1397/08/20
14:36 ب.ظ
تهیه تا نصب سیستم کنفرانس سالن جلسات
تهیه تا نصب سیستم کنفرانس سالن جلسات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
07:13 ق.ظ
1397/07/28
13:42 ب.ظ
تجهیز سالن غذاخوری ساختمان مرکزی خود به امکانات سرو غذا تهیه و
تهران 1397/7/28 اعلام نشده
1397/06/31
15:43 ب.ظ
طراحی  تامین تجهیزات  نصب و راه اندازی  و خدمات
تهران 1397/6/31 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
احداث نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت 150kw
تهران 1397/6/31 اعلام نشده
1397/06/17
11:46 ق.ظ
واگذاری بیمه تکمیلی  درمان عمر
واگذاری بیمه تکمیلی درمان عمر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/05/21
13:51 ب.ظ
تهیه و طبخ ناهار پرسنل - 300 پرس در هر وعده
تهران 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/17
08:37 ق.ظ
خرید 100 تن کاغذ رول 46 گرمی با عرض 86
خرید 100 تن کاغذ رول 46 گرمی با عرض 86... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/5/17 اعلام نشده
1397/05/10
15:33 ب.ظ
بازسازی ساختمان
بازسازی ساختمان... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/02/25
22:26 ب.ظ
سرویس و نگه داری اسانسورهای ساختمان اتاق بازرگانی ایران
تهران 1397/2/25 اعلام نشده
1397/02/24
13:59 ب.ظ
خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای
تهران 1397/2/22 اعلام نشده
12:59 ب.ظ
واگذاری خدمات سرویس و نگهداری اسانسورهای
تهران 1397/2/22 اعلام نشده