1397/08/23
12:53 ب.ظ
خرید کابل شبکه رک و تجهیزات
خراسان رضوي 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/05
08:17 ق.ظ
خرید ظروف فوم  برنج تک پرسی
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
خرید 500/000 عد ظرف خورش خوری کوچک
خرید 500/000 عد ظرف خورش خوری کوچک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
مقدار 600000 عدد ظروف  فوم برنج تک پرسی
مقدار 600000 عدد ظروف فوم برنج تک پرسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
12:44 ب.ظ
خرید ظروف خورش خوری کوچک
خرید ظروف خورش خوری کوچک... لوازم خانگی و خوابگاهی
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:16 ب.ظ
خرید ظروف فوم برنج  تک پرسی 600/000 عدد
خرید ظروف فوم برنج تک پرسی 600/000 عدد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/8/2 اعلام نشده
1397/07/18
13:05 ب.ظ
خرید مایع دستشویی مقدار 50/000 لیتر
خرید مایع دستشویی مقدار 50/000 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
09:27 ق.ظ
خرید مقدار 50000 لیتر  مایع
خرید مقدار 50000 لیتر مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:53 ب.ظ
خرید 50000 لیتر مایع دستشویی
خرید 50000 لیتر مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/14
12:15 ب.ظ
خرید مقدار 50000 لیتر  مایع دستشویی
خرید مقدار 50000 لیتر مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/14 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
خرید مقدار 50/000 لیتر مایع دستشویی
خرید مقدار 50/000 لیتر مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/7/14 اعلام نشده
1397/06/14
16:45 ب.ظ
اجاق برقی  جهت پروژه های عظیم
اجاق برقی جهت پروژه های عظیم... لوازم خانگی و خوابگاهی
خراسان رضوي 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:21 ب.ظ
خرید 65 تن نبات زعفرانی شاخه ای زعفرانیه با کیفیت عالی
خراسان رضوي 1397/6/13 اعلام نشده
1397/06/12
15:22 ب.ظ
تامین  اجاق برقی جهت زائرسراها
تامین اجاق برقی جهت زائرسراها... لوازم خانگی و خوابگاهی
خراسان رضوي 1397/6/12 اعلام نشده
1397/05/10
13:50 ب.ظ
خرید 3375 تن برنج طارم
خراسان رضوي 1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/06
13:54 ب.ظ
خرید البسه  پالتو و بارانی
خرید البسه پالتو و بارانی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/5/6 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
خرید مقداری انواع  پلاستیک
خرید مقداری انواع پلاستیک... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/5/6 اعلام نشده
1397/05/03
15:34 ب.ظ
خرید البسه پالتو و بارانی
خرید البسه پالتو و بارانی... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/03
15:13 ب.ظ
خرید 600000 عدد فنجان یکبار مصرف
خرید 600000 عدد فنجان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/4/3 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
خریداری انواع دستمال کاغذی
خریداری انواع دستمال کاغذی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/30
21:53 ب.ظ
انواع دستمال کاغذی رولی-حوله ای-اداری
خراسان رضوي 1397/3/30 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
خرید تعداد 600هزار عدد فنجان یکبارمصرف
خرید تعداد 600هزار عدد فنجان یکبارمصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/22
13:55 ب.ظ
خرید کارتن مصرفی سالیانه در ابعاد مختلف شرکت داروسازی
خرید کارتن مصرفی سالیانه در ابعاد مختلف شرکت داروسازی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/3/21 اعلام نشده
1397/03/08
14:57 ب.ظ
خرید لباده
خرید لباده... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/3/8 اعلام نشده
1397/03/07
15:21 ب.ظ
خرید البسه فرم (لباده)
خرید البسه فرم (لباده)... نساجی ، پوشاک ، کالای خواب و فرش
خراسان رضوي 1397/3/7 اعلام نشده
1397/03/05
11:30 ق.ظ
خرید پتوی مورد نیاز
خرید پتوی مورد نیاز... لوازم خانگی و خوابگاهی
خراسان رضوي 1397/3/5 اعلام نشده
1397/03/03
09:57 ق.ظ
خریدپتوی
خریدپتوی... لوازم خانگی و خوابگاهی
خراسان رضوي 1397/3/2 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خرید پتو
خرید پتو... لوازم خانگی و خوابگاهی
خراسان رضوي 1397/3/2 اعلام نشده
1397/03/02
08:29 ق.ظ
خرید 120/000 لیتر مایع دستشویی
خرید 120/000 لیتر مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/3/1 اعلام نشده
1397/02/29
10:06 ق.ظ
مقدار 120000 لیتر  مایع دستشویی
مقدار 120000 لیتر مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1397/2/29 تاریخ گذشته