 اعلام نشده
1397/07/18
13:05 ب.ظ
خرید مایع دستشویی مقدار 50/000 لیتر
خرید مایع دستشویی مقدار 50/000 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
09:27 ق.ظ
خرید مقدار 50000 لیتر  مایع
خرید مقدار 50000 لیتر مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:53 ب.ظ
خرید 50000 لیتر مایع دستشویی
خرید 50000 لیتر مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/14
12:15 ب.ظ
خرید مقدار 50000 لیتر  مایع دستشویی
خرید مقدار 50000 لیتر مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/14 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
خرید مقدار 50/000 لیتر مایع دستشویی
خرید مقدار 50/000 لیتر مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/14 اعلام نشده
1397/06/14
16:45 ب.ظ
اجاق برقی  جهت پروژه های عظیم
اجاق برقی جهت پروژه های عظیم... لوازم خانگی و خوابگاهی
خراسان رضوي 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:21 ب.ظ
خرید 65 تن نبات زعفرانی شاخه ای زعفرانیه با کیفیت عالی
خراسان رضوي 1397/6/13 اعلام نشده